Регуляторні акти

Проект рішення про місцеві податки та збори на 2018 рік

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕСІЯ    СКЛИКАННЯ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я                                   ПРОЕКТ

Від                                                             №

 м.Тальне

Про місцеві податки та збори на 2018 рік

З метою забезпечення надходжень до бюджету, враховуючи утворення Тальнівської міської територіальної об’єднаної громади,керуючись п. 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі с.7,10, п.3 ст.12, 265, 266, 267, 268, 2681, 269, 270, 271, 273, 274, 277, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 2921, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI(із змінами і доповненнями), Тальнівська  міська рада

в и р і ш и л а:

1. Встановити з 01 січня 2018 року на території Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 1.1. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку,  податковий період та інші обов’язкові елементи податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, згідно зі ст. 266 Податкового кодексу України. 

1.2. Пільги із сплати податку.

1.2.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

1.2.2. Звільняються від оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської радиабо ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей".

1.3. Ставка податку.

1.3.1. Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

1.3.2. Ставки податку на 2018 рік викладені вдодатку № 1до даного рішення.

1.3.3. За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума розрахованого податку збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

1.4. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

1.5. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до порядку, визначеному п. 266.7. та п. 266.8 ст. 266 Податкового кодексу України.

1.6. Податок сплачується в порядку та в строки, визначені п. 266.9. та п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України.

1.7. Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України.

2. Встановити з 1 січня 2018 року на території Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади  транспортний податок.

2.1. Визначити, що платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України є об’єктами оподаткування.

2.2. Визначити, що об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та з урахуванням особливостей визначених п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.

2.3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.

2.4. Ставки податку встановлюються з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.

2.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.6. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

2.7. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до порядку, визначеному п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу України.

2.8. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

3. Встановити з 1 січня 2018 року на території Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади податок на землю.

3.1. Визначити, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей, визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України.

3.2. Визначити, що об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей, визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу України.

3.3. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих на території Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України, а також площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

3.4. База оподаткування розраховується з урахуванням пільг, передбачених       ст. 281, ст. 282 Податкового кодексу України, та встановлених окремими рішеннями міської ради відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України.

3.5. Визначити земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню, з урахуванням особливостей, визначених ст. 283 Податкового кодексу України та особливостей застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України.

3.6. Ставки податку на земельні ділянки на 2018 рік викладені вдодатку № 2до даного рішення.

3.7. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

3.8. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до порядку, визначеному ст. 286 Податкового кодексу України.

3.9. Надати пільгу по сплаті земельного податку, який зараховується до бюджету Тальнівської міської ОТГ, з 1 січня по 31 грудня 2018 року органам державної влади, органам місцевого самоврядування, закладам, установам та організаціям, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів та розташовані на території громади.

4. Встановити з 1 січня 2018 року орендну плату за землю на території Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади.

4.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

4.2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

4.3. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

4.4. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

4.5. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

- не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території;

- не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;

- може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах;

- для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку;

- для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки.

4.6. Розміри річних ставок оредної плати за землю на 2018 рік викладені вдодатку № 3до даного рішення.

4.7. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

4.8.Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 Податкового кодексу України.

4.9. Індексація нормативної грошової оцінки земельпроводити відповідно до статті 289 Податкового кодексу України.

5. Встановити з 1січня 2018 року єдиний податок на території Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади.

5.1. Платники податку, база та об’єкт оподаткування, податковий період, порядок нарахування та строки сплати  та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

5.2. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому пункті – прожитковий мінімум), другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому пункті – мінімальна заробітна плата), третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

5.3. Встановити ставки єдиного податку:

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

- для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

- для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

5.4.Ставки єдиного податку на 2018 рік:

- для першої групи платників податків - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

- для другої групи платників єдиного податку – 15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.;

 5.6. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої – третьої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків у випадках, визначених Податковим кодексом України.

5.7. Ставка єдиного податку для платників четвертої групи встановлюються відповідно п.9 ст.293 Податкового кодексу України.

5.8. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в п.п. 5.3, 5.4., встановлюються відповідно до п.п. 293.3 – 293.8 ст. 293 Податкового кодексу України.

6. Встановити з 1 січня 2018 року  на території Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади туристичний збір.

6.1. Визначити базу та об’єкт оподаткування, податковий період, особливості справляння збору, порядок сплати збору та інші обов’язкові елементи туристичного збору згідно зі ст. 268 Податкового кодексу України.

6.2. Ставка збору встановлюється у розмірі  1 відсотку до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.

6.3. Згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляння збору може здійснюватися:

6.3.1. Адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами.

6.3.2. Квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.

6.3.3. Юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

6.4. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

7. Встановити з 1 січня 2018 року на території Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади збір за місця для паркування транспортних засобів.

7.1. Визначити, що платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

7.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про встановлення збору.

7.3. Визначити, що об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Визначити в адміністративних межах м. Тальне місця для паркування транспортних засобів без відповідальності за його збереження:

- територію районного ринку по вул. Гагаріна по факту зайняття площі для паркування, а обов’язки по збору за паркування транспортних засобів на районному ринку покласти на адміністрацію ринку;

- впорядковану територію щоденного міського ринку від адміністративного приміщення КП «Водоканал» до головної каналізаційно-насосної станції по факту зайняття площі для паркування, а обов’язки по збору за паркування транспортних засобів на міському ринку покласти на адміністрацію ринку.

7.4. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівлі, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

7.5. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі до 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

7.6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

8. Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно-правових актів.

9. Відповідальність за правильність обчислення, повноту справляння і своєчасність сплати або перерахування до бюджету Тальнівської міської о місцевих податків покладається на платників, для місцевих зборів – на органи (організації), уповноважені справляти відповідні платежі.

10. Контроль за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати місцевих податків та зборів здійснюється податковим органом.

11. Рішення набирає чинності з 1січня 2018 року.

12.Виконавчому комітету Тальнівської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення Тальнівському відділенню Звенигородської ОДПІ  та забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.

13. Контроль за виконанням рішенням покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та  соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

Міський голова                              О.В. Юрченко      

                                                                                                     Додаток № 1

                                                                                   до рішення міської  ради

                                                                               "Про місцеві податки та                                                                                       збори на 2018 рік" № від

      Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб Тальнівської міської територіальної об’єднаної громади  на 2018 рік

  

Типи об’єктів житлової та нежитлової нерухомості

Фізичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

 

Об’єкти житлової нерухомості,

 з них:

 

а) житлові будинки :

- житловий будинок садибного типу

- житловий будинок квартирного типу різної поверховості

 

0,2

 

0,2

б) прибудова до житлового будинку

0,2

в) квартира

0,2

г) котедж

0,2

ґ)кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах

0,2

д) садовий будинок

0,2

е) дачний будинок

0,2

Об’єкти нежитлової нерухомості з них:

 

а) будівлі готельні (готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку)

 

0,5

б) будівлі офісні (будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей)

0,5

в) будівлі торговельні (торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування) в тому числі:

- площею до 100 кв. м (включно)

- площею більше 100 кв. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1

0,2

г) гаражі (гаражі наземні й підземні та криті автомобільні стоянки)

0,5

ґ)будівлі промисловості та склади

0,2

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

 

1

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо) в разі використання цих будівель та приміщень в некомерційних цілях

0

є) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, майстерні тощо  в разі використання цих будівель та приміщень в комерційних цілях (у підприємницькій діяльності)

ж) інші будівлі

 

0,2

0,5

 

 

 

 

 

№ пп

 

 

 

Назва цільового призначення

Ставки орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки

 

 

1.

Землі сільськогосподарського призначення

 

1.1

Для городництва

3%

1.2

Для сінокосіння  та випасання

12%

1.3

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, ведення підсобного сільськогосподарського виробництва (рілля)

8%

1.4

Багаторічні насадження

10%

1.5

Для іншого сільськогосподарського призначення (в т.ч.  під господарськими  будівлями і дворами )

3%

2.

Землі житлової та громадської забудови

 

2.1

Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для будівництва  індивідуальних гаражів

0,3%

2.2

 Для будівництва та обслуговування  багатоквартирного будинку, які належать окремим громадянам

0,3%

2.3

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного  будинку

1,0%

2.4

Для дачного будівництва

3%

2.5

Для іншої житлової забудови

3 %

3

Землі громадської забудови

(землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (офісних будівель, барів, торгівельних будівель, )

та, інших об’єктів загального користування)

 

3.1

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

6%

3.2

Торгівля виключно хлібобулочними та молочними виробами, дитячим харчуванням, овочевою продукцією

4%

3.3

Роздрібна торгівля в кіосках та павільйонах

12%

3.4

Ринкова інфраструктура

4%

3.5

Оптова торгівля (оптові бази)

4%

3.6

Складське господарство(без права торгівлі)

4%

3.7

Торгівля автомобілями, ювелірними виробами

12%

3.8

Автотехобслуговування (СТО, мийки)

6%

3.9

Пункти прийому лома, чорних та кольорових металів, вторинної сировини

12%

3.10

Банки, фінансові та кредитні установи, ломбарди

12%

3.11

Аптеки, в т.ч. ветеринарні

12%

3.12

нотаріальні контори та інші установи, які здійснюють діяльність у сфері права, аудиту, бух обліку, нерухомості.

12%

3.13

Земельні ділянки підприємств надання побутових послуг (пошиття та ремонт одягу, взуття, годинників, хімчистки, пральні, перукарні, стоматологічні та косметологічні кабінети, лазні, сауни, фотопослуги, інтернет клуби, кабельне телебачення та ін.)

 

4%

3.14

Земельні ділянки ресторанів, барів, туристичних агентств та бюро подорожей,салонів краси, нічних  клубів

12%

3.15

Земельні ділянки готелів, баз відпочинку

12%

3.16

Бюро обрядових послуг, ритуальних

12%

3.17

Під розміщення пересувної  торгівлі,торгівельних автоматів морозильної ларі, бочки, тощо 

12%

3.18.

Іншого громадського призначення

12%

3.19

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (благодійні організації)

0,3%

4.

Землі промисловості

 

4.1

Землі промисловості

4%

4.2

Землі під відкритими розробками, шахтами, кар’єрами

3 %

5.

Землі транспорту, зв’язку:

 

5.1

Зв’язок (крім поштового) та телекомунікації

3%

5.2

Автостоянки

5%

5.3

Землі транспорту (надані для здійснення господарської діяльності в склад якої включені пасажирські перевезення)

3%

5.4

Для розміщення та експлуатації будівель автовокзалів

3%

5.5

Роздрібна торгівля нафтопродуктами, скрапленим та стисненим газом (АЗС,ГНКС)

12

 

Інші землі транспорту і зв’язку

3%

6.

Землі енергетики

 

6.1

Землі надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об’єктів(виробничі приміщення, бази)

3%

6.2

Землі надані для розміщення розподільчих пунктів (пристрої), електричних підстанцій, електричних мереж

3%

7.

Землі технічної інфраструктури:

 

7.1

Землі газопостачання, водопостачання

3%

 7.2

Інші землі технічної інфраструктури

3%

8.

Інші землі:

 

8.1

Зайняті поточним будівництвом

3%

8.2

Відведені під майбутнє будівництво

3%

9.

Землі водногота лісового  фонду

12%

10.

Інші землі, які не ввійшли до переліку

6%

 

0,2

 

 

Додаток № 2

                                                                                      до рішення міської  ради

                                                                                 «Про місцеві податки і збори

                                                                                    на 2018 рік»№ від

РОЗМІР РІЧНИХ СТАВОК ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

 в  Тальнівській міській об’єднаній територіальній громаді  (у  відсотках грошової оцінки  земельної  ділянки)

Додаток № 3

                                                                                      до рішення міської  ради

                                                                                 «Про місцеві податки і збори

                                                                                    на 2018 рік»№ від

 

Ставки земельного податку в Тальнівській міській територіальній громаді на 2018 рік

 

 

 

Вид земельної ділянки

Ставки земельного податку від нормативно-грошової оцінки

 

Земельні ділянки, яким проведено нормативно-грошову оцінку(не більше 3%)

 

Землі громадського призначення

 

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

0,03%

 

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного будинку

0,5%

 

Для будівництва та обслуговування  багатоквартирного будинку, які належать окремим громадянам

0,03%

 

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,03%

 

Для колективного гаражного будівництва

0,03%

 

Для індивідуального дачного будівництва

0,03%

 

Землі промисловості

1%

 

Землі транспорту

1%

 

Землі звязку та енергетики

1%

 

Землі комерційного призначення

1%

 

Землі технічної інфраструктури (ГРС)

1%

 

Земельні ділянки (в межах населених пунктів) на територіях та об’єктах природоохоронного, оздоровчого призначення, використання яких не повязано з функціональним призначенням цих територій та об’єктів

0,15%

 

Земельні ділянки які перебувають у постійному користуванні (крім державної та комунальної форми власності)

3%

 

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (благодійні органіцації)

0,3%

 

Землі с/г призначення(не менше 0,3% та не більше 1%)

 

Багаторічні насадження

0,5%

 

Для ведення товарного с/г виробництва , ведення підсобного с/г виробництва (рілля)

0,5%

 

Для городництва

0,3%

 

Для сінокосіння та випасання

0,5%

 

Для іншого с/г призначення  (входять господарські двори)

0,3%

 

Землі водного та лісогосподарського призначення

0,03%

 

Землі водногопризначення для виробництва рибної продукції

0,25%

 

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

0,25%

 

За межами населених пунктів

 

Землі залізничного транспорту

0,25%

 

Землі сільськогосподарського призначення (рілля, сіножаті, пасовища)

0,5%

 

Земельні ділянки надані для розміщення обєктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії

1%

 

За межами населених пунктів (НГО яких не проведена)

 

Не сільськогосподарські угідя, зайняті господарськими будівлями (спорудами)

3%(від нормативно-грошової оцінки одиниці площі ріллі по області)

 

Земельні ділянки промисловості, транспорту, залізничного транспорту, за винятком земельних ділянок залізничного транспорту, на яких знаходяться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди, звязку, енергетики, а також підприємствам і організаціям, що здійснюють експлуатацію ліній електро передач (крім сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення)

3%(від нормативно-грошової оцінки одиниці площі ріллі по області)

 

Земельні ділянки водного фонду, лісогосподарського призначення та які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами

3%(від нормативно-грошової оцінки одиниці площі ріллі по області)