Проекти рішень до засідання 8 сесії Тальнівської міської ради 8 скликання від 30.06.2017

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я                          ПРОЕКТ

 

Від 30.06.2017                                   №

м.Тальне

 

Про внесення змін в рішення

№1/8-6 від 20.01.2017 року

„Про Програму «Призовна дільниця» на 2017 рік”

 

З метою підвищення ефективності роботи місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування по підготовці молоді та призову її на строкову військову службу, відповідно до ч. 1, 2 ст. 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», п. 17 ст. 91 Бюджетного кодексу України,  керуючись п.п. 22 п. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

1. Внести зміни в Програму «Призовна дільниця»   на 2017 рік (далі – Програма) виклавши її в наступній редакції згідно  додатку.

 

2. Контроль за виконанням рішенням покласти на постійні комісії міської ради з питань законності і правопорядку, депутатської етики, регламенту та регуляторної діяльності (голова комісії Неділько О.В.), з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

Міський голова                                                                      О.В. Юрченко

 

Додаток

до рішення міської ради

від 30.06.2017 №

 

Програма

“Призовна дільниця” на 2017 рік

 

1.     Загальні положення

 

Підготовка молоді до військової служби та призов громадян на строкову військову службу з метою комплектування військ молодим поповненням завжди були важливим елементом будівництва Збройних Сил України та підтримки їх боєздатності.

Згідно з вимогами ст.43 Закону України «Про  військовий обов`язок і військову службу» місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування для проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправки призваних осіб до військових частин, прийняття на військову службу за контрактом зобов'язані забезпечити районні (міські) військові комісаріати необхідною кількістю технічних працівників та обслуговуючого персоналу, обладнаними призовними дільницями, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільним транспортом, а також забезпечувати здійснення охорони  громадського порядку на призовних дільницях.

Вирішити ці питання у сучасних економічних умовах, враховуючи, що через призовну дільницю району під час диспансеризації 14-15-літніх юнаків, приписки 17-літніх та двох призовів у рік 18-літніх до 27 років проходить понад 1500 призовників, без фінансування з місцевого бюджету неможливо. Тим більше, що таке фінансування передбачене, як додаткове, частиною першою ст.43 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу».

Витрати на військово-патріотичне виховання молоді, підготовку її до захисту Батьківщини і призов на строкову військову службу згідно п. 5 „національна оборона” ст.87 Бюджетного кодексу України не можуть  фінансуватися, тому що призовна дільниця району не належить Міністерству оборони України, а перебуває на балансі Тальнівської об’єднаної територіальної громади.  Тому фінансування має проходити згідно п. 17 „заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення”ст. 91 „Видатки місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів” Бюджетного кодексу України.

На призовній дільниці працює призовна комісія району на чолі з заступником голови райдержадміністрації, а також медична комісія, до складу якої входять лікарі Тальнівської ЦРЛ. Медична комісія проводить медичний огляд не військовослужбовців, а жителів району – юнаків 14-17 та 18 років, реально проводячи, таким чином, постійну диспансеризацію чоловічої частини населення, яку, окрім військового комісаріату, ніхто не проводить, при цьому до 60 відсотків захворювань в юнаків вперше виявлені під час таких оглядів.

          Враховуючи виключну важливість роботи з підготовки молоді до військової служби і необхідність фінансування роботи призовної дільниці району, та з метою виконання Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» доцільно прийняти Програму «Призовна дільниця» на 2017 рік (далі –  Програма)  на сесії міської ради, завдяки якій буде надана можливість включення видатків на підготовку та проведення призову, до бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади за статтею «Місцеві програми».

ІІ  В рамках Програми передбачається здійснення таких основних заходів:

1. Сприяти належній роботі районної призовної комісії щодо:

забезпечення медичного огляду призовників;

виконання рішення про призов громадян на строкову військову службу;

об'єктивного вирішення питань про надання відстрочки від призову на строкову військову службу;

направлення до відповідних правоохоронних органів матеріалів на призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу.

Тальнівська міська рада,

райвійськкомат

Щорічно

 

2. Розробляти спільний комплексний план лікувально-оздоровчих заходів серед допризовної та призовної молоді району.

Тальнівська ЦРЛ,

райвійськкомат

Щорічно

 

3. Організувати кваліфікований підбір лікарів та середнього медичного персоналу для роботи на районній призовній дільниці під час приписки та призову.

Тальнівська ЦРЛ,

Тальнівська міська рада,

райвійськкомат

Щорічно

 

4. Вживати заходів щодо забезпечення роботи районної призовної дільниці необхідним медичним інструментарієм, медикаментами, медичним та господарським майном, необхідним для медичного огляду призовників під час проведення приписки та призову.

Тальнівська ЦРЛ,

Тальнівська міська рада,

райвійськкомат

Щорічно

 

5. Забезпечувати в установленому порядку військовий комісаріат приміщеннями для призовної дільниці.

Тальнівська міська рада,

райвійськкомат

Щорічно

 

6. Забезпечувати в установленому порядку призовну дільницю господарчим майном, канцтоварами та канцприладдям під час приписки  та призову.

Райвійськкомат

Щорічно

 

7. Сприяти проведенню передплати газет «Народна армія» та місцевих газет для проведення інформаційної та виховної роботи серед населення та молоді на призовній дільниці.

Тальнівська міська рада,

райвійськкомат

Щорічно

         8. Організувати транспортне забезпечення для доставки призовників на обласний збірний пункт під час проведення приписки та призову.

Тальнівська міська рада,

райвійськкомат

Щорічно

ІІІ. Контроль за виконанням Програми

Координацію діяльності щодо виконання заходів Програми здійснюватиме райвійськкомат.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюватиме у межах компетенції Тальнівська міська рада.

         Узагальнену інформацію про хід і результати виконання Програми райвійськкомат подає Тальнівській міській раді до 20 лютого.

IV. Фінансове і матеріальне забезпечення

 При формуванні бюджетуТальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік, передбачати виділення коштів на виконання заходів Програми, пов’язаних з матеріально-технічним забезпеченням спільної роботи місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, військового комісаріату, правоохоронних органів, громадських організацій з підготовки молоді до військової служби, приписки юнаків до призовної дільниці та їх призову на строкову військову службу.

Розрахунок потреби фінансування Програми  за рахунок коштів бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади додається (додаток до Програми).

 

За секретаря міської ради      

  Додаток до Програми

“Призовна дільниця” на 2017 рік

 

 

РОЗРАХУНОК

потреби фінансування Програми «Призовна дільниця 2017 рік»

за рахунок коштів бюджетуТальнівської міської об’єднаної територіальної громади

 

п/п

Найменування

Загальна потреба на 2017 рік, гривень

1.

Оплата транспортних послуг

57200,00

2.

Придбання канцелярського приладдя

3000,00

3.

Поліграфічні послуги

2000,00

Всього :

62200,00

За секретаря міської ради 

   

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8 СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

від_________2017_____

м.Тальне

 

Про внесення змін у рішення міської ради

№ 1/8-3 від 12.01.2017 року «Про затвердження

штатних розписів на 2017 рік»

 

У зв’язку з утворенням виконавчого органу Тальнівської міської ради – відділу освіти, молоді та спорту, з метою ефективного  використання бюджетних коштів та упорядкування при цьому штатної чисельності у підпорядкованих Тальнівській міській раді підрозділах, керуючись ст. 25,26 Закону України “Про місцеве самоврядування” Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

 

1.     Внести зміни до штатного розписугрупи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради згідно з додатком №1.

2.     Внести зміни до штатного розпису централізованої бухгалтеріївідділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської радизгідно з додатком №2.

Міський голова                                         О.В. Юрченко

 

                                                                            

 

                                   Додаток №1

до рішення

№ _____від _________

 

 

Штатний розпис групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету на 2017 рік

                                                              

                                                               

№ п/п

Посада

Кількість одиниць

1.

Начальник групи                                                                        

1

2.

Інженер з охорони праці та цивільного захисту

0,5

3.

Фахівець із цивільного захисту

0,5

4.

Інженер                                                                                       

0,5

5.

Інженер-теплотехнік

0,5

6.

Енергетик                                                                                   

0,5

7.

Водій автомобіля                                                                       

2

8.

Слюсар-електромонтер                                                                        

2

9.

Старший оператор газових котелень                                                                                                                         

1

10.

Робітник з обслуговування й ремонту газових котелень 

2

11.

Електрогазозварник

1

12.

Юрист

1

13.

Завідувач господарством

1

14.

Комірник

1

 

ВСЬОГО:

14,5

                              Міський голова                                    О.В. Юрченко

 

Додаток 2

до рішення

 

Штатний розпис централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

на 2017 рік

 

№ п/п

Посада

Кількість одиниць

1.

Головний бухгалтер

1

2.

Заступник головного бухгалтеру

1

3.

Провідний бухгалтер

1

4.

Бухгалтер 1 категорії

3

5.

Бухгалтер ІІ категорії

3

6.

Бухгалтер

2

7.

Старший інспектор по кадрах           

1

8.

Інспектор по кадрах

1

9.

Секретар

0,5

10.

Програміст

0,5

 

ВСЬОГО:

14

    Міський голова                                      О.В. Юрченко

 

 


ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

від_________2017 № _____

м.Тальне

 

Про затвердження

Комплексної програми

«Освіта Тальнівської об’єднаної

територіальної громади» на

2017-2021 роки

        

         Відповідно до п. 22 статті 26, пункту 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань охорони здоров’я,освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту та  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку,з метою розширення умов для рівного доступу до якісної освіти та задоволення потреб об’єднаної територіальної громади  в особистісно-орієнтованій, інноваційній та конкурентоспроможній освіті міська рада  ВИРІШИЛА:

1.Затвердити комплексну програму «ОсвітаТальнівської об’єднаної територіальної громади на  2017 – 2021 роки», щододається.

 

2. Визначитивідділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради відповідальнимвиконавцем з реалізації комплексної програми «ОсвітаТальнівської об’єднаної територіальної громади на 2017- 2021  роки» (далі - Програма).

3. Відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради  щорічно до 25 січнянадавати до міської ради інформацію про хідвиконанняПрограми.

4. Виконавчому комітету Тальнівської міської ради при формуванні бюджетів на 2017 – 2021 роки враховувати в межах можливості дохідної частини міського бюджету потребу у видатках на здійснення заходів з реалізації  програми.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської  ради з питань охорони здоров’я,освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту та  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

Голова міської ради                                                   О.В.Юрченко

 

Пояснювальна записка

 

до проекту рішення «Про затвердження комплексної  програми «Освіта Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2017-2021 роки»

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,  «Про засади державної мовної політики», на затвердження сесії міської ради виноситься комплексна програма «Освіта Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2017- 2021 роки».

        У  зв’язку з переходом частини закладів освіти до об’єднаної територіальної громади, для забезпечення реалізації державної політики у галузі освіти та  з метою розширення умов для рівного доступу до високоякісної освіти та задоволення потреб об’єднаної територіальної громади  в особистісно-орієнтованій, інноваційній та конкурентоспроможній освіті виникає потреба у затвердженні комплексної програми «Освіта об’єднаної територіальної громади на 2017 -2021 роки».

        Начальник відділу                                                  Т.Б.Коломинська

 

 

Пояснювальна записка

 

до проекту рішення «Про затвердження комплексноїпрограми «Освіта Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2017-2021 роки»

 

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про оздоровлення та відпочинок дітей»,  «Про засади державної мовної політики», на затвердження сесії міської ради виноситься комплексна програма «Освіта Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2017- 2021 роки».

        У  зв’язку з переходом частини закладів освіти до об’єднаної територіальної громади, для забезпечення реалізації державної політики у галузі освіти та  з метою розширення умов для рівного доступу до високоякісної освіти та задоволення потреб об’єднаної територіальної громади  в особистісно-орієнтованій, інноваційній та конкурентоспроможній освіті виникає потреба у затвердженні комплексної програми «Освіта об’єднаної територіальної громади на 2017 -2021 роки».

        Начальник відділу                                         Т. Б. Коломинська

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

від_________2017_____

м.Тальне

Про створення методичної служби

Відповідно до статей 12,  14,  19, 21  Закону України «Про освіту»,  статей 41,  42 Закону України «Про загальну  середню освіту»,  статей 25,  26 Закону України «Про дошкільну освіту», враховуючилист МОН України
№1/9-570 від 27.10.2016 «Про діяльність районних (міських) методичних кабінетів (центрів), методичних служб ОТГ», рішення ради керівників навчальних закладів  об’єднаної територіальної громади (протокол від 16.05.2017 №1) з метою  вдосконалення  науково-методичного забезпечення  системи  загальної  середньої та дошкільної освіти в умовах переходу навчальних закладів на новий  зміст,  середньої  освіти виникає потреба у створенні методичної служби відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради.

Для забезпечення ефективної роботи відділу освіти, молоді та спортуТальнівськоїміської ради як головного розпорядника коштів міського бюджету, враховуючипозитивні  висновки  постійних комісій міської  ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спортуі з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку,  міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.     Створити  методичну службу відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради.

         2.Затвердити:

         2.1. Положення про методичну службувідділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради(додається).

         2.2.  Граничну  штатну чисельність  методичної служби відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради(додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти напостійні комісії міської  ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спортуі з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                             О.В.Юрченко

 

Пояснювальна записка

до проекту рішення Тальнівської міської ради 

«Про створення методичної служби

відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради»

 

Відповідно до Закону України «Про освіту» у статті 14  Місцевими органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування створюються відповідні органи управління освітою, діяльність яких спрямовується на організацію навчально-методичного  забезпечення  навчальних закладів. У статтях19, 12 цього закону наукове і методичне забезпечення освіти здійснюють центральний орган виконавчої влади, інші науково-методичні і методичні установи у взаємодії з відповідними підприємствами, творчими спілками, асоціаціями, товариствами, громадськими науковими організаціями. Необхідністю є створення психологічної служби в системі освіти (стаття 21).

Згідно з законами України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» завданням науково – методичного забезпечення є:

-         координація діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти, методичних кабінетів та методичних об'єднань педагогічних працівників.

-         розроблення і видання навчальних програм, навчально-методичних та навчально-наочних посібників;

-         організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, системи загальної середньої освіти;

-         організація співпраці з вищими навчальними закладами всіх рівнів акредитації для підвищення ефективності навчально-методичного забезпечення;

-         висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду.

Враховуючи рекомендації у листі МОН України
№1/9-570 від 27.10.2016 «Про діяльність районних (міських) методичних кабінетів (центрів), методичних служб ОТГ», у  зв’язку з процесами децентралізації та здійснення заходів щодо реформування освітньої галузі, особлива увага направлена  на діяльність методичної служби об’єднаної територіальної громади, де рекомендують:

-         розмежувати функції працівників методичних служб та органів управління освіти різних рівнів. Методичні служби мають бути партнером педагогічних працівників з надання науково-методичної допомоги;

-         розробити програми підготовки/перепідготовки вчителів загальноосвітніх навчальних закладів щодо реалізації компетентнісного підходу, передбачивши відповідні заходи у планах роботи. Забезпечити належний рівень науково-методичної, консультативної допомоги вчителям;

-         створити авторські майстерні кращих вчителів, активізувати діяльність шкіл педагогічної майстерності;

-         активно впроваджувати в систему науково-методичної роботи інформаційно-комуніка­ційні технології, метод дослідницьких проектів, тренінги, майстер-класи тощо;

-         спрямовувати діяльність районних (міських) методичних кабінетів, методичних служб об’єднаної територіальної громади на вирішення комплексних заходів з реалізації нових державних освітніх стандартів, оновлених програм, у тому числі в умовах функціонування освітніх округів.

Узявши до уваги рішення ради керівників  навчальних закладів  об’єднаної територіальної громади (протокол від 16.05.2017 №1), де зазначено потребу  кожного закладу у методистах, які організаційно й методично будуть забезпечувати системний розвиток освіти, допомагати педагогам по-новому будувати свою роботу після розвантаження програм та опановувати компетентнісний підхід у навчанні.

Штатний розклад свого виконавчого комітету рада кожної громади вже формує самостійно. У сільській місцевості в рекомендованому типовому розкладі передбачена одна людина на освіту, в селищі чи місті – 3–5.

Отже, для забезпечення ефективної роботи відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради як головного розпорядника коштів міського бюджету, враховуючи позитивні  висновки  постійних комісій міської  ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту і з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку,  виникла потреба у створенні методичної служби об’єднаної територіальної громади з введенням у штати чотирьох посад методиста (в тому числі 0.5 ставки методиста з психологічної служби, 0.25 ставки методиста з питань дефектології та логопедії, 0.25 ставки методиста з бібліотечних фондів, 0.5 ставки  методиста з виховної  роботи та 2,5 ставки методиста з навчальних дисциплін).

 

Начальник відділу освіти                          Т.Б.Коломинська

 

Положення про методичну службу

відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради

 

 

I. Загальні положення

     1.1. Методична   службавідділу освіти, молоді та спорту Тальнівсьої міської ради

(далі - методична служба)   є науково-методичною    установою,  яка  відповідно  до  чинного законодавства  здійснює  науково-методичне  забезпечення  системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти громади.

 1.2. Методична служба  є структурним підрозділом відділу  освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради (далі по тексту – відділу освіти, молоді та спорту).

1.3. Методична служба має самостійний кошторис. Фінансування діяльності  здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

1.4. Фінансово - господарська діяльність оформляється та ведеться через централізовану бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту

1.5. У  своїй  діяльності  методична служба  керується Конституцією України, законами України «Про освіту»,  «Про дошкільну освіту», «Про загальну  середню  освіту»,   «Про   позашкільну  освіту»,  «Про інноваційну діяльність», «Про місцеве самоврядування в Україні», указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами  законодавства  в галузі освіти,  в тому числі Міністерства освіти і науки  України,  місцевих  органів  виконавчої  влади  та органів місцевого самоврядування, цим Положенням.

1.6. Управління методичною службою здійснює відділ освіти, молоді та спортуТальнівської міської ради.

1.7. Створення,  призупинення  діяльності,   реорганізація   та  ліквідація  методичної служби  здійснюються  у встановленому чинним законодавством порядку.

 

II. Мета, основні принципи та функції  діяльності методичної служби

2.1. Метою діяльності методичної служби є науково-методичне  забезпечення  системи  дошкільної,   загальної  середньої  та позашкільної освіти, організація   науково-методичної   роботи,  підвищення  кваліфікації, професійного рівня  педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів (далі – навчальні  заклади)  і  розвиток  їхньої  творчої ініціативи в тому числі у міжкурсовий період.

2.2. Організація  діяльності методичної служби ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту», зокрема:

- демократизму і гуманізму;

- рівності умов   для  кожного  педагогічного  працівника  щодо повної реалізації його  духовного,  творчого  та  інтелектуального потенціалу;

- безперервності фахового вдосконалення;

- науковості, гнучкості  і  прогностичності  науково-методичної  роботи з педагогічними кадрами;

     - незалежності від політичних партій,  громадських і релігійних організацій.
2.3. Функції методичної служби:

     2.3.1. Цільові:

- прогностична – враховує  перспективи розвитку освітньої галузі і  спрямована  на  використання  в  педагогічній практиці сучасних наукових   психолого-педагогічних   досягнень  та  інноваційних технологій;

 - компенсаторна – передбачає  надання  педагогічним  працівникам
інформації,  яка  не  була  отримана  ними  під час здобуття вищої педагогічної освіти;

- інформаційно-коригувальна – спрямована  на  корекцію   й оновлення  інформації,  яка  постійно  змінюється   у   результаті  розвитку   науки   та   впровадження   інформаційно-комунікаційних технологій.

     2.3.2. Організаційні:

- трансформаційна – відбір  і  методичне  опрацювання  сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

- діагностична – систематичний  моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень і вихованості,  а також професійного рівня педагогічних працівників;

- моделююча – моделювання  змісту,  форм  і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;

інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення перспективного  педагогічного  досвіду  для  його  застосування  у навчально-виховному  процесі  та  удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;

- організаційно- координаційна – координація діяльності циклових методичних комісій (об'єднань), навчальних закладів.

 

III. Основні напрями і завдання діяльності методичної служби

 

3.1. Діяльність методичної служби здійснюється за основними напрямами:

- науково-методичне забезпечення системи  дошкільної та загальної середньої освіти;

- трансформування наукових  ідей  у педагогічну практику, науково-методична підтримка  інноваційної  діяльності  в  освітній галузі,  наукові пошуки та експериментальна робота,  яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів громади;

-  інформаційно-методичний супровід  навчальних  закладів і педагогічних працівників;

- консультування педагогічних  працівників  з проблем сучасного розвитку   освіти, організації  навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.

     3.2. Основними  завданнями  діяльностіметодичної служби є:

     3.2.1. Створення   умов  розвитку  педагогічної  майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників,  удосконалення форм і методів  підвищення їх кваліфікації,  в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

     3.2.2. Координація  діяльності  шкільних методичних  кабінетів  та методичних об’єднань

3.2.3. Моніторинг:

-  стану психічного і фізичного розвитку дітей учасників навчально – виховного процесу,  набуття ними життєвого  досвіду  та  вироблення вмінь   і  навичок,  необхідних  для  подальшого  навчання;

- стану організації педагогічного процесу і  науково-методичної  роботи  в цих закладах;

     - якості  загальної  середньої освіти,  рівня навчальних досягнень учнів,  у тому числі тих,  що  навчаються  за альтернативними   підручниками   і   навчальними  посібниками,  їх відповідності Державному стандарту  початкової  загальної  освіти,   Державному  стандарту  базової  і  повної загальної  середньої  освіти;

- умов  забезпечення психічного та фізичного стану учнів
навчальних закладів;

- якості   позашкільної освіти – сукупність знань,  умінь та навичок,  що отримують  вихованці,  учні  і  слухачі  в позашкільних навчальних закладах;

     3.2.4. Здійснення  організації  апробації  та   моніторингових досліджень  навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників,  навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх, позашкільнихнавчальних закладів;

3.2.5. Патронат навчальних  закладів, які  мають статус експериментальних груп, класів,  майданчиків,  надання  їм науково-методичної допомоги;

3.2.6. Вивчення  потреб  і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам,  у  тому  числі  в період  підготовки  їх до атестації;

3.2.7. Участь у роботі атестаційних комісій;

3.2.8. Організація  і  науково-методичне забезпечення роботи з резервом керівних  кадрів закладів освіти району;

3.2.9. Впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;

 3.2.10. Надання допомоги педагогічним працівникам у підготовці  до Всеукраїнських  конкурсів фахової майстерності та інших конкурсів і змагань ;

     3.2.11. Взаємодія з  науковими  відділеннями Малої  академії  наук України та іншими учнівськими товариствами.

     3.2.12. Підготовка команд та окремих  учнів  до  участі  їх  у
наступних (наступного, вищого рівня) етапах змагань;

     3.2.13. Організація інформаційно-комунікаційного  обслуговування  та   використання  інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності  навчальних закладів;

3.2.14. Вивчення,  узагальнення та впровадження в  педагогічну практику  досвіду  використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;

3.2.15. Формування  електронної бази даних щодо перспективного
педагогічного  досвіду  та  інноваційної  діяльності  педагогічних колективів    і окремих працівників, створення  сучасних науково-методичних  матеріалів,  фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;

3.2.16. Висвітлення  в засобах масової інформації інноваційної діяльності  педагогічних  колективів   та   окремих   педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі

3.3. Методична служба  у процесі реалізації покладених на неї  завдань  взаємодіє  з  центром  практичної   психології   і соціальної  роботи;  психолого – медико-педагогічною консультацією, Черкаським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників  Черкаської обласної ради, вищими навчальними закладами, творчими   спілками,  громадськими   установами   та організаціями тощо.

IV. Кадрове забезпечення

     4.1. Відповідно  до Державного стандарту початкової загальної освіти  та освітніх  галузей  Державного  стандарту базової  і повної загальної середньої освіти  в штаті методичної службиє такі посади методистів:

- методист з психологічної служби;

- методист з питань дефектології та логопедії;

-  методист з бібліотечних фондів;

- методист з навчальних дисциплін..

     4.2. Напрями  і зміст діяльності  методистів   визначаються   посадовими інструкціями та функціональними  обов'язками

 

V. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення методичної служби

 

     5.1. Матеріально-технічне забезпечення методичної служби здійснюється    відділом освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради.

5.2. Фінансування методичної служби  здійснюється  відділом освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради у відповідності до законодавства.

VI. Міжнародне співробітництво методичної служби

6. Методична служба може організовувати  та проводити міжнародні науково-методичні семінари, конференції,   практикуми,   наради,   виставки   тощо, здійснювати обмін і взаємне стажування працівників, брати участь у  міжнародних науково-методичних заходах, конкурсах, турнірах.

 

Штатна чисельність методичної служби

 

п/п

Назва   посади

Кількістьштатних посад

Посадовий оклад

Фонд  оплати праці на місяць по посадових окладах

1.

Методист

4

3392

13,568

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

від_________2017_____

м.Тальне

 

Про затвердження Положення про групу

централізованого господарського

обслуговування відділу освіти, молоді та спорту

Тальнівської міської ради

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в  Україні» та «Про добровільне об'єднання територіальних громад», відповідно до рішення сесії Тальнівської міської ради від 21.03.2017 року «Про внесення змін та доповнень у рішення міської ради №1/8-11 від 20.01.2017 «Про затвердження штатних розписів на 2017 рік»

в и р і ш и л а :

1.  Затвердити Положення про групу централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету (додається).

Міський голова                                                                 О.В. Юрченко

Додаток  №

до рішення міської ради

№ ____ від ______2017

 

 

Положення

про групу  централізованого господарського обслуговування

відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради

 

1. Загальні положення
    1.1. Група централізованого господарського обслуговування (далі - господарська група) є структурним підрозділом відділу  освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради (далі по тексту – відділу освіти, молоді та спорту), яка здійснює централізоване господарське обслуговування відділу освіти, молоді та спорту, загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів міста.

1.2. Господарська група має самостійний кошторис. Фінансування діяльності господарської групи відділу освіти, молоді та спорту здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

1.3. Фінансово - господарська діяльність оформляється та ведеться через централізовану бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту.
    1.4. У своїй діяльності господарська група керується  Конституцією та законами України, іншими нормативно-правовими документами з питань господарської діяльності та матеріально-технічного забезпечення, наказами начальника відділу освіти, молоді та спорту, розпорядженнями міського голови, Положенням про відділ

освіти, молоді та спорту  та даним Положенням.

2. Предмет діяльності групи  централізованого господарського обслуговування

2.1. Зміцнення навчальної, матеріально-технічної бази відділу  освіти, молоді та спорту, загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів ОТГ.
    2.2. Забезпечення закладів освіти ОТГ інструментами, господарським та канцелярським обладнанням, меблями, інвентарем, комп’ютерною технікою, продуктами харчування, ремонтними та будівельними матеріалами, здійснення належного контролю за їх економним та раціональним використанням.
    2.3. Здійснення контролю за експлуатацією: будівель, об’єктів, транспортних засобів, опалювальних систем, систем водопостачання, котелень, систем електропостачання та інших інженерних мереж,  які знаходяться на балансі відділу освіти, молоді та спорту.

 

3. Група  централізованого господарського обслуговування в межах своїх повноважень

3.1. Розробляє річні та перспективні плани ремонтних робіт, об’єктів та споруд закладів освіти, вивчає їх потребу і розробляє плани забезпечення закладів освіти навчально-наочними посібниками, меблями, обладнанням, комп’ютерною технікою, інструментами, інвентарем, господарським приладдям, паливом, пальним, ремонтними і будівельними матеріалами, тощо, забезпечує їх доставку.

3.2. Здійснює контроль за технічним станом будівель та споруд закладів освіти, які знаходяться на балансі управління, готує договірну документацію на виконання ремонтних робіт з підрядними організаціями, здійснює нагляд за якістю їх виконання.

3.3. Оформлює дефектні акти на ремонт будівель, споруд навчального обладнання, складає заявку на виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію та будівництво по об’єктах.

3.4. Здійснює нагляд за технічним станом засобів навчання, при необхідності у встановленому порядку здійснює їх ремонт, відповідає за збереження матеріальних цінностей, що зберігаються на складі групи.

3.5. Здійснює контроль за своєчасним і правильним оформленням документів з питань господарської діяльності закладами освіти ОТГ.

3.6. Розробляє заходи та організовує підготовку  навчально-виховних закладів ОТГ до роботи в осінньо-зимовий період.

3.7. Контролює технічний стан та своєчасне оформлення технічної документації на експлуатацію транспортних засобів, що знаходяться на балансі відділу освіти, молоді та спорту.

3.8. Контролює дотримання норм і правил з охорони праці, пожежної та електробезпеки у відділі освіти, молоді та спорту,  загальноосвітніх, дошкільних  та позашкільних навчальних закладах ОТГ.

3.9.  Забезпечує виконання в освітніх закладах ОТГ електромонтажних робіт,
будівельних робіт (поточний ремонт), ремонт систем водопостачання і водовідведення.

3.10. Надає допомогу в організації харчування дітей у навчально-виховних закладах ОТГ, сприяє підвезенню учнів шкіл та вихованців дошкільних закладів до місця навчання та виховання і в зворотному напрямку, здійснює контроль за їх якістю.

4. Структура групи  централізованого господарського обслуговування

4.1. Господарську групу очолює начальник, який призначається та звільняється начальником відділу освіти, молоді та спорту й виконує відповідні обов'язки, які

передбачені посадовою інструкцією.
    4.2. Начальником господарської групи може бути особа з вищою чи середньою спеціальною інженерною або технічною освітою.

4.3. Штатний розпис господарської групи при відділі освіти, молоді та спорту

затверджується рішенням сесії Тальнівської міської ради.

5. Начальник групи  централізованого господарського обслуговування

5.1. Забезпечує контроль за виконанням господарською групою законів України та інших нормативно-правових документів з питань господарської дiяльностi та матеріально - технiчного забезпечення.

5.2. Здійснює загальне керiвництво дiяльнiстю групи щодо матеріально -технiчного за6езпечення відділу освіти, молоді та спорту та закладів освіти ОТГ.

5.3. Здійснює загальне керiвництво дiяльнiстю господарчої групи та контроль за виконанням працівниками їx функціональних обов’язків i правил внутрішнього  розпорядку.

5.4. Розподіляє оперативні завдання i доручення працівникам господарчої групи вiдповiдно до їх квалiфiкацiї, забезпечує взаємозаміну при вiдсутностi працівника.

5.5. Складає плани роботи господарської групи на місяць та piк.

5.6. Координує роботу працiвникiв господарської групи щодо підготовки необхідної iнформацiї,   довідок,  звiтiв, здійснює контроль та безпосередньо вiдповiдає за її своєчасність та якість;  завгоспів закладів освіти ОТГ, проводить з ними наради - семiнари з питань господарської дiяльностi.

5.7. Відповідає персонально за виконання покладених на господарську групу завдань та здійснення нею своїх функціональних обов'язків.

5.8. Аналізує стан роботи відділу освіти, молоді та спорту та закладів освіти ОТГ з питань господарської дiяльностi, вносить корективи щодо її удосконалення.

5.9. Координує роботу закладів освіти та господарської групи щодо проведення ремонтних poбiт у ході підготовки закладів освіти ОТГ до нового навчального року, до роботи  в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту.

5.10. Здійснює попередній контроль за своєчасним та правильним оформленням документів відділу освіти, молоді та спорту та закладами освіти ОТГ з питань господарської дiяльностi.

5.11. Здійснює контроль з питання використання та стану приміщень, які надаються в оренду закладами освіти ОТГ.

5.12. Контролює технічний стан та своєчасне оформлення технічної документації на експлуатацію транспортних засобів відділу освіти.

5.13. Забезпечує підготовку документів на розгляд тендерного комітету відділу освіти з питань закупiвлi товарів, робіт i послуг за бюджетні кошти.

5.14. Забезпечує виконання наказів Мiнiстерства освіти i науки, молоді та спорту України, відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, рішення міської ради, інструктивних матерiалiв з питань охорони праці, цивільного захисту, приписів opганів державного нагляду.

5.15. Організовує роботу закладів освіти ОТГ щодо виконання організаційно -технiчних заходів впровадження державної системи стандартів безпеки праці.

5.16. Здійснює контроль за дотриманням норм i правил з охорони праці  та цивільного захисту в освітніх закладах, які перебувають в управлінні відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, своєчасним проведенням iнструктажiв та вiдповiдним оформленням їх у журналах peєcтpaції.

5.17. Здійснює контроль за технічним станом устаткування, встановленого в навчально-виховних закладах (котельні, кухонне обладнання, верстати, механізми, інструменти).

5.18. Відповідає за органiзацiю роботи з охорони праці та цивільного захисту та щодо забезпечення протипожежної безпеки у відділі освіти, молоді та спорту.

5.19. Розподіляє оперативні завдання і доручення працівникам господарської групи відповідно до їх кваліфікації, забезпечує взаємозаміну при відсутності працівника.

5.20. Організовує постачання продуктів харчування та здійснює контроль за організацією харчування учнів у школах та дитячих садочках ОТГ.

6. Відповідальність

6.1. Усю повноту відповідальності за якість та своєчасність виконання покладених нагрупу  централізованого господарського обслуговування даним Положенням завдань і функцій несе начальник господарської групи.

6.2. Ступінь відповідальності інших працівників господарської групи встановлюється посадовими інструкціями та чинним законодавством України.

7. Контроль за діяльністю групу  централізованого господарського обслуговування

7.1. Контроль за діяльністю господарської групи здійснюється начальником відділу освіти, молоді та спорту, відповідними фінансово-ревізійними та іншими

контролюючими службами.

8. Заключні положення

8.1.Покладання на господарську групу обов’язків, не передбачених цим Положенням,  здійснюється за окремим дорученням начальника відділу освіти, молоді та спорту, міського голови.

8.2. Відділ  освіти, молоді та спорту створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників підрозділу, забезпечує його нормативною базою, приміщенням, телефонним зв’язком, періодичною пресою, методичною літературою, обладнанням, канцелярськими товарами, створює інші умови для ефективної роботи.

8.3. Господарська група ліквідується або реорганізується відповідно до чинного законодавства.

Міський голова                                                            О.В.Юрченко

 

       ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8 СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

від _________2017                                  № _____

м.Тальне

 

                                                                                                  

Про затвердження Порядку

призначення на посаду керівників

загальноосвітніх навчальних

закладів комунальної форми власності

Відповідно до статей 25, 26, 42, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладівдержавноїформи власності,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року № 827, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, Інструкції «Про організацію та діяльність гімназії» та «Про організацію та діяльність ліцею» (наказ  МОН від 27.05.1995 № 2017),  з метою забезпечення прозорості при призначенні керівників  загальноосвітніх навчальних закладів  міська рада вирішила:

1.       Затвердити Порядок призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності (додається).

2.       Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради  забезпечити оприлюднення прийнятого рішення протягом 5 робочих днів з моменту його прийняття.

3.       Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови.

4.       Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту.

 

   

              Міський голова                                                        О.В.Юрченко

 

Додаток №1

до рішення сесії

Тальнівської міської ради

від _________ 2017 року №_____

 

 

Порядок

призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності

 

1. Цей Порядок визначає механізм призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності (далі-навчальний заклад).

2. Керівником навчального закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3. Призначення керівників навчальних закладів здійснюється відділом освіти, молоді а спорту Тальнівської міської ради за погодженням з  міською радою та управлінням освіти і науки Черкаської облдержадміністрації.  Призначення керівників загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до цього Порядку, шляхом укладання контракту.

4. Підставою для проведення конкурсного відбору є наказ відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської  міської ради, що призначає керівника навчального закладу.

Підставою для прийняття відповідного наказу є: 

-    утворення нового навчального закладу;

-    наявність вакантної посади керівника навчального закладу;

-    прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового договору (контракту) з керівником загальноосвітнього навчального закладу.

5. Наказ та оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється в засобах масової інформації  не пізніше ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору. 

В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються: 

-       найменування і місцезнаходження навчального закладу;

-       найменування посади;

-       кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника навчального закладу (далі -  претенденти);

-       перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання;

-       дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

-       прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

 

Термін подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

6. Для проведення конкурсного відбору відділ освіти, молоді та спорту  Тальнівської міської ради  утворює конкурсну комісію, до складу якої включаються представники: відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, педагогічного колективу, виконавчого комітету Тальнівської  міської ради, громадського об’єднання батьків учнів навчального закладу.

До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть бути залучені представники інших громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Конкретний склад комісії затверджується наказом відділу  освіти, молоді та спорту Тальнівської  міської ради.

Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин усіх членів комісії.

Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів.

7. Конкурсний відбір полягає у:

1) поданні претендентом документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

2) поданні претендентом мотиваційного листа і перспективного плану розвитку навчального закладу;

3) іспит на знання законодавчо – нормативної бази та визначення рівня управлінської компетентності керівника;

4) вивченні конкурсною комісією поданих документів, мотивованого листа і перспективного плану розвитку навчального закладу.

8. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після проведення іспиту, завершення вивчення поданих документів може провести співбесіду. Впродовж цього ж дня  надає претендентам та органу, що здійснює конкурсний відбір висновок щодо результатів конкурсного відбору.

Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку до органу, що призначає керівника навчального закладу, не пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати його отримання.

9. На підставі висновку та заперечень (за наявності), зазначених у пункті 8 цього Порядку, не раніш ніж через 3 (три) робочих днів та не пізніше ніж через 10 (десять) робочих днів з дати їх отримання відділ  освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради   в особі начальника, укладає контракт з визначеним конкурсною комісією претендентом з дотриманням вимог законодавства про працю. 

У даному контракті зазначається термін його дії.

10. Конкурсний відбір визначається таким, що не відбувся, у разі, коли:

-         відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

-         жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

-         конкурсною комісією не визначено претендента. 

Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є наказ органу, що призначає керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, через місяць проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Порядку.

11. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в засобах масової інформації.

Пояснювальна записка

 

 до проекту рішення Тальнівської міської ради _____скликання «Про затвердження Порядкупризначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності»

 

 

Даний проект рішення підготовлений відповідностатей 25, 26, 42, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладівдержавноїформи власності,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2015 року № 827.

 Прийняття такого рішення зумовлено необхідністю забезпечення прозорості при призначенні керівників  загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 

 

Постійна комісія міської ради

з питань охорони здоров’я, освіти,

культури, соціального захисту населення,

молоді, сім’ї та спорту                                                         Т.В. Солошенко

 

 
   


ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я        ПРОЕКТ

 

Від 30.06.2017                                                                                № _______

 

Про внесення змін в рішення міської ради

від12.01.2017 № 1/8-3 «Про затвердження

структури апарату управління Тальнівської

міської ради та її виконавчого комітету»,

із змінами

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пп.2 п.1 ст..6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», з метою здійснення повноважень у сфері державної реєстрації, забезпечення  законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадянміська рада

в и р і ш и л а :

 

         1. Ввести посаду державного реєстратора - посадової особи апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, про що внести зміни та доповнення в рішення Тальнівської міської ради від 12.01.2017 № 1/8-3 «Про затвердження структури апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету», із змінами.

 

2.Затвердити посадову інструкцію посадової особи – державного реєстратора апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету.

 

3.Комісії з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.), начальнику фінансового управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Ковалишиній С.О. передбачити кошти на утримання створеної посади посадової особи – державного реєстратора апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету на 2017 рік згідно п.1 даного рішення.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову О.В.Юрченка.

 

Міський голова                 О.В.Юрченко

                                                                          

 

 

Додаток №1

до рішення сесії

Тальнівської міської ради

від 30 червня 2017 № ___

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

державного реєстратора апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

1.Загальні положення

1.1. Державний реєстратор апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету (далі - реєстратор) призначається на посаду і звільняється з посади на підставі розпорядження міського голови на конкурсній основі, або за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

1.2. Реєстраторбезпосередньо підпорядкований міському голові Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету та керуючому справами виконавчого комітету.

1.3.На посаду реєстратора призначається особа, яка є громадянином України та має вищу освіту (для виконання функцій державної реєстрації речових прав на нерухоме майно призначається особа, яка має вищу освіту за спеціальністю правознавство), вільно володіє державною мовою, стаж роботи за фахом на державній службі на посаді не нижче спеціаліста не менше одного року, або стаж роботи в інших сферах управління не менше трьох років.

1.4.У своїй діяльності реєстратор керується Конституцією України, Законами України «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації»,  «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України та Міністерства внутрішніх справ, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про відділ та іншими нормативно-правовими актами. В питаннях процедури державної реєстрації враховує рекомендації Міністерства юстиції України, а в питаннях реєстрації місця проживання фізичних осіб рекомендації Міністерства внутрішніх справ та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері реєстрації фізичних осіб.

1.5.Реєстратор повинен знати Конституцію України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, інструкцію з діловодства Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету, правила охорони праці та протипожежної безпеки, основні програми роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

2.Завдання, обов’язки та повноваження

2.1. Реєстратор повинен дотримуватись етики поведінки державного службовця, зобов’язаний сумлінно виконувати службові обов’язки, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи та підвищувати професійну та ділову кваліфікацію, не допускати у своїй діяльності порушення прав громадян та юридичних осіб, гарантованих Конституцією України та законами України.

2.2. Реєстрвиконує наступні завдання:

2.2.1.здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону, а саме:

- встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, зокрема: відповідність обов’язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом; відповідність повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав; відповідність відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, що містяться у Державному реєстрі прав, відомостям, що містяться у поданих документах; наявність обтяжень прав на нерухоме майно; наявність факту виконання умов правочину, з якими закон та/або відповідний правочин пов’язує можливість виникнення, переходу, припинення речового права, що підлягає державній реєстрації;

- перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмові в державній реєстрації прав та приймає відповідні рішення;

- під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому законодавством порядку до 1 січня 2013 року, запитує від органів влади, підприємств, установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для такої реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем та /або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником;

-під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- відкриває та/або закриває розділ у Державному реєстрі прав, вносить до нього записи про речові права на нерухоме майно та їх обтяження про об’єкти та суб’єктів таких прав;

- присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав;

- виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії не були виготовлені під час прийняття документів у сфері державної реєстрації прав);

- формує документи за результатами розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав;

- забезпечує передачу реєстраційних справ, відповідно до порядку встановленому Міністерством юстиції України, суб’єкту державної реєстрації прав, що здійснює їх ведення, формування та зберігання;

- забезпечує ведення облікових справ;

- приймає та видає документи, пов’язані з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

2.2.2.  здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців відповідно до закону, а саме:

- приймає та перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів, відмови у державній реєстрації;

- проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

- веде Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та надає відомості з нього;

- забезпечує передачу реєстраційних справ відповідно до порядку встановленому Міністерством юстиції України, суб’єкту державної реєстрації прав, що здійснює їх ведення, формування та зберігання;

- приймає та видає документи, пов’язані з проведенням державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

2.3.Провідний спеціаліст зобов’язаний:

-         зберігати державну та комерційну таємницю, інформацію про громадян, що стала йому відома під час виконання обов’язків державної служби, а також іншу інформацію, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

-         систематично займатись підвищенням професійного рівня, вивчати нормативно-правові акти у сфері реєстрації, приймати участь у навчальних закладах;

-         виконує завдання у сферах реєстрації, у тому числі доручення, покладені на нього міським головою, керуючим справами виконавчого комітету Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету;

-         дбати про особисту безпеку та здоров’я, а також про безпеку оточуючих при виконанні обов’язків чи під час перебування на території міської ради, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила техніки безпеки та протипожежного захисту;

-         забезпечувати доступ до публічної інформації. 

3.Права

3.1 Провідний спеціаліст має право:

- за дорученням керівництва представляти інтереси Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, що належать до його компетенції;

- брати участь у розгляді питань, приймати, в межах своїх повноважень відповідні рішення;

- одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань державної реєстрації;

- вносити на розгляд керівництву пропозиції, щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому, шляхів удосконалення роботи органів реєстрації;

- за дорученням міського голови  брати участь у роботі семінарів, нарад з питань, віднесених до його компетенції;

- на оплату праці залежно від рангу, який йому присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;

- на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівництва, співробітників і громадян;

- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

- на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;

- захищати свої законні права та інтереси, в тому числі у судовому порядку.

 

4.   Відповідальність

4.1.Реєстратор несе відповідальність за невиконання покладених на нього завдань.

4.2. За порушення законодавства у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державні реєстратори несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.

4.3. Шкода, завдана державним реєстратором фізичній чи юридичній особі під час виконання своїх обов’язків, підлягає відшкодуванню на підставі рішення суду, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом.

4.4.За порушення трудової та виконавчої дисципліни вимог нормативно- правових актів з охорони праці притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

 Міський голова                                                                О.В.Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8 СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

   Р І Ш Е Н Н Я               ПРОЕКТ

 

від _________2017                                                      №________           

 

м.Тальне

 

Про затвердження кола посад, які

мають право на використання службового

транспорту

 

На підставі Постанови КМУ №848 від 04.06.2007 року з метою визначення  кола  посад Тальнівської міської ради , які мають право на використання службового транспорту у службових цілях , міська рада

 

вирішила :

1.     Затвердити коло посад Тальнівської міської ради з правом  користування службовим транспортом  :

·        Голова Тальнівської міської ради;

·        Заступники голови Тальнівської міської ради;

·        Старости та в.о. старости;

2.     Порядок здійснення права на використання службового транспорту визначається законодавством  та окремими договорами ;

3.     Контроль за виконанням покласти на головного бухгалтера Кибаленко Л.І.;
 

Міський голова                                                                     О.В. Юрченка

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8СЕСІЯ 8СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я      ПРОЕКТ

 

від   30.06.2017                                        №

м.Тальне

 

Про  затвердження актів приймання –передачі майна

територіальних громад сіл і міста Тальнівського

району до комунальної власності Тальнівської

міської об’єднаної територіальної громади

 

Розглянувши акти приймання передачі майна об’єктів із спільної власності територіальних громад сіл і міста Тальнівського району до комунальної власності Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади,  на виконання рішення Тальнівської міської ради на прийняття таких об’єктів згідно рішення міської ради від 20.01.2017 № 1/8-8, відповідно до ст. ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», с. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», п. 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Цивільного та Господарського кодексів України, у зв’язку з утворенням на території району Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади, з метою дотримання вимог ст. 89 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг,  Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити акти приймання-передачі майна додаток №1 (додається 3 аркуші).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови та начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою,охорони навколишнього природного середовища,інфраструктури, комунальної власності і містобудування Тальнівської міської ради Н.В.Красновську .

 

Міський голова                                                     О.В.Юрченко

     

                                                                                                 Додаток №1

до рішення міської ради

від 30.06.2017 №  

Перелік актів приймання - передачі майна,яке передане у комунальну власність  Тальнівської об’єднаної територіальної громади

 

 

№ п/п

 

Дата складання акту

Кількість аркушів

 

1.       

Акт приймання-передачі Гордашівської сільської ради

23.01.2017

5

 

2.       

Акт приймання-передачі фельдшерсько-акушерського пункту с.Гордашівка

25.01.2017

2

 

3.       

Акт приймання-передачі Здобутківської сільської ради

26.01.2017

3

 

4.       

Акт приймання-передачі фельдшерсько-акушерського пункту с.Здобуток

25.01.2017

2

 

5.       

Акт приймання-передачі (майно) фельдшерсько-акушерського пункту с.Червоне

25.01.2017

2

 

6.       

Акт приймання-передачі клуб  с.Червоне

23.03.2017

1

 

7.       

Акт приймання-передачі (майно) фельдшерсько-акушерського пункту с.Соколівочка

25.01.2017

2

 

8.       

Акт приймання-передачі фельдшерсько-акушерського пункту с.Соколівочка

23.03.2017

1

 

9.       

Акт приймання-передачі Соколівоцької сільської ради

23.03.2017

2

 

10. 

Акт приймання-передачі ДНЗ «Вишенька» с.Соколівочка

23.03.2017

2

 

11. 

Акт приймання-передачі ДНЗ «Пролісок» с.Червоне

23.03.2017

2

 

12. 

Акт приймання-передачі Соколівоцької сільської ради (водоканалізаційне господарство)

23.03.2017

1

 

13. 

Акт приймання-передачі Соколівоцької сільської ради (благоустрій)

23.03.2017

3

 

14. 

Акт приймання-передачі бібліотека с.Червоне

23.03.2017

3

 

15. 

Акт приймання-передачі бібліотека с.Соколівочка

23.03.2017

2

 

16. 

Акт приймання-передачі клуб  с.Соколівочка

23.03.2017

2

 

17. 

Акт приймання-передачі фельдшерсько-акушерського пункту с.Червоне

23.03.2017

1

 

18. 

Акт приймання-передачі Тальнівського районного будинку дітей та юнацтва

20.02.2017

5

 

19. 

Акт приймання-передачі Тальнівська дитячо-юнацька спортивна школа

20.02.2017

7

 

20. 

Акт приймання-передачі Тальнівського економіко-математичного ліцею

20.02.2017

28

 

21. 

Акт приймання-передачі Тальнівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа 1-111 ступенів №1 – гімназія»

20.02.2017

14

 

22. 

Акт приймання-передачі Тальнівська загальноосвітня школа 1-111 ступенів №2

20.02.2017

10

 

23. 

Акт приймання-передачі Тальнівська загальноосвітня школа 1-111 ступенів №3

20.02.2017

6

 

24. 

Акт приймання-передачі Соколівоцької загальноосвітня школа 1-111 ступенів

 

20.02.2017

12

 

25. 

Акт приймання-передачі Гордашівської  загальноосвітня школа 1 ступенів

26.01.2017

4

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я                 ПРОЕКТ

 

від  30.06.2017                                №

    

Про прийняття у комунальну власність Тальнівської міської ради насосної станції GSW I /20 P 3 120/6TEPIKSS2

 

 

Розглянувши звернення від 24.05.2017р. вх. № 1019 ТОВ «Карка-Нерухомість» про безкоштовну передачу у комунальну власність Тальнівської міської ради насосної станції GSW I/20  P 3 120/6TEPPIKSS2, яка знаходиться по вул. Чехова, 7б, м. Тальне та лист  від 30.05.2017р. вх. № 1075                                  КП «Водоканал»  щодо надання згоди про прийняття в оперативне управління насосної станції, керуючись ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                        вирішила:

1.Прийняти у комунальну власність Тальнівської міської ради насосну станцію GSW I/20 P 3 120/6T EPPIK SS 2.

2.Передати в оперативне управління КП «Водоканал» для використання за призначенням насосну станцію GSWI/20 P3 120/6TEPPIKSS2.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (голова комісії Накопюк В.І).

 

 Міський голова                                                            О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я       ПРОЕКТ

 

від 30.06.2017                                №

м.Тальне

 

Про внесення змін в рішення міської

ради від 05.06.2007р. №14/5-3(13)

«Про міську програму  щодо збереження

дорожнього покриття  та  забезпечення

санітарного і екологічного стану в місті».

 

Відповідно до статті 59 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

             

                                вирішила :

1.Внести зміни в додаток №2 до рішення міської ради від 05.06.2007р. № 14/5-3(13) «Про міську програму щодо збереження дорожнього покриття та забезпечення санітарного і екологічного стану в місті» виклавши пункт 2 додатку в такій редакції:

«2. Розгляд заяви про надання дозволу на проїзд важковагового транспорту через центр міста та вулицями міста проводиться комісійно в складі:

голова комісії – голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості,  підприємництва та сфери послуг (за посадою);

заступник голови комісії – заступник міського голови (за посадою);

секретар комісії – начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування (за посадою);

члени комісії : - спеціаліст з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища (за посадою);

-      спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і територій (за посадою).

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (голова комісії Накопюк В.І.

 

Міський голова                                                            О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 30.06.2017                                №

м.Тальне

 

Про внесення змін до рішення міської

ради  від 21.03.2017р № 5/8-13 «Про  Програму

 регулювання чисельності безпритульних тварин

гуманними методами на  території Тальнівської

об’єднаної територіальної громади»

 

 

Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а:

1.            Внести зміни до рішення міської ради від 21.03.2017р. № 5/8-13 «Про Програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» (далі – Програма), а саме:

              1.1.Викласти у такій редакції:

п.1 Дод.1.Державний замовник Програми – Тальнівська міська рада.

п.2.Дод.1.Керівник Програми – Виконавчий комітет Тальнівської міської ради.

п.5. Дод.1.Орієнтовний обсяг фінансування на 2017 – 2021 рр.-

               п.4.Дод.2. 2016 – 2017 роки

 п.5.Дод.2 2016 – 2018 роки..

                1.2.У додатку 3 абзац «Стерилізаційно-карантинний пункт – це комплекс…» викласти в новій редакції:

«Стерилізаційно-карантинний пункт – це комплекс, що складається зі стаціонарного приміщення (з медичним обладнанням для стерилізації та вакцинації) або спеціалізованого автотранспорту (з аналогічним обладнанням) та автотранспорту (з обладнанням для відлову), та майданчика (з вольєрами для тимчасового утримання і карантинування тварин на термін від відлову до стерилізації до вакцинації), за умови забезпечення ветеринарного нагляду за тваринами та здійснення їх стерилізації і вакцинації на базі місцевої ветеринарної клініки, умови якої дозволяють забезпечити якісне здійснення цих маніпуляцій»

                1.3.Додаток 3 Програми доповнити абзацом:

«Спеціалізований автотранспорт – автотранспортний засіб для перевезення необхідного обладнання та надання первинної допомоги тваринам, забезпечений можливістю проведення хірургічних операцій зі стерилізації та вакцинації тварин, мінімальною площею 7,5 кв.м (мінімальна внутрішня ширина – 2,5м, мінімальна внутрішня довжина – 3,0м).

1.4. Пункт 1 додатку 3 доповнити підпунктом:

 

 

    «1.4.Обладнання спеціалізованого автотранспорту: автономна система електропостачання; автономна система опалення; автономна система водопостачання та водовідведення; меблі (шафи для зберігання інструментарію та ветпрепаратів); міні-холодильник для зберігання ветпрепаратів та вакцини проти сказу та інших інфекційних хвороб; електронні ваги для визначення кількості анестетику для проведення хірургічних втручань; обладнання для проведення хірургічних операцій (хірургічний стіл, набір хірургічних інструментів); обладнання для дезінфекції (бактерицидна лампа, стерилізатор хірургічних інструментів); пристрій для візуальної ідентифікації тварин ( в комплект входять щипці для установки бірок)».

1.5. Пункт 3 додатку 5 після слів «Картки зберігаються в єдиній базі…» доповнити абзацом:

«Облік безпритульних тварин відбувається шляхом занесення даних про неї (реєстраційної картки) до єдиної електронної бази обліку тварин, розташованої на веб-порталі: http/animalhelp.org.ua.».

1.6.  У підпункті 1.1. пункту 2 додатку 3 Програми після слів «препарати для седації» текст в скобках виключити, додати – ксилозин.

1.7.  Пункт 3 додатку 3 Програми викласти в такій редакції:

«Пристрій для візуальної ідентифікації тварин  ( щипці для установки бірок).

1.8. Додаток 6 до Програми викласти в такій редакції:

 

 Орієнтовні обсяги фінансування для організаційного та поточного     

       забезпечення роботи стерилізаційно-карантинного пункту

 

п/п

                                   Назва

Орієнтовна

вартість,тис.грн

1

Облаштування притулку для утримання безпритульних тварин у с.Здобуток

349,6

1.1

Адаптація існуючого приміщення

60,0

1.2

Зовнішнє облаштування вольєрів: металевий каркас, сітка-рабиця, металева вагонка для даху, завіси, замок

30,1

1.3

Внутрішнє облаштування вольєрів: дерев’яний настил 52кв.м, дерев’яна будка 500, 2 миски на 1,8л = 160 (одне місце) = 720 х 60 вольєрів = 42720грн

32,72

1.4

Холодильник

4

1.5

Сантехніка (раковина, ванна, комунікації)

5

1.6

Освітлення (вт.ч.операційної)

2

1.7

Вогнегасник вуглекислотний

0,5

1.8

Меблі (шафа для медикаментів, шафа для звітності, шафа для

верхнього одягу, шафа для санітарного одягу, 4 стільця, 1 диван, 2 столи

5,2

1.9

Медичні препарати

5,0

2

Витрати на автотранспорт

81,97

2.1

Ремонт автобуса

20,2

2.2

Витрати на державну  реєстрацію

0,9

2.3

Витрати на заміну автошин 260R508(9.00R20) 7 х 5300

37,1

2.4

Витрати на бензин – приблизна відстань пересування автобуса 15км х 2 = 30км щоденно, норма витрати бензину: відповідно наказу Мінтранс України від 10.02-1998р.№43

на автобус ПАЗ із двигуном  ЗМЗ-53  26л/100км, 21 день ,6 місяців, орієнтовний пробіг на 2017р. 3780км,     з врахуванням зимової надбавки 982 + 8 = 990л х 23 грн/л

22,77

2.5

Витрати на мастильні матеріали: олива моторна           18л

                                                         олива трансмісійна    1,5л

                                                         інші оливи                  1,5л

                                             

1,0

3

Засоби відлову

52,6

3.1

Рушниця для медикаментозного відлову

15,0

3.2

Петля для утримання тварин (2 шт.)

7,6

3.3

Клітки для транспортування та короткотривалої перетримки тварин (10 шт.)

30

4

Пристрій для ідентифікації тварин

2.3

4.1

Щипці (кліпсатор) для установки вушних бірок

0,4

4.2

Бірки   63 тварини в місяць х 6 місяців = 378 х 5 = 1890грн

1,9

5

Забезпечення санітарної обробки автотранспорту, приміщень та вольєрів

2,45

5.1

Дезінфекційний килимок (2 шт.) для дезінфекції входу в операційну та для входу у ізолятор

Килимок 100см х100см х 3 см =720грн х 2 =1440 грн

1,45

5.2

Обприскувач для профілактичної та вимушеної дезінфекції автотранспорту, приміщень та вольєрів

0,4

5.3

Господарські товари:

-         3 лопати х 90 = 270 грн

-         3 відра для сміття оцинковані х 50 = 150 грн

-         3 відра для корму чи води х 50 = 150 грн

(в т.ч. 1 набір – лопата та 2 відра виключно для обслуговування ізолятору)

0,6

6

Комп’ютер (ноутбук) для ведення єдиної бази тварин

7,0

7

Принтер (для друку реєстраційних карток)

3,0

8

Цифровий апарат для фотофіксації тварин

2,0

 

  Всього

500,62

 

2.            Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг ( голова Накоп’юк В.І.).

Міський голова                                             О.В.Юрченко  

 

       ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ             Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 30.06.2017                                   №

м.Тальне

 

Про затвердження Програми підтримки

заходів мобілізації на території

Тальнівської ОТГ на 2017рік.

 

З метою підвищення ефективності роботи місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування по підготовці молоді та призову її на строкову військову службу, відповідно до ч. 1, 2 ст. 43 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», п. 17 ст. 91 Бюджетного кодексу України,  керуючись п.п. 22 п. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити Програму підтримки заходів мобілізації на території Тальнівської ОТГ на 2017 рік   (далі – Програма)  згідно додатку.

 

2. Контроль за виконанням рішенням покласти на постійні комісії міської ради з питань законності і правопорядку, депутатської етики, регламенту та регуляторної діяльності (голова комісії Неділько О.В.), з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

Міський голова                                                                      О.В.Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛСТІ

8 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 30.06.2017                                                   №

м.Тальне

 

Про внесення змін до Програми соціально-економічного

розвитку Тальнівської міської

об’єднаної територіальної громадина 2017 рік

 

Відповідно Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міської ради

 

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити зміни до Програми соціально-економічного розвитку Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік згідно додатку.

2. Постійній комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку передбачити в бюджеті міської об’єднаної територіальної громади кошти на реалізацію основних завдань Програми соціально-економічного розвитку на 2017 рік.

3. Контроль за виконанням рішенням покласти на постійні комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту, молоді, сім’ї та соціального захисту населення(голова комісії Т.В.Солошенко) та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії А.В.Михальченко).

 

Міський голова                                                          О.В.Юрченко

 

Додаток

до рішення міської ради

 

ПРОГРАМА

соціально-економічного розвитку

Тальнівської міської об’єднаної територіальної

громади на 2017 рік

 

Програма соціально-економічного розвитку Тальнівської міської об’єднаної  територіальної  громади розроблена у відповідності до діючого законодавства з метою вироблення та  втілення  Єдиної політики розвитку об’єднаної громади у 2017 році і направлена на забезпечення постійного зростання та підвищення  благополуччя населення громади.

Програма соціально-економічного розвитку Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади побудована на принципах цілісності,  об’єктивності, самостійності, визначених Законом України «Про  державне прогнозування і розробку програм економічного  і соціального розвитку України».

Основою для розроблення  Програми є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», інші законодавчі акти.

     Приймаючи програму соціально-економічного розвитку, міська рада усвідомлює важливість її виконання не лише на вказаний період, а й для подальшого розвитку громади, збереження соціально-економічної інфраструктури.

 

І.  Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку міста в

2016  році

Впродовж 2016 року в межах бюджетних призначень виконувалися міські програми соціально-економічного розвитку, благоустрою міста, розвитку культури та масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, соціального захисту населення міста.

У 2016 році збережена і стабільно функціонувала мережа міських дошкільних навчальних закладів, забезпечена ефективна робота всіх структурних підрозділів Тальнівської міської ради, в межах виділених фінансових призначень працював міський Центр культури та дозвілля.

Окрім цього, в рамках реалізації міських програм соціально-економічного розвитку, благоустрою міста на 2016 рік проведені роботи по відновленню вуличного освітлення на ділянках вулиць та провулків міста, загальною протяжністю 10040 пог. м:

- пров. Героїв, пров. Свободи, вул. Чайковського, пров. Польовий, пров. Урожайний, пров. Віті Проценка, пров. Тичини, вул. Паркова, пров. Зелений, вул.Грушевського, пров. Грушевського, пров. Дорошенка, вул. Сагайдачного, вул.Святотроїцька, вул.Юрія Паращука, вул.Філатова, вул.Героїв Чорнобиля, вул.Самойлова, вул.Гагаріна, вул.Замкова, вул.Православна, вул.Лермонтова, пров.Свободи, вул.Небесної Сотні, вул.Перемоги, вул.Соборна, вул. Чехова.

За рахунок власних коштів міського бюджету був проведений:

- поточний (ямковий) ремонт ділянок вулиць Сонячна, Вокзальна, Саксаганського, Симоненка, Дзержинського, пров.Малого, Самойлова, Свободи, Гагаріна, Небесної Сотні, Глінки, Замкової, Робітничої, Чорновола, Урожайна, Гагаріна, Перемоги, пров. Суворова, Матросова, пров. Співочого, провул.Толстого, вул.Графської, вул.Паркової. Загальна площа ремонту 9936 кв. м на суму 1,366 тис. грн.;

-          капітальний ремонт вулиць Толстого та Вокзальної, загальною площею 4157 кв.м на суму 825,2 тис. грн.

Впродовж 2016 року виконувалися наступні роботи, передбачені бюджетом розвитку міста :

-  реконструкція будівлі по вул. Соборній, 26 під музей історії міста, на загальну суму 451,0 тис. грн..;

-  розчищення річки  Гірський Тікична загальну суму 200,0 тис. грн.;

інші роботи по місту, а саме:

-       поточний ремонт культурно-оздоровчого комплексу «Співоче Поле» на суму 25,1 тис. грн.;

-       захоронення померлих безрідних жителів міста на суму 3,4 тис. грн.;

-       нанесення дорожньої розмітки на суму 46,1 тис. грн.;

-       придбання та встановлення дорожніх знаків на суму – 2,2 тис. грн.;

-       придбання та встановлення залізобетонних опор ліній електропередач по місту в кількості 38 шт. на суму 130,2 тис. грн.;

-       придбання дитячих майданчиків з гірками, пісочницями, гойдалками в кількості 4 шт. на суму 381,1 тис. грн., з їх подальшим встановленням на території ДНЗ №7, ДНЗ №8,по вул. Саксаганського, в районі автостанції;

-       поточний ремонт Пагорба Слави на суму 27,9 тис. грн.;

-       вивезення ТПВ і нечистот з міць загального користування на загальну суму 5,1 тис. грн.

В рамках реалізації комплексної Програми соціального захисту населення міста надавалася матеріальна допомога малозахищеним верствам населення (на лікування  155 особам та у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем 15 особам, на поховання 16 осіб), особам без визначеного місця проживання – 2 особам, учасникам АТО та їхнім родинам – 13 особам, учасникам ліквідації наслідків ЧАЕС – 120 особам,  на загальну суму 324,9 тис. грн.

Виплата допомоги матері загиблого на Майдані Незалежності у м. Києві Ю.Паращука на загальну суму 2,5 тис. грн.

Відшкодування 50% вартості житлово-комунальних послуг з вивезення ТПВ, водопостачання, водовідведення та квартплати – 2,0 тис. грн.;

Відшкодування 50% вартості житлово-комунальних послуг матері загиблого воїна-інтернаціоналіста О. Лисюченка – 1,9 тис. грн..

Часткова оплата послуг за вивезення нечистот з вигрібної ями біля будинків №5,7 по вул.. Віті Проценка та №5 по вул.. Чехова – 6,2 тис. грн.

Надано фінансову підтримку 18 ОСББ міста на загальну суму 140,0 тисяч гривень на проведення поточного та капітального ремонту покрівель, придбання матеріалів системи електропостачання, енергозберігаючих заходів – заміна вікон.

У 2016 році забезпечувалася своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з міського бюджету, протягом року вживалися всі необхідні заходи для завершення бюджетного року без заборгованості із виплати заробітної плати.

Гуманітарна сфера міста Тального впродовж 2016 року працювала стабільно, слід відмітити якісну роботу працівників дошкільних навчальних закладів міста.

Основними проблемними питаннями, які безпосередньо впливатимуть на соціальний та економічний розвиток громади в 2017 році, залишаються ті ж самі питання, що виникали для міста в 2016 році, але в більших масштабах, а саме :

-         значне фізичне і моральне старіння основних засобів виробництва на підприємствах громади, в тому числі комунальних;

-         несвоєчасне бюджетне відшкодування ПДВ дестабілізує виробництво і не дає можливості більш повно завантажити робочі місця;

-         несвоєчасні розрахунки за відвантажену продукцію та наявність залишків готової продукції на складах підприємств;

-         збитковість комунальних підприємств не дає змоги наповнювати бюджет податком на прибуток;

-         повна відсутність надходжень по платі за надра місцевого значення внаслідок кризи в будівельній галузі, відсутність великих замовлень;

-         зростання цін на енергоносії (електроенергію, природний газ), що призводить до зростання собівартості продукції та негативно впливає на фінансові результати підприємств;

-         недостатня інноваційна активність;

-         недосконалість і нестабільність законодавчої та нормативної бази, яка регулює інвестиційну діяльність;

-         відсутність необхідних фінансових ресурсів в цілому та недостатнє фінансування гуманітарної сфери зокрема;

-         в галузі комунального господарства накопичено багато проблем, які ставлять під загрозу можливість його сталого функціонування. Навіть і при затвердженні економічно обґрунтованих тарифів низька платоспроможність населення не дасть можливості стабілізувати фінансово-економічний стан підприємств і подолати збитковість, активізувати інноваційну діяльність, проводити технічне переоснащення виробництв. Значна зношеність основних засобів є причиною високих питомих витрат енергетичних та матеріальних ресурсів. Крім того, проблемним питанням є старіння житлового фонду, значна частина якого перебуває у незадовільному стані, не забезпечується фінансування робіт з його капітального ремонту, зростає заборгованість за надані житлово-комунальні послуги;

-         потребує покращення санітарно-технічний стан наявних транспортних засобів, які забезпечують перевезення пасажирів на території громади, необхідна заміна застарілого рухомого складу та підвищення якості обслуговування пасажирів, встановлення зручних маршрутів;

-         незадовільний стан автомобільних доріг;

-            відсутність будівництва житла, об’єктів соціальної інфраструктури;

-         проблемним залишається використання земель без належно оформлених документів.

Враховуючи складність та масштабність цих проблем, їх вирішення буде забезпечуватися шляхом реалізації пріоритетних напрямів, завдань та заходів, які передбачені програмою соціально-економічного розвитку громади на 2017 рік.

 

ІІ. Основні пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади

у 2017 році

Основною метою розвитку об’єднаної територіальної громади у 2017 році є забезпечення стійкого розвитку усіх галузей економіки на основі інвестиційно-інноваційної складової, пожвавлення підприємницької діяльності, розв’язання проблемних соціальних питань.

 

1.      Економічний розвиток

1.1. Розвиток промисловості

Програма соціально-економічного розвитку опирається на економічну базу громади, яка складається з активно діючих підприємств.

На території громади діє 7 промислових  підприємств  (ТОВ «Тальнівський  щебеневий  завод», ТОВ «Тальнівський  завод «Мінводи», ТОВ «КХП Талне», філія ДП «Укрветсанзавод», ДП ТРК «Влад», АФ «Корсунь», хлібокомбінат райСТ).

Крім  даних  підприємств,   виробництвом  займаються і підприємці. Це  такі  як: ФОП Лавріненко  (хліб  та  хлібобулочні  вироби),  ФОП  Назаренко (олія  соняшникова ТМ «Трипільський  скарб») , ФОП  Горбач (виробництво тирси  гранульованої, меблів)  та  ін.

Стабільно  здійснює  свою  виробничу  діяльність ТОВ «КХП Талне».     

  Сезонність  виробництва  має Тальнівський  завод «Мінводи». В  березні  2016  року  відновлено  виробничу  діяльність ДП філії «Укрветсанзавод». З  червня 2016 року ТОВ «Тальнівський  щебеневий  завод» виробляє  продукцію  (всіх  видів фракцій) для  забезпечення  потреб  населення  та  організацій. Проблемним  питанням  на  даному  підприємстві  залишається  збут  продукції.

   З  березня  2017  року  планує  свою  виробничу  діяльність   цукровий  завод  ТОВ «Панда».

Метою та основними завданнями  промислової політики об’єднаної громади на 2017 рік є:

- збільшення обсягів зростання промислового виробництва,

- підвищення конкурентоспроможності місцевого виробника,

- сприяння інноваційному, енергозберігаючому характеру виробництва.

 

1.2. Енергозабезпечення

Основна ціль та завдання  у напрямку енергозабезпечення на 2017 рік:

безперебійне забезпечення ( у межах повноважень громади) основними видами енергоносіїв населення громади та споживачів усіх галузей суспільного виробництва, соціальної сфери та побуту, які вчасно виконують договірні умови енергопостачання і в повному обсязі розраховуються за використані енергоресурси.

 

1.3. Енергозбереження та енергоефективність

Значними і постійно зростаючими в різної категорії суб’єктів господарювання є втрати води, електроенергії, тепла. Питомі витрати енергетичних ресурсів під час виробництва і надання житлово-комунальних послуг майже удвічі перевищують відповідні показники країн Європейського Союзу. Виходячи з цього, потрібно продовжувати впроваджувати енергозберігаючі технології, в тому числі й встановлення частотних перетворювачів, зокрема на об’єктах КП «Водоканал».

З метою забезпечення виконання енергозберігаючих заходів передбачається продовження робіт по заміні віконних та дверних блоків, переобладнання котеленьу дошкільних навчальних закладах громади.

Основні завдання та заходи:

забезпечення підвищення в різних галузях суспільного виробництва, установах і організаціях бюджетної сфери, житлово-комунального господарства ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів;

постійне впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та обладнання.

 

1.4. Розвиток сільського господарства

Основними завданнями у розвитку  сільського господарства на території громади у 2017 роцєі:

-          збереження родючості ґрунтів;

-          розвиток галузей молочного скотарства та свинарства;

-          розвиток галузі овочівництва;

-          розвиток сільських територій.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

впровадження сучасних систем ґрунтозахисного землеробства;

збереження структури ґрунту і його мікробіологічної активності за рахунок поповнення органічної речовини ґрунту (внесення гною, нетоварної частини врожаю, розширення площ багаторічних бобових трав, посів сидеральних культур), застосування  бактеріальних препаратів;

підвищення рівня застосування мінеральних добрив, внесення їх раціональними способами, в оптимальних нормах і співвідношенні та на підставі даних агрохімічного паспорта земельної ділянки;

формування оптимальної площі посіву основних зернових культур та цукрових буряків у структурі посіву сільськогосподарських культур;

забезпечення потреби товаровиробників у засобах захисту овочевих рослин від хвороб, шкідників і бур'янів;

проведення боротьби із шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур;

створення і забезпечення резервного запасу сортового та гібридного насіння;

інші роботи.

 

1.5.            Розвиток торгівлі та сфери послуг

Основні завдання у 2017 році:

розвиток та формування ефективної інфраструктури торговельного та побутового обслуговування населення за рахунок створення сучасних підприємств торгівлі та побуту, розширення їх бази та оптимального розміщення в населених пунктах громади;

подальше впровадження прогресивних форм обслуговування споживачів.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

створення сучасних підприємств торгівлі та побуту, розширення їх мережі з урахуванням оптимального розміщення об’єктів, подальше впровадження сучасних стандартів торговельного і побутового обслуговування населення громади;

подальший розвиток сучасної інфраструктури для гарантованого надання населенню необхідних побутових послуг, розширення їх видів.

 

1.6.            Бюджетна політика

Основні завдання у 2017році:

забезпечення подальшого росту доходів бюджету шляхом раціонального використання існуючої податкової бази;

соціальна підтримка малозахищених верств населення, збільшення обсягу фінансування соціальних програм;

концентрація бюджетного ресурсу з метою досягнення конкретного результату в плановому або найближчих до нього бюджетних періодах;

посилення контролю за повнотою сплати платежів до бюджету діючими підприємствами, упередження створення нових боргів, посилення претензійно-позовної роботи зі стягнення боргових зобов’язань перед бюджетом;

ефективне використання природних ресурсів, раціональний підхід до використання комунального майна;

пошук додаткових шляхів наповнення бюджету громади;

забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги;

інші завдання.

 

1.7.Розвиток підприємництва

Основні цілі у 2017 році:

створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб'єктів малого бізнесу

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

удосконалення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з громадськими організаціями суб’єктів малого бізнесу на всій території громади;

сприяння розвитку соціального партнерства влади і бізнесу;

формування позитивного іміджу малого і середнього підприємництва серед населення громади.

 

1.8. Залучення інвестицій

Основні  завдання у 2017 році:

залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки;

ефективне використання механізмів державної підтримки інвестиційного розвитку;

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

     залучення інвестицій в аграрний сектор економіки для будівництва сучасних елеваторів зберігання зернових, фруктових та інших сільськогосподарських культур,  відгодівлі молодняку ВРХ та свиней,  тощо;

         надання технічної допомоги інвесторам, проведення консультацій з інвестиційних питань;

 

1.9. Зовнішньоекономічна діяльність

Основні завдання у 2017році:

збереження та розширення ринків збуту продукції підприємств громади;

сприяння експорту  продукції і послуг, що виробляються на території громади;

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

презентація економічного потенціалу громади на всеукраїнських та міжнародних виставках, ярмарках, форумах .

сприяння активізації у  впровадженні підприємствами громади новітніх видів техніки та технологічних процесів, пов’язаних насамперед з енергозберігаючими технологіями, та підвищенням продуктивності праці в галузях з недостатнім технологічним рівнем.

 

1.10. Розвиток житлово-комунального господарства

Основнізавдання у 2017році:

Головна мета – збереження галузі, надання безперебійних якісних послуг на основі економічно обґрунтованих тарифів, поліпшення благоустрою громади, його санітарного стану, озеленення, утримання в належному стані житлового фонду.

Житлово-комунальну сферу громади, яка забезпечує територіальну громаду відповідними послугами, представляють:

-          ПрАТ „Комунальник”;

-          КП „Гірський Тікич”;

-          КП „Водоканал”;

-          КП „Ритуал”;

-          КП «Наш Дім».

Дані підприємства постійно, по мірі власних фінансових можливостей і при підтримці міської ради, розширюють сферу обслуговування, оновлюють матеріальну базу.

Основними напрямками роботи є:

виконання Програми благоустрою громади;

підвищення якості житлово-комунальних послуг, недопущення збитковості комунальних підприємств;

 залучення жителів громади до управління житловим фондом шляхом створення товариств співвласників багатоквартирних будинків, На території міста з метою забезпечення достатнього рівня обслуговування житлового фонду і вирішення наболілих питань мешканців (протікаючі дахи, капітальні ремонти систем водопостачання та водовідведення тощо) впродовж 2008-2016 років створено 29 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Майбутнє житлового фонду міста за ефективним власником, яким повною мірою можна вважати ОСББ, коли мешканці безпосередньо відповідають за свій будинок і територію довкола нього. Кошти на капітальні ремонти будинків державою не виділяються, тоді як міський бюджет не спроможний повністю утримувати житловий фонд. Стимулюючи надалі перехід контролю за якістю та своєчасністю робіт у багатоквартирних будинках від органів влади до мешканців будинку, міська рада допомагає мешканцям здійснити доволі затратні капітальні ремонти, започаткувавши заохочення мешканців будинку щодо прийняття рішення про створення ОСББ шляхом виділення новоствореним об’єднанням частини коштів, як співфінансування капітальних та поточних  ремонтів будинку при умові фінансування самими членами новостворених об’єднань не менш як половини вартості таких робіт. Так, враховуючи фінансові можливості міського бюджету, у 2017 році планується продовження  надання фінансової підтримки ОСББ на виконання капітальних та поточних ремонтів;

 розв’язання проблеми ефективного водопостачання, водовідведення та очистки стоків, забезпечення жителів громади якісною питною водою (відсутність в достатній мірі фінансування капітальних ремонтів систем водопостачання, водовідведення не сприяють вирішенню завдань технічного переоснащення житлово-комунальних підприємств та розвитку комунальної інфраструктури, громада знаходиться на межі екологічної та соціальної катастрофи. Каналізаційний очисний колектор потребує термінового капітального ремонту, але через потребу в значних обсягах фінансування цих робіт самотужки, лише за кошти міського бюджету, ці роботи виконати нереально. Наразі гостро стоїть питання очищення питної води, зокрема облаштування станції очистки води;

налагодження ефективної системи збирання, транспортування та утилізації побутових відходів, у тому числі в приватному секторі;

залучення підприємств, установ та організацій до реалізації програми благоустрою громади;

створення місць відпочинку громадян (парки, водойми для купання);

проведення капітального ремонту, в тому числі покрівель, багатоквартирних будинків;

забезпечення належного утримання існуючої мережі вуличного освітлення та будівництво нових ліній на всій території громади;

облаштування територій нових кладовищ,  у зв’язку із закінченням місць захоронень на діючому кладовище (виготовлення та затвердження земельної документації, виконання будівельних робіт).

       З метою забезпечення збереження галузі житлово-комунального господарства громади, надання безперебійних якісних послуг,  утримання в належному стані житлового фонду Тальнівська міська об’єднана територіальна громада у 2017 році надаватиме фінансову підтримку комунальним підприємствам громади  – КП «Водоканал», КП «Наш Дім», КП «Гірський Тікич».

       З радянських часів 246 об’єктів різного цільового використання, в тому числі житлові будинки, підсобні господарські споруди, гаражі індивідуального використання, середня школа з їдальнею, торгові точки та інші, розташовані на вулиці Кар’єрній та провулку Робітничому використовуючи в загальній сумі 467 кВт електроенергії,заживлені струмом від інженерної інфраструктури ТОВ «Тальнівський щебеневий завод». У зв’язку з тим, що через складний, з причини довготривалого в часі простою, фінансовий стан вказане підприємство не може забезпечити вищеназваних споживачів надійним електропостачанням, а в найближчий час через зазначену причину взагалі може припинити свою виробничу діяльність, і як наслідок – обезживити ці об’єкти від електропостачання, з’явилася крайня необхідність заживити їх з іншого джерела живлення, обминувши ТОВ «Тальнівський щебеневий завод».  Тальнівська міська рада планує виконання даних робіт провести за рахунок коштів бюджетуоб’єднаної територіальної громади.

 

1.11.Розвиток інфраструктури. Транспортне забезпечення.

Основні завдання у 2017 році:

підтримання на діючому рівні забезпечення транспортним сполученням населених пунктів громади;

покращення технічного стану доріг комунальної власності та під’їзних доріг до сіл громади;

сприяти адаптації послуг транспорту для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями;

          відновлення будівництва та завершення довгобудів, будівництво нових та реконструкція діючих найбільш соціальнозначимих об’єктів із забезпеченням державної підтримки;

розроблення проектної, містобудівної та планувальної документації населених пунктів громади.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

реалізація на території громади заходів щодо реконструкції та утриманню автомобільних доріг;

      забезпечення господарського комплексу і населення транспортними перевезеннями, розвиток транспортного сполучення у сільській місцевості.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів:

        підвищення якості та безпеки обслуговування під час користування громадським пасажирським транспортом;

          збільшення обсягів перевезень вантажів та пасажирів;

будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах громади.

 

2.      Соціально-культурний розвиток та підвищення рівня життя населення

2.1. Розвиток сільських населених пунктів, що ввійшли до громади

Основні цілі на 2017рік:

розширення  підприємницьких  можливостей  сільського  населення;

розвиток соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури;

підвищення якості освіти та поліпшення медичного обслуговування в сільських населених пунктах;

забезпечення культурного розвитку та організація дозвілля.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

розвиток тваринництва в особистих селянських господарствах в рамках виконання обласних програм розвитку галузей молочного скотарства та свинарства;

сприяння самозайнятості населення та стимулювання суб’єктів малого підприємництва у сільській місцевості до створення нових робочих місць;

збереження родючості земель сільськогосподарського призначення шляхом впровадження сучасних технологій;

знешкодження непридатних, невідомих та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин;

розвиток та надання соціальних послуг, допомоги та підтримки соціально вразливим верствам сільського населення;

будівництво, реконструкція, ремонт та утримання в належному стані доріг загального користування у сільській місцевості та під’їзних доріг з твердим покриттям до сільських населених пунктів, що ввійшли до громади;

забезпечення потреб сільського населення у послугах торговельного та побутового обслуговування шляхом відкриття нових, реконструкції та модернізації існуючих об’єктів;

забезпечення житлом медичних працівників, вчителів та дільничних інспекторів (по можливості);

забезпечення рівного доступу сільських жителів до об’єктів охорони здоров’я для отримання первинної медичної допомоги;

проведення ремонту, оснащення обладнанням та засобами зв’язку амбулаторій загальної практики-сімейної медицини для надання первинної медичної допомоги на селі;

будівництво сільських багатофункціональних спортивних майданчиків;

збереження та розвиток мережі закладів культури, дозвілля, фізичної культури та спорту.

 

2.2. Соціальна підтримка населення

Основні завдання та заходи  у 2017році:

своєчасна виплата заробітної плати та недопущення  її заборгованості;

контроль за виплатою заробітної плати на підприємствах не нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи та виконання Галузевих угод.

контроль за належним оформленням трудових відносин;

забезпечення стабільних темпів росту рівня оплати праці;

запровадження дієвого контролю за своєчасним притягненням до відповідальності керівників підприємств, що не дотримуються державних гарантій в оплаті праці;

подальше здійснення обліку та виплат допомог особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО.

 

2.3. Регулювання ринку праці, зайнятість населення

Основні завдання у 2017році:

        сприяння створенню нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці;

        збереження ефективно діючих робочих місць;

        підвищення якості робочої сили;

        сприяння повній, продуктивній, вільнообраній зайнятості населення;

        підвищення економічної активності населення та зниження рівня безробіття.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

         забезпечення ефективного співробітництва органів громади, профспілок і працедавців з метою недопущення зростання обсягів безробіття та забезпечення соціальних гарантій громадян;

          підтримка безробітних шляхом залучення до тимчасової зайнятості -
участі   в   громадських   роботах;   розширення   видів   та   обсягів
громадських робіт, передбачення коштів місцевими бюджетами на оплату праці;

         стимулювання роботодавців до збереження існуючих робочих місць та  створення нових робочих місць шляхом виплати компенсації роботодавцю суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на них громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці;

          стимулювання розвитку малого підприємництва та працевлаштування на них безробітних у пріоритетних галузях економіки.

 

2.4. Розвиток охорони здоров’я

Основне завдання у 2017 році:

підвищення якості та доступності медичної допомоги.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

зміцнення матеріально-технічної бази, в першу чергу закладів охорони здоров'я у сільських населених пунктах, що ввійшли до громади.

 

2.5. Розвиток освіти

За рахунок міського бюджету утримувалися й успішно розвивлися сім ДНЗ. Протягом 2017 року планується розширення установ освітньої та соціально-побутової сфер обслуговування населення.

Проблемними питаннями є недостатнє виділення фінансових ресурсів на утримання дошкільної сфери.

Основними напрямками діяльності є:

забезпечення високого рівня якості й доступності освіти;

створення умов для розвитку обдарованих дітей;

модернізація матеріально-технічної бази дошкільних закладів;

          організація у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місця навчання, роботи і додому учнів та педагогічних працівників;

формування мережі дошкільних закладів з урахуванням демографічної ситуації на території громади;

підвищення ефективності фінансування освіти, збільшення бюджетних асигнувань на утримання позашкільних закладів, залучення позабюджетних коштів та спрямування їх на розвиток освіти;

максимальне  охоплення дітей від 3 до 5 років дошкільною освітою;

          максимальне охоплення дітей позакласними, позашкільними заходами, гуртковою роботою;

поліпшення виховної роботи з дітьми на основі традицій і звичаїв українського народу, історичної і культурної спадщини, формування високої патріотичної свідомості, поваги до державних символів України.

Згідно Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» № 76-VIIIвід 28.12.2014 року скасовані, починаючи з 01.01.2015 року, встановлені раніше Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (п. 1 ст. 30) та гарантовані державою компенсації та пільги щодо повного державного забезпечення дітей до вступу їх до школи (не старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної грошової допомоги, розмір якої визначався КМУ. Внесені зміни в ч. 5 ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», якими передбачено, що батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60 % у міській місцевості (діюча раніше норма «що не перевищує 50%»). Проектом рішенням міської ради запропоновано встановлення батьківської плати на 2017 – 60% від вартості харчування на день в м. Тальне та 40% - для сіл, що ввійшли до складу громади, при цьому до 31.12.2014 року дитина, яка мала посвідчення потерпілої внаслідок аварії на ЧАЕС 4 категорії ця плата компенсувалася за рахунок коштів з державного бюджету, а батьки звільнялися від плати. Наразі пільга скасована, батьки мають сплачувати 60% вартості харчування на день за рахунок власних коштів. З метою недопущення скорочення кількість вихованців у ДНЗ, батьки яких за соціальним статусом будуть неспроможними сплачувати батьківську плату за харчування, міською радою у 2016 році було запроваджено механізм компенсації батьківської плати за рахунок коштів міського бюджету для малозахищеної категорії населення громади. Планується продовження цієї практики і в 2017 році.

Очікувані результати реалізації заходів:

охоплення дітей 3-6 років дошкільною освітою   – 100 %;

охоплення дітей повною загальною середньою освітою – 100%;

збільшення кількості дітей, охоплених гарячим харчуванням  до 100%;

забезпечення оптимального температурного режиму приміщень шкіл;

забезпечення стовідсоткового підвозу учнів і вчителів до навчальних закладів.

 

2.6. Розвиток фізичної культури та спорту

Основні завдання у 2017 році:

розвиток фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед населення, популяризація здорового способу життя серед населення громади;

забезпечення розвитку та вдосконалення спорту;

будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих об’єктів спортивної інфраструктури громади.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

збереження діючих дитячих юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), удосконалення навчально-виховного процесу у відповідності до сучасних вимог;

забезпечення сучасним спортивним інвентарем наявної мережі спортивних споруд та ДЮСШ, облаштування нових спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням у місцях проживання та відпочинку населення (виходячи з можливостей бюджету);

залучення широких верств населення громади, особливо молоді, до регулярних занять масовими видами фізичної культури і спорту.

 

2.7. Підтримка дітей, сім’ї та молоді

Основні завдання у 2017 році:

забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді та зміцнення моральних та матеріальних засад сімейного життя;

зменшення кількості безпритульних і бездоглядних дітей;

покращення якості надання оздоровчих послуг та збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення;

забезпечення зайнятості молоді та розвиток їх підприємницьких ініціатив;

створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді, формування її активної життєвої позиції, популяризація здорового способу життя та профілактика негативних явищ.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

проведення семінарів-тренінгів, випуск інформаційно-просвітницьких матеріалів, спрямованих на запобігання насильству в сім’ї та жорстокому поводженню з дітьми;

проведення профілактичних заходів з метою виявлення безпритульних і бездоглядних дітей та влаштування їх подальшої долі.

 

 

 

2.8. Розвиток культури

Збереження, розвиток, створення нових об’єктів культурного призначення, об’єктів відпочинку та спорту має на меті зростання рівня культурного розвитку жителів громади, усвідомлення громадян себе як частини громади.

Планується оновлення матеріально-технічної бази міського, підтримка та подальший розвиток  аматорських колективів, розвиток художньо-естетичної і музичної освіти дітей та підлітків, створення максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості, розвиток кінематографії.

З метою забезпечення проведення широкої роз’яснювальної роботи серед населення громади щодо життєдіяльності міста та сіл, що ввійшли до громади, необхідності висвітлення проблемних питань та шляхів їх вирішення, Тальнівська міська рада планує надавати фінансову підтримку засобам місцевої інформації (телебачення, радіомовлення, преса) на реалізацію відповідних заходів, у тому числі на придбання технічного обладнання та інвентарю, необхідного для забезпечення повноцінного функціонування.

Для реалізації державної політики у сфері культури на території громади основними завданнями розвитку на 2017 рік стануть:

забезпечення громадянам доступу до надбань національної і світової культури, створення умов для їх активної участі в художній творчості;

збереження мережі закладів культури та кадрового потенціалу галузі;

забезпечення активного функціонування української мови в усіх сферах культурного життя;

збереження і популяризація національної культурної спадщини, як основи української культури, задоволення культурних потреб національних меншин, що населяють район;

підтримка творчообдарованої молоді;

          збереження і популяризація культурної спадщини Тальнівщини;

з метою збереження історичної та культурної спадщини рідного краю планується відкриття музею історії хліборобства, завершити створення експозиції музею.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

нарощування обсягів бюджетного фінансування галузі культури, залучення позабюджетних коштів на реалізацію культурно-мистецьких проектів;

підтримка та розвитку сільських клубних закладів, проведення ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини;

створення належних умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до закладів культури;

поліпшення умов творчої праці та соціальної захищеності працівників культури.

 

3.      Пріоритетами економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади в 2017 році є:

- збільшення обсягів промислового виробництва;

-                     забезпечення стабільного функціонування житлово-комунального господарства громади, благоустрій громади;

-                     залучення інвестицій;

-                     забезпечення сприятливих умов для функціонування малого та середнього бізнесу;

-                     ефективна бюджетна політика;

-                     збереження трудових ресурсів та зайнятості населення;

-                     підвищення належних соціальних стандартів життєвого рівня населення громади.

 

4.      Основні напрями досягнення поставленої мети

на 2017 рік :

У секторі економіки (в межах повноважень Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади) :

-            відновлення стабільної роботи промислових підприємств;

-            створення привабливого інвестиційного клімату та залучення інвесторів в економіку громади;

-            розширення мережі сучасних закладів торгівлі та побутового обслуговування;

-            сприяння у забезпеченні стабільної роботи транспорту із пасажирських перевезень на території громади;

-            ефективне використання земельних ресурсів та об’єктів комунальної власності міської громади;

-            подальше реформування житлово-комунального господарства через створення товариств співвласників багатоквартирних будинків у напрямку підвищення якості житлово-комунальних послуг та умов проживання.

У секторі соціальної політики (в межах повноважень Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади) :

-            послаблення напруги на ринку праці, підвищення соціальної захищеності безробітних;

-            якісне медичне обслуговування населення;

-            забезпечення подальшого розвитку дошкільної освіти;

-            залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом;

-            забезпечення соціального захисту незахищених верств населення;

-            забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм;

-            підвищення безпеки життєдіяльності населення;

-            врегулювання в межах чинного законодавства цінової політики, в першу чергу на продукти харчування і товари першої необхідності.

З метою збереження історичної та культурної спадщини рідного краю планується відкриття музею історії хліборобства, завершити створення експозиції музею.

 

5. Фінансове забезпечення реалізації Програми

          Програма фінансується в межах асигнувань, передбачених бюджетомоб’єднаної територіальної громади, шляхом спрямування коштів відповідним виконавцям та з інших джерел, не заборонених законодавством.

               В ході реалізації Програми можливі коригування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію Програми, уточненням обсягів робіт, виходячи з реальних можливостей бюджету.

 

6.  Очікуванні результати від виконання Програми

Виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади на 2017 рік  направлені на покращення здорового способу життя, поліпшення  санітарно-епідеміологічного стану населених пунктів  об’єднаної громади: населених пунктів в м. Тальне, сіл Здобуток, Гордашівка, Соколівочка, Степна, Червоне, Тарасівка.

 

За секретаря міської ради                           

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я                         ПРОЕКТ

 

від 30.06.2017                                  № 8/8-___

м. Тальне

 

Про внесення змін та доповнень в рішення

міської ради від 21.03.2017 року № 5/8-18

«Про перелік земельних ділянок

несільськогосподарського призначення,

які підлягають продажу у 2017 році,

та земельних ділянок, право на оренду

яких набувається з аукціону»

 

З метою забезпечення ефективного використання земельного фонду територіальної  громади, залучення додаткових коштів у бюджет, відповідно до ст.ст.134-139 Земельного Кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

 

1. Внести зміни та доповнення в рішення міської ради від 21.03.2017 року № 5/8-18 «Про перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у 2017 році, та земельних ділянок, право на оренду яких набувається з аукціону», виклавши додаток № 1 в новій редакції згідно додатку.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього середовища, екології (голова комісії Гижко О.М.), з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

Міський голова                                                                           О.В.Юрченко