ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ТАЛЬНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

 

Від  30.06.2017р.       № 1

м. Тальне

 

Про затвердження Порядку складання і виконання

розпису бюджету Тальнівської міської об’єднаної

територіальної громади

 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 року № 57 із змінами та доповненнями, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.02.2002 року за № 86/6374, керуючись п.п. 4 п. 20 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Затвердити Порядок складання і виконання розпису бюджетуТальнівської міської об’єднаної територіальної громади, що додаєтьсяз додатками №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 до Порядку.

 

2. Відділу видатків фінансового управління Тальнівської міської ради забезпечити:

- в установленому порядку офіційне опублікування Порядку складання і виконання розпису бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на офіційному веб-сайті Тальнівської міської ради;

- доведення цього наказу до головних розпорядників коштів бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади.

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу видатків фінансового управління Тальнівської міської ради Дімітрову Л.І..

 

Начальник фінансового управління          С.Ковалишина

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом фінансового управління

Тальнівськоїміської ради

від   30.06.2017  № 1

 

                                                           Порядок

складання і виконання розпису

бюджетуТальнівської міської об’єднаної територіальної громади

 

I. Загальні положення

1. Порядок складання і виконання розпису бюджетуТальнівської міської об’єднаної територіальної громади (далі - Порядок) визначає процедури складання і виконання розпису бюджетуТальнівської міської об’єднаної територіальної громади (далі – бюджету Тальнівської міської ОТГ).

2. Розпис бюджету Тальнівської міської ОТГ на відповідний рік (далі - розпис) має бути збалансованим та включати:

розпис доходів бюджету Тальнівської міської ОТГ (далі - розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів бюджету Тальнівської міської ОТГ та помісячний розпис доходів загального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ;

розпис фінансування бюджету Тальнівської міської ОТГ (далі - розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів бюджету Тальнівської міської ОТГ за типом боргового зобов'язання та помісячний розпис фінансування загального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ за типом боргового зобов'язання; 

розпис асигнувань бюджету Тальнівської міської ОТГ (за винятком надання кредитів з бюджету Тальнівської міської ОТГ), що поділяється на річний розпис асигнувань бюджету Тальнівської міської ОТГ (за винятком надання кредитів з бюджету Тальнівської міської ОТГ) та помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ (за винятком надання кредитів з бюджету Тальнівської міської ОТГ);

розпис повернення кредитів до бюджету Тальнівської міської ОТГ та надання кредитів з бюджету Тальнівської міської ОТГ (далі - розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до бюджету Тальнівської міської ОТГ та надання кредитів з бюджету Тальнівської міської ОТГ, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ та надання кредитів із загального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ;

річний розпис витрат спеціального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ з розподілом за видами надходжень; помісячний розпис спеціального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

3. Річний розпис асигнувань бюджету Тальнівської міської ОТГ (за винятком надання кредитів з бюджету Тальнівської міської ОТГ) - це розпис асигнувань загального і спеціального фондів бюджету Тальнівської міської ОТГ на рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головних розпорядників)  за  програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ (за винятком надання кредитів з бюджету Тальнівської міської ОТГ) – це розпис асигнувань загального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ на рік за місяцями  в  розрізі  головних  розпорядників  за програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету й скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

«Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Рештаекономічнихкодіввидатківвідображаютьсязагальною сумою за кодом 5000 "Іншівидатки"».

5. Річний розпис витрат спеціального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ з розподілом за видами надходжень - це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації  фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету).

Помісячний розпис спеціального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, кодами скороченої економічної класифікації видатків бюджету, кодами класифікації кредитування бюджету та кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами класифікації кредитування бюджету). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рішенні сесії Тальнівської міської ради про бюджет Тальнівської міської ОТГ, та затверджується начальником фінансового управління Тальнівської міської ради(далі – Фінансове управління) в місячний термін з дня прийняття цього рішення.

До затвердження розпису затверджується тимчасовий розпис на відповідний період.

Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог глави 2 цього Порядку з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

7. Кошториси не складаються за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються рішенням сесії Тальнівської міської  ради про бюджет Тальнівської міської ОТГ у частині міжбюджетних трансфертів,  резервного фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ.

Розпорядники бюджетних коштів (далі – розпорядники) повинні затвердити у кошторисах обсяг коштів для проведення розрахунків за електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, у повному обсязі в розрахунку на рік з урахуванням коштів загального та спеціального фондів відповідно до вимог статті 51 Бюджетного кодексу України, рішення сесії Тальнівської міської ради про бюджет Тальнівської міської ОТГ. До кошторисів додаються  детальні розрахунки КЕКВК 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на підставі затверджених в установленому порядку лімітів.

II. Складання розпису

1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до бюджету Тальнівської міської ОТГ.

2. Розпис доходів складається відділом доходів фінансового управління Тальнівської міської ради за участю інших структурних підрозділів міської ради та головних розпорядників.

3. Розпис повернення кредитів до бюджету Тальнівської міської ОТГ складається відділом видатків фінансового управління Тальнівської міської ради.

4. Розпис фінансування складається відділом видатків фінансового управління Тальнівської міської ради за участю інших структурних підрозділів міської ради, які відповідно до закріплених функцій і процедур забезпечують реалізацію бюджетної політики в частині надходжень та витрат бюджету, пов'язаних із зміною обсягу боргового зобов'язання, а також потреб покриття помісячних касових розривів загального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ.

5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до бюджету Тальнівської міської ОТГ відділ видатків фінансового управління Тальнівської міської ради розраховує  граничні помісячні  обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ для головних розпорядників коштів та розпорядників нижчого рівня та відповідно до повноважень доводить їм лімітні довідки в розрізі бюджетних програм.

Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для одержувачів бюджетних коштів – планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів, та подають відділу видатків фінансового управління Тальнівської міської ради зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок.  Спеціалісти відділу видатків фінансового управління Тальнівської міської ради супроводжують підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечують своєчасне подання головними розпорядниками цих матеріалів фінансовому управлінню, аналізують подані матеріали, вносять при необхідності до них зміни та корективи, подають начальнику відділу видатків фінансового управління свої пропозиції щодо внесення узгоджених показників.

Відділ видатків фінансового управління зводить отримані матеріали, вносить за необхідності зміни та подає розпис на затвердження начальнику фінансового управління Тальнівської міської ради у двох примірниках.

6. Один примірник оригіналу затвердженого розпису передається на паперових та електронних носіях управлінню Державної казначейської службиУкраїни у Тальнівському районі Черкаської області, другий примірник оригіналу затвердженого розпису залишається у відділі видатків фінансового управління Тальнівської міської ради.

7. Фінансове управління Тальнівської міської радинадає до  управління Державної казначейської службиУкраїни у Тальнівському районі Черкаської області  на паперових та електронних носіях помісячний розподіл міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджету Тальнівської міської ОТГ місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами згідно із затвердженим розписом бюджету Тальнівської міської ОТГ.

8. Спеціалісти відділу видатків фінансового управління Тальнівської міської ради доводять головним розпорядникам коштів витяг із розписуза формами згідно з додатками 5,6 до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів для одержувачів бюджетних коштів.

III. Унесеннязмін до розпису

1.                Унесення змін до розпису здійснюється у разі:

необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації   видатків  бюджету у межах  загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету;

прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника;

прийняття рішення щодо передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні сесії Тальнівської міської ради про бюджет Тальнівської міської ОТГ мету між головними розпорядниками;

прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 статті 116 Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;

необхідності збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ відповідно до положень пункту 7 розділу III цього Порядку;

необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;

унесення змін до рішення сесії Тальнівської міської ради про бюджетТальнівської міської ОТГ.

2.                Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним фондом бюджету Тальнівської міської ОТГ передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних  видатків) за формами згідно з додатками 11, 12, 13, 14 до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 р. № 57 (далі - Інструкція Мінфіну) у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

3.                 Головні розпорядники коштів на підставі нормативних актів подають обґрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення змін фінансовому управлінню не пізніше 22 числа поточного місяця. Фінансове управління після прийняття рішення про внесення змін, з урахуванням положень пункту 3.6 цього  Порядку, подають  до  управління Державної казначейської служби у Тальівському районі довідки про внесення змін до розпису в одному примірнику за формами згідно з додатками 1,2,3,11,12,13,14 до цього Порядку.

4.                У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника перерозподіл видатків за бюджетними програмами в межах загального обсягу його бюджетних призначень, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюється за рішенням виконавчого комітету Тальнівської міської ради за погодженням постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

У разі виникнення такої необхідності головний розпорядник подає до фінансового управління лист з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису.

У разі прийняття рішення фінансове управління готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.

5. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників загального або спеціального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ на місяць, якого стосуються такі зміни;

не змінювати загального обсягу показників загального або спеціального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ на рік, за винятком внесення змін до рішення про бюджет Тальнівської міської ОТГ;

враховувати фактично виділені асигнування за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування за формами згідно з додатками 4, 5, 6 до цього Порядку);

проводитися переважно за відсутності зареєстрованої вуправлінні Державної казначейської служби України у Тальнівському районі Черкаської області, на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської  заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;

відповідати вимогам рішення сесії  Тальнівської міської ради про бюджет Тальнівської міської ОТГ та інших нормативно-правових актів;

вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків, передбачених абзацами третім та восьмим пункту 1 розділу IIIцьогоПорядку та інших випадків, передбачених чинним законодавством).

6. Після затвердження довідки про внесення змін до розпису (три примірники) відділ видатків фінансового управління реєструє її за номером і датою, яка припиняється за годину до закінчення робочого дня.За п'ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) довідки про внесення змін  не реєструються. За наявності письмового доручення начальника фінансового управління, як виняток, за необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань загального та спеціального фондів бюджету Тальнівської міської ОТГ довідки реєструються до кінця місяця.

Після реєстрації вони заносяться до реєстру (додаток 8 Порядку), який складається в двох примірниках. Один примірник реєстру разом з оригіналами та копіями довідок передається управлінню Державної казначейської служби у Тальнівському районі (довідки передаються на паперових та електронних носіях); другий примірник з копіями довідок залишається в відділі видатків фінансового управління.

Після реєстрації довідок один примірник передаєтьсяуправлінню Державної казначейської служби України у Тальнівському районі Черкаської області (на паперових і електронних носіях), другий примірник довідок залишається в відділі видатків фінансового управління Тальнівської міської ради, третій – передається головному розпоряднику бюджетних коштів для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань. Одночасно управлінню Державної казначейської служби України у Тальнівському районі Черкаської області передається перелік нових бюджетних програм (на електронних носіях).

Управління Державної казначейської служби України у Тальнівському районі Черкаської області 10-го числа місяця, що настає за звітним, проводить з відділом видатків фінансового управління Тальнівської міської ради звірку розпису за загальним фондом бюджету Тальнівської міської ОТГ за звітний період, уточненого з урахуванням внесених змін.

Зміни до помісячного розподілу міжбюджетних трансфертів, які надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам, за кодами бюджетів за відповідними місцевими бюджетами доводяться у порядку, визначеному пунктом 2.7 Інструкції Мінфіну.

7. Зміни до розпису оформляються таким чином:

підписуються начальником відділу видатків та начальником відділу доходів фінансового управління Тальнівської міської ради або особами, що виконують їхні обов'язки;

затверджуються начальникомфінансового управління Тальнівської міської ради або його заступником;

реєструється за номером та датою;

доводяться до управління Державної казначейської служби України у Тальнівському районі Черкаської області.

Якщо з об'єктивних причин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то відділ видатків фінансового управління у дводенний термін після отримання довідки із управління Державної казначейської службиУкраїни у Тальнівському районі Черкаської області за погодженням із начальником фінансового управління Тальнівської міської радианулює довідку та забезпечує повернення довідки головним розпорядником для її анулювання.

У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік управлінням Державної казначейської службиУкраїни у Тальнівському районі Черкаської області довідок у зв'язку з допущеними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, у якій були допущені технічні помилки.

8. Головні розпорядники протягом трьох робочих днів подають управлінню Державної казначейської службиУкраїни  уТальнівському районі Черкаської області реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, а головні розпорядники, в мережі яких є навчальні заклади, а також заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, - змінені зведені плани використання бюджетних коштів та зведені помісячні плани використання бюджетних коштів. Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень  бюджетних  установ  та  відповідних  видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів (згідно додатків 9, 10 до Порядку).

7. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу), якщо Бюджетним Кодексом та/або рішенням сесії Тальнівської міської ради про бюджетТальнівської міської ОТГ не встановлено інше.

Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ (згідно додатку 7 до Порядку), а саме на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в управлінні Державної казначейської служби Україниу Тальнівському районі Черкаської області та, довідки  про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми зміни без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня протягом року подають розпорядникам вищого рівня завірені управлінням Державної казначейської службиУкраїни уТальнівському районі Черкаської області копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті в управлінні Державної казначейської служби України у Тальнівському районі Черкаської  області за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження бюджетуТальнівської міської ОТГ, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису зі зведенням показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін  в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. Управління Державної казначейської служби України у Тальнівському районі Черкаської області веде окремий облік таких змін, проводить видатки з урахуванням унесених змін без внесення змін до розпису та відображає у звітності про виконання бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів.

Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису та зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми зміни. У разі коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року перевищує передбачену розписом на відповідний період, фінансове управління Тальнівської міської ради за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом  внесення змін до розпису. Для  цього головний  розпорядник  повинен надати фінансовому управлінню детальні обґрунтовані розрахунки розпорядників на підставі довідки про підтвердження  надходжень до спеціального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ (за формою, наведеною в до додатку 7 до Порядку), та належні пояснення щодо необхідності внесення змін до розпису.

За наявності на рахунку головного розпорядника  залишків бюджетних коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться.

У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.

IV. Скороченнявидатків і кредитуваннязагального фондубюджетуТальнівської міської ОТГ

1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загальногофонду бюджету Тальнівської міської ОТГ виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень з урахуванням граничного обсягу дефіциту (профіциту), затвердженого рішенням Тальнівської міської ради про  бюджет Тальнівської міської ОТГ, начальник фінансового управління Тальнівської міської ради може вносити зміни до розпису бюджету Тальнівської міської ОТГ за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат бюджету Тальнівської міської ОТГ з дотриманням граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) бюджету Тальнівської міської ОТГ.

2. Відділ доходів фінансового управління Тальнівської міської ради  розраховує уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду та  подає відділу видатків фінансового управління не пізніше 15 числа місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів на фінансування бюджетуТальнівської міської ОТГ.

3. Відділ видатків фінансового управління Тальнівської міської ради  на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів  та  повернення кредитів до загального фонду, розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ з урахуванням інформації управління Державної казначейської службиУкраїни уТальнівському районі Черкаської області про виділені асигнування та подає на розгляд начальнику фінансового управління Тальнівської міської ради.

4. На підставі наданої інформації начальник фінансового управління Тальнівської міської ради приймає  рішення про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ.

5. Розпорядники бюджетних коштів приводять бюджетні зобов'язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ.

V. Виконання та звітність

 1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

2. Зведення, складання та надання звітності про виконання бюджету Тальнівської міської ОТГ здійснюютьсяуправлінням Державної казначейської службиУкраїни уТальнівському районі  Черкаської області:

щодо доходів – ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;

щодо фінансування – враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;

щодо видатків – ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року;

щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів – ураховуючи розпис повернення кредитів до бюджету Тальнівської міської ОТГ та надання кредитів із бюджету Тальнівської міської ОТГ наростаючим підсумком з початку року.

3. До 10-го числа місяця, що настає за звітним,управління Державної казначейської службиУкраїни у Тальнівському районі Черкаської області проводить з відділом видатків фінансового управління Тальнівської міської ради  звірку розпису бюджету Тальнівської міської ОТГ, уточненого з урахуванням унесених змін, в електронному вигляді.

4. У звіті про виконання бюджету Тальнівської міської ОТГ за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні рішення про бюджет Тальнівської міської ОТГ, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.

Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом бюджету Тальнівської міської ОТГ складається за бюджетними програмами головних розпорядників у розрізі джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ з розподілом за видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).

 

Начальник відділу доходів

фінансового управління

Тальнівської міської ради                                                Т.Геращенкова

 

 

Головний спеціаліст

відділу видатківфінансового

 

управління Тальнівської міської ради                                   Л.Дімітрова