ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

   Р І Ш Е Н Н Я       ПРОЕКТ

 

Від __ 07.2017                                  № 10/8-

м.Тальне

 

Про внесення змін у рішення міської ради

№ 5/8-10 від 21.03.2017 року « Про внесення

змін та доповнень у рішення міської ради

 «1/8-11 від 20.01.2017 року «Про затвердження

штатних розписів на 2017 рік» (відділ культури)

 

 

 З метою оптимізації та упорядкування штатної чисельності сільських будинків культури сіл Здобуток та Соколівочка підпорядкованих Тальнівській міській раді, керуючись ст. 25, 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

 

1. Внести зміни в рішення Тальнівської міської ради №1/8-11 від 20.01.2017 року «Про затвердження штатних розписів»  зі внесеними змінами  згідно рішення міської ради від 21.03. 2017 року  №5/8-10, виклавши додаток №9 (Штатний розпис клубних закладів Тальнівської міської ради на 2017 рік) в новій редакції згідно з додатком № 1.

2.Внести зміни в рішення Тальнівської міської ради №1/8-11 від 20.01.2017 року «Про затвердження штатних розписів»  виклавши додаток №7 (Штатний розпис бібліотечних закладів Тальнівської міської ради на 2017 рік) в новій редакції згідно з додатком № 2.

3. Організацію за виконання рішення покласти на начальника відділу  культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  Тальнівської міської ради  Качур А.І.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту (голова комісії Солошенко Т.В.) та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

 

Міський голова                                                             О.В. Юрченко

 

Штатний розпис клубних закладів Тальнівської міської ради

на 2017 рік

№ п/п

Посада

Кількість  штатних одиниць

 

1

Сільський будинок культури

 с. Здобуток

2

1.1.

Директор

1

1.2.

Художній керівник

1

2.

Сільський клуб с. Соколівочка

3

2.1.

Директор

1

2.2.

Керівник вокального гуртка

1

2.3.

Прибиральниця

1

3.

Сільський клуб с. Червоне

1,25

3.1.

Директор

0,5

3.1.

Прибиральниця

0,75

3.

Сільський будинок культури

 с. Гордашівка

1,7

3.1.

Директор

0,75

 

 

 

3.2.

Художній керівник

0,45

3.3.

Прибиральниця

0,5

 

ВСЬОГО:

7,95

 

Міський голова                                                        О.В. Юрченко

 

 

Додаток №2

до рішення міської ради

№ ______ від _____2017

 

 

Штатний розпис бібліотечних закладів Тальнівської міської ради

на 2017 рік

№ п/п

Посада

Кількість одиниць

1

Завідуючий бібліотекою с. Здобуток

1

2

Завідуючий бібліотекою

с. Соколівочка

1

3

Завідуючий бібліотекою с. Червоне

0,5

4

Завідуюча бібліотекою с. Гордашівка

0,5

5

Тальнівська центральна бібліотека

17,25

5.1.

Директор

1

5.2.

Заступник директора по роботі з дітьми

1

5.3.

Завідувач методично-бібліографічним відділом

1

5.4.

Завідувач відділом комплектування і обробки літератури

1

5.5.

Провідний бібліотекар відділу обслуговування

1

5.6.

Бібліотекар 1 категорії читального залу

1

5.7.

Бібліотекар 1 категорії юнацького абонементу

1

5.8.

Бібліотекар 1 категорії читального залу відділу 5-9 класів

1

5.9.

Бібліотекар 1 категорії книгосховища

1

5.10.

Редактор відділу комплектування і обробки літератури

1

5.11.

Бібліотекар 1 категорії відділу 1-4 класів

1

5.12.

Бібліотекар 1 категорії відділу 5-9 класів

1

5.13.

Бібліотекар-консультант з питань електронно-інформаційних ресурсів методично-бібліографічного відділу

1

5.14.

Художник

1

5.15.

Технік-електрик

0,25

5.16.

Прибиральниця

2

5.17.

Сторож

1

 

ВСЬОГО:

20,25

 

 

Міський голова                                                            О.В. Юрченко

 

 

Додаток №2

до рішення міської ради

№ ______ від _____2017

 

 

Штатний розпис бібліотечних закладів Тальнівської міської ради

на 2017 рік

№ п/п

Посада

Кількість одиниць

1

Завідуючий бібліотекою с. Здобуток

1

2

Завідуючий бібліотекою

с. Соколівочка

1

3

Завідуючий бібліотекою с. Червоне

0,5

4

Завідуюча бібліотекою с. Гордашівка

0,5

5

Тальнівська центральна бібліотека

17,25

5.1.

Директор

1

5.2.

Заступник директора по роботі з дітьми

1

5.3.

Завідувач методично-бібліографічним відділом

1

5.4.

Завідувач відділом комплектування і обробки літератури

1

5.5.

Провідний бібліотекар відділу обслуговування

1

5.6.

Бібліотекар 1 категорії читального залу

1

5.7.

Бібліотекар 1 категорії юнацького абонементу

1

5.8.

Бібліотекар 1 категорії читального залу відділу 5-9 класів

1

5.9.

Бібліотекар 1 категорії книгосховища

1

5.10.

Редактор відділу комплектування і обробки літератури

1

5.11.

Бібліотекар 1 категорії відділу 1-4 класів

1

5.12.

Бібліотекар 1 категорії відділу 5-9 класів

1

5.13.

Бібліотекар-консультант з питань електронно-інформаційних ресурсів методично-бібліографічного відділу

1

5.14.

Художник

1

5.15.

Технік-електрик

0,25

5.16.

Прибиральниця

2

5.17.

Сторож

1

 

ВСЬОГО:

20,25

 

 

Міський голова                                                         О.В. Юрченко

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

   Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ

 

Від __ 07.2017                                  № 10/8-

м.Тальне

 

 

 

Про затвердження Статуту Комунального закладу “Тальнівський міський центр

культури та дозвілля»

 

 

 

         Відповідно до ст. 57, 63, 78,  Господарського Кодексу України, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

 

 

1. Затвердити Статут Комунального закладу «Тальнівський міський Ценрт культури та дозвілля» (додається).

2. Директору Комунального закладу «Тальнівський міський Ценрт культури та дозвілля»  (Якименко Л.А.) забезпечити здійснення реєстрації Статуту  відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Організацію за виконання рішення покласти на начальника відділу  культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  Тальнівської міської ради  Качур А.І.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту (голова комісії Солошенко Т.В.)

 

Міський голова                                                          О.В. Юрченко

 

 

С Т А Т У Т

Тальнівського міського Центру культури та дозвілля

 

  1. Загальні положення

1.1.                       Комунальний заклад – Тальнівський міський Центр культури та дозвілля (надалі Заклад) належить до комунальної власності  Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади .

1.2.                     Засновником закладу є Тальнівська міська рада  відповідно до рішення № 1/24-10 від 16.04.2002 року (далі – Засновник), Заклад у своїй діяльності підпорядкований – відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради та перебуває в оперативному управлінні відділу.

1.3.                     Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами Президента, Постановами Кабінету Міністрів України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавством про культуру, розпорядженнями Міністерства культури України, рішеннями Тальнівської міської  ради, , наказами  відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради іншими нормативними документами та  цим Статутом.

1.4.                     Назва юридичної особи:

Повна назва : Тальнівський міський Центр культури та дозвілля.

                                    Скорочена: Тальнівський МЦКД.

1.5.                     Місце знаходження: вул. Гагаріна 8, м. Тальне Тальнівського  район, , Черкаська область, 20401.

1.6.                     Заклад  фінансується з  бюджету об’єднаної територіальної громади  в межах асигнувань передбачених на його утримання. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок коштів, отриманих від надання платних послуг, пожертвувань та інших джерел не заборонених законодавством України.

1.7.                     Заклад має право одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування підприємств, організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

  1. Мета і предмет діяльності

2.1.           Заклад створений з метою організації культурно-просвітницьких заходів, які покликані сприяти духовному відродженню українського народу, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, здійснення комплексу заходів, спрямованих на розвиток художньої творчості, виявлення обдарованої молоді і залучення її до роботи в гуртках, об’єднаннях, піднесення творчого потенціалу діючих колективів художньої самодіяльності та створення нових, зміцнення інтелектуальної, духовної спромоги громадян, збереження та примноження культурної спадщини, організації дозвілля населення, збереження та розвитку української культури та культур інших національностей.

2.2.           Заклад у своїй повсякденній практичній діяльності творчо використовує набуті і запроваджені нові, народжені життям форми і методи культурно-просвітницької роботи з урахуванням професійних, вікових, освітніх та інших особливостей і культурних запитів населення.

2.3. Основними завдання Закладу є:

2.3.1. Проведення культурно-інформаційних заходів спрямованих на формування і відродження національної свідомості громадян, творення української незалежної держави.

2.3.2. Поширення і популяризація історичних і мистецьких надбань, фольклорно-етнографічних традицій, виховання молодого покоління в дусі патріотизму, духовності і моралі.

2.3.3. Вивчення та пропаганда культурологічних, духовних, мистецьких цінностей світової культури, розвиток і запровадження нових форм дозвілля та активного відпочинку населення.

2.3.4. Збереження і розвиток української культури та культур інших національних груп, що проживають на території України.

2.3.5. Розвиток усіх видів та жанрів народної творчості, аматорського мистецтва, народних промислів.

2.3.6. Створення та організація діяльності клубних формувань (творчих колективів, гуртків, студій тощо).

2.3.7. Вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і обдарувань різновікових груп населення, підтримка соціально-важливих культурних ініціатив.

2.3.8. Вироблення та запровадження нових моделей та механізмів щодо культурного обслуговування громадян, участь у підготовці місцевих програм в галузі культури.

2.3.9. Організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності, спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних заходів за участю як професійних так і самодіяльних творчих колективів та окремих виконавців, здійснення колективних та індивідуальних творчих гастрольних поїздок в межах району, області.

2.3.10. Організація та проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків, ярмарок і атракціонів та інших розважальних програм.

 

  1. Юридичний статус.

3.1. Заклад є юридичною особою, має штамп і печатку зі своєю назвою. Права і обов’язки юридичної особи Заклад набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Заклад здійснює свою діяльність на основі чинного законодавства України та цього статуту, який затверджується Засновником.

3.3. Заклад несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах належного їй майна згідно з чинним законодавством. Заклад не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.

 

  1. Майно Закладу

4.1. Майно Закладу становлять основні та оборотні засоби, інші матеріальні цінності набуті  на законних підставах.

4.2. Майно Закладу є  комунальною власністю  Тальнівської міської об’єднаної територіальної громадиі закріплюється за Закладом на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління Заклад володіє та користується зазначеним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

4.3. Відчуження, передача в оренду, списання майна, здійснюєтьсяЗакладом згідно з законодавством України та у порядку, встановленому Тальнівською міською радою.

 

4.5. Джерелами формування майна Закладу є:

4.5.1. Комунальне майно, передане йому Засновником.

4.5.2. Доходи, отримані від надання платних  послуг, виконання робіт, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності, відповідно до бюджетного законодавства.

4.5.3.Капітальні вкладення.

4.5.4. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;

4.5.5. Майно придбане в інших юридичних чи фізичних осіб;

4.5.6. Інше майно, цінності, набуті на підставах, не заборонених чинним законодавством.

4.6. Збитки, завдані Закладу в результаті порушення його майнових прав фізичними , юридичними особами відшкодовується за рішенням суду або господарського суду чи в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

5. Обов’язки та права Закладу

5.1.Права Закладу:

5.1.1. Заклад планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до програми соціально-економічного розвитку Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади, та програми розвитку культури та масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення на 2017 рік в Тальнівській об’єднаній територіальній громаді від 20.01.2017 року  №1/8-3

5.1.2. Заклад  надає  платні послуги за цінами ,що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України чи нормативними актами Засновника – за фіксованими цінами;

5.1.3. Заклад самостійно приймає рішення, видає накази, вказівки у межах своєї компетенції.

5.1.4. Бере участь у реалізації державних і регіональних програм розвитку культури.

5.2. Обов’язки Закладу:

5.2.1. Заклад створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.3. Здійснює планування, облік та звітність Закладу у відповідності до встановленої для установ культури документації;

5.2.4. Всі власні надходження надані від основної діяльності, профспілок, підприємств (об’єднань, організацій) концертної діяльності , надання платних послуг населенню є в розпорядженні Закладу.

5.2.5. Кошти Закладу також складають: благочинні пожертвування окремих громадян, юридичних осіб, підприємств, установ, релігійних громад, громадських організацій, приватних організацій;

5.2.6. Кошти, одержані в результаті діяльності Закладу спрямовуються виключно на виконання завдань і функцій, встановлених даним статутом і вилученню не підлягають;

5.2.7. Частина коштів Закладу, може використовуватись для матеріального стимулювання колективів художньої самодіяльності , працівників Закладу та окремих громадян , які беруть участь в діяльності Закладу;

 

7. Управління Закладом

7.1. Управління Закладом здійснює Засновник через  відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради, а безпосереднє керівництво директор, який призначається  на посаду органом управління шляхом  укладанням з ним контракту на п’ять років за результатами конкурсу.

7.2. Заклад, за погодженням  органу управління складає та подає на затвердження Засновника штатний розпис.

7.3. Директор Закладу самостійно вирішує питання діяльності за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника та  органу управління,

7.4. Директор заключає договори, зокрема трудові, видає накази і надає вказівки які є обов’язковими для виконання всіх працівників Закладу

 

7.4. Директор:

-        несе повну відповідальність за стан діяльності Закладу;

-        здійснює керівництво Закладом, забезпечує добір кадрів (за погодженням  органу управління), створює належні умови для забезпечення їх фахового рівня;

-        забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурно-дозвільних заходів, організаційно-масової та організаційно-методичної роботи Закладу, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, культурно-дозвільної  діяльності відповідно до потреб населення;

-        розпоряджається майном і коштами Закладу за погодженням Засновника та  органу управління;

-        представляє Заклад у всіх підприємствах та організаціях і відповідає перед Засновником та  органом управління за результати роботи діяльності Закладу;

-        застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Закладу;

-         відповідальність за виконання покладених на установу завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в оперативне управління;

-        забезпечує підготовку та подання до органу управління відповідну звітну документацію.

-        Призначає та звільняє з посади працівників Закладу за погодженням  органу управління.

7.5. Трудовий колектив Закладу становлять громадяни, які своєю працею беруть участь у її діяльності на основі трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини.

7.6. Трудовий колектив розглядає і затверджує проект колективного договору та вирішує відповідно до чинного законодавства та Статуту питання самоврядування  трудового колективу.

7.7. Робота працівників Закладу може здійснюватися як на основі штатних посад так і за сумісництвом.

 

8. Фінансово-господарська діяльність

8.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

8.2. Фінансування Закладу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету на основі кошторису, який затверджується міською радою, додаткових джерел фінансування, власних надходжень та інших надходжень, не заборонених законодавством України.

8.3. Додатковими джерелами фінансування Закладу є:

-        кошти, отримані за надання платних  послуг відповідно до переліку послуг, які можуть надаватися закладами культури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 №1271;

-        безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

-        кошти гуманітарної допомоги;

-        інші джерела не заборонені законом.

8.4. Кошти отримані Закладом з додаткових джерел фінансування використовуються для провадження діяльності, передбаченої Статутом.

8.5. Заклад в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності має право:

-        самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від надання послуг та іншої діяльності;

-        володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до чинного законодавства та Статуту;

-        виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту.

8.6. Ведення діловодства та звітності в Закладі здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

8.7. Відносини Закладу з підприємствами, організаціями та громадянами у всіх сферах виробничої діяльності здійснюється на договірній основі.

8.11. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя та здоров’я членів трудового колективу Закладу вирішується в порядку та на умовах, які регламентуються чинним законодавством та колективним договором.

8.12. Ведення бухгалтерського обліку Закладу здійснюється групою по  бухгалтерському обліку  відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради  ( органу управління).

 

10. Ліквідація та реорганізація Закладу

10.1. Ліквідація чи реорганізація Закладу здійснюється за рішенням Засновника, суду, господарського суду у випадках передбачених законодавством України.

10.2. У разі реорганізації та ліквідації Закладу працівникам, які звільняються гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.3. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Уповноваженим органом або органом який прийняв рішення про ліквідацію. До складу ліквідаційної комісії входять представники Засновника,  орган управління та Закладу. Порядок і терміни проведення ліквідації визначаються Засновником або органом який прийняв рішення про ліквідацію.

10.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління Закладом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Закладу і подає його Засновнику.

10.5. Заклад вважається ліквідованим з моменту виключення його з Державного реєстру України.

 

11. Внесення змін та доповнень до Статуту

11.1. Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно чинного законодавства України.

11.2. Статут, доповнення та зміни до нього, що оформлюються у вигляді доповнень, або нової редакції, затверджуються рішеннями Тальнівської міської  ради.

11.3. Статут та зміни до нього реєструється у відповідності до чинного законодавства України.

11.4. Зміни до Статуту Закладу набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

 

 Директор                                                                          Л.А. Якименко 

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

від_________2017_____

м.Тальне

 

Про затвердження статутів

дошкільних навчальних закладів

міста у новій редакції

        

         Керуючись статтею 25,пунктом 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 13 Закону України «Про дошкільну освіту», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України,Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад»,  рішенням  міської ради№ 3/8-17 від 17.02.2017 року «Про затвердження структури апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету»міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Статути комунальних  дошкільних навчальних закладів загально розвиваючого типу (ясла-садок)  № 3 «Сонечко» Тальнівської міської ради, №7 «Струмочок» Тальнівської міської ради в новій редакції (додається).

2. Затвердити Статути комунальних дошкільних навчальних закладів комбінованого типу (ясла - садок) №1 «Ромашка» Тальнівської міської ради, №2 «Берізка» Тальнівської міської ради, №4 «Світлячок» Тальнівської міської ради, №6 «Золотий ключик» Тальнівської міської ради, №8 «Казка» Тальнівської міської ради.

3. Завідувачам  комунальними дошкільними навчальними  закладами  (ясла-садок)  №1 «Ромашка», №2 «Берізка», №3 «Сонечко», №4 «Світлячок», №6 «Золотий ключик», №7 «Струмочок», №8 «Казка» Тальнівської міської ради (Похнатюк Л.І., Мошкутелло М.І., Кмітевич Т.Г., Буряк Є.В., Волкобой Н.І., Бузівській В.І., Гончарук І.В.)  провести державну реєстрацію відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» Статуту в новій редакції.

 4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту.

 

Міський голова                                        О.В.Юрченко

 

Пояснювальна записка

 

до проекту рішення «Про затвердження статутів дошкільних навчальних закладів міста у новій редакції»

  Відповідно до рішення  міської ради№ 3/8-17 від 17.02.2017 року «Про затвердження структури апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету» утворився відділ освіти, молоді та спорту  Тальнівської міської ради. У зв’язку з цим міська рада здійснюватиме управління дошкільними навчальними закладами через відділ освіти, молоді та спорту.  Тому виникла потребу у внесенні змін до статутів дошкільних навчальних закладів щодо їх підпорядкування та затвердження їх у новій редакції.

 

 

Начальник відділу                                  Т. Б. Коломинська

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ

 

від    .07.2017                                 № _____

м.Тальне

 

Про затвердження Положення про

сектор з питань функціонування житлово-

комунального та внутрішнього господарства

Тальнівської об’єднаної територіальної

громади

 

З метою забезпечення сталого функціонування житлово-комунального господарства Тальнівської об’єднаної територіальної громади, здійснення належного контролю за використанням коштів міського бюджету, спрямованих на фінансування робіт, пов’язаних із утриманням об’єктів благоустрою та об’єктів комунальної власності об’єднаної територіальної громади, керуючись  п.5 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                     вирішила:

1.Затвердити Положення про сектор з питань функціонування житлово-комунального та внутрішнього господарства Тальнівської об’єднаної територіальної громади відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності та містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету ( Додаток № 1).

2.Затвердити штатний розпис сектору з питань функціонування житлово-комунального та внутрішнього господарства Тальнівської об’єднаної територіальної громади (Додаток № 2).

3.Вважати таким, що втратило силу, рішення Тальнівської міської ради від 24.04.2009р. № 36/5-3(1).

4.Внести зміни в п 4.1.  додатку рішення міської ради від 27.02.2017р. № 3/8-3 «Про затвердження Положення про відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності та містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її Виконавчого комітету», виклавши його в такій редакції:

«4.1.До складу відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності та містобудування можуть входити сектори, які очолюють завідувачі секторів.»

 

 

 

5. Організацію за виконанням рішення покласти на начальника житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності та містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її Виконавчого комітету Н.В Красновську.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.)

 

 Міський голова                                                          О.В.Юрченко 

                                                                                                Додаток до рішення  від__.07.2017р.

                                                                         №______________

 

                                              ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань функціонування житлово-комунального

та внутрішнього господарства Тальнівської об’єднаної

територіальної громади

 

 

               І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.         Сектор з питань функціонування житлово-комунального та

 внутрішнього господарства Тальнівської об’єднаної територіальної громади відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності та містобудування (далі – Сектор) утворюється Тальнівською міською радою і належить до сфери її управління. У своїй роботі Сектор керується даним Положенням, законодавством України, іншими нормативними документами.

1.2.         Сектор утримується за рахунок коштів міського бюджету,

 передбачених по КПК 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» . Штатна чисельність працівників Сектору встановлюється, виходячи з необхідних об’ємів виконуваних робіт, а посадові оклади – у відповідності із затвердженою в установленому порядку схемою посадових окладів.

1.3.         Сектор очолюється завідувачем, який є матеріально

відповідальною особою. Посада завідувача Сектору та інших спеціалістів і працівників встановлюється та затверджується штатним розписом. Завідувач Сектору підпорядкований начальнику відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності та містобудування, заступнику міського голови, міському голові.

1.4.         Завідувач Сектору та інші спеціалісти і працівники Сектору

призначаються та звільняються з посади за розпорядженням міського голови. При зміні завідувача Сектору проводиться інвентаризація майна, засобів,  за які завідувач ніс матеріальну відповідальність, у день приймання-передачі справ. Приймання і здавання справ при призначенні та звільненні завідувача та спеціалістів Сектору оформляється актом, який затверджується міським головою.

1.5.         Штатний розпис Сектору переглядається щорічно під час

прийняття міського бюджету на відповідний період, в разі потреби впродовж бюджетного року до штатного розпису можуть бути внесені відповідні зміни, які в обов’язковому порядку повинні бути закріплені фінансово.

1.6.         Ведення табелю обліку використаного часу Сектором

 покладається на інспектора по кадрам Тальнівської міської ради.

 

     ІІ. ЗАВДАННЯ СЕКТОРУ

              Основними завданнями, що виконує Сектор, є:

             2.1. Забезпечення організації контролю за дотриманням санітарного стану на території міста та взаємодії організацій, підприємств та установ з громадськими формуваннями, вуличними комітетами по санітарній очистці територій, закріплених за ними рішеннями виконкому.

            2.2. Участь у розробці  Програми благоустрою об’єднаної територіальної громади на відповідний бюджетний період та внесення пропозицій щодо виділення коштів на її реалізацію.

           2.3. Складання адміністративних протоколів, передбачених п.11 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

           2.4. Здійснення контролю за дотриманням порядку проведення земляних робіт та видаленням зелених насаджень в об’єднаній територіальній громаді.

          2.5. Здійснення контролю за проведенням поточного та капітального ремонту вуличної мережі в разі виконання даних робіт за рахунок коштів міського бюджету.

          2.6. Вжиття заходів по виявлених фактах самовільного будівництва та внесення пропозицій виконкому щодо зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об’єктів, а також може заподіяти шкоду навколишньому природному середовищу.

 2.7. Утримання пам’ятних та в’їзних знаків, впорядкування зовнішньої реклами, встановлення вказівників вулиць, озеленення тощо.

 2.8. Організація проведення ремонту доріг та вулиць на території громади з відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів, огорожі, систем зливової каналізації, утримання автобусних зупинок.

 2.9. Контроль за забезпеченням належного утримання місць поховань померлих ( впорядкування існуючих кладовищ та будівництва нових, інших місць захоронення).

 2.10. Окультурення зелених насаджень та формування крон існуючих дерев, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень.

 2.11. З метою забезпечення охорони життя і здоров’я людей, збереження транспортних засобів, ліній електропередач, будівель та споруд проведення невідкладного видалення аварійних дерев, що перебувають у пошкодженому стані внаслідок снігопадів, вітролому, урагану та інших стихійних природних явищ чи за наявності у дерев гнилої серцевини стовбура, а також дерев, кущів, вражених омелою.

 2.12. Забезпечення якісного освітлення території громади (поточне утримання, розширення зони охоплення вуличним освітленням).

 2.13. Вжиття заходів по забезпеченню ефективності утримання об’єктів комунальної власності громади.

 2.14. Покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану території громади (організація прибирання території громади, забезпечення своєчасного і повного видалення твердих і рідких побутових відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, покіс зелених зон, облаштування майданчиків для розміщення контейнерів для збору твердих побутових відходів, паркування транспортних засобів тощо).

2.15. Розширення вулично-дорожньої мережі території громади (будівництво, реконструкція, капітальний ремонт доріг).

2.16. Забезпечення умов безпечного дорожнього руху.

2.17. Вжиття відповідних заходів для забезпечення захисту навколишнього природного середовища, зменшення шуму та загазованості завдяки контрольованому руху важковагового транспорту через центр та вулицями міста.

2.18. Участь у реалізації державної політики у сфері ЖКГ, підготовка пропозицій до Програми соціально-економічного розвитку громади та проекту бюджету громади.

2.19. Координація роботи, пов’язаної з наданням населенню міста і сіл житлово-комунальних послуг підприємствами-надавачами цих послуг незалежно від форм власності.

2.20. Розробка системи заходів для забезпечення стабільної роботи ЖКГ об’єднаної територіальної громади в умовах надзвичайної ситуації, ліквідації її наслідків.

2.21. Здійснення в межах компетенції контролю за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства незалежно від форми власності.

2.22. Забезпечення постійного підвищення рівня технічної підготовки виробництва підприємств ЖКГ, його ефективності та скорочення матеріальних, фінансових і трудових затрат на виробництво продукції, робіт, послуг, високу їх якість, раціональне використання виробничих фондів.

2.23. Участь в розробці перспективних планів розвитку житлово-комунальних підприємств, реконструкції та модернізації заходів по попередженню шкідливого впливу виробництва на навколишнє природне середовище, створення найбільш сприятливих і безпечних умов організації праці.

2.24. Організація розробки і виконання планів введення нової техніки і технології, планів організаційно-технічних заходів.

2.25. Ведення обліку нежилих приміщень на території громади незалежно від форм власності, підготовка пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб об’єднаної територіальної громади.

2.26. Виявлення безгосподарського майна на території громади та підготовка матеріалів до суду для прийняття відповідного рішення.

2.27. Здійснення контролю за дотриманням правил торгівлі юридичними та фізичними особами (розміщення торгових місць), вжиття заходів щодо впорядкування торгівлі на вулицях та інших громадських місцях громади, по недопущенню утворення та ліквідації стихійних ринків.

2.28. Збір, узагальнення, аналіз, внесення пропозицій щодо фінансування витрат, пов’язаних з утриманням ЖКГ громади та її благоустрою. Розробка кошторисів, планів асигнувань по підприємствам ЖКГ, які частково фінансуються з міського бюджету.

2.29. Розробка концепції,організація та запровадження в об’єднаній територіальній громаді роздільного збирання твердих побутових відходів.

Сектор виконує інші функції, що виникають під час роботи та інші обов’язки і доручення міського голови, заступника міського голови, начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, комунальнох власності та містобудування, забезпечує розгляд заяв, скарг, звернень громадян, підприємств, установ, організацій у межах функціональних повноважень.

 

За секретаря    

                         

 

                                                                                        Додаток  №2

                                                                                         до рішення

                                                                                       від __ ______2017р. №__

 

                                         Штатний розпис сектору

        з питань функціонування житлово-комунального та внутрішнього

        господарства Тальнівської об’єднаної територіальної громади

                                         на 2017р. ( з 01.08.2017р.)

п/п

                         Посада

Кількість

одиниць

1.

Завідувач сектором

1

2.

Інженер - енергетик

1

3.

Спеціаліст з обліку та контролю за ефективністю використання

земельних ресурсів громади

1

4.

Бухгалтер 2 категорії

1

5.

Бухгалтер

1

6.

Працівник водопровідно-каналізаційного господарства

2

7.

Робітник благоустрою

5

8.

Касир

1

9.

Електрик 

0,5

 

Всього

13,5

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від    .07.2017                                 № _____

м.Тальне

 

       Про внесення змін до рішення міської

 ради від 20.01.2017р. № 1/8 -7 «Про

 бюджет Тальнівської міської об’єднаної

територіальної громади на 2017 рік» із

 внесеними змінами

 

Розглянувши клопотання завідувача міським сектором з питань

функціонування житлово-комунального та внутрішнього господарства

міста щодо придбання трактора МТЗ – 82.1 з навісним обладнанням ,

керуючись п.23 ч.1 ст.26 та ч.1 ст.61 закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», міська рада

                                              вирішила:

         

            1.Внести зміни в додаток 6 рішення міської ради від 20.01.2017р.

№ 1/8-7 «Про бюджет Тальнівської об’єднаної територіальної громади на

2017 рік» із змінами від 21.03.2017р. №5/8-2 , від 31.05.2017р. № 7/8-1,

 назву об’єкта:

          - « придбання автомобіля»  викласти в такій редакції:

          - « придбання трактора МТЗ -82.1 з навісним обладнанням».

            2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію

міської  ради з    питань   планування,   фінансів,   бюджету та   соціально-

економічного розвитку.

 

 

 

     Міський голова                                                                 О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 СЕСІЯ  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я     ПРОЕКТ

 

від                     .2017                                     № 

м.Тальне

 

Про внесення змін та доповнень до

комплексної Програми соціального

захисту населення Тальнівської міської

об’єднаної територіальної громади на

2017 рік

 

 

З метою поліпшення роботи щодозабезпечення соціального захисту, життя та здоров’я сімей(осіб), які опинилися в складних життєвих обставинах, інвалідів, учасників антитерористичної операції та членів їхніх родин, інших пільгових категорій населення об’єднаної територіальної громади, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

1.           Внести зміни та доповнення до комплексної Програми соціального захисту населення Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік, затвердженої  сесією міської ради  від 20.01.2017 № 1/8-5, доповнивши:

Розділ І  «Соціальний захист дітей, які виховуються в малозабезпечених,   неповних, багатодітних, неблагополучних сім’ях, інвалідів, самотніх пенсіонерів, осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію, осіб без визначеного місця проживання» абзацом наступного змісту:

«Також у зв’язку з  неможливістю на даному етапі забезпечити тимчасовим місцем проживання осіб, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах (через його відсутність, у випадку вчинення сімейного насильства тощо)  нагальною є потреба у передбаченні коштів на їх доставку в спеціалізовані комунальні заклади області («Обласний соціальний центр матері та дитини», «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,   «Обласний центр соціально-психологічної допомоги»)»;

абзац 8  цього ж розділу пунктом:

-                необхідність санаторно-курортного лікування та оздоровлення.

 

таблицю № 1 «Фінансування комплексної Програми соціального захисту населення Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік»  рядком

 

Придбання санаторно-курортних путівок  для демобілізованих учасників АТО, інвалідів загального захворювання, з дитинства (5 + 5)

Бюджет ОТГ

57,75

 

та  внести зміни до рядка 4,  зменшивши суму  фінансування  заходів та робіт з мобілізаційної підготовки

4.

Забезпечення соціального захисту, життя та здоров’я громадян-мобілізованих військовозобов’язаних. Фінансування заходів та робіт з мобілізаційної підготовки

Бюджет ОТГ

126,0 – 57,75

 = 68,25

 

 

2.           Відповідальність за  виконанням рішення покласти на  фінансове управління міської ради (Ковалишина С.О.) та службу надання соціальних послуг апарату управління міської ради та її виконавчого комітету               (Шевцова Л.П.)

3. Контроль за виконанням рішенням покласти на постійні комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (голова комісії  Солошенко Т.В.) та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

 

Міський голова                               О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

від_________2017_____

м.Тальне

 

Про внесення змін до

статутів дошкільних навчальних

закладів «Вишенька» с. Соколівочка

та «Пролісок» с. Червоне

           Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 13 Закону України «Про дошкільну освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад», рішенням Тальнівської міської ради від 12.01.2017 № 1/8-12 «Про реорганізацію Соколівоцької сільської ради» та у відповідності до акту №2 приймання – передачі дошкільного навчального закладу «Вишенька» с. Соколівочка, і акту №3 приймання – передачі дошкільного навчального закладу «Пролісок»              с. Червоне, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести  зміни до Статутів комунальних дошкільних навчальних закладів загальнорозвиваючого типу  «Вишенька» с.Соколівочка та «Пролісок» с. Червоне Тальнівської міської ради щодо засновника юридичної особи.

2. Затвердити Статути комунальних  дошкільних навчальних закладів загально розвиваючого типу   «Вишенька» с. Соколівочка та «Пролісок» с.Червоне Тальнівськоїміської ради  в новій редакції (додається).

3. Завідувачам  комунальними дошкільними навчальними  закладами загально розвиваючого типу    «Вишенька» с. Соколівочка та «Пролісок» с. Червоне Тальнівської міської ради (Притулі Г.М., Бабенко О.А.)  провести державну реєстрацію відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» Статуту в новій редакції.

 4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я,освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту.

 

Міський голова                                                 О.В.Юрченко

 

Пояснювальна записка

 

до проекту рішення «Про внесення змін достатутів дошкільних навчальних

закладів «Вишенька» с. Соколівочката «Пролісок» с. Червоне»

  Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 13 Закону України «Про дошкільнуосвіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад», рішенням Тальнівської міської ради від 12.01.2017 № 1/8-12 «Про реорганізацію Соколівоцької сільської ради» та згідно з   актом №2 приймання – передачі дошкільного навчального закладу «Вишенька» с. Соколівочка, і актом №3 приймання – передачі дошкільного навчального закладу «Пролісок»  с. Червоне,          у зв’язку з переходом дошкільних навчальних закладів «Вишенька» с. Соколівочка та «Пролісок» с. Червоне  до об’єднаної територіальної громади, для забезпечення реалізації державної політики у галузі освіти та  з метою  приведення Статутів цих закладів у відповідність до вимог п. 8 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», виникає потреба у внесенні змін до статутів щодо засновника юридичної особи та затвердженні статутів у новій редакції.

 

Начальник відділу                                         Т. Б. Коломинська

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

від_________2017_____

м.Тальне

 

Про  функціонування

2 –г класу Тальнівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №2  на базі дошкільного

навчального закладу №7 «Струмочок»

 

У зв’язку з виробничою необхідністю, з метою забезпечення роботи Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 без введення другої зміни навчання для учнів 4 класів, на підставі клопотання дирекції Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 від 21.06.2017 №239, клопотання завідувача дошкільного навчального закладу №7 «Струмочок» від 04.07.2017 №87,   керуючись  статтями 14, 61 Закону України «Про освіту», статтею 37 Законів України «Про дошкільну освіту» та «Про загальну середню освіту», статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування» Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

 

1.     Дозволити перебувати учням 2-г класу Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 на базі дошкільного навчального закладу №7 «Струмочок» упродовж 2017 – 2018 навчального року.

2.     Профінансувати посаду помічника вихователя  (з педагогічною освітою) на 0.6 ставки тимчасово з 01.09.2017 року по 31.05.2017 року.

3.     Визначити відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради відповідальним виконавцем з реалізації  рішення.

4.     Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської  ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту та  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

 

 

Міський голова                                                  О.В.Юрченко

 

 

Пояснювальна записка

 

 до проекту рішенняТальнівськоїміської ради _____ скликання«Про функціонування 2-г класу Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 на базі дошкільного навчального закладу №7 «Струмочок»»

 

 

Даний проект рішення підготовлений відповіднодо статті25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтей 14, 61 Закону України «Про освіту», статті 37 Законів України «Про дошкільну освіту» та «Про загальну середню освіту», на підставі клопотання дирекції Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 від 21.06.2017 №239, клопотання завідувача дошкільного навчального закладу №7 «Струмочок» від 04.07.2017 №87.

Прийняття такого рішення зумовлено необхідністю функціонування Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 без введення другої зміни навчання для учнів 4 класів.

Для забезпечення чистоти в навчальній кімнаті,  організації харчування та догляду за учнями класу до передачі дітей батькам виникла потреба у введенні в штати дошкільного навчального закладу №7 «Струмочок» додаткової посади, яка відповідно до нормативів штатного розпису закладу не передбачена.

Враховуючи режим роботи 2 класу та   нормативи робочого часу помічників вихователів дошкільних навчальних закладів, взявши до уваги посадову інструкцію помічника вихователя, згідно з якою працівник проводить своєчасне прибирання навчальної кімнати,  передпокою та інших площ вологим способом, отримує харчування з харчоблоку, приносить  їжу в групу, підтримує санітарно-гігієнічний режим у групі, замінює хворих вихователів  (у разі необхідності)  несе відповідальність за життя і здоров'я дітей закріпленої групи. Тому,для забезпечення догляду за дітьми,  є потреба у додатковому фінансуванні 0.6 ставки помічника вихователя з педагогічною освітою з 01 вересня 2017 року по 31 травня 2018

Начальник відділу                                     Т.Б. Коломинська

 

           ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

від_________2017_____

м.Тальне

 

Про затвердження Положення

 про стипендію міського голови

для талановитих учнів,

 які навчаються у навчальних закладах

Тальнівської територіальної громади

 

 

         З метою підтримки і поліпшення умов інтелектуального розвитку талановитої молоді в різних сферах життя, керуючись ст.ст.25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», з урахуванням Указу Президента України від 29 березня 2001 року №221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики», згідно з Комплексною програмою «Освіта   Тальнівської об’єднаної територіальної громади» на 2017 - 2021 рр., затвердженою рішенням 8 сесії 8 скликання Тальнівської міської ради,   міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про стипендію міського голови для талановитих учнів, які навчаються у навчальних закладах Тальнівської міської ради/додається/.

2. Фінансовому управлінню Тальнівської міської ради  щорічно передбачати кошти на виплату стипендій  обдарованим учням.

3.Визначити відділ освіти, молоді та спорту відповідальним виконавцем з реалізації рішення.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення молоді, сім’ї та спорту та з питань бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку.

 

 

                 Міський голова                                                  О.В.Юрченко

 

 

Положення

про стипендію міського голови для талановитих учнів,

 які навчаються у навчальних закладах

Тальнівської територіальної громади


1.Загальні положення


1.1.Стипендія міського голови встановлюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», з урахуванням Указу Президента України від 29 березня 2001 року №221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики», згідно з Комплексною програмою«Освіта   Тальнівської об’єднаної територіальної громади» на 2017 - 2021 рр., затвердженою рішенням 8сесії 8 скликання Тальнівської міської ради.

1.2.Стипендія міського голови встановлюється з метою пошуку, підтримки і розвитку талановитої молоді в різних сферах життя.

1.3.Стипендія міського голови є найбільшою відзнакою для учнів навчальних закладів Тальнівської територіальної громади.

2.Порядок призначення стипендії

2.1.Стипендія міського голови встановлюється талановитим учням, які навчаються унавчальних закладах Тальнівської територіальної громадиза значні успіхи в навчанні, перемоги (не менше 2)  у конкурсах, олімпіадах обласного рівня  та участь в економічному, соціально-громадському та культурному розвитку міста, сприяння уславленню міста на обласному,  всеукраїнському, міжнародному рівнях.

2.2.Стипендія міського голови встановлюється раз на рік за підсумками навчального року не пізніше серпня  поточного року.

2.3.Підставою для встановлення стипендії є конкурсний пакет документів, який включає в себе рекомендаційний лист (Додаток 1) та анкету-заявку (Додаток 2) навчального закладу за погодженням начальника відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, копія паспорта та ідентифікаційний коду, копії дипломів чи грамот про перемоги в конкурсах, фестивалях, олімпіадах за навчальний рік, за який надається стипендія, заяву-згоду на обробку персональних даних.

2.4.Кандидат на отримання стипендії повинен:

- навчатись унавчальних закладах Тальнівської територіальної громади;
- відзначатись успішним навчанням за підсумками навчального року;

- мати перемоги (не менше 2)  у конкурсах, олімпіадах обласного рівня; 
- брати активну участь у громадській діяльності;

- не отримувати інших спеціальних стипендій протягом даного навчального року.
2.5.Стипендія призначається розпорядженням міського голови за рішенням нагородної  комісії.

2.6.Список стипендіатів переглядається щорічно, але не пізніше серпня поточного року.

3.Порядок фінансування та виплати

3.1.Кількість стипендій визначається виходячи із результативності, загального обсягу коштів на виплату стипендій, але не більше 5.

3.2.Стипендія встановлюється в розмірі 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

3.3.Стипендія виплачується щомісячно, а нараховується за період з початку навчального року до початку наступного навчального року із врахуванням утримання податку з доходів фізичних осіб.

 

                                 Додаток 1

 

Рекомендаційний лист

 

(назва закладу)______________________________  рекомендує встановити стипендію  ПІП______________ , учню (учениці)  ______ класу назва закладу)______________________________   за ________ н.р. , враховуючи  значні успіхи в навчанні, перемоги (не менше 2)  у конкурсах, олімпіадах обласного рівня  та участь в економічному, соціально-громадському та культурному розвитку міста, сприяння уславленню міста на обласному,  всеукраїнському, міжнародному рівнях (вказати конкретно).

    Рішення педагогічної ради №________ від __________________

    Рішення ради школи № ______ від ________________________

 

 

Директор                  підпис                                         ПІП

м.п.

Додаток 2

Анкета-заявка

Місце для фото

                                       Прізвище __________________________

Ім’я _____________________________

По батькові _______________________

                                         Рік народження _____________________

                                        Домашня адреса  _______________________

                                         _______________________________________
                                         _______________________________________

                                         Ідентифікаційний номер ___________________

Результативність  ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Директор                      підпис                                           ПІП

М.п.

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

від_________2017_____

м.Тальне

 

Про  організацію безкоштовного харчування

Шевченка Тараса Миколайовича,

 учня 4-Г класу Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

 

У зв’язку з  необхідністюорганізації безкоштовного харчування Шевченка Тараса Миколайовича, учня 4-Г класу Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2,згідно з клопотанням №240 від 21.06.17 р. Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, звернення Тальнівської районної партійної організації «Свобода» №03-2017 від 26 червня 2017 року, звернення громадської організації «Об’єднання бойових побратимів та волонтерів» за №11 від 15 червня 2017 року, посвідчення батька Шевченка Миколи Володимировича №054795 від 22.04.2016р., видане Управлінням особового складу штабу командування сухопутних військ Збройних Сил України, керуючись  статтями 14, 61 Закону України «Про освіту», законів України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про місцеве самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.02р. № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами від 04.06.03 № 850),  Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

 

1.     Організувати безкоштовне харчування Шевченка Тараса Миколайовича,учня 4-Г класу Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.

2.     Виділити кошти з місцевого бюджету для харчуванняШевченка Тараса Миколайовича, учня 4-Г класу Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 у межах встановлених норм.

3.     Визначити відділ освіти, молоді та спорту відповідальним виконавцем з реалізації рішення.

4.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення молоді, сім’ї та спорту та з питань бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку.

 

 

Міський голова                                                  О.В.Юрченко

Пояснювальна записка

до проекту рішення Тальнівської міської ради 

«Про організацію безкоштовного харчування Шевченка Тараса Миколайовича, учня 4-Г класу Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2»

 

 

Даний проект рішення підготовлений відповідно до  до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.02р. № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами від 04.06.03 № 850), пільги на отримання безкоштовного харчування мають сироти; діти, позбавлені батьківської опіки чи батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків; діти з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу від держави.

У клопотанні№240 від 21.06.17 р. Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2вказано, що Шевченко Тарас Миколайович –напівсирота. Діти-напівсироти не входять до складу окремих категорій учнів, тому вони не можуть отримувати безкоштовне харчування в загальноосвітньому навчальному закладі згідно з нормативними документами. Але у зверненні Тальнівської районної партійної організації «Свобода» №03-2017 від 26 червня 2017 року вказано, що Тарас Миколайович Шевченко є сином волонтера і учасника російсько – української війни Шевченка Миколи Володимировича. Крім того, у зверненні громадської організації «Об’єднання бойових побратимів та волонтерів» за №11 від 15 червня 2017 року вказано, що батько учня- учасник бойових дій  на Сході України у Донецькій і Луганських областях Шевченко Микола Володимирович (помер 24.05.2016) має посвідчення №054795 від 22.04.2016р., видане Управлінням особового складу штабу командування сухопутних військ Збройних Сил України.

Прийняття такого рішення зумовлене необхідністю організації безкоштовного харчування Шевченка Тараса Миколайовича, учня 4-Г класу Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.

 

Начальник відділу                        Т.Б. Коломинська

 


ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 СЕСІЯ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я        ПРОЕКТ

 

Від   31.07.2017                                         10/8-

м.Тальне

 

Про внесення змін до рішення міської ради

від 20.01.2017 №1/8-5 «Про комплексну Програму

соціального захисту населенняТальнівської

міської об’єднаної територіальної громади на

2017 рік»

 

 

З метою запровадження додаткових гарантій та посилення соціального захисту населення Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

в и р і ш и л а :

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 20.01.2017 року № 1/8-5 «Про комплексну Програму соціального захисту населення Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік»:

1.1. в частині «Категорії, які потребують соціального захисту» абзац «Фінансування цільових заходів для найбільш вразливих груп малозабезпечених верств населення та інших категорій населення, що потребують соціального захисту включає:»  доповнити « - оплата санаторно-курортного лікування;                 -  відшкодування витрат громадянам, які потрапили в тяжку життєву (екстремальну ситуацію)».

1.2. У розділі І:

а) абзац 3 доповнити: «У зв’язку з неможливістю на даному етапі забезпечити тимчасовим місцем проживання осіб, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах (через його відсутність, у випадку вчинення сімейного насильства тощо)  нагальною є потреба у передбаченні коштів на їх доставку в спеціалізовані комунальні заклади області («Обласний соціальний центр матері та дитини», «Обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,   «Обласний центр соціально-психологічної допомоги»)»;

б) абзац 8 доповнити: « - необхідність санаторно-курортного лікування та оздоровлення»;

в) абзац 13 доповнити:«та (додаток 1.5) (додається)»;

1.3. Розділ 2 даної програми викласти в новій редакції:

Розділ 2. Надання фінансової підтримки громадським ветеранським організаціям

На території Тальнівського району створені та діють такі ветеранські громадські організації:

 «Тальнівська районна рада ветеранів війни та праці», яка діє відповідно до Статуту організації ветеранів України, головною метою її діяльності є всебічний захист законних прав, соціальних, економічних, вікових інтересів ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військової служби, інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого віку;

 «Тальнівська районна спілка ветеранів та учасників антитерористичної операції» та «Громадська організація «Об’єднання бойових побратимів та волонтерів»  - дані організації створені з метою сприяння консолідації і координації зусиль ветеранів АТО, сімей загиблих у справі широкого, більш ефективного використання наявних можливостей у забезпеченні захисту своїх політичних, економічних, соціальних прав, наданню оздоровчої, медичної, психологічної, моральної та матеріальної допомоги, вдосконалення системи соціального захисту ветеранів та учасників АТО та членів їхніх родин, сімей загиблих учасників АТО;

«Тальнівська міськрайонна організація Української спілки ветеранів Афганістану»;

«Тальнівська районна громадська організація «Союз Чорнобиль», яка діє відповідно до Статуту громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», метою діяльності якої є сприяння соціальному захисту, належному лікуванню та реабілітації інвалідів і ветеранів з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

«Тальнівська районна спілка прикордонників», яка створена з метою задоволення, захисту та реалізації членами громадської організації своїх законних прав і свобод, спільних соціальних, творчих інтересів, надання консультаційних, дослідницьких, просвітніх та інших послуг.

Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів, інвалідів, чорнобильців, реабілітованих, інших організацій і об’єднань, які опікуються проблемами інвалідів, ветеранів та учасників АТО, ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військової служби, членів їхніх родин, сімей загиблих учасників АТО, інших силових структур, пенсіонерів, громадян похилого віку та сприяють вирішенню соціально-важливих загальноміських проблем та завдань допоможе у досягненні основної мети Програми здійснити ряд заходів щодо реалізації встановлених чинним законодавством соціальних, економічних, правових та конституційних гарантій у сфері соціального забезпечення.

Покращиться координація роботи з питань соціального захисту інвалідів та малозахищених верств населення. Відбудеться широке залучення громадських організацій до організації роботи з питань соціального захисту інвалідів та малозахищених верств населення.»

1.4. Додаток №1 до комплексної Програми соціального захисту населення Тальнівської міської об’єднаної громади на 2017 рік викласти в новій редакції (додається).

2.     Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

3.    Апарату управління Тальнівської міської ради та їївиконавчого комітету, службі надання соціальних послуг апарату управління Тальнівської міської ради та їївиконавчого комітетузабезпечити виконання положень Програми.

4.    Фінансовому управлінню Тальнівської міської ради здійснювати фінансування Програми в межах затверджених асигнувань на відповідний період.

5.Контроль за виконанням рішенням покласти на постійні комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення(голова комісії  Солошенко Т.В.) та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку(голова комісії Михальченко А.В.).

 

 

Міський голова                                          О.В.Юрченко                  


ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

   Р І Ш Е Н Н Я

 

Від __ 07.2017                                  № 10/8-

м.Тальне

 

Про затвердження тарифів на

постачання теплової енергії для

опалення Тальнівського НВК «ЗОШ

І-ІІІ ступенів №1 – гімназія» та

Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

 

 

Згідно заключених договорів з ТОВ «Теплоальт – Умань» на постачання теплової енергії №1 від 10.02.2017 та №2 від 10.02.2017, на підставі наданих виконавцем розрахунків витрат на постачання теплової енергії по Тальнівському НВК та Тальнівській ЗОШ №2 на 2017 рік міська рада

ВИРІШИЛА:

1.     Затвердити :

1.1    зведені витрати на постачання теплової енергії по Тальнівському НВК на 2017 рік в сумі 785702 грн 70 коп без ПДВ;

1.2    тариф на виробництво теплової енергії 1210 грн 49 коп 1Гкал;

1.3    зведені витрати на постачання теплової енергії в сумі 670070 грн 29 коп  в Тальнівській ЗОШ №2 на 2017 рік без ПДВ;

1.4    тариф на виробництво теплової енергії 1210 грн 49 коп 1Гкал;

2.     Контроль за виконанням даного рішення покласти  на начальника відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради Т.Б.Коломинську.

 

Міський голова                                О.В. Юрченко

 

                       ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА                               

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ

 

від 31.07.2017                                     № 10/8-___

м. Тальне

 

Про затвердження детального  плану території

земельної ділянки ПП «Автокомплекс-2010»

під будівництво складів по вул. Чумацькій, 49 (г, е, є, д)

в м.Тальне Тальніського району Черкаської області

 

Розглянувши детальний план території земельної ділянки по вул. Чумацькій, 49 (г, е, є, д) в м. Тальне Тальніського району Черкаської області, який був розроблений ТОВ «СТАНА ЛТД» Архітектурна майстерня, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, п.4.12. ч. IVПорядку розроблення містобудівної документації, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 року за № 1468/20206, Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555, враховуючи, що за період обговорення детального плану не надійшло жодної пропозиції від громадськості та взявши до уваги результати громадського обговорення (протокол громадських слухань від 11.07.2017 року), відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»міська рада

в и р і ш и л а :

 

1.                      Затвердити детальний план території земельної ділянки по вул. Чумацькій, 49 (г, е, є, д) в м Тальне Тальніського району Черкаської області, розроблений ТОВ «СТАНА ЛТД» Архітектурна майстерня (згідно з додатком).

2.                      Вважативідкоригованимгенеральний план містаТальне згідно детального плану територіїземельноїділянкипо вул. Чумацькій, 49 (г, е, є, д) в м. Тальне Тальніського району Черкаської області.

3.                      Дане рішення опублікувати на офіційному веб-сайті Тальнівської міської ради.

4.                      Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього середовища, екології (голова комісії Гижко О.М.) та на начальника відділу земельних ресурсів апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Марченко Г.М.

 

Міський  голова                                  О.В.Юрченко

 

                           ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА                               

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я  ПРОЕКТ

 

від  31.07.2017                                     № 10/8-___

м. Тальне

 

Про затвердженнядетального  планутериторії

частини кварталу (прилягаючої до вулиці Гагаріна)

обмеженоївулицями Гагаріна та Майданецької

в м.ТальнеЧеркаськоїобласті

 

 

Розглянувши детальний план території частини кварталу (прилягаючої до вулиці Гагаріна) обмеженої вулицями Гагаріна та Майданецької в м.Тальне Черкаської області, який був розроблений ПП Білецьким В.А., керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, п. 4.12. ч. IV Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 року за № 1468/20206, Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555, враховуючи, що за період обговорення детального плану не надійшло жодної пропозиції від громадськості та взявши до уваги результати громадського обговорення (протокол громадських слухань від 11.07.2017 року), відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

в и р і ш и л а :

 

1.         Затвердити детальний план території частини кварталу (прилягаючої до вулиці Гагаріна) обмеженої вулицями Гагаріна та Майданецької в м.Тальне Черкаської області, розроблений ПП Білецьким В.А. (згідно з додатком).

2.         Вважати відкоригованим генеральний план міста Тальне згідно детального плану території частини кварталу (прилягаючої до вулиці Гагаріна) обмеженої вулицями Гагаріна та Майданецької в м.Тальне Черкаської області.

3.         Дане рішення опублікувати на офіційному веб-сайті Тальнівської міської ради.

4.         Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього середовища, екології (голова комісії Гижко О.М.)та на начальника відділу земельних ресурсів аппарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Марченко Г.М.

 

Міський  голова                                                            О.В.Юрченко

 

                           ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА                               

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

10 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ

 

від 31.07.2017                                     № 10/8-___

м. Тальне

 

Про виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Гагаріна, б/н (район Тальнівського РЕМу), площею 0,0287 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі з метою визначення ймовірної ціни її продажу

 

            Розглянувши заяву Антонюк Л.Г., власника об’єкту нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці по вул. Гагаріна, б/н (район ПАТ «Черкасиобленерго») в м. Тальне Черкаської області,з клопотанням про можливість викупу земельної ділянки, керуючись ст. 12, 81, 128, 201  Земельного кодексу України, взявши до уваги рішення сесії від 30.06.2017 року № 8/8-13«Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 21.03.2017 року № 5/8-18 «Про перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у 2017 році, та земельних ділянок, право на оренду яких набувається з аукціону» , міська рада

                                                           в и р і ш и л а:

 

1.             Надати дозвіл виконавчому комітетуТальнівської міської ради на виготовлення звіту про експертну грошову оцінку на земельну ділянку за адресою: Черкаська область, Тальнівський район, м. Тальне, вул. Гагаріна, б/н (район ПАТ «Черкасиобленерго»), кадастровий номер: 7124010100:03:002:2742, площею 0,0287 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,з метою визначення ймовірної ціни її продажу.

2.             Встановити, що при продажу земельної ділянки по вул. Гагаріна, б/н (район ПАТ «Черкасиобленерго») в м. Тальне Черкаської області авансовий внесок складає 10 відсотків вартості земельної ділянки, визначеною за нормативно грошовою оцінкою земельної ділянки. Строки та порядок внеску регулюються договором про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

3.             Комісії з відбору виконавця робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах провести конкурс з відбору виконавцязвіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

4.             Виготовлений звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки подати на розгляд та затвердження сесії міської ради.

5.             Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього середовища, екології (голова комісії Гижко О.М.), з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.) та на начальника відділу земельних ресурсів апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Марченко Г.М.

 

Міський голова                                                     О.В.Юрченко