Проекти рішень до засідання виконкому від 19.06.2017

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ                                   ПРОЕКТ

 

Від   06.2017                                                                                     №

м. Тальне

 

Про зміни до штатних розписів

Заслухавши інформацію т.в.о. керуючого справами виконавчого комітету Белінської А.П. щодо внесення змін в штатний розпис апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, який затверджено сесією міської ради від 20.01.2017 №1/8-11 із змінами та  з метою упорядкування штатної чисельності працюючих в установі та структурування функціональних напрямків діяльності, керуючись ст. 25 та 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет вирішив:

1. Взяти до відома запропоновані зміни до штатного розпису апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету   (додатки 1- 3).

2. Рекомендувати сесії міської ради затвердити запропоновані зміни до штатного розпису апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на т.в.о.керуючого справами виконавчого комітету Белінську А.П. та начальника фінансового управління Тальнівської міської ради Ковалишину С.О.

Міський голова                                       О.В.Юрченко

 

Додаток №1

до рішення виконкому

від     06.2017 №

Штатний розпис апарату управління Тальнівської міської ради

та її виконавчого комітету на 2017 рік

(з 01.07.2017 року)

№ п/п

Посада

Кількість штатних одиниць

Примітка

1

Міський голова

1

Посадова особа місцевого самоврядування

2

Заступник міського голови

1

Посадова особа місцевого самоврядування

3

Секретар ради

1

Посадова особа місцевого самоврядування

4

Керуючий справами виконавчого комітету

1

Посадова особа місцевого самоврядування

5

Староста (с. Гордашівка)

1

Посадова особа місцевого самоврядування

6

Староста  (с. Здобуток  та селище Тарасівка)

1

Посадова особа місцевого самоврядування

7

Староста (с. Соколівочка, с. Червоне та селище Степне)

1

Посадова особа місцевого самоврядування

8

Спеціаліст І категорії,  головний бухгалтер

1

Посадова особа місцевого самоврядування

9

Прибиральниця

3

Техпрацівники

10

Водій

1

Техпрацівники

Відділ організаційно-кадрової роботи

апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

 

3,5

11

Начальник відділу

1

Посадова особа місцевого самоврядування

12

Головний спеціаліст

1

Посадова особа місцевого самоврядування

13

Архіваріус

1,5

Службова особа місцевого самоврядування

Сектор з юридичних питань

апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

 

2

14

Завідувач сектору

1

Посадова особа місцевого самоврядування

15

Головний спеціаліст

1

Посадова особа місцевого самоврядування

Загальний відділ

апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

 

8

16

Начальник відділу

1

Посадова особа місцевого самоврядування

17

Головний спеціаліст

2

Посадова особа місцевого самоврядування

18

Провідний спеціаліст

3

Посадова особа місцевого самоврядування

19

Діловод

1

Службова особа місцевого самоврядування

20

Секретар керівника

1

Службова особа місцевого самоврядування

Відділ земельних ресурсів

апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

 

6

21

Начальник відділу

1

Посадова особа місцевого самоврядування

22

Головний спеціаліст - землевпорядник

4

Посадова особа місцевого самоврядування

23

Діловод

1

Службова особа місцевого самоврядування

Сектор економічного розвитку та інвестицій

апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

 

2

24

Завідувач сектору

1

Посадова особа місцевого самоврядування

25

Головний спеціаліст

1

Посадова особа місцевого самоврядування

Відділ  містобудування, архітектури та  житлово-комунального господарства

апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

 

6

26

Начальник відділу

1

Посадова особа місцевого самоврядування

27

Головний спеціаліст

2

Посадова особа місцевого самоврядування

28

Провідний спеціаліст

1

Посадова особа місцевого самоврядування

29

Спеціаліст І категорії

1

Посадова особа місцевого самоврядування

Служби надання соціальних послуг

 апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

 

6

30

Начальник служби

1

Не  посадова особа місцевого самоврядування та не службова особа місцевого самоврядування

31

Психолог

1

Не  посадова особа місцевого самоврядування та не службова особа місцевого самоврядування

32

Фахівець із соціальної роботи

4

Не  посадова особа місцевого самоврядування та не службова особа місцевого самоврядування

 

ВСЬОГО:

 

44,5

23 -  посадові особи місцевого самоврядування/ 4 -  службові особи  місцевого самоврядування/ 4 – техпрацівники та 6 -  служба надання соціальних послуг

 

                           

Міський голова                                          О.В. Юрченко                              

 

Додаток № 2

до рішення виконкому

від   06.2017 №  

Штатний розпис секторуз питань функціонування житлово-комунальногота внутрішнього господарства

 

Тальнівської міської ради

 на 2017 рік

(з 01.07.2017 року)

 

№ п/п

Посада

Кількість штатних одиниць

1

Завідувач сектору

1

2

Робітник з благоустрою

5

3

Працівник водопровідно-каналізаційного господарства

2

4

Спеціаліст з питань  земельних ресурсів міста

1

5

Бухгалтер ІІ категорії

1

6

Бухгалтер

1

7

Інженер-енергетик

1

8

Касир

1

9

Водій

1

10

Електрик

0,5

ВСЬОГО:

14,5

 

 

 

 

Міський голова                             О.В. Юрченко                                                               

 

 

 

        


Додаток № 3
до рішення виконкому
від   06.2017 №

Штатний розпис відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової шнформації на 2017 рік

(з 01.07.2017 року)

 

№ п/п

Посада

Кількість штатних одиниць

1

Начальник

1

2

Головний спеціаліст

1

3

Провідний спеціаліст

1

ВСЬОГО:

3

 

Міський голова                                                                    О. В. Юрченко

 

 

                                  Міському голові

О.В. Юрченку

 

Пояснювальна записка

щодо внесення змін в штатний розпис апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

 

Відповідно ст. 25 та 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою приведення штатного розпису апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету у відповідність до наказу Головного управління державної служби України від 29.12.2009 №406 «Про затвердження Типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування» та для  упорядкування штатної чисельності працюючих в установі та структурування функціональних напрямків діяльності, пропоную внести зміни в штатний  розпис апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, зокрема:

 

1.       Внести зміни та доповнення до штатного розпису апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету на 2017 рік (з 01.07.2017 року), затвердженого сесією міської ради від 12.01.2017 №1/8-3  (додаток 1) із змінами, від 20.01.2017 №1/8-11 (додаток 9)  та від 21.03.2017 №5/8-10 (додаток 6)  виклавши додатки в новій редакції (додаток 1, 2 та 3 додаються).

Штатна чисельність працюючих в додатках 1,3 не збільшується в порівнянні з попередніми штатними розписами, лише уточнюються посади посадових осіб місцевого самоврядування. Збільшується штатна чисельність на 1 штатну одиницю в додатку 2 (вводиться посада водія).

2. Реорганізувати відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудуванняу відділ містобудування, архітектури та  житлово-комунального господарства, який є його правонаступником.

 

Завдання, права та обов’язки відділу не змінюються -  змінюється назва структурного підрозділу.

Т.в.о. керуючого справами

виконавчого комітету                                                              А.П. Белінська

 

ПРОЕКТ

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

                                               Р І Ш Е Н Н Я

 

від 19.06.2017                                  № ____________

м. Тальне

 

Про затвердження складу комісії з розгляду

та вирішення земельних спорівв межах

Тальнівської міської об’єднаної

територіальної громади та Порядок

про комісію з розгляду та вирішення

земельних спорів в межах Тальнівської

міської об’єднаної територіальної громади

 

Керуючись ст.ст.12, 103-109, главою 25 Земельного кодексу України, п.5 ст.33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення об'єктивного і своєчасного вирішення земельних спорів в межах Тальнівської міської об’єднаної територіальної громадищодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян та додержання громадянами правил добросусідства, виконавчий комітетв и р і ш и в:

 

1.Затвердити:

1.1. склад комісії по розгляду та вирішенню земельного спору в межах Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади згідно додатку 1;

1.2. порядок про комісію з розгляду та вирішення земельних спорів в межах Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади згідно додатку 2.

 

2. Дане рішення набирає чинності з дня його прийняття.

 

3. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Тальнівської міської ради.

Міський голова                                           О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я         ПРОЕКТ

 

Від 19.06.2017 року                         №

м.Тальне

 

Про упорядкування поштових адрес

 

Розглянувши звернення та подані матеріали гр. Кучериної Н.Я.. № 1511 від 12.05.2017 року було встановлено наступне, що заявниця разом із своєю сім’єю прописана по вул. Робітничій, 25, а фактичне місце проживання – пров. Робітничий, 25. Будинковолодіння, за яким вказана прописка належить зовсім іншому громадянину, а саме Чернявському С.С.

 Тому враховуючи вищевикладене,  з метою впорядкування адресного господарства та виправлення допущеної помилки у первинному картковому обліку, відповідно до Положення про порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомості м. Тальне, затвердженого рішенням міської ради №47/6-3(1) від 28.02.2014р.,  керуючись п.п 10 п. б) ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в :

 

Встановити поштову адресу:

1.1.      житлової квартири, який належить гр. Кучериній Надії Яківні та членам її сім’ї на підставі посвідки на постійне проживання, м. Тальне, провулок Робітничий, 25, квартира № 5.

2.        Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. керуючої справами виконкому А.П. Белінську.

Міський голова                                                      О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я      ПРОЕКТ

 

Від 19.06.2017 року                             №

м.Тальне                                                                                                  

Про  затвердження інструкції, зразків документів

адміністративної комісії  при виконавчому

комітеті Тальнівської міської ради.

        

З метою забезпечення належної роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті Тальнівської  міської ради, керуючись ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

         1. Затвердити інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення (додаток 1)

          2. Затвердити зразки документів адміністративної комісії при виконавчому комітеті міської ради:

         - протокол про адміністративне правопорушення (додаток 2)

- постанови про накладення адміністративного стягнення (додаток 3);

- постанови про закриття справи (додаток 4);

- протоколу засідання адміністративної комісії району при виконавчому комітеті міської ради (додаток 5);

- вимоги до справи адміністративної комісії району при виконавчому комітеті міської ради (додаток 6);

- журналів обліку вхідної та  вихідної  кореспонденції адміністративної комісії району при виконавчому комітеті міської ради (додаток 7);

- журналу обліку матеріалів про адміністративні правопорушення (додаток 8).

3. Адміністративній комісії при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради забезпечити ведення діловодства адміністративних комісій відповідно до затверджених зразків документів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови В.М. Марченка

Міський голова                                  О.В Юрченко

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

 

1. Загальні положення.

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення (в подальшому- КУпАП) і встановлює порядок оформлення матеріалів, які складаються в адміністративному провадженні, та порядок їх обліку.

1.2. Порядок провадження у справах про адміністративні порушення визначається законодавством України про адміністративні правопорушення, КУпАП та цією Інструкцією.

1.3. Питання, не врегульовані цією Інструкцією, вирішуються у відповідності до діючих норм з урахуванням особливостей окремих адміністративних правопорушень.

2. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення.

2.1. Протоколи про адміністративні правопорушення при вчиненні громадянами правопорушення складають уповноважені на те посадові особи виконавчого комітету сільської ради згідно із статтею 255 КУпАП.

2.2. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком або друкуються, українською мовою.

2.3. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, відносно якої він складений.

2.4. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

2.5. При складанні протоколу обов’язково вказуються частина статті та стаття КУпАП, згідно з якою настає адміністративна відповідальність.

2.6. При викладенні обставин правопорушення вказуються місце та час його вчинення, суть правопорушення, які саме протиправні дії чи бездіяльність учинив порушник, та нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення.

2.7. Якщо є свідки правопорушення, до протоколу вносяться прізвища, ім’я та по батькові свідків, адреси їх місця проживання, а також ставляться підписи свідків.

2.8. Особа, яка складає протокол, зобов’язана роз’яснити зміст статті 63 Конституції України та ознайомити порушника з його правами і обов’язками, передбаченими статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка в протоколі. Про ознайомлення з вищевказаним порушник ставить в протоколі свій підпис, а в разі відмови поставити підпис – про це робиться відповідний запис у протоколі.

2.9. Порушник має право дати пояснення і висловити зауваження щодо змісту протоколу, а також письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу. Власноручно викладені цією особою пояснення та зауваження, якщо вони виконані на окремому аркуші, додаються до протоколу, про що до нього вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження.

2.10. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою, порушником і свідками, у випадку їх наявності. У разі відмови порушника підписати протокол у ньому робиться запис про це, який засвідчується підписом особи, яка склала протокол, та підписами свідків, у випадку їх наявності. Порушник має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви відмови від його підпису.

2.11. До протоколу долучаються матеріали та документи, що можуть свідчити про характер вчиненого правопорушення, обставини, які пом’якшують або обтяжують відповідальність порушника. Кожний документ повинен мати свої реквізити (дату, адресу, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

2.12. Складений протокол, інші матеріали та документи (фотографії), що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, яка оформляєтьсяв установленому порядку. Справа про адміністративне правопорушення

направляються до виконавчого комітету сільської ради або до іншого органу, якому належить розглянути справу.

2.13. Протокол складається в двох екземплярах, один з яких під розписку вручається порушнику. У разі відмови порушника отримати протокол, про цей факт робиться запис у протоколі. У цьому випадку до справи про адміністративне правопорушення долучаються обидва екземпляри протоколів. Відмова порушника від підписання протоколу та отримання його копії не є підставою для припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення.

2.14. У разі відсутності порушника під час складання протоколу: один екземпляр протоколу направляється на розгляд, другий екземпляр направляється порушнику рекомендованою поштовою кореспонденцією. В цьому випадкудо протоколу додається копія „листа – запрошення для ознайомлення з протоколом та його підписання” та підтвердження про його направлення рекомендованою кореспонденцією, при цьому ніякі відмітки щодо відсутності правопорушника в протоколі не робляться.

 

 

3. Облік матеріалів про адміністративні правопорушення.

3.1. Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється Уповноваженою посадовою особою в Журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 1 до інструкції), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою селищної ради та підписом секретаря адміністративної комісії.

3.2. Матеріали адміністративного правопорушення протягом трьох днів направляються для подальшого розгляду та прийняття рішення.

4. Розгляд справ про адміністративне правопорушення виконавчим комітетом.

4.1. Розгляд справ про адміністративне правопорушення, які віднесені у відповідності до КУпАП до юрисдикції виконавчого комітету сільської ради, повинні бути розглянуті в строки, встановлені КУпАП. Неявка на розгляд справи про адміністративне правопорушення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, належним чином повідомленої про дату, час і місце розгляду, не є підставою для її перенесення. За заявою зацікавлених осіб, в тому числі і особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, розгляд справи в межах строків, встановлених КУпАП, може бути перенесений.

4.2. Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення ведеться протоком засідання.

4.3. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, виконавчий комітет відповідно до ст. 283 КУпАПвиносить постанову про накладення адміністративного стягнення (попередження, штраф із зазначенням суми), застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 КУпАП, або закриття справи, про що робиться відповідний запис (далі – постанова).

4.4. Усі реквізити постанови заповнюються розбірливим почерком або друкуються, українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до постанови, а також внесення додаткових записів після того, як постанова підписана особою, відносно якої вона винесена.

4.5. У постанові обов’язково проставляється число, місяць, рік і місце її винесення.

4.6. У постановівідомості стосовно особи, яка вчинила правопорушення, зазначаються повністю (без скорочень): її прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць і рік народження, а також місце народження (при необхідності), адреса реєстрації місця проживання або фактичне місце проживання особи на час вчинення правопорушення, найменування підприємства, установи, організації, де вона працює або навчається, і посада; указується документ, який засвідчує особу.Стосовно вчиненого правопорушення в постановівказується число, місяць, рік, час скоєння адміністративного правопорушення, викладаються обставини і суть скоєного правопорушення, встановлені при розгляді матеріалів адміністративної справи, зазначається частина та стаття КУпАП, яка передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення.

4.7. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду адміністративної справи. Копія постанови не пізніше трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої цю постанову винесено. Якщо копія постанови вручається особі, притягнутій до адміністративної відповідальності, особисто, то в постанові вказується дата її вручення і ставиться підпис правопорушника. Копія постанови в той самий строк вручається або висилається зацікавленим особам на їх прохання. Якщо копія постанови висилається правопорушнику, потерпілому чи іншим зацікавленим особам поштою, то про це в постанові робиться відповідна помітка і вказується дата направлення копії постанови.

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від

                              зразок

ПРОТОКОЛ N ..........
про адміністративне правопорушення
Серія ......... N ..........

........................... (місце складання протоколу)

........................... (дата складення протоколу)

Я, уповноважена посадова особа ................ (посада, прізвище, ім'я, по батькові) керуючись статтями .................. Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав(ла) цей протокол про те, що ................................... (прізвище, ім'я, по батькові; місце проживання; місце роботи (найменування підприємства, установи, організації, його місцезнаходження) вчинив(ла) адміністративне правопорушення ............................. (місце, час вчинення і суть правопорушення; нормативно-правовий акт, який порушено, з визначенням пунктів, параграфів, характеру порушень) чим порушив(ла) вимоги .............. статті ................. Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Свідки правопорушення .................... (зазначити ПІО та місце проживання).

З протоколом ознайомлений, права, передбачені ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи), особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснені.

Зі статтею 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист) ознайомлений.

ПОЯСНЕННЯ ПОРУШНИКА: ..........................(якщо є додаток, зазначити).

До протоколу додаються: ..................(акт перевірки, пояснення порушника, інші матеріали)

Протокол подається на розгляд до ......................... (повна назва суду)

Підпис особи, яка вчинила адміністративне правопорушення ..................... (підпис, прізвище, ініціали)

Підпис свідків (якщо такі були): .................

Уповноважена посадова особа ............. (підпис, прізвище, ініціали)

коментарі

Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком українською мовою. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, яка вчинила правопорушення, щодо якої він складений. У разі виявлення помилки допускаються виправлення за умови запису "Виправленому вірити" та підпису державного інспектора, що склав протокол.

Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

При складанні протоколу вказуються частина статті та стаття КУпАП, згідно з якою настає адміністративна відповідальність за вчинені протиправні дії.

Зазначаються дата і місце складання протоколу. Указуються прізвище, ім'я та по батькові державного інспектора, який склав протокол.

У розділі відомостей про особу, яка вчинила правопорушення, зазначаються:

  • прізвище, ім'я та по батькові;
  • дата народження, а також місце народження;
  • повне найменування підприємства, установи, організації, де працює або навчається особа, її посада;
  • місце проживання особи на час вчинення правопорушення;
  • якщо особа притягується до адміністративної відповідальності повторно протягом року, указуються дата скоєння попереднього правопорушення, стаття КУпАП, вид адміністративного стягнення (попередження, розмір штрафу тощо);
  • серія, номер паспорта, коли та ким виданий або серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, яка вчинила правопорушення (службове чи пенсійне посвідчення, студентський квиток і т.ін.), дата видачі й найменування підприємства, установи, організації, що його видали.

При викладенні обставин правопорушення вказуються дата та час його скоєння, суть правопорушення, які саме протиправні дії вчинив порушник.

До протоколу вносяться прізвища, ім'я та по батькові двох свідків правопорушення, адреси їх місця проживання, а також ставляться підписи свідків.

Порушникові роз'яснюються його права та обов'язки, передбачені ст. 268 КУпАП. Про обізнаність з вищевказаним порушник ставить у протоколі свій підпис, а в разі відмови поставити підпис - про це робиться відповідний запис у протоколі.

Порушник дає письмове пояснення по суті скоєного правопорушення, яке записується в протокол, і ставить свій підпис. У разі відмови від пояснення або підписання протоколу - про це робиться запис державного інспектора, що підтверджується підписами свідків.

Речі і документи, які є знаряддям або безпосереднім предметом правопорушення, виявлені під час огляду, вилучаються державним інспектором згідно зі статтями 264, 265 КУпАП.

Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення.

Протокол підписується державним інспектором.

До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення (пояснення свідків правопорушення, заяви, протокол огляду та вилучення, акт закупки тощо).

Кожний документ повинен мати свої реквізити (дату, адресу, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт учинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, яка оформляється в установленому порядку. Справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом направляються до районного (місцевого) суду за місцем учинення правопорушення.

Копія справи, що передана до суду, зберігається у державного інспектора. У подальшому до неї додаються результати розгляду справи в суді (копія постанови суду, копія акта державної виконавчої служби тощо).

Справи, за якими завершено провадження, зберігаються згідно з термінами, установленими чинним законодавством України.

Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється державним інспектором у Журналі обліку протоколів про адміністративні правопорушення. Такий журнал оформлюється та ведеться державним інспектором.

Бланк протоколу має серію і номер.

Облік видачі бланків протоколів ведеться в Журналі обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення.

Журнали обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнали обліку протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку, установленого чинним законодавством України.

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від

ЗРАЗОК

 

ПОСТАНОВА №__

про накладення адміністративного стягнення

«    »                  20      року                                                               м. Тальне

 

 

Адміністративна комісія _______________ району при виконавчому комітеті міської ради у складі ________________________________________, розглянувши

                                                                               (П.І.Б. членів комісії, присутніх на засіданні)

протокол про адміністративне правопорушення від «____» _________ 20        року,серія, який складено __________ встановила, що гр.,_____________________________

                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)

реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________________,

який працює ________________

проживає за адресою: _________________________

вчинив ____________________________________________________________

і цим порушив ст.      Кодексу України про адміністративні правопорушення                                                              (найменування нормативного акта)

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 24, 283, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративна комісія

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Накласти на гр. __________________________________________________,

                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)                      

який вчинив __________________________________________________________
і цим порушив  ст. ________     Кодексу України про адміністративні правопорушення

                                                                                      (найменування нормативного акта)

адміністративне стягнення ______________________________________________

____________________________________________________________________

                                                                         (вид адміністративного стягнення)

Штраф стягується на користь виконавчого комітету Тальнівської міської ради та вноситься безпосередньо у відділенні банку на рахунок бюджету міста: р/р № _____________, одержувач –_______________, код ОКПО –______, код банку –_____, код платежу – ________.

Штраф має бути сплачено не пізніше як через 15 днів з дня вручення постанови. У разі несплати штрафу в установлений строк, постанову буде направлено до відділу державної виконавчої служби для примусового виконання.

На підставі ч.2 ст. 308 КУпАП у разі несплати штрафу протягом 15-ти днів з метою примусового виконання цієї постанови органом державної виконавчої служби стягнути з правопорушника подвійний розмір штрафу у сумі ________________________________________________________________________________

Постанову може бути оскаржено протягом 10 днів з дня її винесення, в порядку, передбаченому статтями 288, 289 КУпАП.

           Постанова набирає заключної сили  після закінчення строку на оскарження (_____________).

           Строк пред’явлення до виконання протягом 3 місяців з дня винесення постанови (до ______________).

 

Голова комісії                         __________                             _____________________

                                                                              (підпис)                                                      (Прізвище, ініціали)

Секретар комісії                        __________                            _____________________

                                                                              (підпис)                                                      (Прізвище, ініціали)

Розписка про одержання постанови

Постанову №___ від   «___    » ____                 20      року            

                           ___________________ одержав «    »                  20      року       __________

                 (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                                  ( підпис)

 

Міський голова                                              О.В. Юрченко

 

Додаток  4
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від

ЗРАЗОК

 

           

ПОСТАНОВА №__

про закриття справи

«    »                  20      року                                                               м. Тальне

 

Адміністративна комісія _______________ району при виконавчому комітеті міської ради у складі ________________________________________ розглянувши

                                                                           (П.І.Б. членів комісії, присутніх на засіданні)

протокол про адміністративне правопорушення від «____» _________ 20        року,серія, який складено __________ встановила, що гр.,_____________________________

                                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)

реєстраційний номер облікової картки платника податків_________________________

який працює ________________

проживає за адресою: _________________________

вчинив ____________________________________________________________

і цим порушив  ст. ________     Кодексу України про адміністративні правопорушення

                                                                                      (найменування нормативного акта)

Розглянувши матеріали справи, керуючись ст.ст. 283, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративна комісія

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

На підставі ч. ___  ст.________ Кодексу України про адміністративні правопорушення закрити справу про адміністративне правопорушення, яке вчинив
гр. _______________________________.

          (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)

Постанову може бути оскаржено протягом 10 днів з дня її винесення в порядку, передбаченому статтями 288, 289 КУпАП.

 

Голова комісії                         __________                             _____________________

                                                                              (підпис)                                                      (Прізвище, ініціали)

Секретар комісії                        __________                            _____________________

                                                                              (підпис)                                                      (Прізвище, ініціали)

Розписка про одержання постанови

Постанову №___ від   «___    » ____                 20      року            

                           ___________________ одержав «__    »                  20      року       __________

                         (прізвище, ім'я, по батькові)                                                                                        ( підпис)

 

 

 

 

                                                                                Додаток 5
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від

ЗРАЗОК

 

 

Протокол  №_____
     
засідання адміністративної комісії _________________ району
при виконавчому комітеті міської ради

                                              

«    »           20      року                     каб. ____        
                                                                                                 

           

Присутні: голова комісії – _________________, заступник голови комісії – ________________, члени комісії – _______________________________

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд протоколів про адміністративні правопорушення.

 

Перед початком розгляду протоколів про адміністративні правопорушення ________________________, головою адміністративної комісії, було оголошено склад

             (прізвище, ініціали)

адміністративної комісії, а після розгляду протоколів про адміністративні правопорушення було прийнято постанови  про накладення адміністративного стягнення/закриття справи.

 

1.СЛУХАЛИ:

__________________, голову адміністративної комісії, яка/який повідомила(в),

     (прізвище, ініціали)  

що на розгляд адміністративної комісії надійшов протокол, складений ________________________________________________, на  гр. __________________

(посада,прізвище, ініціали особи, яка склала протокол)                                                 (прізвище, ініціали)

за порушення ст. ______ КУпАП.

_______________, секретаря адміністративної комісії, яка/який повідомила(в), 

     (прізвище, ініціали)  

що гр. _________________ був(ла) належним чином повідомлений(на) про час і місце

                       (прізвище, ініціали)

проведення засідання комісії, та від нього(неї) не надходило (надійшло) клопотання про перенесення розгляду справи (розгляд справи без участі).

Інших матеріалів по справі не надходило.

                                               

 1. ВИСТУПИЛИ:

Гр.____________________________, який(а)__________________________.

           (прізвище, ініціали правопорушника)                                                 

Члени комісії з пропозиціями щодо виду стягнення, яке необхідно застосувати до гр. _____________________.

           (прізвище, ініціали)

                                                                                                                          

1. ВИРІШИЛИ:

За порушення ст. ____ КУпАП притягнути гр. __________________________ до

                                                                                                                     (прізвище, ініціали)

адміністративної відповідальності та накласти адміністративне стягнення у виді ____________________________________________________________.

                                                   (вид адміністративного стягнення)

 

2.СЛУХАЛИ:

___________________, голову адміністративної комісії, яка/який повідомила(в),

               (прізвище, ініціали)

що на розгляд адміністративної комісії надійшов протокол, складений __________________________________________, на   гр. ____________________ за

         (посада,прізвище, ініціали особи, яка склала протокол)                          (прізвище, ініціали)

порушення  ст.___________ КУпАП.

 

_________________, секретаря адміністративної комісії, яка/який повідомила(в)  

      (прізвище, ініціали)

про строки розгляду протоколів про адміністративні правопорушення і те, що на сьогодні строк накладення адміністративного стягнення на гр. ____________________

                                                                                                                                         (прізвище, ініціали)

закінчився (про відсутність    події    і    складу    адміністративного правопорушення, інше).

Інших матеріалів по справі не надходило.

2. ВИСТУПИЛИ:

Члени комісії з пропозиціями щодо результатів розгляду протоколу, складеного на гр. _________________.

            (прізвище, ініціали)

2. ВИРІШИЛИ:

 

          На підставі ч. ___ ст. _____ КУпАП закрити справу про адміністративне правопорушення, яке вчинив(ла) гр. ___________ (одноголосно).

                                                                               (прізвище, ініціали)

 

Голова комісії                         __________                             _____________________

                                                                              (підпис)                                                      (Прізвище, ініціали)

Секретар комісії                        __________                            _____________________

                                                                              (підпис)                                                      (Прізвище, ініціали)

 

                                                                                Додаток  6

до рішення виконавчого комітету
міської ради

 

ВИМОГИ
до справи адміністративної комісії району при виконавчому комітеті міської ради

 

Справа адміністративної комісії повинна містити:

-                     протокол про адміністративне правопорушення;

-                     дані про сповіщення осіб, які беруть участь у справі, про день і час засідання адміністративної комісії;

-                     вручення або надіслання постанови особі, щодо якої її винесено;

-                      відмітки про виконання постанови, хід і результати її виконання та інші документи у цій справі, які складаються у хронологічному порядку;

- титульний лист на справу

 ЗРАЗОК

Титульний лист на справу

Прізвище правопорушника______________________________

ім’я правопорушника___________________________________

по батькові правопорушника_____________________________

постанова АК від_____________________ №_____

порушення ч._______ ст. ______  КУпАП

виконано______________________________________________

- опис документів у справі

ЗРАЗОК

Опис документів у справі

№ п/п

Найменування документів

Аркуш справи

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 7

до рішення виконавчого комітету міської ради

 

                                          

ЗРАЗОК

 

ЖУРНАЛ
обліку вхідної кореспонденції
адміністративної комісії району при виконавчому комітеті міської ради

 

Дата надходження та індекс документа

Кореспондент

Дата та індекс одержаного документа

Короткий зміст

Відмітка про виконання

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ
обліку вихідної кореспонденціїадміністративної комісії району при виконавчому комітеті міської ради

 

Дата та індекс вихідного документа

Кому направлений документ

Короткий зміст

Примітка

 

 

 

 

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.06.2017                                   №

м.Тальне

 

Про надання дозволу  на здійснення

 торгівлі  на території м. Тальне

 

Розглянувши звернення фізичної особи-підприємця щодо намірів здійснення  торгівлі на території міста, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  

в и р і ш и в :

 

2. Надати дозвіл :

2.1. ФОП Мелюшко Людмилі Василівні на розміщення об’єкту торгівлі   для здійснення торгівлі харчовими продуктами з проведенням оплати в сумі 28,21 грн. (двадцять вісім гривень 21 коп. ) в день. Торгівля буде проводитися в такі дні тижня: понеділок, середа, четвер.

3. Взяти до відома, що за рішенням конкурсної комісії з метою запобігання втрат до міського бюджету торгівля морозивом здійснюється з 08.06.2017року.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на Прилипко В.В.,  спеціаліста з питань ЖКГ та комунальної власності.

Міський голова                                        О.В. Юрченко

         

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.06.2017                              №

м.Тальне

 

Про надання дозволу ФОП Скогарєву О.Ю.

на організацію святкової торгівлі

та надання послуг у сфері розваг

 

 

Розглянувши звернення ФОП Скогарєва О.Ю. щодо розміщення атракціонів та пересувних тимчасових споруд торговельного призначення, з метою організації дозвілля мешканців міста Тальне, враховуючи рішення виконкому № 144 від 17.07.2014 року «Про розміщення пересувних тимчасових споруд під час проведення культурно-масових заходів на КОК «Співоче поле», керуючись ст..ст. 30,40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  

в и р і ш и в :

 

1. Дати дозвіл фізичній особі-підприємцю Скогарєву Олегу Юрійовичу  на організацію святкової торгівлі та надання послуг у сфері розваг на культурно-оздоровчому комплексі «Співоче поле» 28.06.2017.року під час проведення культурно-масових заходів, приурочених Дня Конституції та встановити запропоновану плату 2000,00 (Дві тисячі) гривень.

2. Розміщення дитячих атракціонів та пересувних тимчасових споруд провести у відповідності до встановлених місць.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста з питань ЖКГ та комунальної власності Прилипко В.В.

                      

Міський голова                                О.В.Юрченко

ПРОЕКТ

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

 

Від  19.06.2017                                                                           № _____

 

З метою встановлення загальних правил діловодства в апараті  управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету відповідно до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2015 р. за № 736/27181, керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Затвердити інструкцію з діловодства в апараті управління Тальнівської міської ради та її виконавчому комітеті (далі – Інструкція, додається).

2. Працівникам апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету забезпечити неухильне дотримання Інструкції.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету та начальника загального відділу.

 

 

Міський голова                                                                          О. В. Юрченко

 

               ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА                

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                              Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я                  ПРОЕКТ

 

Від  19.06.2017                                    №

м.Тальне

 

Про квартирний облік гр. Коваля П.В.

  Розглянувши заяву гр. Коваля П.В. щодо взяття його на квартирний облік при виконкомі Тальнівської міської ради, подані матеріали,керуючись ст.,30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..ст.34,36 Житлового кодексу України, п.15,46  Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Ураїнській РСР, виконком міської  

в и р і ш и в :

1.     Взяти гр. Коваля Петра Васильовича, 04.05.1979 р.н, та членів його сім’ї, які постійно проживають разом із заявником за адресою: с. Гордашівка, вул. Шевченка, 4 на першочергову  чергу квартирного обліку при міськвиконкомі як таких, що потребують поліпшення житлових умов.

2.     Контороль за виконанням рішення покласти на Красновську Н.В., начальника  відділу житлово-комунального господарства,благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління.

 

Міський голова                                                             О.В.Юрченко

                                                           

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я          ПРОЕКТ

 

Від  19.06.2017                                    №

м.Тальне

 

Про результати конкурсу на здійснення

сезонної торгівлі квасом, плодово-овочевою продукцією

та баштанними культурами

на території м. Тальне у 2017 році

 

Розглянувши звернення фізичних осіб-підприємців щодо намірів здійснення сезонної торгівлі плодово-овочевою продукцією та баштанними культурами у визначених місцях, врахувавши висновки конкурсної комісії, викладені в протоколі від 06.06.2016р., відповідно Положення про порядок організації та проведення конкурсу на здійснення сезонної торгівлі, затвердженого рішенням Тальнівської міської ради № 47/6-3(2) від 28.02.2014р., керуючисьст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

 

 

в и р і ш и в :

 

1.Затвердити результати конкурсу на здійснення сезонної торгівлі квасом, плодово-овочевою продукцією та баштанними культурами у визначених місцях  на території м. Тальне у 2017 році згідно протоколу (додається).

2. Дати дозвіл :

2.1. ФОП Мельник Владиславу Олександровичу  на розміщення об’єктів  торгівлі  для здійснення сезонної торгівлі плодово-овочевою продукцією та баштанними культурами і у визначених місцях:

- вул..Соборна (біля заїзду до м-ну «Сільпо) – 40грн за 1 день;

- вул..Соборна (біля МАФ «Шинмонтаж») – 50грн. за 1 день;

  Торгівлю здійснювати понеділок,вівторок,середа,четвер,субота.

2.2. ФОП Мельник Олександру Павловичу на розміщення об’єктів  торгівлі  для здійснення сезонної торгівлі плодово-овочевою продукцією та баштанними культурами і у визначених місцях:

- біля перехрестя вулиць Гагаріна – Свободи навпроти АС №2 у дні тижня: вівторок, четвер, п’ятниця, суботу, неділю з встановленням плати 50 грн.в день;

- земельна ділянка, прилегла до території СФГ «Дружба» по вул..Перемоги,4 середа,субота,четвер 40 грн  за 1 день.

2.3 ФОП  Столярському Юрію Олександровичу для здійснення сезонної торгівлі квасом в районі розташування скверу ім..Т.Г.Шевченка щоденно з оплатою 35 грн.(тридцять п’ять  ) за 1 день.

2.4 ФОП  Гребенюку Олегу Анатолійовичу для здійснення сезонної торгівлі квасом  по вул..Соборна (при вході на щоденний ринок) щоденно з оплатою 35 грн.(тридцять п’ять  ) за 1 день

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста з питань ЖКГ та комунальної власності Прилипко В.В.

Міський голова                               О.В. Юрченко                                                                                       

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я                    ПРОЕКТ

 

від  19.06.2017                                  №

м. Тальне

 

Про внесення змін в рішення № 91 від 19.05.2017 року

«Про розгляд звернення ФОП  Гончаренка Л.В.

щодо розміщення батутів та надувної гірки»

 

Розглянувши звернення фізичної особи-підприємця Гончаренка Л.В.  за вх.. № 1856 та № 1857 від 14.06.2017 року керуючись ст..32, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правилами будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки виконком  міської ради

в и р і ш и в:

 

1.                 Взяти до відома заяву ФОП Гончаренка Л.В.

2.                 Внести зміни в п.п., 1.1. виклавши його в наступній редакції

«1.1. запропонувати ФОП Гончаренку Л.В. здійснити розміщення надувної гірки та батуту  на території Майдану Незалежності, КОК «Співоче поле» під час проведення культурно-масових заходів та на території, яка знаходиться між парком ім. Т.Г. Шевченка та музеєм історії міста.

3.                 Спеціалісту з питань ЖКГ та комунальної власності Прилипко В.В. провести нарахування вартості за користування місцем за період з 20.05.17 по 13.06.17 за фактичних 8 дні використання. Надалі, оплату за користування місцем, яке знаходиться між парком ім. Т.Г. Шевченка і музеєм історії міста проводити лише за фактичні дні користування місцем для проведення підприємницької діяльності.

4.       Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста з питань ЖКГ та комунальної власності Прилипко В.В.

 

Міський голова                                          О.В.Юрченко  

 

         ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я                     ПРОЕКТ

 

Від 19.06.2017 року                             №

м.Тальне                                                                                                  

 

Про внесення змін у рішення міської ради

№ 1/8-3 від 12.01.2017 року «Про затвердження

штатних розписів на 2017 рік»

 

У зв’язку з утворенням виконавчого органу Тальнівської міської ради – відділу освіти, молоді та спорту, з метою ефективного  використання бюджетних коштів та упорядкування при цьому штатної чисельності у підпорядкованих Тальнівській міській раді підрозділах, керуючись ст. 25,26 Закону України “Про місцеве самоврядування”,  виконавчий комітет

в и р і ш и в :

 

1.     Внести зміни до штатного розпису групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради згідно додатку №1.

2.     Внести зміни до штатного розпису централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради згідно додатку №2.

3.     Рекомендувати сесії міської ради врахувати до затвердження запропоновані зміни.

4.     Контроль за виконанням рішення покласти на Ковалишину С.О., начальника фінансового відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітетута начальника відділу освіти Т.Б. Коломинську.

 

 

Міський голова                                     О. В. Юрченко

Додаток №1

до рішення

№ _____від _________

 

 

Штатний розпис групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету на 2017 рік

                                                              

№ п/п

Посада

Кількість одиниць

1.

Начальник групи                                                                        

1

2.

Інженер з охорони праці та цивільного захисту

0,5

3.

Фахівець із цивільного захисту

0,5

4.

Інженер                                                                                       

0,5

5.

Інженер-теплотехнік

0,5

6.

Енергетик                                                                                   

0,5

7.

Водій автомобіля                                                                       

2

8.

Слюсар-електромонтер                                                                        

2

9.

Старший оператор газових котелень                                                                                                                          

1

10.

Робітник з обслуговування й ремонту газових котелень 

2

11.

Електрогазозварник

1

12.

Юрист

1

13.

Завідувач господарством

1

14.

Комірник

1

 

ВСЬОГО:

14,5

   Міський голова                                    О.В. Юрченко

 

Додаток 2

до рішення

 

Штатний розпис централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

на 2017 рік

 

№ п/п

Посада

Кількість одиниць

1.

Головний бухгалтер

1

2.

Заступник головного бухгалтеру

1

3.

Провідний бухгалтер

1

4.

Бухгалтер 1 категорії

3

5.

Бухгалтер ІІ категорії

3

6.

Бухгалтер

2

7.

Старший інспектор по кадрах           

1

8.

Інспектор по кадрах

1

9.

Секретар

0,5

10.

Програміст

0,5

 

ВСЬОГО:

14  

 

 

Міський голова                                          О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 19.06.2017 року                      №

м.Тальне

 

Про припинення дії рішення № 89 від 19.05.2017 року

«Про квартирний облік гр.Слободяник Н.М.»

 

Враховуючи службову записку спеціаліста з питань ЖКГ та комунальної власності В.В. Прилипко, відповідно п. 2 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Тальнівської міської ради

в и р і ш и в :

1.       Припинити дію рішення № 89 від 19.05.2017 року «Про квартирний облік гр. Слободяник Н.М.», так як гр. Слободяник Н.М. вже пербуває на квартирному обліку при виконавчому комітету Тальнівської міської ради, згідно рішення №235 від 14.08.2007 року.

2.       Контороль за виконанням рішення покласти на Красновську Н.В., начальника  відділу житлово-комунального господарства,благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління . 

Міський голова                         О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я              ПРОЕКТ

 

Від 19.06.2017 року                      №

м.Тальне

 

Про внесення змін в рішення № 83 від 19.05.2017 року

«Про адміністративну комісію

Тальнівської міської ради»

 

Відповідно пп. 4 п. «б» ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконком Тальнівської міської ради

в и р і ш и в :

1.                              Внести зміни в склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради вивівши з її складу спеціаліста з питань засобів масової інформації (за посадою),  замінивши на спеціаліста І категорії з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і території (за посадою).

2.                              Контроль за виконанням рішення покластиназаступника міського голови  В.М. Марченка

 

Міський голова                                                                           О.В. Юрченко

 

               ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА                

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я        ПРОЕКТ

 

Від  19.06.2017                                    №

м.Тальне

 

Про квартирний облік гр. Єжеля С.М.

                                                  

Розглянувши заяву гр. Єжеля С.М. щодо взяття його на квартирний облік при виконкомі Тальнівської міської ради, подані матеріали, врахувавши те, що заявник має право на пільги, встановлені законодавством України для ветеранів війни – учасників бойових дій  (посвідчення серія МВ № 046271, дата видачі – 10.12.2015 р., Міністерство оборони України, Черкаський обласний військовий комісаріат),  відповідно до ст. 34, 36, 45 Житлового кодексу України, п. 13, 44 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

в и р і ш и в :

 

1.     Взяти гр. Єжеля Сергія Михайловича 30.10.1990 р.н, та членів його сім’ї, які постійно проживають разом із заявником за адресою: с. Гордашівка, вул. Шевченка, 41 на першочергову  чергу квартирного обліку при міськвиконкомі як таких, що потребують поліпшення житлових умов.

2.     Контороль за виконанням рішення покласти на Красновську Н.В., начальника  відділу житлово-комунального господарства,благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління.

Міський голова                                                             О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я       ПРОЕКТ

 

Від 19.06.2017 року                             №

м.Тальне                                                                                                  

 

 

Про визначення уповноважених осіб

зі складання адміністративних протоколів

Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету ради

        

З метою забезпечення належної роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті Тальнівської  міської ради, керуючись ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1.                     Надати повноваження посадовим особам Тальнівської міської ради складати протоколи про адміністративне правопорушення:

-                спеціалісту з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища ( по ст. ст. 78, 79,81,82,83,96,103-2,105,106 2,150,152,153,154,175-1).

-                спеціалісту з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності міста ( по ст. ст. 151,155,156, 159,160, 185-1).

2.               Контроль за виконанням рішення покласти заступника міського голови  В.М. Марченка

 

Міський  голова                                        О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я   ПРОЕКТ

 

Від 19.06.2017 року                             №

м.Тальне                                                                                                  

 

 

Про  затвердження Положення про

адміністративну комісію при виконавчому

комітеті Тальнівської міської ради.

         З метою забезпечення належної роботи адміністративної комісії при виконавчому комітеті Тальнівської  міської ради, керуючись ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

         1. Затвердити Положення про адміністративну комісію при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради (додаток).

        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови В.М. Марченка

Міський голова                                            О.В Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

          ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

                                                             

                                                 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я    ПРОЕКТ                 

 

Від 19.06.2016 р                                    №

м.Тальне

 

Про нагородження почесними

грамотами та грошовими винагородами

працівників Тальнівської ЦРЛ

 Розглянувши клопотання головного лікаря Тальнівської ЦРЛ щодо нагородження кращих працівників медичної галузі за багаторічну сумлінну працю та  з нагоди  відзначення професійного свята - Дня медичного працівника, керуючись ст. ст. 28, 30,39, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

вирішив:

 

1.     Нагородити почесними грамотами Виконавчого комітету Тальнівської міської ради та нагородити грошовими винагородами  в розмірі 245 грн. (з них 45 грн. ПДФО)  кожному за багаторічну сумлінну працю в галузі охорони здоров’я та з нагоди професійного свята, за рахунок коштів передбачених по КФК 4200:

- Попсуй Наталію Іванівну – лікаря ЗПСМ

- Затірко Олену Петрівну – районного лікаря-педіатра

- Ярова Світлана Миколаївна – медична сестра поліклінічного відділення

2.         Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста І категорії, головного бухгалтера міської ради Кибаленко Л.І.

Міський голова                                                О.В. Юрченко

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ                         ПРОЕКТ

 

Від  19.06. 2017                                                                                    № ______

 

Про надання повноважень щодо складання адміністративних протоколів про адміністративні правопорушення, передбачених статтею 197 КУпАП

 

          Відповідно до Закону України від 10.12.2015 року  № 888-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», з метою забезпечення реалізації повноважень виконавчого комітету Тальнівської міської ради,  визначених статтями 219, 255, 258 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись пунктом 4 частини «б» статті 38, пунктом 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 23 постанови КМУ № 207 від 02.03.2016р. «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

 

        1. Уповноважити посадових осіб загального відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету складати адміністративні протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

       Гижко Наталію Петрівну – спеціаліста з обліку та контролю за документообігом загального відділу апарату управління Тальнівської  міської ради та її виконавчого комітету, уповноважену рішенням виконавчого комітету від 28.03.2016р. № 55 на здійснення делегованих повноважень у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб на території м. Тальне;

       Абдуллу Олену Федорівну - спеціаліста з питань діловодства  та контролю загального відділу апарату управління Тальнівської  міської ради та її виконавчого комітету, уповноважену рішенням виконавчого комітету від 28.03.2016р. № 55 на здійснення делегованих повноважень у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб на території м. Тальне ;

       Бондар Олену Володимирівну - спеціаліста з питань діловодства  та контролю загального відділу апарату  управління Тальнівської  міської ради та її виконавчого комітету, уповноважену рішенням сесії Тальнівської міської ради № 3/8-11 від 17.02.2017р. на здійснення делегованих повноважень у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб на території сіл, селищ;

       Гресько Катерину Андріївну - спеціаліста з питань діловодства  та контролю загального відділу апарату управління Тальнівської  міської ради та її виконавчого комітету, уповноважену рішенням сесії Тальнівської міської ради № 3/8-11 від 17.02.2017р. на здійснення делегованих повноважень у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб на території сіл, селищ;

      Кушенко Наталію Валеріївну - спеціаліста з питань діловодства  та контролю загального відділу апарату управління Тальнівської  міської ради та її виконавчого комітету,  уповноважену рішенням сесії Тальнівської міської ради № 3/8-11 від 17.02.2017р. на здійснення делегованих повноважень у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб на території сіл, селищ.

 

       2. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, виявлені виконавчим комітетом Тальнівської міської ради, за статтею 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення (додаток 1).

 

       3. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника загального відділу та керуючого справами виконавчого комітету Тальнівської міської ради.

 

Міський голова                                                                            О.В. Юрченко

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від 19.06.2017 № ________

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

уповноваженими посадовими особами загального відділу апарату

управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

 

I. Загальні положення

          1.Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП).

        2. Ця Інструкція встановлює порядок оформлення, розгляду та обліку матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами загального відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, які мають право складати протоколи та постанови, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення за статтею 197 КУпАП.

       3. Особами, до яких застосовуються адміністративні стягнення за статтею 197 КУпАП, є: громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, а також батьки або інші законні представники новонародженої дитини, які порушили вимоги статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

       4. У разі вчинення однією особою кількох адміністративних правопорушень протокол про адміністративне правопорушення складається окремо щодо кожного вчиненого правопорушення.

 

II. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

 

         1. Уповноваженими посадовими особами, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, є посадові особи загального відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету – спеціаліст  з обліку та контролю за документообігом загального відділу апарату управління та спеціалісти з питань діловодства  та контролю загального відділу апарату управління, яким делеговано повноваження у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб на території міста, сіл, селищ, згідно рішенням виконавчого комітету від 28.03.2016р. №55 та рішення сесії Тальнівської міської ради № 3/8-11 від 17.02.2017р.  (далі – уповноважені посадові особи).

       2. Уповноважені посадові особи складають протоколи при виявленні адміністративні правопорушення, передбачені статтею 197 КУпАП, згідно з формою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції.

      3. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 197 КУпАП, складаються уповноваженими посадовими особами у випадках:

     - якщо під час складання постанови (попередження) у справі про адміністративне правопорушення особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, оскаржить  допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається;

     - якщо під час виявлення правопорушення адміністратором буде встановлено, що порушення допущено особою повторно протягом року з моменту, коли дану особу було піддано адміністративному стягненню за таке порушення;

      - якщо особа, яка допустила адміністративне правопорушення, перебуває у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років.

     Повторність правопорушення встановлюється адміністратором за даними реєстру матеріалів про адміністративні правопорушення.

       4. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 197 КУпАП не складаються у випадках, передбачених статтею 258 КУпАП. Протокол складається державною мовою, на бланку, за формою встановленою додатком 1 до цієї Інструкції, у двох примірниках, один з яких під розпис  вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

        5. При складанні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права і обов'язки, передбачені статями 10, 59 та 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.

       6. Особі, стосовно якої складається протокол, пропонується надати по суті вчиненного правопорушення письмове пояснення, яке заноситься до протоколу і підписується зазначеною особою. Пояснення може додаватися до протоколу окремо, про що робиться запис у протоколі.

       7. У разі коли особа, стосовно якої складається протокол, не володіє українською мовою, такій особі надається право та можливість скористатись послугами перекладача.

       8. Протокол підписується уповноваженою посадовою особою та особою, стосовно якої складається протокол, а також свідками, перекладачем за умови їх наявності. У разі відмови особи, стосовно якої складається протокол, від його підписання уповноважена посадова особа робить про це відповідну відмітку у протоколі. Особа, стосовно якої складається протокол, має право додати до протоколу пояснення і зауваження щодо його змісту, а також пояснення щодо причин відмови від його підписання.

        9. У протоколі не допускаються виправлення, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписано особою, стосовно якої його складено.

        10. До протоколу долучаються матеріали з достовірною інформацією, які підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (заяви, пояснення  посадових осіб; осіб, стосовно яких складено протокол; свідків, якщо вони є; засвідченні копії документів, інші документи).

    11. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 197 КУпАП, у випадках передбачених абзацом 3 пункту 3 розділу II цієї Інструкції  разом із іншими матеріалами, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справи про адміністративні правопорушення, які оформляються в порядку, передбаченому розділом Vцієї Інструкції, і разом із супровідними листами надсилаються органові, уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення –виконавчому комітету Тальнівської  міської ради.

 

III. Розгляд справ про адміністративне правопорушення

        1. Розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення у вигляді попередження відповідно до частини 1статті 197 КУпАП мають право уповноважені посадові особи від імені виконавчого комітету міської ради та відповідно до частини 2 статті 197 КУпАП – виконавчий комітет Тальнівської міської ради.

        2. Відповідно до статті 221 КУпАП справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, розглядаються Тальнівським районим судом (суддями).

       3. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 1 статті 197 КУпАП (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), розглядаються уповноваженими посадовими особами в день виявлення правопорушення. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 197 КУпАП (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді штрафу), розглядаються виконавчим комітетом Тальнівської  міської ради у порядку та строки, що визначені КУпАП. Постанова виконавчого комітету міської ради по справі про адміністративне правопорушення приймається у формі рішення.

     4. Інформація про час, дату та місце розгляду справи щодо особи, стосовно якої складено протокол про адміністративне правопорушення, зазначається у протоколі або вручається чи надсилається повідомлення поштою рекомендованим листом.

     5. Уповноважена посадова особа при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення має з’ясувати такі питання: чи належить до його компетенції розгляд цієї справи; чи підлягає складенню протокол про адміністративне правопорушення; чи сповіщено осіб, які братимуть участь у розгляді справи, про час і місце розгляду; чи витребувано необхідні додаткові матеріали; чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, її законних представників і адвоката.

     6. Справа про адміністративне правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягається до відповідальності, або її законного представника (адвоката), перекладача (у разі їх наявності). За відсутності особи, стосовно якої складено протокол, справа розглядається лише у випадку наявності відомостей про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи, при відсутності вмотивованих клопотань про відкладення розгляду справи або якщо цією особою надано згоду на розгляд справи без її участі.

      7. Розгляд справи розпочинається з представлення уповноваженою посадовою особою, яка розглядає справу. Уповноважена посадова особа, яка розглядає справу, оголошує суть скоєного порушення, міру відповідальності, що передбачена відповідною нормою закону, а також роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Під час розгляду справи заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання (стаття 279 КУпАП).

    8. При розгляді справи про адміністративне правопорушення уповноважена посадова особа з’ясовує такі обставини: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

     9. Якщо при розгляді справи уповноважена посадова особа прийде до висновку, що в діях особи є ознаки кримінального правопорушення, він зобов'язаний негайно повідомити про це відповідні правоохоронні органи та свого безпосереднього керівника. У випадку виявлення порушення, що має ознаки кримінального правопорушення, уповноважена посадова особа виносить постанову про закриття справи про адміністративне правопорушення відповідно до вимог частини другої статті 284 КУпАП та надсилає матеріали до відповідного правоохоронного органу.

    10. Уповноважена посадова особа, яка виносить постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження, оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю (стаття 252 КУпАП).

     11. Під час розгляду кількох справ про вчинення адміністративних правопорушень однією особою стягнення накладається відповідно до статті 36 КУпАП.

     12. Стягнення за адміністративне правопорушення накладається уповноваженою посадовою особою виключно у вигляді попередження.

 

IV. Порядок оформлення постанови у справі про адміністративне правопорушення та її оскарження.

         1. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, уповноважена посадова особа або виконавчий комітет Тальнівської міської ради виносить постанову у справі відповідно до статті 283 КУпАП.

       2. Постанова у справі про адміністративне правопорушення підписується уповноваженою посадовою особою, яка розглядала справу.

     3. Відповідно до статті 284 КУпАП у справі про адміністративне правопорушення виноситься постанова про накладення адміністративного стягнення (додаток 2).

      4. Якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню.

      5.  Припинення адміністративного провадження може бути здійснено при наявності передбачених статтею 247 КУпАП обставин: відсутність події і складу адміністративного правопорушення; недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку; неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність; вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони; видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення; скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність; закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 КУпАП ; наявність по тому самому факту стосовно особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також повідомлення про підозру особи в кримінальному провадженні за цим фактом; смерть особи, стосовно якої було розпочато провадження в справі.

     6. Оголошення постанови у справі про адміністративне правопорушення, вручення її копії здійснюються відповідно до статті 285 КУпАП. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови вручається під підпис або протягом трьох днів надсилається особі, стосовно якої її винесено, рекомендованою поштовою кореспонденцією. У разі якщо копія постанови надсилається поштою, про це робиться відповідна відмітка у справі.

    7. Постанова уповноваженої посадової особи у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили з моменту її оголошення.

   8. Постанову уповноважена посадова особа  по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено. Оскарження постанови адміністратора по справі про адміністративне правопорушення здійснюється у строки та у порядку, визначені статтями 288 – 290 КУпАП.

 

 

V. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення

         1. Облік видачі бланків протоколів та постанов про адміністративне правопорушення ведеться в журналі видачі бланків протоколів та постанов про адміністративні правопорушення (додаток 3). Бланки протоколів нумеруються відповідальною особою за порядком, що відповідає номеру реєстрації в журналі.

        2. Журнали видачі бланків протоколів та постанов про адміністративні правопорушення повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою. Зіпсовані бланки протоколів зберігаються у відповідальної особи, яка здійснює контроль за їх обліком.

       3. Протокол про адміністративне правопорушення (якщо він складений) та винесені постанови реєструються уповноваженою посадовою особою не пізніше наступного дня після їх складання в реєстрі матеріалів про адміністративні правопорушення (додаток 4).

        4. Реєстр матеріалів про адміністративні правопорушення (надалі – Реєстр) включає в себе інформацію, зазначену у додатку 4 до цієї Інструкції, та має забезпечувати: фіксацію особи, яка провела реєстрацію матеріалів, внесла зміни до нього; пошук справи за прізвищем, ім’ям, по батькові особи, серією та номером паспорта. Інформація з Реєстру використовується уповноваженими посадовим особами для цілей, визначених цією Інструкцією. Інформація з Реєстру надається правоохоронним та судовим органам за їх запитом у випадках, передбачених діючим законодавством. Інформація з Реєстру може надаватись іншим особам із дотриманням вимог Законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних».

      5. Паперові примірники протоколів та винесених постанов із іншими матеріалами формуються у справи, які оформлюються відповідно до пунктів 6.- 9 розділу V цієї Інструкції, та зберігаються у відповідальної особи.

      6. Копії матеріалів зі справ про адміністративні правопорушення, що передано до Виконавчого комітету Тальнівської  міської ради або до суду, також зберігаються у відповідальної особи. Надалі до справи додаються результати її розгляду виконавчим комітетом Тальнівської  міської  ради або судом.

      7. Усі матеріали щодо кожного з правопорушень підшиваються до справи за порядковими номерами. У справі накопичуються матеріали, які стосуються правопорушення, зокрема протокол про адміністративне правопорушення, повідомлення про попередження особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду справи (у разі відсутності відповідної відмітки в протоколі про адміністративне правопорушення), письмові пояснення, копії постанови про накладення адміністративного стягнення, листування з особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, з органами державної виконавчої служби, документи, що підтверджують сплату штрафу порушником, а також інші документи та матеріали цієї справи. У справі оформляється титульний аркуш, на зворотному боці якого міститься перелік документів, наявних у справі.

      8. Справа про адміністративне правопорушення з описом наявних у ній документів брошурується, прошнуровується, скріплюється печаткою, засвідчується підписом уповноваженої  посадової особи, яка складала протокол та/або виносила постанову, і після закінчення провадження за нею здається на зберігання відповідальній особі, де зберігається протягом встановленого законодавством строку.

    9. Зіпсовані бланки протоколів, а також справи про адміністративні правопорушення, журнали обліку видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнали реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення, строк зберігання яких закінчився, знищуються, про що оформлюється відповідний акт.

    10. Відповідальною особою також ведеться алфавітний журнал реєстрації правопорушників, притягнутих до адміністративної відповідальності за ст. 197 КУпАП, за формою,  визначеною додатком 5 до цієї інструкції.

     11. В разі застосування адміністративного стягнення у вигляді штрафу, матеріали адміністративної справи, та проект рішення для розгляду на засіданні виконавчого комітету, готує відповідальна особа.

 

 

Т. в. о. керуючого справами

 виконавчого комітету                                                             А.П. Белінська

                                                                                             Додаток 1                                                                                                                                                                                           

                                                                                          до Інструкції з оформлення матеріалів

                                                                                          про адміністративні правопорушення

                                                                                          уповноваженими посадовими особами

                                                                                          загального відділу апарату управління

                                                                                          Тальнівської міської ради та її

                                                                                          виконавчого  комітету

                                                                                      

Місце складання протоколу: приміщення Тальнівської міської ради та віддалені робочі місця

                                                                          ПРОТОКОЛ №

                                              про адміністративне правопорушення

«___» _____________ 20___ р.                        о «____» год.» «_____»хв.             ___________

(дата складання протоколу)                                      (час складання протоколу)                                  (населений пункт)

Я, спеціаліст____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________,                                                     (прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)

керуючись статтями 254, 255 та 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) скалав(ла) цей протокол про те, що :

Громадянин(ка)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         (прізвище, ім’я, по батькові особи, щодо якої складено протокол, печатними літерами)

1. Дата народження______________________________________________________________

2. Місце народження ____________________________________________________________ _

3. Місце проживання (реєстрації)__________________________________________________ _____________________________________________телефон____________________________

4. Місце роботи (навчання) _____________________________________________________________

5. Посада________________________________________________________________________

6. Документ, що посвідчує особу, _______________ серія_____ №_______________________, виданий_________________________________________________________________________

 7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків ________________________________________________________________________________

8. Чи притягувався(лась) до адміністративної відповідальності протягом року (за наявності) ________________________________________________________________________________ Порушив(ла)  вимоги __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

                               (назва нормативно-правового акту, який порушено, пункт, частина, стаття)

а саме:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(суть скоєного правопорушення)

за що передбачена адміністративна відповідальність відповідно до__________________ _______________________________________________ КУпАП.

                                           (частина, стаття)

 СВІДКИ ПРАВОПОРУШЕННЯ: 1.______________________________________________________________________________ _______________________________________________________підпис__________________                                                           (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, телефон) 2.______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________підпис_____________

                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, телефон)

 Гр. ____________________________________________________________________________ роз’яснено його (її) права та обов’язки, передбачені ст. 10 Конституції України (в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України), ст. 59 Конституції України (кожен має право на адвоката), ст. 63 Конституції України (особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом),ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи)                                                                                          ___________________

                                                                                                                                              (підпис про ознайомлення)

Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності: ________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

                             (у разі відмови особи від пояснення або підписання протоколу, про це робиться запис)

 Протокол передається на розгляд _________________________________________________ ________________________________________________________________________________

                                 (повне найменування органу, у якому буде розглядатися справа)

Підпис особи, яка притягується до

 адміністративної відповідальності: __________________(_______________________) ________________________________________________________________________________

                                            (у разі відмови особи від підписання протоколу робиться відмітка)

Другий примірник протоколу отримав:

 «___»_____________ 20___ р.    ________________             _____________________________

                         (дата)                                                           (підпис)               (ініціали та прізвище особи, яка  вчинила   правопорушення) ___________________________________________________________________________________________________________ (у разі відмови особи в отриманні примірника робиться відмітка)

 

 

Спеціаліст______________________________________

_______________________________________________                ___________________

                                                                                                                 (ініціали, прізвище)

 

                                                                                                     

                                                                                                                  Додаток 2

                                                                                          до Інструкції з оформлення матеріалів

                                                                                          про адміністративні правопорушення

                                                                                          уповноваженими посадовими особами

                                                                                          загального відділу апарату управління

                                                                                          Тальнівської міської ради та її

                                                                                          виконавчого  комітету

 

ПОСТАНОВА №

у справі про адміністративне правопорушення

 

«___» ___________ 201__ року                                                                                  __________________

                                                                                                                                              (населений пункт)

     Спеціаліст з ___________________________________________ загального відділу апарату управління   Тальнівської  міської ради та її виконавчого комітету

__________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові працівника органу реєстрації)

 

розглянувши справу про адміністративне правопорушення   на підставі ч.1ст.219 КУпАП

____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, побатькові  особи, стосовно якої розглядається справи)

_____________________________________________________________________________________

(дата народження, серія та номер паспорта, іншого документа, що посвідчує особу)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(місце проживання особи, місце роботи, займана посада)

_____________________________________________________________________________________

 

про вчинення порушення, передбаченого_________________________________________________

                                                                                                                                                     (норма КУпАП)

протокол про адміністративне правопорушення ___________________________________________

                                                                                                                          (№ протоколу, дата складання, у випадку складання)

ВСТАНОВИВ:

____________________________________________________________________________________

(дата, час, місце, обставини, причини, зміст правопорушення)

____________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________________

 що є порушенням ____________________________________________________________________

                                            (назва нормативно-правового акту, який порушено, стаття, частини, пункт)

відповідальність за яке передбачено ________________Кодексу України про адміністративні

правопорушення.                                 (частини, стаття КУпАП)

                Дослідивши матеріали відповідно до частини _______ статті _______ КУпАп, такеруючись ч.1ст. 219, ст. ст..276-280, 283-285 КупАП, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти на _________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, побатькові  особи, стосовно якої розглядається справи)

 ____________________________________________________________________________________

(дата народження, серія та номер паспорта, іншого документа, що посвідчує особу)

 ____________________________________________________________________________________

(місце проживання особи, місце роботи, займана посада)

адміністративне стягнення у вигляді: ПОПЕРЕДЖЕННЯ

            Постанова може бути оскаржена у 10-денний термін у порядку, визначеному статтями 288 - 290  КУпАП.

            Дана постанова набуває чинності з моменту її оголошення.

 

Спеціаліст з _______________________

___________________загального відділу

апарату управління   Тальнівської  міської

ради та її виконавчого комітету                                                                  ____________________

                                                          

                                                                                                                               (ПІП та  підпис)

М.П.  

                                                                                                                             

Копію постанови отримав:

«___» _______________ 20___ р.                                                                                     Правопорушник _____________________

                                                                                                                                                                                         (підпис)

Копію постанови надіслано поштою:

«___» _______________ 20___ р.                                                                                     Підпис спеціаліста____________________

                                                                                                                                                                                         (підпис)

 

Керуючий справами виконавчого комітету             

                                  ________________________

 

                                          Додаток 3

                                                                                                                                                                                                                                                            до Інструкції з оформлення матеріалів

                                                                                          про адміністративні правопорушення

                                                                                          уповноваженими посадовими особами

                                                                                          загального відділу апарату управління

                                                                                          Тальнівської міської ради та її

                                                                                          виконавчого  комітету

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Загальний відділ апарату управління Тальнівької міської ради

та її виконавчого комітету

 

 

Журнал видачі бланків протоколів та постанов

про адміністративне правопорушення

 

Розпочато: «_____»__________20___ року

Закінчено: «_____»__________20___року

 

№ з/п

Дата видач

 бланків

Найменування бланків

Кількість виданих бланків

Прізвище, ініціали та підпис уповноваженої посадової особи

Відмітка про прийняття зіпсованих бланків

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Додаток 4

                                                                                          до Інструкції з оформлення матеріалів

                                                                                          про адміністративні правопорушення

                                                                                          уповноваженими посадовими особами

                                                                                          загального відділу апарату управління

                                                                                          Тальнівської міської ради та її

                                                                                          виконавчого  комітету

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Загальний відділ апарату управління Тальнівької міської ради

та її виконавчого комітету

 

РЕЄСТР

матеріалів про адміністративні правопорушення

 

 

№ з/п

Дата реєстрації

Номер протоколу з/п

Посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол

Прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, дата народження особи, стосовно якої складено протокол

Стаття КУпАП, за якою передбачено відповідал ьність

Номер з/п та дата винесення постанови

Посада, прізвище та ініціали особи, яка розглядала справу про адміністративне правопорушення

Прийняте рішення

Відмітка про виконання адміністративного стягнення (номер квитанції)

Номер справи, в якій зберігаються матеріали

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Додаток 5

                                                                                          до Інструкції з оформлення матеріалів

                                                                                          про адміністративні правопорушення

                                                                                          уповноваженими посадовими особами

                                                                                          загального відділу апарату управління

                                                                                          Тальнівської міської ради та її

                                                                                          виконавчого  комітету

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Загальний відділ апарату управління Тальнівької міської ради

та її виконавчого комітету

 

Алфавітний Журнал реєстрації правопорушників, притягнутих до адміністративної

відповідальності за ст. 197 КУпАП

 

Розпочато: «_____»__________20___ року

Закінчено: «_____»__________20___року

 

№ з/п

ПІБ правопорушника

Вид стягнення

Стаття КУпАП

Дата прийняття рішення

№ адміністр ативної справи

Примітка/особистий підпис правопорушника щодо згоди з винесеним усним попередженням

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я                ПРОЕКТ

 

від  19.06.2017р.                                  № _____

м. Тальне

 

Про надання дозволу на розміщення

на території об’єктів благоустрою

будівель і споруд соціально-культурного,

побутового, торговельного та іншого призначення

ФОП:Бабію П.І.,Аладовій О.А.,Вахоцька І.В.,ТОВ «Фармація груп»,ТОВ «ІВА»,

Розглянувши заяви суб’єктів підприємницької діяльності щодо розміщення на території об’єктів благоустрою  міста Тальне будівель і  споруд соціально - культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, на підставі статті 4 та 7 Закону України „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», пункту 5 статті 16 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Постанови КМУ «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»,враховуючи п.8 абзацу 7  розділу І Правил благоустрою та утримання території міста , затверджених  рішенням міської ради  №6/6-3(2) від 25.02.2011 року, керуючись  Законом  України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконкомом  міської ради    

в и р і ш и в:

 

1.                Дати дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення суб’єктам підприємницької діяльності:

            1.1 в орендованому приміщенні терміном на 1 рік .:

- ФОП  Бабію Петру Івановичу по вул.Вокзальній,105  для здійснення  інших видів роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах ;

- ФОП  Бабію Петру Івановичу по вул.Небесної Сотні,14  для здійснення  інших видів роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;

- ФОП  Аладовій Ользі Афанасіївні по вул..Гагаріна,53 для здійснення роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;

- ТОВ «Іва» по вул..Соборній,2 для здійснення роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

- ТОВ «Іва» (кафе) по вул..Соборній,43 для здійснення діяльності ресторанів, надання послуг мобільного харчування

- ТОВ «Іва» по вул..Самойлова,11 для здійснення роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

- ТОВ «Іва» по вул..Соборній,4 (аптека) для здійснення роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;

-  ФОП Вахоцькій Ірині Олександрівні по вул..Свободи,171 для здійснення роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  переважно продуктами харчування, напоями крім тютюнових виробів;

- ФОП Вахоцькій Ірині Олександрівні по вул..Самойлова,11 для здійснення роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  переважно продуктами харчування, напоями крім тютюнових виробів;

 

            1.2 в  власній ТС :

 -ТОВ «Іва» по вул..Свободи,171 для здійснення роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

           1.3. в орендованому приміщенні терміном до 31.12.2017р.

- ТОВ «Фармація груп» по вул..Соборна,41 для здійснення роздрібної торгівлі фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;

            1.4 у власному приміщенні:

- ФОП Вахоцькій Ірині Олександрівні по вул..Соборній,2 для здійснення роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах  переважно продуктами харчування, напоями крім  тютюнових виробів;

- ФОП Вахоцькій Ірині Олександрівні по вул..Соборній,43 для здійснення діяльності ресторанів, надання послуг мобільного харчування

2.  Погодити режим роботи торгових точок згідно додатка.

         3. Зобов’язати посадових осіб підприємств та організацій, суб’єктів підприємницької діяльності, яким надано дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг в повному обсязі виконувати вимоги Правил благоустрою та утримання території м. Тальне, затвердженого рішенням  сесії міської ради №18/6-2(2) від 31.01.2012 року (із внесеними змінами), Постанови  КМУ від 15.06.2006 року №833 «Про затвердження Порядку провадження торгівельної діяльності та правил торгівельного обслуговування населення», Постанови КМУ від 16.05.94 року №313 «Про затвердження правил побутового обслуговування населення».

         4. У разі невиконання вимог п.2 та п.3 даного рішення поставити питання про доцільність терміну дії дозволу на торгівлю.

         5. Суб’єктам підприємницької діяльності взяти до відома, що дозвіл на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення у місті Тальне підлягає переоформленню на загальних підставах у разі зміни організаційно-правової форми, найменування, місцезнаходження об’єкта торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, а також зміни фізичної особи-підприємця.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на спеціаліста з питань ЖКГ та комунальної власності Прилипко В.В.

 

Міський голова                                                                             О.В.Юрченко

      

                                                                            

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я       ПРОЕКТ

 

Від 19.06.2017 року                             №

м. Тальне

 

Про затвердження висновку

опікунської ради при виконавчому

комітеті Тальнівської міської ради

 

      Керуючись підпунктом 4 пункту б частини першої статті 34, статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 56, 60 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (із змінами), Правилами опіки та піклування, затвердженими наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства   праці   та   соціальної    політики    України    від     26.05.99   №34/166/131/88, рішенням Тальнівської міської ради від  27.02.2017 №3/8-4 «Про опікунську раду при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради», враховуючи протокол засідання опікунської ради при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради від 15.06.2017 №4, розглянувши заяву громадянки Панченко Альони Олександрівни, виконавчий комітет Тальнівської міської ради    

ВИРІШИВ:

1.           Затвердити висновок опікунської ради при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради про можливість виконувати обов’язки опікуна громадянкою Панченко Альони Олександрівни, 1994 року народження, щодо дядька її чоловіка Панченка Андрія Володимировича, 1981 року народження, та звернутись з поданням до Тальнівського районного суду про призначення Панченко А.О. опікуном над Панченком А.В. (Додаток)

2.           Контроль за виконанням рішення покласти на начальника юридичного відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету М.І. Солошенка.

 

Міський голова                                                                    О.В. Юрченко  

 

      Додаток

ВИСНОВОК

опікунської ради при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради про можливість виконувати обов’язки опікунагромадянкою Панченко А.О.

 

Розглянувши заяву та відповідні підтверджуючі документи громадянкиПанченко Альони Олександрівни, 1994 року народження (адреса реєстрації: с. Мокра Калигірка Катеринопільського р-ну Черкаської обл., вул. Суворова, 17-А; адреса  фактичного проживання: м. Тальне   вул. Лермонтова, 63),  щодо надання висновку про можливість виконувати нею обов’язки опікуна над недієздатною особою Панченком Андрієм Володимировичем, 1981 року народження,  встановлено:

Панченко А.В. є інвалідом І групи з приводу психічного захворювання та потребує стороннього догляду;

Панченко А.В. проживає разом з сім’єю  Панченко А.О.;

для Панченка А.В. створені  необхідні умови проживання та забезпечується відповідний догляд;

стан здоров’я Панченко А.О. не перешкоджає їй виконувати обов’язки опікуна.

  Також з’ясовано, що в Тальнівському районному  суді відкрито провадження у справі про встановлення опіки над недієздатною особою Панченком А.В.  за заявою Панченко А.О.

         Виходячи з вище вказаного, на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, опікунська рада при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради дійшла висновку про можливість виконувати обов’язки опікуна громадянкою Панченко Альоною Олександрівною. 

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я           ПРОЕКТ

 

Від 19.06.2017 року                             №

м.Тальне                                                                                                  

 

Про внесення змін до Статутів

комунальних підприємств

 

Розглянувши клопотання керівників комунальних підприємств КП «Наш Дім», КП «Ритуал», КП «Гірський Тікич», щодо виникнення необхідності внесення змін до Статутів, керуючись ст. 52, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

в и р і ш и в:

 1. Внести зміни до Статутів комунального підприємства КП «Наш Дім» (додаток №1), КП «Гірський Тікич» (додаток №2), КП «Ритуал» (додаток №3).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Марченка В.М та начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування Н.В. Красновську.

 

Міський голова                                                         О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я     ПРОЕКТ

 

Від 19.06.2017 року                             №

м. Тальне

 

Про призначення піклувальника

над  дієздатною особою

 

         Розглянувши заяви  Гульченко Аліни Карпівни та Похнатюка Сергія Юрійовича   про  призначення останнього піклувальником над дієздатною особою похилого віку, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, враховуючи рішення опікунської ради, відповідно до ст. 62, 63 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-IV (із змінами), Правил опіки та піклування, затверджених спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї  та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, опікунська рада  виконавчого комітету Тальнівської міської ради

 

         ВИРІШИЛА:

 

1.           Призначити Похнатюка Сергія Юрійовича, 13.11.1991року народження, який зареєстрований та проживає за адресою: м. Тальне Черкаської обл., вул. Замкова,33, піклувальником над Гульченко Аліною Карпівною, 1938  року народження.

2.           Контроль за виконанням рішення покласти на начальника юридичного відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету М.І. Солошенка.

 

Міський голова                                                                    О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я      ПРОЕКТ

 

Від 19.06.2017 року                             №

м. Тальне

 

Про заяву Чижевської А.В.  щодо

надання дозволу на укладення

договору оренди житлового будинку

 

         Розглянувши заяву громадянки Чижевської Анастасії Василівни щодо надання їй дозволу на укладення договору оренди житлового будинку,     заяву–згоду її батьків Чижевського  Василя Васильовича та Чижевської  Світлани Петрівни, подані ними матеріали,враховуючи рішення опікунської ради,  відповідно до ст. 12 Закону України №2623-ІУ від 02.06.2005 „Про основи соціального захисту бездомних і безпритульних дітей”, ст.177, 178 Сімейного кодексу України, ст. 203 Цивільного кодексу України,  опікунська рада виконавчого комітету Тальнівської міської ради

вирішила:

1.          Надати дозвіл неповнолітній Чижевській Анастасії Василівні, 03.12.2001 року народження,  на укладення договору оренди належного їй, на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом (спадкова справа №180/2016, зареєстровано в реєстрі за №967) житлового будинку, розміщеного за адресою: с. Майданецьке Тальнівського р-ну Черкаської обл. провул. Захарчука, 4, взявши до уваги письмову згоду батьків дитини  на вчинення даного правочину.

2.                Взяти до відома, що після укладення договору оренди  житлового будинку батьки Чижевської А.В. зобов’язуються забезпечувати майнові права дитини шляхом належного виконання умов договору.

3.                Контроль за виконанням рішення покласти на начальника юридичного відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету М.І. Солошенка.

 

Міський голова                                                                    О.В. Юрченко