ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

12 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від  09.2017                                                                                № ______/____

 

Про Програму забезпечення учасників АТО та членів їх сімей, які проживають на території  Тальнівської ОТГ, житлом у 2017-2020 роках

 

Відповідно до Указу Президента України від 18.03.2015 №150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», на виконання рішення Черкаської обласної ради від 28.08.2015 №42-1/VІ «Про Обласну програму забезпечення  учасників АТО та членів їх сімей житлом у 2015 - 2020 роках», керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення житлом учасників антитерористичної операції  та членів їх сімей у спосіб пільгового житлового кредитування, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити  Програму забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом, які проживають на території Тальнівської ОТГ, у 2017-2020 роках    (далі - Програма) згідно з додатком.

2.  Затвердити Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів учасникам АТО та членам їх сімей, які проживають на території Тальнівської ОТГ, на будівництво та придбання житла згідно з додатком.

3.  Фінансовому управлінню  при  формуванні  бюджету,  починаючи з 2018 року,  передбачити видатки на  виконання заходів Програми.

4.  Відповідальність за організацію та виконання даного рішення покласти на начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її  виконавчого комітету Н.В. Красновську та на начальника фінансового управління Тальнівської міської ради С.О. Ковалишину.

5.           Контроль за виконанням рішенням покласти на постійні комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення(голова комісії  Солошенко Т.В.) та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку(голова комісії Михальченко А.В.).

 

Міський голова                                                                       О.В. Юрченко

                                        ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

12 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

                                    Р І Ш Е Н Н Я      ПРОЕКТ

 

від .09.2017                                  №

м. Тальне

 

Про звільнення окремих категорій осіб

 від оплати вартості деяких адміністративних

 послуг, яка зараховується до бюджету міста

 

Відповідно пункту 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового режиму для України», статті 20 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», Постанови Кабінету Міністрів України від 02 листопада 2016 №770 « Деякі питання надання адміністративних послуг у сфері міграції» з метою забезпечення соціального захисту та фінансової підтримки окремих категорій громадян шляхом надання пільг на оплату вартості адміністративної послуги за оформлення(у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, керуючись ст.25, п.28 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а:

 

1. Звільнити від оплати вартості адміністративної послуги, яка зараховується до місцевих бюджетів (70 відсотків) за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, яка зараховується до бюджету Тальнівської міської  об’єднаної громади, окремі категорії осіб, які зареєстрували своє місце проживання на території  Тальнівської міської  об’єднаної громади, згідно з додатком  № 1 до цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань планування фінансів,бюджету та  соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

Міський голова                                                О.В.Юрченко

                                                                                    

 

Додаток №1

до рішення Тальнівської  міської ради

 №      від 31.08.2017

 

 

Перелік окремих категорій осіб,

які зареєстрували своє місце проживання на території Тальнівської міської об’єднаної громади, звільнених від оплати вартості адміністративної послуги за оформлення  (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, яка зараховується до бюджету громади

 

 

№п/п

Категорії осіб звільнених від оплати вартості адміністративної послуги за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів , що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, яка зараховується до бюджету міста

Документ

1

Громадяни, віднесені до категорій першої та другої постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи

 

2

Інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів(партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи

 

3

Інваліди І та ІІ груп

 

4

Учасники бойових дій та особи , прирівняні до них( в тому числі учасники антитерористичної операції)

 

5

Ветерани Великої Вітчизняної війни

 

6

Діти – сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

 

7

Батьки та діти багатодітних сімей

 

8

Особи у віці від 80 років

 

9

Бездомні особи та безпритульні діти ( при наявності певного статусу)

 

.

За секретаря міської ради  

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

12 СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

   Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 08.09.2017                                  № ______

м.Тальне

 

Про реорганізацію бібліотечних

закладів Тальнівської міської ради

 

Відповідно до ст.21 Закону України «Про культуру»  та  ст.14 Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», Мінімальних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні (постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.1997 № 510),відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»з метою підвищення якості інформаційно-обслуговування  жителів громади Тальнівська  міська рада: 

в и р і ш и л а :

 

1. Внести зміни до організаційної структури бібліотечних закладів Тальнівської міської ради   шляхом приєднання до  Тальнівської центральної бібліотеки Тальнівської міської ради структурних підрозділів  бібліотеку села Гордашівки, бібліотеку села Соколівочка,  бібліотеку села Здобуток, бібліотеку села Червоне. 

2. Перейменувати  сільські бібліотеки :

 «Бібліотека села Гордашівки»  на «Гордашівська сільська бібліотека-філія»;

 « Бібліотека села Соколівочка» на «Соколівоцька сільська бібліотека-філія»;

 « Бібліотека села Здобуток» на  «Здобутківська сільська бібліотека-філія»;

 «Бібліотеку села Червоне» на « Червонянська сільська бібліоетка-філія»

         3. Директору Тальнівської центральної бібліотеки Тальнівської міської ради розробити проект  Статуту  Тальнівської центральної бібліотеки та  Положень про сільські бібліотеки .

4. Начальнику відділу культури Тальнівської міської ради підготувати проект штатних розписів  бібліотечних закладів Тальнівської міської ради.

5. Організацію за виконання рішення покласти на начальника відділу  культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  Тальнівської міської ради  Качур А.І.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту (голова комісії Солошенко Т.В.)

 

Міський голова                                                              О.В. Юрченко

 

                            ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

12 СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

   Р І Ш Е Н Н Я

 

Від __ 09.2017                                  № 12/8-                                          м.Тальне

 

Про внесення змін та затвердження

в новій редакції Статуту  Тальнівської

дитячої музичної школи Тальнівської міської ради

 

 

З метою необхідності внесення змін та доповнень у Статут Тальнівської дитячої музичної школи Тальнівської міської ради  для забезпечення її ефективної та повноцінної роботи , відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Тальнівська   міська рада 

 

в и р і ш и л а :

 

1.Затвердити Статут   Тальнівської дитячої музичної школи Тальнівської міської ради  в новій редакції  (додаток №1)

2. Директору Тальнівської дитячої музичної школи Тальнівської міської ради  Безпалій Т.М. здійснити реєстрацію Статуту відповідно вимог чинного законодавства.

3. Організацію за виконання рішення покласти на начальника відділу  культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  Тальнівської міської ради  Качур А.І.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.)  та комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту (голова комісії Солошенко Т.В.)

 

Міський голова                                                                    О.В. Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

12СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08.09.2017                                  № 12/8-___

м. Тальне

 

Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 21.03.2017 року № 5/8-18, рішення міської ради від 30.06.2017 року № 8/8-13 «Про перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення,які підлягають продажу у 2017 році, та земельних ділянок, право на оренду яких набувається з аукціону»

 

З метою забезпечення ефективного використання земельного фонду територіальної  громади, залучення додаткових коштів у бюджет, відповідно до ст.ст.134-139 Земельного Кодексу України, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

 

1. Внести зміни та доповнення в рішення міської ради від 21.03.2017 року № 5/8-18 «Про перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у 2017 році, та земельних ділянок, право на оренду яких набувається з аукціону», виклавши додаток № 1 в новій редакції згідно додатку.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього середовища, екології (голова комісії Гижко О.М.), з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

 

Міський голова                                О.В.Юрченко

                                                                           

Додаток № 1

до рішення міської ради

№ 12/8-___ від 08.09.2017

П Е Р Е Л І К

земельних ділянок несільськогосподарського призначення,

які підлягають продажу у 2017 році

 

№п/п

Площа, га

Адреса земельної ділянки

№, дата рішення про надання земельної ділянки

 

Землекористувач

Цільове призначення

земельної ділянки

Власник приміщення чи майнового комплексу

Примітка

1

0,030095

вул. Соборна, 2

№ 21/5-4

24.01.08

ТОВ «Іва»

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

 

ТОВ «Іва»

Кадастровий номер земельної ділянки:

7124010100:03:002:1488

2

1,4300

 

 

 

вул. Вокзальна, 137

№ 68/6-1

04.09.2015

ПП «Тальнівська майоліка»

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

 

ПП «Тальнівська майоліка»

Кадастровий номер земельної ділянки:

7124010100:02:001:2765

3

0,0287

вул. Гагаріна, б/н (район ПАТ «Черкасиобленерго»)

№ 8/8-14         30.06.2017

фо Антонюк Лідія Григорівна

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

фо Антонюк Лідія Григорівна

Кадастровий номер земельної ділянки:

7124010100:03:002:2742

4

0,0847

 

 

Внести до переліку земельних ділянок

Вул. Гагаріна, 54

№ 48/5-1 30.09.2010                                       

Фо Медведенко Сергій Володимирович

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

Фо Медведенко Сергій Володимирович

Кадастровий номер земельної ділянки:

7124010100:03:002:2333

 

 

 

                                                                                                                    ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА                               

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

12 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я       ПРОЕКТ

 

від       09.2017                                     № 12/8-___

м. Тальне

 

Про виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Гагаріна, 54, площею 0,0847 га для будівництва та обслуговування будівель торгівліз метою визначення ймовірної ціни її продажу

 

            Розглянувши заяву гр. Медведенка Сергія Володимировича, власника об’єкту нерухомого майна, розміщеного на земельній ділянці по вул. Гагаріна, 54 в м. Тальне Черкаської області,з клопотанням про можливість викупу земельної ділянки, керуючись ст. 12, 81, 128, 201  Земельного кодексу України, взявши до уваги рішення сесії від 30.06.2017 року № 8/8-13«Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради від 21.03.2017 року № 5/8-18«Про перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у 2017 році, та земельних ділянок, право на оренду яких набувається з аукціону» , міська рада

                                                           в и р і ш и л а:

 

1.        Надати дозвіл виконавчому комітетуТальнівської міської ради на виготовлення звіту про експертну грошову оцінку на земельну ділянку за адресою: Черкаська область, Тальнівський район, м. Тальне, вул. Гагаріна, 54, кадастровий номер: 7124010100:03:002:2333, площею 0,0847 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,з метою визначення ймовірної ціни її продажу.

2.        Встановити, що при продажу земельної ділянки по вул. Гагаріна, 54 в м. Тальне Черкаської області авансовий внесок складає 10 відсотків вартості земельної ділянки, визначеною за нормативно грошовою оцінкою земельної ділянки. Строки та порядок внеску регулюються договором про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки.

3.        Комісії з відбору виконавця робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах провести конкурс з відбору виконавцязвіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки.

4.        Виготовленийзвіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки подати на розгляд та затвердження сесії міської ради.

5.        Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього середовища, екології (голова комісії Гижко О.М.), з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.) та на начальника відділу земельних ресурсів апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Марченко Г.М.

 

 

Міський голова                                                     О.В.Юрченко

 

 
   


                    ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА                               

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

12 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ

 

від       09.2017                                     № 12/8-___

м. Тальне

 

Про затвердження детального плану території місця розташування кафе та закладу відпочинку в частині кварталу обмеженій вулицями Замковою та Самойлова в м. Тальне Тальнівського району

 

Розглянувши детальний план території місця розташування кафе та закладу відпочинку в частині кварталу обмеженій вулицями Замковою та Самойлова в м.Тальне Тальнівського району, який був розроблений ПП Білецьким В.А., керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, п.4.12. ч. IVПорядку розроблення містобудівної документації, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 року за № 1468/20206, Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555, враховуючи, що за період обговорення детального плану не надійшло жодної пропозиції від громадськості та взявши до уваги результати громадського обговорення (протокол громадських слухань від 05.09.2017 року), відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»міська рада

в и р і ш и л а :

 

1.    Затвердити детальний план території місця розташування кафе та закладу відпочинку в частині кварталу обмеженій вулицями Замковою та Самойлова в м. Тальне Тальнівського району, який був розроблений ПП Білецьким В.А. (згідно з додатком).

2.    Вважативідкоригованимгенеральний план містаТальне згідно детального плану місця розташування кафе та закладу відпочинку в частині кварталу обмеженій вулицями Замковою та Самойлова в м.Тальне Тальнівського району.

3.    Дане рішення опублікувати на офіційному веб-сайті Тальнівської міської ради.

4.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього середовища, екології (голова комісії Гижко О.М.) та на начальника відділу земельних ресурсів апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Марченко Г.М.

Міський  голова                                  О.В.Юрченко

 

 

 
   


                          

 

                                    ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                              

12 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ

 

від               09.2017                                     № 12/8-___

м. Тальне

 

Про затвердження детального плану території частини кварталу вулиці Дубковецького в межах населеного пункту с.Здобуток Черкаської області

 

Розглянувши детальний план території частини кварталу вулиці Дубковецького в межах населеного пункту с.Здобуток Черкаської області, який був розроблений комунальним проектно-виробничим архітектурно-планувальним підприємством «Облархбюро» Черкаської обласної ради, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, п. 4.12. ч. IV Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», зареєстрованого в Міністерстві юстиціїУкраїни 20.12.2011 року за № 1468/20206, Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555, враховуючи, що за період обговорення детального плану не надійшло жодної пропозиції від громадськості та взявши до уваги результати громадського обговорення (протокол громадських слухань від 05.09.2017 року), відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

в и р і ш и л а :

 

1.  Затвердити детальний план території частини кварталу вулиці Дубковецького в межах населеного пункту с.Здобуток Черкаської області, який був розроблений комунальним проектно-виробничим архітектурно-планувальним підприємством «Облархбюро» Черкаської обласної ради (згідно з додатком).

2.  Вважати відкоригованим генеральний план міста Тальне згідно детального плану території частини кварталу вулиці Дубковецького в межах населеного пункту с.Здобуток Черкаської області.

3.  Дане рішення опублікувати на офіційному веб-сайті Тальнівської міської ради.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього середовища, екології (голова комісії Гижко О.М.) та на начальника відділу земельних ресурсів апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Марченко Г.М.

Міський  голова                                                            О.В.Юрченко

 

                             ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА                               

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

12 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я  ПРОЕКТ

 

від      09.2017                                     № 12/8-___

м. Тальне

 

Про затвердження детального плану територіїчастини кварталу обмеженої вулицею Веселокутською в м.Тальне та дорогою Тальне-Черкаси в адмінмежах с.Соколівочка Тальнівського району Черкаськоїобласті (територія під міське кладовище).

 

Розглянувши детальний план території частини кварталу обмеженої вулицею Веселокутською в м.Тальне та дорогою Тальне-Черкаси в адмінмежах с.Соколівочка Тальнівського району Черкаської області (територія під міське кладовище), який був розроблений комунальним проектно-виробничим архітектурно-планувальним підприємством «Облархбюро» Черкаської обласної ради, керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, п. 4.12. ч. IVПорядку розроблення містобудівної документації, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Українивід 16.11.2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 року за № 1468/20206, Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 року № 555, враховуючи, що за період обговорення детального плану не надійшло жодної пропозиції від громадськості та взявши до уваги результати громадського обговорення (протокол громадських слухань від05.09.2017 року), відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

в и р і ш и л а :

1.  Затвердити детальний план території частини кварталу обмеженої вулицею Веселокутською в м.Тальне та дорогою Тальне-Черкаси в адмінмежах с.Соколівочка Тальнівського району Черкаської області (територія під міське кладовище), який був розроблений комунальним проектно-виробничим архітектурно-планувальним підприємством «Облархбюро» Черкаської обласної ради(згідно з додатком).

2.  Вважати відкоригованим генеральний план міста Тальне згідно детального плану частини кварталу обмеженої вулицею Веселокутською в м.Тальне та дорогою Тальне-Черкаси в адмінмежах с.Соколівочка Тальнівського району Черкаської області (територія під міське кладовище).

3.  Дане рішення опублікувати на офіційному веб-сайті Тальнівської міської ради.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього середовища, екології (голова комісії Гижко О.М.)та на начальника відділу земельних ресурсів аппарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Марченко Г.М.

Міський голова                                   О.В. Юрченко

 

 проект

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

12СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 08.09.2017                                  № 12/8-___

м. Тальне

 

Про затвердження Порядку переведення житлових приміщень (квартир) і житлових будинків (або їх частин)  в нежитлові  та навпаки 

 

 

Керуючись Цивільним кодексом України, Житловим кодексом Української РСР, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про приватизацію державного житлового фонду“, “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку“ з метою впорядкування процедури переведення житлових будинків, приміщень (квартир) у нежитлові та навпаки, враховуючи висновок постійної комісії         

міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок переведення житлових  приміщень (квартир) і житлових будинків (або їх частин)  в нежитлові  та навпаки  (додаток 1).

2. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її  виконавчого комітету.

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (голова комісії Накопюк В.І).

4. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міський голова                                                                О. В. Юрченко                ПОРЯДОК

переведення житлових  приміщень (квартир)  і житлових будинків

(або їх частин)  у нежитлові  та  навпаки в Тальнівській об’єднаній територіальній громаді

        

1.    Загальні положення

1.1.    Переведення придатних для проживання житлових будинків і житлових приміщень у будинках комунального і громадського житлового фонду в нежитлові, як правило, не допускається. У виняткових випадках переведення придатних для проживання житлових  приміщень (квартир) і житлових будинків (або їх частин)  в нежитлові  та навпаки може здійснюватися за рішенням виконавчого комітету Тальнівської міської ради.

1.2.    Порядок переведення житлових  приміщень (квартир) і житлових будинків (або їх частин)  в нежитлові  та навпаки в Тальнівській об’єднаній територіальній громаді (далі  - Порядок) визначає механізм переведення житлових  приміщень (квартир) і житлових будинків (або їх частин)  в нежитлові  з метою відкриття об'єктів торгівлі, послуг та іншого виду призначення і навпаки з нежитлового у житловий та поширюється на весь житловий та нежитловий фонди, що знаходяться на адміністративній території Тальнівської об’єднаної територіальної громади, незалежно від форм власності та балансової приналежності.

1.3.       Не допускається переведення житлових  приміщень (квартир) і житлових будинків (або їх частин)  в нежитлові  для потреб промислового характеру та у випадках передбачених частиною другою пункту 2.50 ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення».

1.4.    Розміщення житлових приміщень у цокольних, підвальних і підземних поверхах житлових будинків не допускається.

1.5.     У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

реконструкція  - перебудова введених в експлуатацію в установленому порядку об'єктів будівництва, яка передбачає удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміну основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призна­чення, геометричні розміри тощо);

капітальний ремонт - ремонт житлового будинку з метою відновлення його ресурсу з заміною за необхідності конструктивних та огороджувальних елементів, систем інженерного обладнання, а також поліпшення його експлуатаційних показників;

житлове приміщення - опалюване приміщення, розташоване у надземному поверсі, при­значене для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та іонізуючого випромінювання;

квартира - комплекс взаємопов'язаних приміщень, використовуваних для проживання однієї сім'ї різного чисельного складу або однієї людини, який включає (як мінімум):  житлову (житлові) кімнату, кухню, ванну кімнату (душову), вбиральню (або суміщений санвузол), передпокій, комору чи вбудовану шафу;

нежитлове приміщення - приміщення, яке належить до житлового комплексу, але не відно­ситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.

 

2.           Особливості переведення житлових  приміщень (квартир) і житлових будинків (або їх частин)  в нежитлові  та навпаки

2.1.    В нежитлові можуть бути переведені, як виняток, житлові приміщення, розташовані у цокольних поверхах, на перших поверхах, та у виключних випадках на других поверхах житлових багатоповерхових будинків, окремо розташовані житлові будинки для розміщення в них об'єктів невиробничої сфери. Якщо квартира, що переводиться, розташована вище першого поверху, то всі приміщення, розташовані під нею, повинні мати статус нежитлових.

2.2.    Житлове приміщення (квартира) і житлові будинки (або їх частини), які планується переводити в нежитлові не повинні використовуватися для постійного проживання, а також не повинні бути обтяжені правами третіх осіб.  Громадяни, які мешкали в них до прийняття рішення про переведення, повинні бути зняті з реєстрації місця проживання за даною адресою.

2.3.    У разі коли співвласниками приміщень є діти або                                недієздатні особи, переведення житлових будинків (їх частин),                        квартир у нежитлові приміщення та навпаки здійснюється відповідно                          до закону за згодою опікунської ради при виконавчому комітеті Тальнівської міської ради.

2.4.    При переведенні житлових приміщень в нежитлові повинно зазначатися функціональне призначення останніх.

2.5.     Для переведення житлових приміщень (квартир) у нежитлові є обов’язковим розроблення передпроектних пропозицій, якими передбачено можливість  улаштування окремого входу, не пов'язаного з під'їздом (головним входом) до житлового будинку. При відсутності технічної можливості виконання цієї вимоги переведення неможливе.

2.6.    В житлові можуть бути переведені, як виняток, нежитлові приміщення, розташовані  на перших поверхах, окремо розташовані нежитлові будинки для розміщення в них житлових об'єктів, за умови їх розташування на землях житлової та громадської забудови, з урахуванням положень ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

2.7.    У випадку , якщо об’єкт нерухомого майна обтяжений правами третіх осіб фізичні чи юридичні особи, яким він належить мають представити нотаріальну завірену згоду від третьої особи на переведення.

 

3.           Порядок Переведення житлових  приміщень (квартир)

і житлових  будинків (або їх частин) у нежитлові та навпаки

3.1.    Для переведення житлових  приміщень (квартир) і житлових будинків (або їх частин) у нежитлові та навпаки власник або уповноважена ним особа за дорученням (з доданням нотаріально завіреної копії доручення) подає  заяву в Тальнівську міську раду. До заяви додаються  наступні документи та матеріали:

завірені у встановленому порядку копії документів, які підтверджують право власності на об’єкт нерухомого майна (будинок, приміщення, квартира), що переводяться у нежитлові та (чи) навпаки;

оригінал або завірену у встановленому порядку, копію технічного паспорта об’єкту нерухомого майна;

завірені у встановленому порядку копії установчих документів для юридичних осіб, копію паспорта та ідентифікаційного коду - для фізичних осіб;

згоду балансоутримувача будинку на зміну функціонального призначення приміщень (квартир) та їх реконструкцію (капітальний ремонт).

витяг з реєстраційної служби про відсутність обтяження.  (у випадку, якщо об’єкт нерухомого майна обтяжений правами третіх осіб нотаріально завірену згоду від третьої особи на переведення);

передпроектні пропозиції (висновок відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Тальнівської РДА) щодо реконструкції об’єкта нерухомого майна (будинку, приміщення, квартири) з метою зміни їх функціонального призначення.

3.2.    Для переведення житлових  приміщень (квартир) і житлових будинків (або їх частин) у нежитлові додатково надаються:

оригінал довідки за відповідною формою про те, що в житловому приміщенні (квартирі), яке планується використовувати як нежитлове, ніхто не зареєстрований та відсутня заборгованість за комунальні послуги;

акт обстеження стану житлового будинку з відповідним висновком (постанова Ради міністрів Української РСРвід 26.04.1984 N 189 «Про порядок обстеження стану жилих будинків з метою  встановлення їх відповідності санітарним та технічним  вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання»); 

якщо власником є фізична особа (особи) - оригінал довідки за  відповідною формою про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи (осіб).

3.3.    Після розгляду заяви міським головою, згідно з його резолюцією, заява з наданим до неї пакетом документів передається до відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її  виконавчого комітету. Питання переведення житлових  приміщень (квартир) і житлових будинків (або їх частин) у нежитлові та навпаки розглядається на засіданні виконавчого комітету міської ради за поданням відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її  виконавчого комітету на протязі  15 робочих днів з часу надходження заяви з пакетом документів.

3.4.    У разі надання  неповного комплекту документів, зазначених у п. 3.1 та п. 3.2. цього Порядку, відсутності підстав та неможливості переведення житлових  приміщень (квартир) і житлових будинків (або їх частин) у нежитлові та навпаки, чи отримання негативного висновку Комісії, заявнику надається мотивована відповідь та (чи) Висновок комісії у визначений законодавством термін.

3.5.     Після отримання витягу з рішення про переведення житлових  приміщень (квартир) і житлових будинків (або їх частин) у нежитлові чи навпаки замовник звертається з заявою в управління містобудування та архітектури про надання містобудівних умов та обмежень на реконструкцію об’єкту .

3.6.    Виконання робіт з реконструкції (капітального ремонту), введення об’єктів в експлуатацію, державну реєстрацію прав на нерухоме майно здійснюється у відповідності до Законів України "Про регулювання містобудівної діяльності" і "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та інших нормативно-правових актів у галузі будівництва та державної реєстрації прав на нерухоме майно.

3.7.     Зареєстрована  декларація  про   готовність   об'єкта   до експлуатації  або  сертифікат  є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт  необхідних  для його функціонування ресурсів - води,  газу, тепла, електроенергії, включення  даних  про  такий  об'єкт  до  державної   статистичної звітності та оформлення права власності на нього.                                

    ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
12 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
 
Від  08.09.2017         № _______
 
Про внесення змін в рішення міської ради 
від12.01.2017 № 1/8-3 «Про затвердження 
структури апарату управління Тальнівської
міської ради та її виконавчого комітету»,
із змінами 
 
Керуючись ст. 26 та ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення ефективного здійснення делегованих повноважень у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю, міська рада
 
в и р і ш и л а :
 
1. Створити посаду посадової особи місцевого самоврядування – інспектор праці апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету.
 
2. Внести зміни в рішення Тальнівської міської ради від 12.01.2017 № 1/8-3 «Про затвердження структури апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету», із змінами (додаток 1).
 
3. Затвердити посадову інструкцію інспектора праці апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету.
 
4. Комісії з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.), начальнику фінансового управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Ковалишиній С.О. передбачити кошти на утримання створеної посади посадової особи місцевого самоврядування – інспектора праці апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету на 2017 рік згідно п.1 даного рішення.
 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Ковалишину С.О.
 
 
Міський голова                                                                        О.В.Юрченко
 

Структура апарату управління Тальнівської міської ради

та її виконавчого комітету з 01.10.2017 року

 

№ п/п

Посада

Кількість одиниць

1

Міський голова

1

2

Заступник міського голови

1

3

Секретар ради

1

4

Керуючий справами виконавчогокомітету

1

5

Староста

3

6

Спеціаліст І категорії, головний бухгалтер

1

7.

Відділземельнихресурсів

6

7.1.

Начальник відділу

1

7.2.

Спеціаліст І категорії, землевпорядник

4

7.3.

Діловод

1

8.

Сектор з юридичних питань

2

8.1.

Завідувач сектором

1

8.2.

Спеціаліст, юрист

1

9.

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування

5

9.1.

Начальник відділу

1

9.2.

Спеціаліст І категорії з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і територій

1

 

9.3.

Спеціаліст   з питань ЖКГ та комунальної власності

1

9.4.

Спеціаліст з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища

1

9.5.

Спеціаліст з питань інфраструктури та містобудування

1

10.

Сектор економічного розвитку та інвестицій

2

10.1.

Завідувачсектором

1

10.2.

Спеціаліст з питань економічного розвитку та інвестицій

1

11.

Загальний відділ

8

11.1.

Начальник відділу

1

11.2.

Спеціаліст з обліку та контролю за документообігом міської ради

1

11.3.

Спеціаліст з питань діловодства та контролю

4

11.4

Діловод

1

11.5.

Секретар керівника

1

12.

Відділ організаційно-кадрової роботи

3,5

12.1.

Начальник відділу

1

12.2.

Спеціаліст з організаційно-кадрової роботи

1

12.3

Архіваріус

1,5

13.

Служба надання соціальних послуг

6

13.1.

Начальник

1

13.2.

Фахівець із соціальної роботи

4

13.3.

Психолог

1

14.

Водій

1

15.

Прибиральниця

3

16.

Державний реєстратор

1

17.

Інспектор праці

1

 

ВСЬОГО:

46,5

 
Додаток
до рішення сесії 
Тальнівської міської ради
від 08.09.2017 № ___
 
 
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
Інспектора праці апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету
 
1.Загальні положення
 
1.1. Інспектор праці апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету (далі - інспектор) призначається на посаду і звільняється з посади на підставі розпорядження міського голови на конкурсній основі, або за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.
1.2. Інспектор безпосередньо підпорядкований міському голові та керуючому справами виконавчого комітету.
1.3. На посаду інспектора призначається особа, яка є громадянином України та має вищу освіту юридичного спрямування, вільно володіє державною мовою, має стаж роботи за фахом не менше одного року та на державній службі на посаді не нижче спеціаліста не менше одного року.
1.4.У своїй діяльності інспектор керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання та протидії корупції», постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативними актами, що регулюють процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю.
2. Завдання та обов’язки 
 
Інспектор виконує наступні завдання:
2.1. здійснює державний контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю (далі - об’єкт відвідування) у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин об’єктом відвідування;
2.2. розробляє пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності здійснення контрольних повноважень у сфері праці;
2.3. вносить пропозиції щодо вимог забезпечення здійснення контрольних повноважень;
2.4. вживає заходів до ініціювання притягнення до відповідальності посадових осіб за порушення законодавства під час здійснення контрольних повноважень;
2.5. здійснює державний нагляд шляхом витребовування, збирання та аналізу інформації, необхідної для підготовки висновків про стан додержання об’єктом нагляду законодавства про працю, або шляхом проведення перевірки об’єкта нагляду з виїздом за його місцезнаходженням;
2.6.  розробляє та подає на затвердження міському голові плани роботи та індивідуальний графік перевірок згідно з планом роботи на відповідний період.
Інспектор праці зобов’язаний:
2.7.  виконувати завдання у сфері контролю за додержанням законодавства про працю , у тому числі доручення, покладені на нього міським головою, керуючим справами виконавчого комітету апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету;
2.8. дбати про особисту безпеку та здоров’я, а також про безпеку оточуючих при виконанні обов’язків чи під час перебування на території міської ради, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила техніки безпеки та протипожежного захисту;
2.9. чітко знати порядок складення та форми журналів, інструкції з оформлення документів, що складаються під час підготовки, в ході та за результатами інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, порядок повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця;
2.10. повідомляти про проведення виїзної перевірки об’єкту нагляду не пізніше ніж за п’ять робочих днів до її початку;
2.11. не перевищувати строк проведення виїзної перевірки, який не може перевищувати п’яти робочих днів та за обґрунтованим поданням уповноваженої особи може бути продовжений до 10 робочих днів;
2.12. дотримуватись етики поведінки, сумлінно виконувати службові обов’язки, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи та підвищувати професійну та ділову кваліфікацію, не допускати у своїй діяльності порушення прав громадян та юридичних осіб, гарантованих Конституцією України та законами України;
2.13.  зберігати державну та комерційну таємницю, інформацію про громадян, що стала йому відома під час виконання своїх обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;
2.14. систематично займатись підвищенням професійного рівня, вивчати нормативно-правові акти у сфері контролю за додержанням законодавства про працю;
З метою здійснення державного нагляду, інспектор  зобов’язаний:
2.15. у повному обсязі, об’єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд у межах повноважень, передбачених законодавством;
2.16.  узагальнювати результати здійснення державного нагляду;
2.17. здійснювати методологічне забезпечення державного контролю за додержанням законодавства про працю;
2.18. за письмовим зверненням об’єктів нагляду надавати роз’яснення;
2.19. брати участь в організації проведення та/або проведенні навчання, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки посадових осіб об’єкта нагляду, уповноважених на здійснення контрольних повноважень.
2.20. за дорученням керівництва представляти інтереси Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, що належать до його компетенції;
2.21. брати участь у розгляді питань, приймати, в межах своїх повноважень відповідні рішення;
2.22. у разі втрати службового посвідчення (посвідчення встановленої Мінсоцполітики форми, що видається інспектору та підтверджує його контрольні повноваження) невідкладно повідомити міського голову та Держпраці для виключення його з реєстру посвідчень інспекторів праці;
 
3.Права
Інспектор має право:
3.1. під час підготовки до проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, якщо тільки він не вважатиме, що це завдасть шкоди інспекційному відвідуванню або невиїзному інспектуванню, може одержати інформацію та/або документи, що стосуються предмета інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування, від об’єкта відвідування, державних органів, а також шляхом проведення аналізу наявної (загальнодоступної) інформації про стан додержання законодавства про працю. Документи, отримані під час підготовки до проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, що містять інформацію про порушення об’єктом відвідування вимог законодавства про працю, долучаються до матеріалів інспекційного відвідування або невиїзного інспектування;
3.2.  у разі потреби для участі в інспекційних відвідуваннях може залучатие (за згодою керівника об’єкта відвідування або іншої уповноваженої ним посадової особи) представники профспілок, їх організацій та об’єднань профспілок, члени яких працюють в об’єкта відвідування, організацій роботодавців та їх об’єднань;
3.3. повідомляти об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особі про проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин, якщо тільки він не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню;
3.4.  на час проведення виїзної перевірки отримати робоче місце з правом користування телефонним зв’язком, розмножувальною технікою, іншими послугами технічного характеру, необхідними для реалізації повноважень під час виїзної перевірки, оформлення матеріалів виїзної перевірки, спілкування з посадовими особами об’єкта нагляду (у разі необхідності одержання пояснень).
3.5.  безперешкодно отримувати від об’єктів нагляду документи, інформацію, показники статистичної та оперативної звітності та будь-які дані, що пов’язані із здійсненням контрольних повноважень;
3.6. ставити посадовим особам об’єкта нагляду запитання, отримувати від них необхідні пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства про працю та вжиті заходи до їх усунення;
3.7. аналізувати матеріали та організаційно-розпорядчі документи, що складаються під час проведення та за результатами інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань; показники статистичної та оперативної звітності; дані порівняння фактично досягнутих результативних показників здійснення повноважень до показників виконання визначених Держпраці планів; даних інтерв’ювання, анкетування, опитування громадян і збирання інформації від юридичних осіб;
3.8. отримувати від державних органів, фізичних та юридичних осіб документи і матеріали щодо предмета державного нагляду, одержувати інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та баз даних, створених державними органами;
3.9. вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду;
3.10. робити висновки про стан дотримання об’єктом нагляду законодавства про працю під час здійснення контрольних повноважень;
3.11. за результатами державного нагляду ініціювати проведення об’єктами нагляду інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників;
3.12. одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань контролю за додержанням законодавства про працю;
3.13. вносити на розгляд керівництву пропозиції, щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому, шляхів удосконалення роботи з контролю за додержанням законодавства про працю;
3.14.  на оплату праці залежно від рангу, який йому присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;
3.15. на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівництва, співробітників і громадян;
3.16. на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;
3.17. на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;
3.18. захищати свої законні права та інтереси, в тому числі у судовому порядку.
У разі виявлення порушення та/або недоліків під час здійснення об'єктами нагляду контрольних повноважень уповноважені інспектор має право:
3.12.  вносити керівнику об’єкта нагляду обов’язкову для виконання вимогу;
3.13. ініціювати притягнення посадових осіб об’єкта нагляду до відповідальності за порушення законодавства під час здійснення контрольних повноважень;
3.14. ініціювати скасовування чи зупинення дії рішень, прийнятих посадовими особами об’єкта нагляду під час здійснення контрольних повноважень, якщо вони суперечать законодавству про працю.
 
4. Відповідальність
 
Інспектортор несе відповідальність:
4.1.  за невиконання покладених на нього завдань;
4.2.   за порушення законодавства у сфері додержання законодавства про працю несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом;
4.3.  за шкоду, завдану інспектором фізичній чи юридичній особі під час виконання своїх обов’язків, підлягає відшкодуванню на підставі рішення суду, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом;
4.4. за порушення трудової та виконавчої дисципліни вимог нормативно- правових актів з охорони праці притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством.
 
 
Міський голова                                            О.В.Юрченко