Регуляторні акти

Проект рішення Тальнівської міської ради Про місцеві податки та збори на 2017 рік

Проект рішення Тальнівської міської ради

Про місцеві податки та збори на 2017 рік

 

З метою забезпечення надходжень до бюджету, керуючись п. 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі с.7,10, п.3 ст.12, 265, 266, 267, 268, 2681, 269, 270, 271, 273, 274, 277, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 2921, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI(із змінами і доповненнями), на дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  міська рада В И Р І Ш И Л А:

1. Встановитиз 01 січня 2017 року на територіїм. Тальне податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1.1. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку,  податковий період та інші обов’язкові елементи податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, згідно зі ст. 266 Податкового кодексу України. 

1.2. Пільги із сплати податку.

1.2.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

1.2.2. Звільняються від оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської радиабо ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність";

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

1.3. Ставка податку

Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування (ставки податку на 2017 рік викладені в Додатку 1 до даного рішення).

За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума розрахованого податку,  збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

1.3.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

1.3.4. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеному п. 266.7. та п. 266.8 ст. 266 Податкового кодексу України.

1.3.5. Податок сплачується в Порядку та в строки визначені п. 266.9. та п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України.

1.3.6. Подання звітності відбувається відповідно до норм Податкового кодексу України.

2. Встановити з 01 січня 2017 рокуна території м. Тальне транспортний податок.

2.1. Визначити, що платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України є об’єктом оподаткування.

2.2. Визначити, що об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та з урахуванням особливостей визначених п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.

2.3. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.

2.4. Ставки податку встановлюються з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п. 267.2. ст. 267 Податкового кодексу України.

2.5. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

2.6. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України

2.7. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеному п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу України.

         2.8. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації";

3. Встановити з 01.01.2017 року на території м. Тальне податок на землю.

3.1. Визначити, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв), землекористувачі з урахуванням особливостей визначених п. 269.1. ст. 269 Податкового кодексу України.

3.2. Визначити, що об’єктом оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності з урахуванням особливостей визначених п. 270.1. ст. 270 Податкового кодексу України.

3.3. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих на території м. Тальне, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України, а також площа земельних ділянок , нормативну грошову оцінку яких не проведено.

3.4. База оподаткування розраховується з урахуванням пільг, передбачених ст. 281, ст. 282 Податкового кодексу України та встановлених окремими рішеннями міської ради відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України.

3.5. Визначити земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню з урахуванням особливостей визначених ст. 283 Податкового кодексу України та особливості застосування пільгового оподаткування відповідно до ст. 284 Податкового кодексу України.

3.6. Ставка податку на земельні ділянки на 2017 рік викладені в Додатку 2 до даного рішення.

3.7. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

3.8. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до Порядку, визначеному ст. 286 Податкового кодексу України.

4. Встановити з 01.01.2017 року орендну плату за землю на території міста Тальне.

             4.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

4.2. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики

         4.3. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

         4.4. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

       4.5. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

- не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

- не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

      4.6. Розміри річних ставок оредної плати за землю на 2017 рік викладені в Додатку 3 до даного рішення.

     4.7.Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

      4.8. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 цього Податкового кодексу України.

    4.9. Індексація нормативної грошової оцінки земельпроводити відповідно до статті 289 Податкового кодексу України.

5. Встановити з 01.01.2017 року єдиний податок на території м. Тальне.

5.1. Платники податку, база та об’єкт оподаткування, податковий період, порядок нарахування та строки сплати  та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

5.2. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі-мінімальна заробітна плата) та третьої групи – у відсотка до доходу (відсоткові ставки).

5.3. Встановити ставки єдиного податку:

Фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

- для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

- для другої групи платників єдиного податку – до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати. (згідно Додатку 4 даного рішення).

5.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої - другої групи (фізичні особи - підприємці) у розмірі 15 відсотків у випадках визначених Податковим кодексом України.

5.5. Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які не зазначені в п.п. 5.3, 5.4. встановлюється відповідно до п.п. 293.3-293.9 ст. 293 Податкового кодексу України.

6. Встановити з 01.01.2017 року  на території м. Тальне  туристичний збір.

6.1. Визначити базу та об’єкт оподаткування, податковий період, особливості справляння збору, порядок сплати збору  та інші обов’язкові елементи туристичного збору згідно зі ст. 268 Податкового кодексу України.

6.2. Ставка збору встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.

6.3. Справляння збору здійснюється:

6.3.1. Адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами.

6.3.2. Квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.

6.3.3. Юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються Тальнівською міською радою справляти збір на умовах відповідного договору.

6.4. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу

7. Встановити з 01.01.2017 року на території м. Тальне збір за місця для паркування транспортних засобів.

7.1. Визначити, що платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які згідно з рішенням міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

7.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується окремим рішенням міської ради.

7.3. Визначити, що об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні стоянки (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

7.4. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних стоянок (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету.

           7.5. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03 в спеціально відведених для цього місцях та 0,15 в спеціально обладнаних для цього місцях у відсотках до мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

7.6. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

8. Всі питання не врегульовані цим рішенням регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно-правових актів.

9. Відповідальність за правильність обчислення, повноту справляння і своєчасність сплати або перерахування до міського бюджету місцевих податків покладається на платників, для місцевих зборів – на органи (організації), уповноважені справляти відповідні платежі.

10. Контроль за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати місцевих податків та зборів здійснюється податковим органом.

11.  Рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.

12.Виконавчому комітету Тальнівської міської ради забезпечити направлення копії цього рішення Тальнівській ОДПІ  та забезпечити оприлюднення цього рішення в засобах масової інформації.

13. Контроль за виконанням рішенням покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку (голова комісії Євтушенко Г.В.).

 

Виконуюча обов’язки міського голови,

секретар міської ради                                                І.О.Топтун    

 

Додаток № 1

до рішення міської ради

                                                                                                       «Про місцеві податки і

                                                                                                збори на 2017 рік»

                                                        №          від

 

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у м. Тальне

на 2017 рік

 

Типи об’єктів житлової та нежитлової нерухомості

Фізичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

 

Юридичні особи

( у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 квадратний метр загальної площі об’єкта житлової та нежитлової нерухомості)

Об’єкти житлової нерухомості,

 з них:

 

 

а) житлові будинки :

- житловий будинок садибного типу

- житловий будинок квартирного типу різної поверховості

 

0,2

 

 

1

1

б) прибудова до житлового будинку

0,2

1

в) квартира

0,2

1

г) котедж

0,2

1

ґ)кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах

0,2

1

д) садовий будинок

0,2

1

е) дачний будинок

0,2

1

Об’єкти нежитлової нерухомості з них:

 

 

а) будівлі готельні (готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку)

 

0,5

1

б) будівлі офісні (будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей)

0,5

1

в) будівлі торговельні (торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування)

0,2

1

г) гаражі (гаражі наземні й підземні та криті автомобільні стоянки)

0,5

1

ґ)будівлі промисловості та склади

0,2

1

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

 

1

1

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо) в разі використання цих будівель та приміщень в некомерційних цілях

0

1

є) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, майстерні тощо  в разі використання цих будівель та приміщень в комерційних цілях (у підприємницькій діяльності)

0,2

 

1

ж) інші будівлі

0,2

1

 

 

Додаток № 2.

                                                                                                             до рішення міської ради

                                                                                                               «Про місцеві податки і

                                                                                                        збори на 2017 рік»

                                                                                                                  №          від

Ставки земельного податку у м. Тальне

на 2017 рік

№ п/п

Вид земельної ділянки

Ставка земельного податку від нормативно-грошової оцінки

1

Земельні ділянки, яким проведено нормативно-грошову оцінку

1 %

2

Земельні ділянки, зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними  будинками фізичних осіб

3 % суми земельного податку, обчисленого згідно пункту 1 даного додатку

3

Земельні ділянкисільськогосподарського призначення – рілля (ведення особистого селянського господарства, городництва), водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами

3 % суми земельного податку, обчисленого згідно пункту 1 даного додатку

4

Земельні ділянки, надані для залізниць в межах смуг відведення, для гірничодобувних підприємств для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а татож за водойми, надані для виробництва рибної продукції

25 % суми земельного податку, обчисленого згідно пункту 1 даного додатку

 

Секретар міської ради                                                                

 

Додаток 3 

до рішення сесії міської ради

                                                  «Про місцеві податки і

                                                  збори на 2017 рік»                                                                                                                                              

                                                      № ____від ___.___.2016 року

 

 

РОЗМІР РІЧНИХ СТАВОК ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ

 в  м.Тальному (у  відсотках грошової оцінки  земельної  ділянки)

 

 

 

№ пп

 

 

 

Назва цільового призначення

Ставки орендної плати за землю у відсотках від нормативної грошової оцінки

1.

Землі сільськогосподарського призначення

 

1.1

Для городництва

3%

1.2

Для сінокосіння

3%

1.3

Для випасання

3%

1.4

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, ведення підсобного сільськогосподарського виробництва (рілля)

4,5%

1.5

Під господарськими дворами

3%

1.6

Багаторічні насадження

3%

1.7

Для іншого сільськогосподарського призначення

3%

2.

Землі житлової та громадської забудови

 

2.1

Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

3%

2.2

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

3%

2.3

Для будівництва індивідуальних гаражів

3%

2.4

Для дачного будівництва

3%

2.5

Для іншої житлової забудови

3%

3

Землі громадської забудови

(землі, які використовуються для розміщення громадських будівель і споруд (офісних будівель, барів, торгівельних будівель, )

та, інших об’єктів загального користування)

 

3.1

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

4%

3.2

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

4%

3.3

Роздрібна торгівля нафтопродуктами, скрапленим та стисненим газом (АЗС, ГНКС)

4%

3.4

Торгівля виключно хлібобулочними та молочними виробами, дитячим харчуванням, овочевою продукцією

4%

3.5

Роздрібна торгівля в кіосках та павільйонах

9%

3.6

Торгівля в магазинах

4%

3.7

Ринкова інфраструктура

3%

3.8

Оптова торгівля (оптові бази)

4%

3.9

Складське господарство(без права торгівлі)

4%

3.10

Торгівля автомобілями, ювелірними виробами

4%

3.11

Автотехобслуговування (СТО, мийки)

4%

3.12

Пункти прийому лома, чорних та кольорових металів, вторинної сировини

4%

3.13

Банки, фінансові та кредитні установи, ломбарди

12%

3.14

Аптеки, в т.ч. ветеринарні

4%

3.15

нотаріальні контори та інші установи, які здійснюють діяльність у сфері права, аудиту, бух обліку, нерухомості.

4%

3.16

Земельні ділянки організацій, що здійснюють діяльність у сфері інформатики, комп’ютерних ігор

4%

3.17

Земельні ділянки підприємств надання побутових послуг (пошиття та ремонт одягу, взуття, годинників, хімчистки, пральні, перукарні, стоматологічні та косметологічні кабінети, лазні, сауни, фотопослуги, інтернет клуби, кабельне телебачення та ін.)

4%

3.18

Земельні ділянки ресторанів, барів, туристичних агентств та бюро подорожей,салонів краси, нічних  клубів

4%

3.19

Земельні ділянки готелів, баз відпочинку

4%

3.20

Бюро обрядових послуг, ритуальних

4%

3.21

Під розміщення пересувної  торгівлі,торгівельних автоматів морозильної ларі, бочки, тощо 

4%

3.22

Іншого громадського призначення

4%

 

 

3%

4.

Землі промисловості

 

4.1

Землі гірничовидобувної промисловості

3%

4.2

Для будівництва та обслуговування інших будівель  промисловості.

3%

4.3

Лісопильні, деревообробні та інші  цехи

3%

4.4

Землі для інших цілей підприємницької діяльності

3%

5.

Землі транспорту, зв’язку:

3%

5.1

Зв’язок (крім поштового) та телекомунікації

3%

5.2

Поштовий зв’язок

3%

5.3

Автостоянки

3%

5.4

Землі транспорту (надані для здійснення господарської діяльності в склад якої включені пасажирські перевезення)

3%

5.5

Для розміщення та експлуатації будівель автовокзалів

3%

 

Інші землі транспорту і зв’язку

 

6.

Землі енергетики

 

6.1

Землі надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об’єктів(виробничі приміщення, бази)

         3%

6.2

Землі надані для розміщення розподільчих пунктів (пристрої), електричних підстанцій, електричних мереж

3%

7.

Землі технічної інфраструктури:

 

7.1

Землі газопостачання, водопостачання

3%

 

Інші землі технічної інфраструктури

3%

8.

Інші землі:

 

8.1

Зайняті поточним будівництвом

3%

8.2

Відведені під майбутнє будівництво

3%

9.

Землі водногота лісового  фонду

3%        

10.

Інші землі, які не ввійшли до переліку

6%

 

 

Секретар міської ради                                                                                             

Додаток № 4 до проекту рішення Тальнівської міської ради Про місцеві податки і збори на 2017 рік

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ 

до проекту рішення Тальнівської  міської  ради

«Про місцеві податки і збори на 2017 рік»

 

 Данийаналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09 2003 року № 1160-IV, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

 1.Проблема, яку передбачається  розв’язати шляхом регулювання

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.8.3 статті 8, статті 10, пп.12.3. 12.4, 12.5 Податкового кодексу України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.
Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів з 2017 року» з додатком до цього рішення.
Прийняття рішення з даного питання необхідно для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів, збільшення надходжень до міського бюджету, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

2.Визначення цілей державного регулювання.

 Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

- визначення вичерпного переліку податків та зборів, що мають справлятися на території міста Тальне;

- встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;
- встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах визначених Податковим кодексом України;

- збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок встановлених місцевих податків та зборів;
- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні міського бюджету.

3. Альтернатива

Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

У разі не встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування, місцевих податків та зборів. Передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів з 2017 року» спричинить втрати дохідної частини бюджету міста.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми і відповідні заходи

Даним регуляторним актом передбачається встановити на території міської ради наступні податки та збори: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плату за землю, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір.
Затвердити порядок сплати встановлених місцевих податків та зборів та установити ці податки.
До цього регуляторного акту протягом місяця з дня оприлюднення будуть прийматися пропозиції щодо змісту від усіх зацікавлених осіб, після чого він буде винесений на затвердження  міською радою.


Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.
5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей.

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих податків та зборів та надходження зазначених платежів до бюджету міста в прогнозованих обсягах.
Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акту та виконання його вимог відсутні.

 6. Очікувані результати прийняття акта.

Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на суб’єктів господарювання, фізичних осіб –підприємців, юридичних осіб , органи місцевого самоврядування, територіально громаду.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Для органу місцевого самоврядування

Своєчасне та в повному обсязі наповнення  міського бюджету, прогнозування податків та зборівЗбільшення надходжень до міського бюджету, своєчасна виплата заробітної плати в бюджетній сфері, здійснення робіт по благоустрою міста.

Відсутні

Для  суб’єктів господарювання, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб

·         можливість впливу на визначення розмірів ставок податків та зборів під час обговорення, до їх затвердження міською радою

·         визначення чітких розмірів податків та зборів, та механізмів їх сплати

Сплата податків та зборів за ставками, що будуть затверджені міською радою

 7. Строк дії акта

Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території міста та має необмежений термін дії. У разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків і зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.

8.Показники результативності регуляторного акту.

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:

- динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків та зборів);

- обсяги надходжень відповідних місцевих податків та зборів.

Показники результативності дії рішення Тальнівської  ради не можуть бути виражені у числовій формі у зв’язку з тим, що метою розробки даного акту є виконання вимог чинного законодавства.

До показників результативності дії акту можна віднести:

- обсяг надходжень місцевих податків і зборів до бюджету                               міста Тальне.

Дія рішення поширюється на платників місцевих податків і зборів у                місті Тальне визначити кількість яких на даний час не вбачається можливим.

Розмір коштів і час, що витрачатиметься платниками місцевих податків і зборів на виконання вимог даного акту, зменшиться.

У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України від 11.09.2003р. №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:

а) ознайомляться з зазначеним рішенням в офіційних засобах масової інформації;

б) ознайомляться з зазначеним рішенням і отримають інформацію щодо його основних положень в Тальнівській ОДПІ;

в) отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

г) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження регуляторного акта

Базове відстеження результативності проекту рішення буде здійснюватись шляхом контролю за станом надходжень платежів до бюджету.

 У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом якісних і кількісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін

 

Виконуюча обов’язки міського голови,

секретарміської ради                                                                         І.О.Топтун

 

Виконавець Шевченко Ю.В.

3-09-74