Проект рішення про затердження порядку та нормативів відрахувань частини чистого прибутку (доходу) підприємствами комунальної власності

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА           

 

         СЕСІЯ                СКЛИКАННЯ    

                     Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я                               ПРОЕКТ

 

 

 

Від         р.                          №

м.Тальне

 

 

Про  затвердження порядку та нормативів

 відрахувань частини чистого прибутку

(доходу) підприємствами

 комунальної власності Тальнівської

міської об’єднаної територіальної

громади на 2018 рік

 

З метою наповнення  бюджету об’єднаної територіальної громади додатковими коштами, відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України № 2456-VІ від 08.07.2010 року, на підставі п.12.3 ст. 12  Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VІ, керуючись п. 29 ч. 1 ст. 26,  ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

                                      в и р і ш и л а :

 

1. Встановити норматив відрахування частини чистого прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами комунальної власності у розмірі 15 відсотків чистого прибутку.

2. Частина чистого прибутку (доходу) самостійно нараховується платником за ставкою визначеною у п.1 даного рішення і сплачується комунальними підприємствами до загального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громадинаростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

     3. Частина чистого прибутку, що підлягає сплаті до бюджету об’єднаної територіальної громади комунальними підприємствами відповідно до форми розрахунку, встановленою Державною податковою службою та зазначається в декларації з податку на прибуток підприємства.

    4. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається комунальними підприємствами до Тальнівського відділення Звенигородської ОДПІ  у строк, передбачений  для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

    5. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, відкритий в управлінні державної казначейської служби у Тальнівському районі.

  6. Керівникам підприємств міської комунальної власності забезпечити надходження відрахувань частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади відповідно до зазначеного цим рішення Порядку.

7. Рекомендувати Тальнівському відділенню Звенигородської ОДПІ здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати до бюджету об’єднаної територіальної громади відрахувань частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами.

8. Дане рішення набуває чинності та застосовується з 01.01.2018 року.

9. Вважати таким, що втратить чинність з 01.01.2018 року, рішення міської ради від 20.01.2017 року № 1/6-9 «Про затвердження порядку та нормативів відрахувань частини чистого прибутку(доходу) підприємствами міської комунальної власності на 2017 рік».

10. Контроль за виконанням рішенням покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та  соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

Міський голова                                            О.В.Юрченко  

  ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

9 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 11.07.2017                                № 9/8-4

м.Тальне

 

Про  затвердження порядку та нормативів

 відрахувань частини чистого прибутку

(доходу) підприємствами

 комунальної власності Тальнівської

міської об’єднаної територіальної

громади на 2018 рік

 

З метою наповнення  бюджету об’єднаної територіальної громади додатковими коштами, відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України № 2456-VІ від 08.07.2010 року, на підставі п.12.3 ст. 12  Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VІ, керуючись п. 29 ч. 1 ст. 26,  ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

                                      в и р і ш и л а :

 

1. Встановити норматив відрахування частини чистого прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами комунальної власності або підприємствами, у статутних фондах яких є частка міської комунальної власності, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку.

2. Частина чистого прибутку (доходу) самостійно нараховується платником за ставкою визначеною у п.1 даного рішення і сплачується комунальними підприємствами до загального фонду міського бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

3. Частина чистого прибутку, що підлягає сплаті до бюджету об’єднаної територіальної громади комунальними підприємствами відповідно до форми розрахунку, встановленою Державною податковою службою та зазначається в декларації з податку на прибуток підприємства.

4. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається комунальними підприємствами до Тальнівського відділення Звенигородської ОДПІ  у строк, передбачений  для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

5. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, відкритий в управлінні державної казначейської служби у Тальнівському районі.

6. Керівникам підприємств міської комунальної власності забезпечити надходження відрахувань частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади відповідно до зазначеного цим рішення Порядку.

7. Рекомендувати Тальнівському відділенню Звенигородської ОДПІ здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати до бюджету об’єднаної територіальної громади відрахувань частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами.

8. Дане рішення набуває чинності та застосовується з 01.01.2018 року.

9. Вважати таким, що втратить чинність з 01.01.2018 року, рішення міської ради від 20.01.2017 року № 1/6-9 «Про затвердження порядку та нормативів відрахувань частини чистого прибутку(дивідендів) підприємствами міської комунальної власності на 2017 рік».

10. Контроль за виконанням рішенням покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та  соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

 

Міський голова                                                        О.В.Юрченко