ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від   .12. 2017 року                       № 15/8-

 

Про внесення змін до рішення міської ради

від 20.01.2017 року № 1/8-7 «Про бюджет

Тальнівської міської об’єднаної територіальної

громади на 2017 рік» (із внесеними змінами)

 

Відповідно до статей 77, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 та частини першої статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада в и р і ш и л а:

1. Внести до рішення міської ради від 20.01.2017 №1/8-7 «Про  бюджет Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік» із змінами від 21.03.2017 № 5/8-2, від 28.04.2017  №6/8-1,  від 31.05.2017 №7/8-1, від 29.08.2017 №11/8-3 та від 03.11.2017 № 14/8-2  такі зміни:

1.1.         Пункти 1, 2, 4, 5, 7, 15  викласти в новій редакції:

1.                     «Визначити на 2017 рік:

- доходибюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 95 420,033 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 91 959,137 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 3 460,896 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 103 002,128  тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 95 634,238 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 7 367,890 тис. грн.;

- профіцит загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 2 857,675 тис. грн.;

- дефіцит загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 3 675,101 тис. грн.;

- дефіцит спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 3 906,994 тис. грн., згідно з додатком 2 до цього рішення».

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами в сумі 103 002,128  тис. грн., у тому числі по загальному фонду в сумі 95 634,238  тис. грн. та спеціальному фонду в сумі 7 367,890  тис. грн. згідно з додатком  3 до цього рішення.»

 

 

«4.Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  4 до цього рішення.»

«5.Затвердити на 2017 рік резервний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 107,100 тис. грн.»

«7.Затвердити в складі видатків бюджету об’єднаної територіальної громади кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 1238,864 тис. грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.»

«15.Доручити фінансовому управлінню Тальнівської міської ради  здійснювати у 2017 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитах в банківських установах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»

2. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                                                     О.В. Юрченко

 
  GERB


ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____ СЕСІЯ ___ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____.____.2017                                  № _____________                                   

м. Тальне

 

Про затвердження актів приймання-передачі

окремо визначеного комунального майна

з господарського відання КП «Водоканал»

до комунальної власністі Тальнівської міської

об’єднаної територіальної громади в особі

Тальнівської міської ради

        

 

Розглянувши акти приймання передачі окремо визначеного комунального майна об’єктів з господарського відання КП «Водоканал» до комунальної власності Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади,  на виконання рішення Тальнівської міської ради на прийняття таких об’єктів згідно рішення міської ради від 03.11.2017 № 14/8-6, відповідно до ст. ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Цивільного та Господарського кодексів України, з метою забезпечення виконання підготовчих заходів по реалізації природоохоронних та екологічних проектів на території Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади – регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Тальне, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити акти приймання-передачі окремо визначеного нерухомого майна згідно додатку №1.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості та сфери послуг (голова комісії Накопюк В.І.).

 

    

 

 Міський голова                                                                               О.В.Юрченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 

до рішення міської ради

 № _______  від _______.17

 

ПЕРЕЛІК

окремо визначеного нерухомого майна,  що приймається у комунальну власність Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади в особі Тальнівської міської ради з господарського відання КП «Водоканал» Тальнівської міської ради

 

№ п/п

Найменування

 

Дата складання акту

Очисні споруди

 

Будівлі , споруди

 

1

Акт приймання-передачі котельні

17.11.2017

2

Акт приймання-передачі блок виробничих  приміщень

17.11.2017

3

Акт приймання-передачі каналізаційного станції ГКНС

17.11.2017

4

Акт приймання-передачі насосної станції

17.11.2017

5

Акт приймання-передачінасосної станції

17.11.2017

6

Акт приймання-передачі приміщення решіток

17.11.2017

7

Акт приймання-передачі піскового бункеру  

17.11.2017

8

Акт приймання-передачі водонапірної башти (очисні)

17.11.2017

9

Акт приймання-передачі освітителів - окислювачів

17.11.2017

10

Акт приймання-передачі намулових площадок

17.11.2017

11

Акт приймання-передачі пісколовок

17.11.2017

12

Акт приймання-передачібіоставка

17.11.2017

13

Акт приймання-передачі хлораторної (приміщення)

17.11.2017

14

Акт приймання-передачі окислювального блоку

(приміщення)

17.11.2017

15

Акт приймання-передачіосвітителя

17.11.2017

16

Акт приймання-передачі біоставка

17.11.2017

17

Акт приймання-передачі намулових  площадок

17.11.2017

Передавальні пристрої

18

Акт приймання-передачітрубопровода труби чавунних

17.11.2017

19

Акт приймання-передачінапорного трубопровіда (стальні труби)

17.11.2017

20

Акт приймання-передачінапорного трубопровіда  (чавунні труби)

17.11.2017

21

Акт приймання-передачітеплових мереж

17.11.2017

22

Акт приймання-передачілінії радіофікації

17.11.2017

23

Акт приймання-передачіхозпитводопроводу

17.11.2017

24

Акт приймання-передачікомунікації

17.11.2017

25

Акт приймання-передачінапірного трубопроводу

17.11.2017

26

Акт приймання-передачі труб чавунних напірні

17.11.2017

27

Акт приймання-передачіколектора труб, чавун.

17.11.2017

28

Акт приймання-передачіканалізац. напірного колектора

17.11.2017

29

Акт приймання-передачіканалізац. сіті труби а/цементні

17.11.2017

30

Акт приймання-передачіканалізац. сіті труби чавунні

17.11.2017

31

Акт приймання-передачіканалізац. сіті труби стальні

17.11.2017

32

Акт приймання-передачіканалізац. сіті труби чавунні

17.11.2017

 

За секретаря міської ради                                                          

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

_ СЕСІЯ  _  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

     

ПРОЕКТ                                      № _/ -_(_)

Від     .12.2017 р.                                                        

м.Тальне

 

Про передачу окремого  комунального майна

на баланс КП «Водоканал» Тальнівської міської ради

 

Розглянувши подані матеріали, з метою ефективного  використання комунального майна, безаварійного експлуатування каналізаційної системи, діючи в межах Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», керуючись ст. ст. 26,60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                

в и р і ш и л а :

 

1. Передати на баланс управління комунального підприємства «Водоканал» Тальнівської міської ради насосного агрегата СДВ 160/45 з електродвигуном АИР200 М4 (37/1500) балансової вартістю 85293,00 грн.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості та сфери послуг (голова комісії Накопюк В.І.).

 

  Міський  голова                                                          О.В.Юрченко