ПРОТОКОЛ№ 1

Зборів Громадської  ради при

Тальнівській міській раді

м. ___Тальне______             «_19_»_травня__ 2017 року                                                                                       

Присутні :

1.      Белінська Альона Петрівна                                   представник  м/р

2.      Овчаренко  Олександр Миколайович                ГО «Зелений світ»

3.      Циба Василь Сергійович                                     ГКС  Тальне

4.      Столярський   Юрій  Олександр                         ГО «Рідне місто»

5.      Яворська Оксана Федорівна                                ГО  «Майдан»

6.      Голуб Вадим Дмитрович спілка ветеранів АТО

7.      Смиковський Валерій Володимирович              УПЦ КП м.Тальне

8.      Бондаренко Микола Васильович                      ГО спілка  автомобілістів

9.      Мельник Микола Якович                                     Спілка прикордонників

10.  Гуцал  Світлана Володимирівна                          Прессекретар міської ради.

11.  Шевченко Роман Михайович   «Замкова вежа»     

12.  Дячук  Олександр  Олександрович   «ФК «Тальне» 

13.  Сноз Олег                                                     депутат міської ради

14.  Медведенко Олександр Дмитрович   «Вільний Контроль» 

15.  Черепенко Юрій Віталійович         ГО  спілка прикордонників 

16.  Буга Тетяна Вікторівна «Об’єднання бойових побратимів та волонтерів» 

                      Порядок денний:

 

1)    Обрання керівного складу Громадської ради.

2)    Рейтингове голосування за нових членів Громадської ради.

3)    Різне.

 

  1. Слухали:Інформацію  Овчаренка  Олександра Миколайовича про надходження документів делегованих від інститутів громадського суспільства для доукомплектування ГР .  Обрання  голови, заступника та секретаря ГР

Пропозиція :  Бондаренко М.В. : Обрати головою ГР Овчаренка  Олександра Миколайовича.  Більше пропозицій не було

Вирішили: Овчаренко  Олександр Миколайович   обраний головою Громадської ради  -- Проголосували   ОДНОГОЛОСНО !

Пропозиція :  Бондаренко М.В. : Обрати заступником  голови ГР Голуб Вадима Дмитровича.

Слухали:Голуб В.Д. про самовідвід стати заступником .

Вирішили:  Перенести це питання  після заповнення вакантних мість  в ГР. 

Пропозиція :  Голуб В.Д. : Обрати секретарем   ГР Яворську О.Ф.

      --- Проголосували   ОДНОГОЛОСНО !

  1. Слухали:Овчаренка О.М.  Для  визначення осіб, що ввійдуть доГромадської ради при Тальнівській міській радінадати слово кожному претенденту, а потім провести рейтингове голосування. Де з 8 претендентів обрати 4 достойника.

ПропозиціяЦиба В.С. обрати лічильну комісію з 3 чоловік:

Бондаренко М.В. --- голова комісії   Голуб В.Д. , Столярський Ю.О.

--- Проголосували за списком  ОДНОГОЛОСНО !

Всім членам Громадської ради та представнику міської ради роздані  бланки для голосування.  Лічильна комісія  підрахувала рейтинг претендентів:

1)      «Замкова вежа»      Шевченко Роман Михайович              8 балів

2)      «ФК «Тальне»             Дячук  Олександр  Олександрович                  0 балів

3)      «Гіга спорт Лайн»     Іпатьев Назар Петрович                 1 бал

4)      «Народна самооборона»  Яровий Олександр Петрович                7 балів  

5)      «Вільний Контроль»  Медведенко Олександр Дмитрович                6 балів

6)      «Тальнівська  федерація боксу»  Маринченко Саргій Сергійович               0 балів

7)      ГО  спілка прикордонників  Черепенко Юрій Віталійович                            8 балів

8)       «Об’єднання бойових побратимів та волонтерів»  Буга Тетяна Вікторівна  2 бала

Вирішили:  Ввести до складу ГР за результатами рейтингового голосування :  Шевченка Романа Миколайовича,   Ярового  Олександра  Петровича,   Медведенко Олександра  Дмитровича,  Черепенка Юрія Віталійовича.

3.      Різне:Вже з повного складу Громадської ради при Тальнівській міській раді обирали заступника голови.

Пропозиція :  Овчаренка О.М. обрати заступником  Шевченка РоманаМихайовича . Інших пропозицій немає.

--- Проголосували   ОДНОГОЛОСНО !

Вирішили  призначити збори Громадської ради при Тальнівській міській раді на пятницю 02 червня  о 16,30 годині .

Проголосували -  Одноголосно.

Порядок денний зборів  02.06.17.

1)      Обговорення та затвердження установчих документів  Громадської ради.

2)      План роботи Громадської ради на  півріччя.

3)      Різне.

 

Голова зборів                                               Овчаренко  О.М.

                      

Секретар                                                      Яворська О.Ф.

ПОГОДЖЕНО

                                                                                      Голова Тальнвської

                                                                                      міської ради

                                                                          __________  О.В. Юрченко

                                                                            «____» _________ 2017 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при

Тальнівській  міській раді

 

І. Загальні положення

1.1. Громадська рада при Тальнівській міській раді (далі – Громадська рада) є колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів  міської ради, налагодження ефективної взаємодії цих органів з громадськістю міста, врахування громадської думки під час здійснення Тальнівської міської ради функцій і повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування».

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р.№996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», а також Положенням про Громадську раду, розробленим на основі Типового положення.

ІІ. Повноваження та основні завдання Громадської ради

2.1.  Основними завданнями Громадської ради є:

-         створення умов для забезпечення участі громадян у вирішенні питань місцевого значення;

-         здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів  міської ради;

-         сприяння врахуванню громадської думки під час здійснення Тальнівської  міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування.

2.2.  Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

-         готує та подає Тальнівській  міській раді  пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

-         подає виконавчому комітету обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів, удосконалення його роботи;

-         проводить відповідно до законодавства громадську експертизу проектів нормативно-правових актів;

-         здійснює громадський контроль за врахуванням виконавчим комітетом пропозицій та зауважень громадськості;

-         інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Тальнівської міської ради та в інший прийнятний спосіб;

-         організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку  громади;

-         збирає, узагальнює та подає виконавчому комітету інформацію про пропозиції громадських організацій та власні пропозиції щодо шляхів вирішення питань, які мають важливе значення для розвитку громади;

-         готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.3.Громадська рада має право:

-         утворювати постійні комісії (при потребі) ,

-         залучати до роботи ради працівників органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

-         організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

-         отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

-         отримувати від виконавчого комітету проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщено виконавчі органи  Тальнівської міської ради.

ІІІ. Членство у раді, права та обов’язки членів ради

3.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих  на території  громади відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).

3.2. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом  голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та делеговані громадськими організаціями. До складу Громадської ради може бути обрано по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

3.3. Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами. Строк повноважень складу Громадської ради – два  роки.

3.4. Для формування складу Громадської ради не пізніше, ніж за 60 календарних днів  до  закінчення  повноважень  діючої Громадської ради утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів по формуванню нового її складу. До складу ініціативної групи з підготовки  установчих зборів включаються представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі тих, які є членами діючої Громадської ради та виконавчого комітету.

3.5. Не пізніше, ніж за 30 календарних  днів  до  проведення установчих зборів виконавчий комітет в обов'язковому порядку оприлюднює  на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце,  порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад  ініціативної  групи  прізвище,  ім'я, електронну адресу  та номер телефону відповідальної особи.

3.6. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

-         рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами,  про делегування представника для участі в установчих зборах,  посвідчене  печаткою (у разі наявності);

-         біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

-         копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

-         інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

3.7. За 10  календарних  днів  до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється.  На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення  установчих  зборів, про що орган повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.8. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, замісник,  секретар,  заслуховується інформація про  результати  діяльності  Громадської  ради, що діяла  при органі  виконавчої  влади  до  проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів,  відомості про склад Громадської ради орган оприлюднює  на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.9. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

-         систематичного, без поважних причин порушення членом Громадської ради обов’язків, визначених п.3.11 (2 рази підряд);

-         повідомлення керівника інституту громадянського суспільства про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

-         скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

-         неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним, або обмежено дієздатним;

-         подання членом Громадської ради відповідної заяви.

Рішення про припинення членства у Громадській раді приймається на її  засіданні за умови, якщо за таке рішення проголосувало не менше ніж 2/3 від кількісного складу Громадської ради.

3.10. Поповнення членства Громадської ради до визначеного кількісного її складу здійснюється  шляхом рейтингового голосування за кандидатури, від інститутів громадянського суспільства, що добровільно заявили про бажання брати участь у її роботі.

3.11. Члени Громадської ради зобов’язані:

-         бути присутніми на засіданнях Громадської ради;

-         брати участь у роботі постійних комісій Громадської ради;

-         у своїй діяльності дотримуватись даного Положення та Регламенту діяльності Громадської ради при його затвердженні;

-         об’єктивно та неупереджено доводити рішення Громадської ради до інституту громадянського суспільства, що делегував його до ради, до громадськості регіону , а за дорученням голови Громадської  ради,  до засобів масової інформації;

-         сприяти реалізації рішень Громадської ради в органах виконавчої влади та інших державних і недержавних установах.

3.12. Члени Громадської ради мають право:

-         бути членами постійних комісій Громадської ради та бути обраними до керівних органів ради ;

-         представляти на засіданні Громадської ради інтереси інституту громадянського суспільства, що делегував їх до ради а також громадськості регіону;

-         за дорученням голови Громадської ради або керівника постійної комісії представляти інтереси та рішення Громадської ради в органах місцевого самоврядування та інших державних і недержавних установах;

-         бути присутнім на засіданнях інших постійних комісій Громадської ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є її членом.

-         ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради та її робочих органів.

 

IV. Керівні органи Громадської ради

4.8.  Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Головою Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу місцевого самоврядування.

Голова громадської ради:

-         організовує діяльність громадської ради;

-         скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

-         підписує документи від імені громадської ради;

-         представляє громадську раду у відносинах з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації;

-         може брати участь у засіданнях виконавчого комітету

Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді з підстав, передбачених пунктом 3.9. цього Положення, а також у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків голови, передбачених цим Положенням.

Розгляд питання щодо припинення повноважень голови громадської ради виноситься на громадську раду за ініціативою не менш ніж однієї третини членів ради.

За переобрання голови повинно проголосувати 2/3 членів Громадської ради. Вибори нового голови здійснюються рейтинговим голосуванням.

4.9. Голова Громадської ради має заступника (заступників), які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. Кількість заступників та їх функції  визначається Громадською радою.

У разі відсутності голови, його повноваження виконує заступник.

4.10. Громадська рада має секретаря, який обирається  рейтинговим голосуванням.

Секретар Громадської ради:

-         організовує засідання Громадської ради;

-         узгоджує з головою ради та його заступником порядок денний;

-         повідомляє членів Громадської ради про чергові засідання та доводить до відома про порядок денний;

-         виконує доручення голови та його заступника щодо організації діяльності Громадської ради;

-         забезпечує оформлення протоколів та веде документацію Громадської ради.

4.11. Громадська рада при потребі може утворювати інші робочі органи склад та діяльність яких визначаються Регламентом діяльності Громадської ради на звітний період.

V. Організація  роботи ради

5.1. Рада провадить свою діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи, як правило, на рік.

Для більш ретельної організації роботи  робочих органів Громадської ради приймається Регламент Громадської ради, регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради та її робочих органів.

5.2.  Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник виконавчого комітету.

За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

5.3. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду виконавчим комітетом.

Рішення виконавчого комітету, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Тальнівської  міської ради та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

5.4. Громадська рада інформує виконавчий комітет та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеному розділі "Громадська рада" на офіційному веб-сайті  Тальнівської  міської ради та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

5.5. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює виконавчий комітет.

5.6. Громадська рада має логотип та бланк із своїм найменуванням.

Голова Громадської ради        ___________________      О.М. Овчаренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Протокол засідання  Громадської ради 

від  ______________ 2017 року.

ЗАТВЕРДЖЕНО

На  засіданні Громадської ради при Тальнвській

міськоій раді

Протокол № 

                                                                            «____» _________ 2017 р.

 

Регламент громадської ради при Тальнівській міській раді  

Загальні положення

1. Регламент Громадської ради при Тальнівській міській раді   (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради.  

2. Робота Громадської ради є відкритою і прозорою.

Громадська рада інформує Тальнівську міську раду, громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності Громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Громадську раду та цим Регламентом.

3. Громадську раду очолює голова, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

Голова Громадської ради має заступника, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про Громадську раду та цим Регламентом.

Голова громадської ради має секретаря, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про Громадську раду та цим Регламентом

4. Розподіл функціональних повноважень здійснюється головою Громадської ради.

Планування роботи

5. Робота Громадської ради проводиться за перспективними планами, які затверджуються Громадської радою.

6. Формування планів роботи Громадської ради здійснюється головою Громадської ради (або за його дорученням його заступником) спільно із секретарем Громадської ради за пропозиціями членів.

План роботи Громадської ради на рік затверджується Громадською радою на своєму засіданні.

Планування роботи Громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Тальнівської міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні  виконавчим комітетом Тальнівської міської ради консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, Закону „Про місцеве самоврядування в Україні

7. Плани роботи Громадської ради передбачають такі види заходів:

·       чергові засідання громадської ради,

·       засідання тимчасових комісій (у разі їх створення),

·       проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Тальнівської міської ради,

·       проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів,

·       заходи в межах проведення виконавчим комітетом Тальнівської міської ради консультацій з громадськістю,

·       забезпечення інформування виконавчим комітетом Тальнівської міської ради, громадськості про діяльність громадської ради,

·       інші заходи в межах повноважень громадської ради.

8. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за тиждень до закінчення поточного року.

9. Члени громадської ради подають голові громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік за три тижні до закінчення відповідно поточного року.

10. Плани роботи громадської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті Тальнівської міської ради.

Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради

11. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.

12. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а у разі його відсутності виконуючим обов’язки голови громадської ради.

Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання. Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті Тальнівської міської ради.

13. Позачергові засідання громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку головою громадської ради на вимогу не менше як половини від загального складу членів громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надаються голові громадської ради.

Позачергове засідання громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

14. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

На запрошення голови громадської ради у засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради.

Уповноважений представник виконавчого комітету Тальнівської міської ради бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.

15. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.

Перед початком засідання громадської ради секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

16. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.

Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на підставі пропозицій від членів громадської ради та тимчасових комісій громадської ради (у разі їх створення).

17. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: 1) ухвалення проекту рішення за основу, 2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до проекту ухваленого за основу; 3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень громадської ради готуються та подаються членами громадської ради або тимчасовими комісіями громадської ради голові громадської ради. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за п‘ять днів до початку засідання громадської ради.

Усі проекти рішень, що надійшли до голови громадської ради, мають бути доведені до кожного члена громадської ради перед початком засідання громадської ради.

18. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або  його заступник.

19. За звичайних обставин тривалість засідання громадської ради становить 1 годину без перерви.

Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні.

За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше як на одну годину.

20. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням  вимоги:  на першому засіданні громадської ради головує голова установчих зборів до того часу, поки не буде обрано голову громадської ради нового складу;

21. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо не прийнято іншого рішення громадської ради перед початком голосування.

В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія.

Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та секретарем.

22. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол.

Організація роботи тимчасових комісій, експертних груп громадської ради

23. Експертні групи, тимчасові комісії громадської ради можуть бути створені рішенням громадської ради у разі необхідності. Зазвичай експертні групи, тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської ради.

24. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени громадської ради за власним бажанням.

Окремим рішенням громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники виконавчого комітету Тальнівської міської ради, представники інших інститутів громадянського суспільства .

25. Основною формою роботи тимчасових комісій та експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.

26. Засідання тимчасових комісій, експертних груп проводяться відкрито.

27. Тимчасову комісію очолює голова, який призначається рішенням громадської ради з числа членів громадської ради, які входять до складу цієї комісії.

Взаємовідносини громадської ради з   виконавчим комітетом Тальнівської міської ради

28. Голова громадської ради може брати участь у засіданні   виконавчого комітету Тальнівської міської ради.

29. Громадська рада готує та подає виконавчому комітету Тальнівської міської ради пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні на засіданні громадської ради.

30. Громадська рада може подати  виконавчому комітету Тальнівської міської ради пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради на підставі рішення громадської ради.

31. Голова громадської ради інформує виконавчий комітет Тальнівської міської ради про ухвалені громадською радою рішення.

Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

32. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності виконавчого комітету Тальнівської міської ради, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

33. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Тальнівської міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою виключно на її засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами громадської ради.

34. Для проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Тальнівської міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються  члени громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства ( не більше як по одному представнику).

35. Результати проведення громадської експертизи діяльності виконавчого комітету Тальнівської міської ради, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні громадської ради.

Порядок висвітлення діяльності громадської ради

36. На офіційному веб-сайті Тальнівської міської ради в обов’язковому порядку розміщується положення про громадську раду, регламент громадської ради, плани роботи громадської ради, інформація про склад громадської ради,  та її керівний склад . В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

37. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на офіційному веб-сайті Тальнівської міської ради  здійснюється секретарем громадської ради за погодженням з головою громадської ради.

38. При взаємодії з засобами масової інформації офіційну точку зору громадської ради може висловлювати голова громадської ради або за його дорученням його заступник.

У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради.

Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції громадської ради має послуговуватися виключно рішеннями громадської ради. У всіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію громадської ради.

 

ПРОТОКОЛ№ 2

Зборів Громадської  ради при

Тальнівській міській раді

 

м. ___Тальне______             «_02_»_червня__ 2017 року                                                                                     

 

Присутні :

1.      Овчаренко  Олександр Миколайович                ГО «Зелений світ»

2.      Циба Василь Сергійович                                     ГКС  Тальне

3.      Голуб Вадим Дмитрович спілка ветеранів АТО

4.      Смиковський Валерій Володимирович              УПЦ КП м.Тальне

5.      Бондаренко Микола Васильович                      ГО спілка  автомобілістів

6.      Медведенко Олександр Дмитрович   «Вільний Контроль» 

7.      Черепенко Юрій Віталійович         ГО  спілка прикордонників 

8.      Яровий Олександр  Петрович

    Порядок денний:

1.    Затвердження положення про громадську раду при Тальнівській міській раді

2.    Затвердження регламенту громадської ради при Тальнівський міській ради

3.    Формування плану роботи на 2-е півріччя 17-го року

4.    Різне.

 

1.Слухали:Інформацію  Овчаренка  Олександра Миколайовича про затвердження положенняпро громадську раду при Тальнівській міській раді

 

Пропозиція:Циба В.С. -- Затвердити  положення про громадську раду при Тальнівській міській раді

Проголосували  ЗА – 7 осіб.

Проти – 0 осіб

                             Утримався --1 особа

2.Слухали::Інформацію  Овчаренка  Олександра Миколайовича про затвердження  регламентугромадської ради при Тальнівський міській раді

Пропозиція:   Циба В.С. Затвердити регламент громадської ради при Тальнівський міській раді

Проголосували:   ЗА – 7 осіб.

Проти – 0 осіб

                             Утримався --1 особа

1.      Слухали:  Овчаренка  Олександра Миколайовича про панування роботи Громадської ради на друге півріччя 2017 р.

 

Пропозиція 1 : Овчаренко Олександр Миколайович - Створення класів середніх школах  з поглибленим вивченням окремих предметів за  вимогою  батьківського комітету

Пропозиція 2:  Смиковський Валерій– Аудит та оприлюднення використання бюджетних коштів

Пропозиція 3: Черепенко Юрій -  Вирішення проблем з недобудованими об'єктами на території громади. Привести  недобудовані об'єкти до безпечного стану.

Пропозиція 4: Бондаренко Микола Володимир - Привести до порядку транспортну  розмітку на вулицях міста

Пропозиція 5:  Яровий Олександр  Петрович - Вирішення питання по створенню комунального підприємства при міській раді  по дотриманню належного санітарного стану та благоустрою міста.

Пропозиція 6 :  Голуб Вадим - Створення пілотного проекту на масиві Перемоги  по роздільній  утилізації твердих побутових відходів

Пропозиція 7: Медведенко Олег -  Обновити тадо облаштувати купальні  і громадський пляж в районі школи номер 1 та графського ставку.

Пропозиція 8: Циба  Василь Сергійович - Створення підприємств комунальної власності при міській раді виробничого характеру

         --  Програми по залученню дітей  для створення Артоб'єктів

         -- Створення добровільної  дружини при  Національній поліції

        --  Дозволити жителям на території громади утримати будівельні матеріали на узбіччі  доріг не більше 1 місяця

Проголосували:  Одноголосно.

Різне :Прийнято і розглянуто заяву від Маринченко  Сергія Володимировича  про надання представника громадської ради для свідчення про вручення заяви адміністрації цукрового заводу

Голова зборів                                               Овчаренко  О.М.

                       

Секретар                                                        Черепенко Ю.В

 

.      Згідно плану роботи  Громадської ради

 на друге півріччя 2017 року, призначається чергове засідання 19.09.2017 о 17.00 (міська рада)

 

1.    Екологічний стан на території міської ради.

2.     Боротьба з природніми монополістами в законному полі.

3.    Вирішення питання по створенню комунального підприємства при міській раді  по дотриманню належного санітарного стану та благоустрою міста.

4.    Різне.