ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

ПРОЕКТ                                    РІШЕННЯ

 

Від        2017 року                       № 

 

Про внесення змін до рішення міської ради

від 20.01.2017 року № 1/8-7 «Про бюджет

Тальнівської міської об’єднаної територіальної

громади на 2017 рік» (із внесеними змінами)

 

Відповідно до статей 77, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 та частини першої статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

в и р і ш и л а:

1. Внести до рішення міської ради від 20.01.2017 №1/8-7 «Про  бюджет Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік» із змінами від 21.03.2017 № 5/8-2, від 28.04.2017  №6/8-1,  від 31.05.2017 №7/8-1 та від 29.08.2017 №11/8-3  такі зміни:

1.1.         Пункти 1, 2, 4, 5, 7, 15  викласти в новій редакції:

1.                     «Визначити на 2017 рік:

- доходибюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 92 713,952 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 89 353,056 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 3 360,896 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 100 296,047  тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 93 669,177 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 6 626,870 тис. грн.;

- профіцит загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 2 216,655 тис. грн.;

- дефіцит загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 4 316,121 тис. грн.;

- дефіцит спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 3 265,974 тис. грн., згідно з додатком 2 до цього рішення».

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами в сумі 100 296,047  тис. грн., у тому числі по загальному фонду в сумі 93 669,177  тис. грн. та спеціальному фонду в сумі 6 626,870  тис. грн. згідно з додатком  3 до цього рішення.»

 

 

«4.Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  4 до цього рішення.»

«5.Затвердити на 2017 рік резервний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 232,100 тис. грн.»

«7.Затвердити в складі видатків бюджету об’єднаної територіальної громади кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 1238,864 тис. грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.»

«15.Доручити фінансовому управлінню Тальнівської міської ради  здійснювати у 2017 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитах в банківських установах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»

2. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Міський голова                                                                     О.В. Юрченко

Додатки до проекту рішення

 

 


ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14 СЕСІЯ СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

від     .11.2017                               

м.Тальне

 

Про внесення змін до рішення міської ради

від 20.01.2017 №1/8-5 «Про комплексну Програму

соціального захисту населення Тальнівської

міської об’єднаної територіальної громади на

2017 рік»

 

З метою запровадження додаткових гарантій та посилення соціального захисту населення Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

в и р і ш и л а :

1. Внести зміни до рішення міської ради від 20.01.2017 року № 1/8-5 «Про комплексну Програму соціального захисту населення Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік» (зі змінами):

1.1. в частині «Категорії, які потребують соціального захисту» абзац «Фінансування цільових заходів для найбільш вразливих груп малозабезпечених верств населення та інших категорій населення, що потребують соціального захисту включає:»  доповнити « - компенсація фізичним особам, які забезпечують соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування».

1.2. У розділі І:

а) абзац 5 доповнити текстом: «Зокрема, з метою виявлення на ранніх стадіях захворюваності на туберкульоз, його профілактики необхідно забезпечити проведення туберкулінодіагностики»;

б) абзац 8  доповнитипунктом:

-                компенсація фізичним особам, які забезпечують соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування;

1.3. Таблицю № 1 «Фінансування комплексної Програми соціального захисту населення Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік»  доповнити рядками:

                                                                                                                                 тис.грн.

1.3.

Виділення коштів для  придбання туберкуліну

Бюджет ОТГ

64,8

1.4.

Виплата компенсації фізичним особам, які забезпечують соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування

 

90,0

та  внести зміни до рядка 3,  збільшивши суму  фінансування  перевізнику  пасажирів на міських автобусних маршрутах на 180,0 тис. грн.

                                                                                                                                 тис.грн.

4.

кошти перевізнику на пільгове перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах

Бюджет ОТГ

625,0 + 180 = 805,0

2.     Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

3.    Апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, службі надання соціальних послуг апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету забезпечити виконання положень Програми.

4.    Фінансовому управлінню Тальнівської міської ради здійснювати фінансування Програми в межах затверджених асигнувань на відповідний період.

5.Контроль за виконанням рішенням покласти на постійні комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (голова комісії  Солошенко Т.В.) та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку(голова комісії Михальченко А.В.)

Міський голова                                                                  О.В.Юрченко


ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14 СЕСІЯ 8СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

від     .11.2017                                                   

м.Тальне

 

 

Про прийняття в комунальну власність

Тальнівської ОТГ міської ради

½  частини житлового будинку,

розташованого по вулиці Вільних Козаків,57  

в місті Тальне, Черкаської області

                                                                                          

  На підставі рішення  Тальнівського районного суду Черкаської області про передачу у власність Тальнівської міської ради м. Тальне Черкаської області  відумерлої спадщини ½ частини будинку, який знаходиться за адресою м. Тальне, Черкаської області, по вул. Вільних Козаків,57, який до смерті належав Куліш Галині Євдокимівні, з метою вжиття заходів по його збереженню, ефективному використанню в майбутньому, керуючись ст.ст. 26, 60 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

вирішила:

1.Прийняти  ½ частини будинку, який знаходиться за адресою Черкаська область, м. Тальне, вул. Вільних Козаків,57 в комунальну власність Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади  в особі Тальнівської міської ради.

2. Відділужитлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету:

2.1. виготовити технічну документацію (технічний паспорт) на об'єкт нерухомостівказаний в п.1 рішення;

2.2.  зареєструвати право власності об’єкт вказаний в п.1 за Тальнівською міською об’єднаною територіальною громадою  в особі Тальнівської міської ради в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

3.  Запропонувати придбати  ½ частини будинку, який знаходиться за адресою Черкаська область, м. Тальне, вул. Вільних Козаків,57, без земельної ділянки, Довгошиїй Ользі Іванівні, як такій, що  має переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу, та на інших рівних умовах, крім випадку продажу з публічних торгів.

  Письмово повідомити Довгошию Ольгу Іванівнупро намір Тальнівської міської ради продати належну частку об’єкта вказаного в п.1, вказавши ціну та інші умови, на яких її продає, надавши їй місячний термін для прийняття рішення.

  В разі відмови Довгошиї Ольги Іванівнивід здійснення переважного права купівлі щодо нерухомого майна протягом одного місяця Тальнівська міська рада набуває права продати свою частку з аукціону.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (голова комісії Накопюк В.І.).

Міський голова                                                            О.В. Юрченко

                                                
ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   14 СЕСІЯ 8 СКЛИКАНН

 ПРОЕКТ                                    Р І Ш Е Н Н Я                               

Від         10.2017                             № __/8-

м.Тальне

Про надання дозволу Тальнівській ОТГ

 на розроблення детального плану

території земельної ділянки, яка розташована

в адмінмежах с.Здобуток : Черкаська область,

Тальнівський район, с. Здобуток, вул. Полтавська,39.

Розглянувши пропозиції постійної комісії з питань АПК, земельних відносин, екології, комунального майна (голова комісії Мороз В.Ю.) з питань землекористування, керуючись п.34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

        в и р і ш и л а :

1. Дати дозвіл Тальнівській міській об’єднаній громаді в особі Тальнівської міської ради на розроблення детального плану території земельної ділянки, яка розташована в адмінмежах с.Здобуток : Черкаська область, Тальнівський район, с. Здобуток, вул. Полтавська,39.

         1.1.    замовником розроблення детального плану визначити виконавчий комітет Тальнівської міської ради;

         1.2. фінансування робіт з планування території здійснюється за рахунок коштів виконавчого комітету Тальнівської міської ради або інших джерел, не заборонених законом.

Підстава: 1.ст.12 Земельного Кодексу України.

Підпункт 3.4 ст.10, п.8 ст.19, пп.3.4 ст.24 Закону україни «Про        регулювання містобудівної діяльності».

 

Міський голова                                                    О.В.Юрченко

                                     

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

    14 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

                        ПРОЕКТ                          Р І Ш Е Н Н Я

 

Від         11.2017                             № __/8-

м.Тальне

 

Про передачу окремого  комунального майна

на баланс управління Тальнівського УЕГГ- філії

 ПАТ «По газопостачанню та газифікації  «Черкасигаз»

 

   Розглянувши лист  в.о. начальника управління Тальнівського УЕГГ- філії ПАТ «По газопостачанню та газифікації  «Черкасигаз» від 07.09.2017 року №406 М.О.Костирко та подані матеріали, з метою забезпечення  безперебійного, безаварійного забезпечення газопостачання, ефективної експлуатації газорозподільної системи, відновлення, обслуговування підземних газопроводів-вводів  багатоквартирних будинків, що перебувають на балансі Тальнівської міської ради та об’єднань співвласників багатоквартирних  будинків (ОСББ),  на виконання вимог розділу ІІІ «Кодексу газорозподільних систем», діючи в межах Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», керуючись ст. ст. 26,60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                

в и р і ш и л а :

       1.Прийняти в комунальну власність Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади  в особі Тальнівської міської ради безхазяйні підземні газорозподільні системи, газопроводи-вводи  будинків, що перебувають на балансі Тальнівської міської ради та об’єднань співвласників багатоквартирних  будинків (ОСББ), підключені до газової мережі експлуатацію якої здійснює на території  м. Тальне та Тальнівського району виключно Оператор ГРМ ( Тальнівське УЕГГ ПАТ «Черкасигаз»), для подальшої безоплатної передачі  їх на баланс управління Тальнівського УЕГГ- філії  ПАТ «По газопостачанню та газифікації  «Черкасигаз» (додаток додається).

    2. Передати  безоплатно на баланс   управління Тальнівського УЕГГ- філії  ПАТ «По газопостачанню та газифікації  «Черкасигаз» підземні газорозподільні системи, газопроводи-вводи  будинків, що перебувають на балансі Тальнівської міської ради та об’єднань співвласників багатоквартирних  будинків (ОСББ), для подальшого безперебійного, безаварійного забезпечення газопостачання, ефективної експлуатації газорозподільної системи, відновлення та обслуговування.

   3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (голова комісії Накопюк В.І.).

 

  Міський голова                                                                О.В.Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                 Р І Ш Е Н Н Я

 

        .11.2017 року                                                  № 14/8 –

 м. Тальне   

 

Про виконання бюджету Тальнівської

міської  об’єднаної територіальної громади

за 9 місяців 2017 року

 

Розглянувши поданий виконавчим комітетом Тальнівської міської ради звіт про виконання бюджету Тальнівської  міської  об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2017 року, врахувавши висновки постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку,  керуючись статтями 28 та 80 Бюджетного кодексу України та пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тальнівська міська радавідмічає.

За звітний період до бюджету Тальнівської  міської  об’єднаної територіальної громади надійшло 72632,5тис. грн. доходів, з них: до загального фонду – 69501,8 тис. грн., спеціального фонду – 3130,7 тис. грн.

У складі доходів бюджету Тальнівської  міської  об’єднаної територіальної громади:

доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) –
41335,3тис. грн.;

доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) –
1956,7 тис. грн.;

базова дотація – 436,6тис. грн.;

додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 1452,7тис. грн.;

освітня субвенція з державного бюджету – 15959,9тис. грн.;

медична субвенція з державного бюджету – 9407,0тис. грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 25,5тис. грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 114,5 тис. грн.;

інші субвенції – 587,2 тис грн., в тому числі по загальному фонді 186,2 тис. грн., по спеціальному фонді 401 тис. грн.;

субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду – 199,1 тис. грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 1158,0 тис. грн. в тому числі по загальному фонді 385,0 тис. грн., по спеціальному фонді 773,0 тис. грн.

Видатки бюджету Тальнівської  міської  об’єднаної територіальної громади проведені у сумі 68 379,3тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 65 785,0 тис. грн., по спеціальному – 2 594,3тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету Тальнівської  міської  об’єднаної територіальної громади спрямовані на утримання: органів місцевого самоврядування спрямовано 5 047,7 тис. грн., установ і закладів освіти відповідно 33 682,2 тис. грн., функціонування галузі охорона здоров’я – 353,5 тис. грн., культури і мистецтва – 4 833,3 тис. грн., фізичної культури і спорту – 655,0 тис. грн., на соціальний захист населення – 301,5 тис. грн., житлово-комунальне господарство – 5 426,0 тис. грн., утримання доріг – 3 128,8 тис. грн.,  підтримка засобів масової інформації – 32,0 тис. грн., проведення заходів із землеустрою – 131,9 тис. грн., інші видатки – 105,3 тис. грн., субвенція районному бюджету – 2 946,9 тис. грн., медична субвенція передана на районний бюджет – 9026,4 тис. грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 114,5 тис. грн.;

 Видатки спеціального фонду використані на утримання: органів місцевого самоврядування спрямовано 90,8 тис. грн., установ і закладів освіти відповідно 1432,6 тис. грн., культури і мистецтва – 377,6 тис. грн., житлово-комунальне господарство – 203,0 тис. грн., утримання доріг – 12,9 тис. грн., охорона та раціональне використання природних ресурсів – 56,6 тис. грн., цільові фонди – 13,1 тис. грн., інші видатки – 143,9 тис. грн.,  субвенція Чорнобаївському та Золотоніському районним та обласному бюджетам – 263,8 тис. грн.,

Керуючись статтями 28 та 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету Тальнівської  міської  об’єднаної територіальної громади за 9 місяців  2017 року:

 загальний фонд – по доходах у сумі 69 501,8 тис. грн., по видатках –
65 785,0 тис. грн.;

спеціальний фонд – по  доходах у сумі 3130,7 тис. грн., по видатках – 2 594,3 тис. грн.

 

Міський голова                                                                          О.Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

ПРОЕКТ                                                            РІШЕННЯ

 

Від  ____  _________ 20__                                                             № 14/8__

 

Про затвердження представника

від Тальнівської об’єднаної

територіальної громади для входження

в госпітальну раду Західного округу

 

             На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 року №471-р «про затвердження переліку та складу госпітальних округів Черкаської області», наказу Міністерства охорони здоров’я від 20.02.2017 року № 165 2Про затвердження Примірного положення про госпітальний округ»,  враховуючи лист Черкаської ОДА за вх. № 245/03 від 18.10.2017 року, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а:

1.    Затвердження представника від Тальнівської об’єднаної територіальної громади для входження в госпітальну раду Західного округу в особі міського голови Юрченка Олексія Віталійовича.

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту, молоді,  сім’ї та соціального захисту населення(голова комісії Солошенко Т.В.).

 

Міський голова                                                 О.В. Юрчекно


ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14 СЕСІЯ    8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

від_________2017                                                _____

м.Тальне

 

Про  організацію

безкоштовного харчування

Чайки Тетяни Сергіївни,

учениці 5-В класу

Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

 

    У зв’язку з  необхідністюорганізації безкоштовного харчування Чайки Тетяни Сергіївни, учениці 5-В класу Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, згідно з клопотанням №355 від 14.09.17 р. Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, акту обстеження житлово-побутових умов проживання Чайки Тетяни Сергіївни,  Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

1.     Організувати безкоштовне харчування Чайки Тетяни Сергіївни, учениці 5-В класу Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.

2.     Виділити кошти з місцевого бюджету для харчуванняЧайки Тетяни Сергіївни, учениці 5-В класу Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 у межах встановлених норм.

3.     Визначити відділ освіти, молоді та спорту відповідальним виконавцем з реалізації рішення.

4.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення молоді, сім’ї та спорту та з питань бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку.

 

                 Міський голова                                                  О.В.Юрченко


ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                                      Р І Ш Е Н Н Я                                   

 

від 03.11.2017                                 № 14/8-____                                    

м. Тальне

 

Про внесення змін в рішення міської ради

№ 9/8-2 від 11.07.2017 року «Про передачу об’єктів

комунальної власності Тальнівської міської

об’єднаної територіальноїї громади

до спільної власності територіальних

громад сіл і міст Тальнівського району

 

Відповідно до статей 25, 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», з метою врегулювання термінів та процедури передачі індивідуально визначеного майна медичних закладів с.Гордашівка, с.Здобуток, с.Соколівочка, с.Червоне, визначених рішенням Тальнівської міської ради № 9/8-2 від 11.07.2017 року «Про передачу об’єктів комунальної власності Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади до спільної власності територіальних громад сіл і міст Тальнівського району», врахувавши рішення Тальнівської районної ради № ___ від 22.09.2017 року «Про створення комунального закладу «Тальнівський районний центр первинної допомоги» Тальнівської районної ради»,  міська рада          

в и р і ш и л а :

 

1. Внести зміни в п. п. 1, 4 рішення Тальнівської міської ради № 9/8-2 від 11.07.2017 року «Про передачу об’єктів комунальної власності Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади до спільної власності територіальних громад сіл і міст Тальнівського району», виклавши їх в наступній редакції :

 

«1. Передати до 31 грудня 2017 року із комунальної власності Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади до комунальної власності територіальних громад сіл і міста Тальнівського району індивідуально визначене майно згідно з додатком 1 із врахуванням його балансової вартості, що складеться на момент передачі.»

 

«4. Відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування подати на затвердження  Тальнівської міської ради акти прийому-передачі індивідуально визначеного майна медичних закладів до 31 грудня 2017 року.»

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості та сфери послуг (голова комісії Накопюк В.І.).

          Міський голова                                О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                                      Р І Ш Е Н Н Я                                             

 

Від  03.11.2017                                 № 14/8-___

 

Про внесення змін в рішення міської ради

від 12.01.2017 № 1/8-3 «Про затвердження

структури апарату управління Тальнівської

міської ради та її виконавчого комітету»,

із змінами (фінансово-господарський відділ)

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою оптимізації та вдосконалення роботи виконавчих органів ради, структурування функціональних напрямів діяльності, забезпечення ефективної роботи міська рада

в и р і ш и л а :

 

1. Внести зміни в рішення Тальнівської міської ради № 1/8-3 від 12.01.2017 року «Про затвердження структури апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету» із врахуванням введення до структури апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету фінансово-господарського відділу, виклавши додаток в новій редакції згідно додатку № 1.

 

2.Затвердити Положення про фінансово-господарський відділ апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету згідно додатку № 2.

 

3. Комісії з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.), начальнику фінансового управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Ковалишиній С.О. обрахувати і в разі необхідності надати пропозиції по додатковому виділенню коштів на утримання апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету на 2017 рік із врахуванням п.1 даного рішення.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову О.В.Юрченка.

 

Міський голова                                      О.В.Юрченко                                                                                

 

 

 

 

       

 Додаток  № 1

до рішення міської ради

№ 14/8-___ від 03.11.2017

 

Структура апарату управління Тальнівської міської ради

та її виконавчого комітету з 01.12.2017 року

№ п/п

Посада

Кількість одиниць

1

Міський голова

1

2

Заступник міського голови

1

3

Секретар ради

1

4

Керуючий справами виконавчого комітету

1

5

Староста

3

6.

Фінансово-господарський відділ

8

6.1.

Начальник відділу – головний бухгалтер

1

6.2.

Головний спеціаліст

1

6.3.

Касир

1

6.4.

Водій

1

6.5.

Прибиральниця

3

6.6.

Сезонний кочегар

1

7.

Відділ земельних ресурсів

6

7.1.

Начальник відділу

1

7.2.

Спеціаліст І категорії, землевпорядник

4

7.3.

Діловод

1

8.

Сектор з юридичних питань

2

8.1.

Завідувач сектором

1

8.2.

Спеціаліст, юрист

1

9.

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування

 

5

9.1.

Начальник відділу

1

9.2.

Спеціаліст 1 категорії з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і територій

1

 

9.3.

Спеціаліст   з питань ЖКГ та комунальної власності

1

9.4.

Спеціаліст з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища

1

9.5.

Спеціаліст з питань інфраструктури та містобудування

1

10.

Сектор економічного розвитку та інвестицій

2

10.1.

Завідувач сектором

1

10.2.

Спеціаліст з питань економічного розвитку та інвестицій

1

11.

Загальний відділ

8

11.1.

Начальник відділу

1

11.2.

Спеціаліст з обліку та контролю за документообігом міської ради

1

11.3.

Спеціаліст з питань діловодства та контролю

4

11.4

Діловод

1

11.5.

Секретар керівника

1

12.

Відділ організаційно-кадрової роботи

3,5

12.1.

Начальник відділу

1

12.2.

Спеціаліст з організаційно-кадрової роботи

1

12.3

Архіваріус

1,5

13.

Служба надання соціальних послуг

6

13.1.

Начальник

1

13.2.

Фахівець із соціальної роботи

4

13.3.

Психолог

1

14.

Державний реєстратор

1

 

ВСЬОГО:

48,5


 

 Міський голова                                            О.В.Юрченко


ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

14 СЕСІЯ 8СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 03.11.2017                                  № 14/8-___                             

м.Тальне

 

Про внесення змін та доповнень у рішення

міської ради № 1/8-11 від 20.01.2017 року

«Про затвердження штатних розписів на 2017 рік»

(із змінами)

 

 

У зв’язку із введенням до структури апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету фінансового-господарського відділу, з метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та упорядкування при цьому штатної чисельності в апараті управління, керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування»  Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

 

1. Внести зміни та доповнення до штатного розпису апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету на 2017 рік, затвердженого рішенням міської ради № 1/8-11 від 20.01.2017 (із змінами), виклавши додаток № 1 в новій редакції згідно додатку 1.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

Міський голова                                                 О.В.Юрченко                                                                               

 

 

 

 

       

 Додаток  № 1

до рішення міської ради

№ 14/8-___ від 03.11.2017

 

Штатний розпис апарату управління Тальнівської міської ради

та її виконавчого комітету з 01.12.2017 року

№ п/п

Посада

Кількість одиниць

1

Міський голова

1

2

Заступник міського голови

1

3

Секретар ради

1

4

Керуючий справами виконавчого комітету

1

5

Староста

3

6.

Фінансово-господарський відділ

8

6.1.

Начальник відділу – головний бухгалтер

1

6.2.

Головний спеціаліст

1

6.3.

Касир

1

6.4.

Водій

1

6.5.

Прибиральниця

3

6.6.

Сезонний кочегар

1

7.

Відділ земельних ресурсів

6

7.1.

Начальник відділу

1

7.2.

Спеціаліст І категорії, землевпорядник

4

7.3.

Діловод

1

8.

Сектор з юридичних питань

2

8.1.

Завідувач сектором

1

8.2.

Спеціаліст, юрист

1

9.

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування

 

5

9.1.

Начальник відділу

1

9.2.

Спеціаліст 1 категорії з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і територій

1

 

9.3.

Спеціаліст   з питань ЖКГ та комунальної власності

1

9.4.

Спеціаліст з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища

1

9.5.

Спеціаліст з питань інфраструктури та містобудування

1

10.

Сектор економічного розвитку та інвестицій

2

10.1.

Завідувач сектором

1

10.2.

Спеціаліст з питань економічного розвитку та інвестицій

1

11.

Загальний відділ

8

11.1.

Начальник відділу

1

11.2.

Спеціаліст з обліку та контролю за документообігом міської ради

1

11.3.

Спеціаліст з питань діловодства та контролю

4

11.4

Діловод

1

11.5.

Секретар керівника

1

12.

Відділ організаційно-кадрової роботи

3,5

12.1.

Начальник відділу

1

12.2.

Спеціаліст з організаційно-кадрової роботи

1

12.3

Архіваріус

1,5

13.

Служба надання соціальних послуг

6

13.1.

Начальник

1

13.2.

Фахівець із соціальної роботи

4

13.3.

Психолог

1

14.

Державний реєстратор

1

 

ВСЬОГО:

48,5


 

 Міський голова                          О.В.Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14 СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                                 Р І Ш Е Н Н Я                     

__________2017                                    № _______

м. Тальне

 

Про внесення змін до міської

цільової програми

«Призовна дільниця» на

2016 – 2020 роки»

 

З метою підвищення ефективності роботи місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування по підготовці молоді до призову її на строкову військову службу, керуючись п.22, ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.1 та ч.2 ст. 43 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», п.п. «а», п.3, ч.1, ст. 91 Бюджетного кодексу України, міська рада

вирішила:

 

1. Внести зміни до міської цільової Програми «Призовна дільниця» на 2016 – 2020 роки затвердженої рішенням сесії від 01.03.2016 року № 7/7-2(3) Про міську цільову Програму «Призовна дільниця» на 2016 – 2020 роки виклавши її у такій редакції, що додається

2. Рекомендувати виконавчому комітету Тальнівської міської ради:

2.1. При формуванні показників бюджету Тальнівської міської ради на 2018 – 2020 роки передбачати кошти на реалізацію заходів програми.

2.2. Забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою.

3. Контроль за виконанням рішенням покласти на виконавчий комітет Тальнівської міської ради, Тальнівський районний військовий комісаріат, Тальнівську ЦРЛ.

 

Міський голова                                                                                О. В. Юрченко 

        Додаток

до рішення міської ради

№ __/_____ від _______2017

 

 

Міська цільова програма

«Призовна дільниця на 2016-2020 роки»

 

1.     Загальні положення

 

Підготовка молоді до військової служби та призов громадян на строкову військову службу з метою комплектування військ молодим поповненням завжди були важливим елементом будівництва Збройних Сил України та підтримки їх боєздатності.

Згідно з вимогами статті 43 Закону України “Про  військовий обов`язок і військову службу” місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування для проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправки призваних осіб до військових частин, прийняття на військову службу за контрактом зобов'язані забезпечити районні (міські) військові комісаріати необхідною кількістю технічних працівників та обслуговуючого персоналу, обладнаними призовними дільницями, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільним транспортом, а також забезпечувати здійснення охорони  громадського порядку на призовних дільницях.

Вирішити ці питання у сучасних економічних умовах, враховуючи, що через призовну дільницю району під час диспансеризації 14-15-літніх юнаків, приписки 17-літніх та двох призовів у рік 18-літніх до 27 років проходить понад 1500 призовників, без фінансування з місцевого бюджету неможливо. Тим більше, що таке фінансування передбачене, як додаткове, частиною першою статті 43 Закону України “Про військовий обов`язок і військову службу”.

Витрати на військово-патріотичне виховання молоді, підготовку її до захисту Батьківщини і призов на строкову військову службу згідно пункту 5 “національна оборона” статті 87 Бюджетного кодексу України не можуть  фінансуватися, тому що призовна дільниця району не належить Міністерству оборони України, а перебуває на балансі Тальнівської міської ради.

На призовній дільниці працює призовна комісія району на чолі з заступником голови райдержадміністрації, а також медична комісія, до складу якої входять лікарі Тальнівської ЦРЛ. Медична комісія проводить медичний огляд не військовослужбовців, а жителів району – юнаків 14-17 та 18 років, реально проводячи, таким чином, постійну диспансеризацію чоловічої частини населення, яку, окрім військового комісаріату, ніхто не проводить, при цьому до 60 відсотків захворювань в юнаків вперше виявлені під час таких оглядів.

          Враховуючи виключну важливість роботи з підготовки молоді до військової служби і необхідність фінансування роботи призовної дільниці району, та з метою виконання Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» доцільно внести зміни в міську цільову Програму «Призовна дільниця на 2016 – 2020 роки» (далі –  Програма)  на сесії міської ради, завдяки якій буде надана можливість включення видатків на підготовку та проведення призову, до бюджету Тальнівської міської ради за статтею «Місцеві програми».

 

ІІ.  В рамках Програми передбачається здійснення таких основних заходів:

 

1. Сприяти належній роботі районної призовної комісії щодо:

забезпечення медичного огляду призовників;

виконання рішення про призов громадян на строкову військову службу;

об'єктивного вирішення питань про надання відстрочки від призову на строкову військову службу;

направляти до відповідних правоохоронних органів матеріали на призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу (не потребує фінансування).

Виконавчий комітет Тальнівської міської ради,

райвійськкомат

Щорічно

2. Розробляти спільний комплексний план лікувально-оздоровчих заходів серед допризовної та призовної молоді району (не потребує фінансування).

Тальнівська ЦРЛ,

райвійськкомат

Щорічно

3. Організувати кваліфікований підбір лікарів та середнього медичного персоналу для роботи на районній призовній дільниці під час приписки та призову (не потребує фінансування).

Тальнівська ЦРЛ,

Виконавчий комітет Тальнівської міської ради,

райвійськкомат

Щорічно

4. Вживати заходів щодо забезпечення роботи районної призовної дільниці необхідним медичним інструментарієм, медикаментами, медичним та господарським майном, необхідним для медичного огляду призовників під час проведення приписки та призову (не потребує фінансування).

Тальнівська ЦРЛ,

Виконавчий комітет Тальнівської міської ради,

райвійськкомат

Щорічно

5. Забезпечувати в установленому порядку військовий комісаріат приміщеннями для призовної дільниці (не потребує фінансування).

Виконавчий комітет Тальнівської міської ради,

райвійськкомат

Щорічно

6. Забезпечувати в установленому порядку призовну дільницю господарчим майном, оргтехнікою, канцтоварами та канцприладдям під час приписки  та призову.

Райвійськкомат

Щорічно

7. Сприяти проведенню передплати газет „Народна армія” та місцевих газет для проведення інформаційної та виховної роботи серед населення та молоді на призовній дільниці.

Виконавчий комітет Тальнівської міської ради,

райвійськкомат

Щорічно

         8. Організувати транспортне забезпечення для доставки призовників на обласний збірний пункт під час проведення приписки та призову.

Виконавчий комітет Тальнівської міської ради,

райвійськкомат

Щорічно

 

ІІІ. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

 

Координацію діяльності щодо виконання заходів Програми здійснюватиме райвійськкомат.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюватиме у межах компетенції виконавчий комітет Тальнівської міської ради.

         Узагальнену інформацію про хід і результати виконання Програми райвійськкомат подає Тальнівській міській раді до 20 лютого.

 

IV. Фінансове і матеріальне забезпечення

 

 При формуванні бюджетуТальнівської міської ради на 2018 рік та формуванні бюджету на наступні роки, передбачати виділення коштів на виконання заходів Програми, пов’язаних з матеріально-технічним забезпеченням спільної роботи місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, військового комісаріату, правоохоронних органів, громадських організацій з підготовки молоді до військової служби, приписки юнаків до призовної дільниці та їх призову на строкову військову службу.

Розрахунок потреби фінансування Програми за рахунок коштів бюджету Тальнівської міської ради додається (додаток до Програми).

 

Міський голова                                                                   О. В. Юрченко 

 

         Додаток

до програми

 

 

 

РОЗРАХУНОК

потреби фінансування місцевої цільової Програми

«Призовна дільниця 2016-2020 роки»

за рахунок коштів місцевого бюджету

 

 

п/п

Найменування

Загальна потреба на 2018 рік

Загальна потреба на 2019 рік

Загальна потреба на 2020 рік

1.

Оплата транспортних послуг

33360

36696

40365

2.

Оргтехніка

13700

15070

16577

3.

Канцелярське приладдя

3000

3300

3630

4.

Поліграфічні послуги

2000

2200

2420

Усього

52060

57266

62992

 

Примітка: В наступні роки асигнування будуть проводитись згідно з розрахунками наданими військовим комісаріатом при затвердженні щорічних бюджетів.

 

Міський голова                                                                    О. В. Юрченко 

               Паспорт міської цільової програми "Призовна дільниця" на 2016-2017 роки 

 
  GERB


ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14 СЕСІЯ 8СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від                                                       

м.Тальне

 

Про затвердження Програми

соціального захисту населення

Тальнівської об’єднаної територіальної громади  

на 2018 – 2020 роки

 

 

З метою підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, інвалідів, самотніх пенсіонерів, осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію (пожежа, руйнування житла, катастрофа, критичний стан здоров’я та інше), громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, забезпечення соціального захисту, життя та здоров’я громадян-мобілізованих військовозобов’язаних та членів їхніх родин, інших пільгових категорій населення об’єднаної територіальної громади шляхом надання цільової допомоги, послуг та виконання окремих робіт за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади та інших, залучених до цього коштів, в рамках виконання Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», розпорядження КМУ від 26.01.2015р. № 47-р «Про встановлення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації», Кодексу цивільного захисту України, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

 

          1. Затвердити програми соціального захисту населення Тальнівської об’єднаної територіальної громади  на 2018 – 2020 роки(додається).

 

2. Контроль за виконанням рішенням покласти на постійні комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (голова комісії  Солошенко Т.В.) та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

 

 

Міський голова                                               О.В.Юрченко                                                  

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

ПРОГРАМА

соціального захисту населення Тальнівської об’єднаної територіальної громади  

на 2018 – 2020 роки

 

    І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1

Ініціатор розроблення програми:

Виконавчий комітет Тальнівської міської ради

2

Розробник програми

Служба надання соціальних послуг апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

 

Співрозробники Програми

Фінансове управління  Тальнівської міської ради

5

Відповідальний виконавець програми

Виконком Тальнівської   міської ради

 

Виконавці Програми

Соціально-медичні   заклади,  установи, що обслуговують населення громади, фінансове управління  Тальнівської міської ради, Служба надання соціальних послуг апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету,  відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її  виконавчого комітету

7

Терміни реалізації програми

2018 – 2020  роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми

Міський бюджет

9

Основні джерела фінансування Програми

Міський бюджет,  інші джерела, не заборонені законодавством

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

                    тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законодавчі підстави для виконання Програми:

закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про охорону дитинства», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,  «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку»,   «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний захист дітей війни», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Указ Президента України «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей»,

постанови кабінету міністрів України «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування»,  

Державний бюджет  на відповідний бюджетний рік та інші законодавчі  акти.


ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

14 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 03.11.2017                                 № 14/8-____                                    Проект

м. Тальне

 

Про передачу окремо визначеного комунального

майна з господарського відання КП «Водоканал»

у комунальну власність Тальнівської міської

об’єднаної територіальної громади в особі

Тальнівської міської ради

        

 

Відповідно до ч. 2 ст. 135, ст. ст. 136, 139 Господарського кодексу України, ст. ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання підготовчих заходів по реалізації природоохоронних та екологічних проектів на території Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади – регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами, реконструкція каналізаційних очисних споруд у м. Тальне, міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

1. Прийняти з господарського відання КП «Водоканал» Тальнівської міської ради у комунальну власність Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади окремо визначене нерухоме майно згідно переліку, зазначеного у додатку  до даного рішення.

2. Створити комісію по прийманню-передачі комунального майна згідно додатку у складі :

Марченко Віталій Миколайович, заступник міського голови, голова комісії

Дзюба Вікторія Юріївна, спеціаліст з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, заступник голови комісії

Члени комісії :

Кибаленко Лариса Іванівна, спеціаліст 1 категорії, головний бухгалтер апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

Каплюченко Петро Григорович, завідувач сектором з питань функціонування житлово-комунального та внутрішнього господарства Тальнівської міської ради

Накопюк Віталій Іванович, депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості та сфери послуг

Потьомкін Олександр Юрійович, головний інженер КП «Водоканал»

Радченко Олена Іванівна, бухгалтер КП «Водоканал».

2.1. Акт приймання-передачі комунального майна подати на чергову сесію міської ради для затвердження.

3. Доручити виконавчому комітету Тальнівської міської ради за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік за цільовим напрямком, провести підготовчі роботи (виготовити технічні паспорти на об’єкти, зібрати необхідні документи для державної реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна комунальної власності) та зареєструвати відповідно до вимог чинного законодавства право власності на нерухоме майно згідно додатку  за Тальнівською міською об’єднаною територіальною громадою в особі Тальнівської міської ради.

4. Після реєстрації права власності на нерухоме майно виготовити проект відведення земельної ділянки під даними об’єктами комунальної власності та детальний план території частини кварталу, на якому розташовані ці об’єкти.

5. При формуванні бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік передбачити кошти на виготовлення землевпорядної та містобудівної документації.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості та сфери послуг (голова комісії Накопюк В.І.).

 

     Міський голова                                                   О.В.Юрченко  

Додаток 

до рішення міської ради

 № 14/8-___ від 03.11.17

 

ПЕРЕЛІК

майна,  що передається  з господарського відання КП «Водоканал» Тальнівської міської ради у комунальну власність Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади в особі Тальнівської міської ради

 

№ п/п

Інвентарний

номер

Найменування

 

один.

виміру

Станом

на 01.02.15 р.

 

 

 

 

к-ть

сума

Очисні споруди

 

 

Будівлі , споруди

 

 

 

1

110200/2к

Котельня  (1987)    

шт.

1

68738,00

2

110200/2к

Блок виробничих  приміщ. (1987)

шт.

1

227786,00

3

100200/3к

Каналізац. Станція ГКНС (1987)

шт.

1

486974,00

4

110200/4к

Насосна станція  (1988)

шт.

1

77175,00

5

110200/7к

Насосна станція    (1991)

шт.

1

913480,00

6

121309/к

Приміщення решіток (1987)

*

2

67996,00

7

121309/1к

Пісковий бункер    (1987)

*

1

13234,00

8

121309/2к

Водонапірні башта (очисні) (1987)

*

1

11523,00

9

121309/3к

Освітитель - окислювач (1987)

*

2

491008,00

10

121309/10к

Намулові площадки (1987)

*

2

98492,00

11

121309/4к

Пісколовки (1987)

*

2

19744,00

12

121309/5к

Біоставки    (1987)     

*

1

215382,00

13

121309/6к

Хлораторна ( приміщення) (1987)

*

1

90903,00

14

121309/7к

Окислювальний блок

( приміщення)  (1987)

*

1

76193,00

15

121309/8к

Освітитель    (1987)  

*

1

178499,00

16

 

Біоставки    (1987)   

*

1

215380,00

17

 

Намулові  площадки   (1987)

*

2

152493,00

Передавальні пристрої

18

 

Трубопровід труби чавунні (1987)

*

*

132818,00

19

 

Напорний трубопровід (стальні труби)  (1987)

*

*

118524,00

20

 

Напорний трубопровід  (чавунні труби)  (1987)

*

*

118524,00

21

 

Теплові мережі (1987)

*

*

39301,00

22

 

Лінія радіофікації (1987)

*

*

8721,00

23

 

Хозпитводопровід  (1987)

*

*

42396,00

24

 

Комунікації (1987)

*

*

133030,00

25

 

Напірний трубопровід (1988)

*

*

15994,00

26

 

Труби чавунні напірні (1988)

*

*

1279,00

27

 

Колектор труб, чавун.  (1989)

*

*

203694,00

28

 

Каналізац. напірний колектор (1991)

*

*

37699,00

29

 

Каналізац. сіті труби а/цементні (1993)

*

*

4,00

30

 

Каналізац. сіті труби чавунні (1993)

*

*

227,00

31

 

Каналізац. сіті труби стальні (1994)

*

*

2,00

32

 

Каналізац. сіті труби чавунні (1995)

м.

2249

115,00

 

 

 

За секретаря міської ради                                                          ___________________

 

                                                          


ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                       14 СЕСІЯ 8СКЛИКАННЯ

                                       Р І Ш Е Н Н Я

                                                       №____/___ -

Проект

від    03.11.2017

м.Тальне

 

Про внесення зміни в установчі документи 

КП «Джерело»Гордашівської сільської ради,

затвердження  Статуту КП «Джерело» 

Гордашівської сільської ради в новій редакції,

затвердження інвентаризаційного опису  майна КП «Джерело».

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в  Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Тальнівської міської ради від 12.01.2017 року № 1/8-10 «Про реорганізацію Гордашівської сільської ради», розглянувши клопотання в.о. директора  КП «Джерело» Гордашівської сільської ради від ___________09.2017 № ____  про затвердження Статуту,  відповідно ст. 57, 78 Господарського кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши акти приймання передачі майна об’єктів із спільної власності територіальних громад сіл і міста Тальнівського району до комунальної власності Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади,  на виконання рішення Тальнівської міської ради на прийняття таких об’єктів згідно рішення міської ради від 20.01.2017 № 1/8-8, відповідно до ст. ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», с. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», п. 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Цивільного та Господарського кодексів України, у зв’язку з утворенням на території району Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади, з метою дотримання вимог ст. 89 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг,  Тальнівська міська рада

        в и р і ш и л а :

  1. Внести зміни в установчі документи юридичної особи – КП «Джерело»  Гордашівської сільської ради (ЄДРПОУ 34759306), розташованої за адресою: вулиця Івана Богуна, 131, село Гордашівка Тальнівського району Черкаської області, в частині засновника «Тальнівська міська рада» (ЄДРПОУ 36566327), яка є  правонаступником  Гордашівської сільської ради після об’єднання громади.

2. Викласти  Статут КП «Джерело» Гордашівської сільської ради затверджений рішенням сесії в новій редакції , як КП «Джерело» Тальнівської міської ради ( додаток 1).

3. Затвердити інвентаризаційний опис  майна (додаток № 2).

4. Організацію за виконанням рішення покласти на відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету .

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку,  комунальної власності, промисловості, підприємства та сфери послуг Тальнівської міської ради.

 

Міський голова                                                                            О.В.Юрченко

 

Додаток                          

до рішення міської ради   

від __________ №_______

 

                                                                                                       

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 «ДЖЕРЕЛО»

ТАЛЬНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(нова редакція)

 

КОД ЄДРПОУ 34759306

 

 

2017 рік

с. Гордашівка

 

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Комунальне підприємство «Джерело» Тальнівської міської ради (надалі - Підприємство) перебуває  у  власності  громади  відповідно до рішення  № 1/8-10  від  12.01.2017 року  Тальнівської  міської  ради  « Про реорганізацію Гордашівської  сільської  ради».Засноване на комунальній власності територіальної громади і є самостійним суб'єктом господарювання, створене для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

         1.2.Власником і одноосібним Засновником Підприємства є Тальнівська міська рада .

         1.3.Органом управління Підприємства є виконавчий комітет Тальнівської міської ради.

         1.4.Відповідно до способу утворення Підприємство є унітарним.

         1.5.Підприємство є комерційним та діє з метою отримання прибутку.

         1.6.Підприємство здійснює свою діяльність на принципах господарського розрахунку, власного комерційного ризику, бюджетного фінансування цільових програм прийнятих Тальнівською міською радою, з правом найму працівників.

         1.7.У своїй діяльності Підприємство керується цим Статутом, рішеннями органів місцевого самоврядування і чинним законодавством України.

         1.8.Підприємство є юридичною особою з моменту державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банку, печатки, штампи, бланки зі своїм найменуванням.

         1.9.Повна назва - Комунальне  підприємство  «Джерело» Тальнівської міської ради.

  1.10.Назва англійською мовою - Communal Enterprise «Dzherelo»ofTalne
 City Council.

         1.11.Скорочена назва - КП “Джерело”ТМР.

          1.12. Юридична адреса - 20431 Черкаська  область,  Тальнівський  район  село Гордашівка  , вул.  Івана Богуна,131

 

 

 

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

         2.1.Основною  метою  діяльності  Підприємства  є  забезпечення  безперебійної  діяльності об’єктів  водопостачання  та  роботи  водогінних  мереж,  благоустрою  села  на території   населеного  пункту та інших видів діяльності для отримання прибутку в інтересах підприємства.

2.2. Основними напрямками діяльності підприємства є:

           Виконання  робіт та надання послуг , по:

·        наданню послуг  по централізованому  водопостачанню,  прибиранню , вивезенню  та знешкодженню  побутових  відходів;

·        ремонту  водогінної  мережі ;

·          виконанню  робіт  по  благоустрою  села  та  утримання  сміттєзвалищ.

 

·          виконанню будівельних робіт, ремонту будинків та інших об´єктів;

·          наданню громадянам, організаціям, установам та суб´єктам підприємницької діяльності ( наймачам, орендарям, власникам будинків і жилих та нежилих приміщень) комунальних та інших послуг;

·          організації передачі будинків підряднику в ремонт або реконструкцію, а також знесенню будинків;

·          надання послуг з ремонту, капітального ремонту господарських приміщень, житла, а також капітального будівництва і спорудження господарських приміщень і житлових будинків;

·          здійснювати передачу об'єктів нерухомого майна в найм чи оренду порядку визначеному положенням про оренду майна комунальної власності  ;

·          надання  послуг населенню по ремонту та обслуговуванню сантехнічного обладнання;

·          торгівельні та торговельно  – посередницькі послуги;

·          послуги технічного обслуговування автомобілів, послуги автостоянки;

·          надання послуг по перевезенню вантажів;

·          інвестиційна діяльність;

·          здійснення інших видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством України:

·          веде облік безхазяйного майна, та вживає заходи по виявленню власників, реєстрації та ініціює визнання такого майна безхазяйним в судовому порядку.

·          Ритуальне обслуговування, виготовлення надгробних пам’ятників, інших надгробних споруд, вінків;

·          Догляд за могилами;

·          Виконання земельних робіт;

·          Ремонт, капітальний ремонт господарських приміщень, житла;

·          Капітальне будівництво і спорудження господарських приміщень і житлових будинків;

·          Торгівельні, торгівельно-посередницькі послуги, послуги громадського харчування;

·          Послуги автостоянки;

·          Послуги по транспортному перевезенню населення;

·          Інвестиційна діяльність;

·          Заготівля, вирощування , реалізація і переробка сільськогосподарської продукції;

·          Вирощування і реалізація саджанців дерев, квітів, насіння;

·          Виконання деревообробних та зварювальних робіт;

·          Здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

·          Прокат інвентарю;

·          Оренда приміщень за погодженням з органом управління майном та відповідно до законодавства України;

·          Пиляння дров;

·          Столярні роботи;

·          Надання інших послуг та виконання робіт, які передбачені законодавством України;

·          Реалізація товарів народного споживання та широкого вжитку через магазини, що знаходяться в структурі управління Підприємства;

·          Торгівельна та торгівельно-виробнича діяльність .

      надання різноманітних послуг підприємствам, установам, організаціям та населенню в задоволенні їх потреб;

·          будівельні, ремонтно-будівельні, проектні роботи для потреб населення та підприємств;

·          виготовлення, як самостійно, так і за участю інших підприємств, будівельних матеріалів, деталей і конструкцій, товарів і продукції виробничо-технічного призначення;

·          автотранспортні та посередницькі послуги, пов’язані з доставкою матеріалів та товарів;

·          надання транспортних послуг населенню;

·          організацію складського господарства;

·          за погодженням з Органом управління Підприємства - передачу в найм (оренду) майна, яке закріплене за Підприємством;

·          операції по наданню позик працівникам Підприємства відповідно до положень колективного договору;

·          торгово-посередницьку діяльність;

·          безоплатне одержання коштів і матеріальних цінностей, у тому числі будинків, споруд, обладнання, транспортних засобів від державних, комунальних підприємств і організацій, благодійних та інших громадських фондів і об'єднань, окремих громадян;

·          розвиток діючий та впровадження нових форм комунального обслуговування;

·          невиробничі види побутового обслуговування;

·          зовнішній благоустрій  міста;

·          готельне господарство;

·          освітлення об'єктів благоустрою та вулиць міста;

·          діяльність з обробленням твердих відходів;

·           діяльність з оброблення рідких відходів;

·          діяльність з прибирання сміття  та очищення інших територій;

·          прибирання вулиць, скверів, парків;

·          благодійна діяльність;

·           ведення зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним законодавством;

·          посередницька діяльність ;

·          утримання доріг та кладовищ;

·          утримання зелених зон та догляд за насадженням дерев і кущів, зелених насаджень;

·          зайняття іншими незабороненими чинним законодавством видами діяльності;

·          автотранспортні посередницькі послуги пов’язані з доставкою матеріалів та товарів;

·          надання транспортних послуг населенню;

·          організація складського господарства;

·          туристично – екскурсійні та оздоровчі послуги;

·          передача в найм (оренду) майна, яке закріплено підприємством на підставі чинного законодавства;

·          продаж, передача в найм (оренду) житлових приміщень та інших будівель як своїм працівникам, так і іншим особам з дозволу власника;

·          операції по наданню позик працівникам підприємства відповідно до положень колективного договору;

·          торгівельну посередницьку діяльність;

·          безоплатне одержання коштів і матеріальних цінностей, у тому числі будинків, споруд, обладнання, транспортних засобів від державних, комунальних підприємств, і організацій, благодійних та інших громадських фондів і об’єднань, окремих громадян.

           2.3 Підприємство має право обслуговувати жилі і нежилі будинки, що розташовані на території Тальнівської міської ради, які належить до інших форм власності, за окремими договорами.

               2.4. Підприємство також має право здійснювати інші, не заборонені чинним законодавством України, види господарської діяльності.

               2.5. Для виконання свого головного завдання Підприємство;

·          вступає в договірні відносини з державними, кооперативними та іншими підприємствами, організаціями і громадянами, а також може бути посередником між ними у зв'язку з виконанням робіт, шо відносяться до предмету діяльності Підприємства;

·          наймає працівників Підприємства на умовах контрактів та інших умовах, які встановлені діючим законодавством, самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці і інші види доходів осіб, що працюють по найму у відповідності до Галузевої угоди та розробленої кошторисної документації;

·          реалізує послуги за цінами і тарифами, які встановлює самостійно або        на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами за державними цінами й тарифами, та цінами й тарифами, встановленими Органом управління Підприємством;

         2.6.Підприємство може здійснювати інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

         2.7.Види діяльності, які потребують відповідної ліцензії (дозволу), здійснюються лише після її отримання в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

 

         3.1.Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

         3.2.Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3Підприємство має право відкривати і закривати рахунки як в національній так і іноземній валюті в різних фінансових установах та органах Української Державної казначейської служби для забезпечення своєї фінансово-господарської діяльності.

         3.4.Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить Антимонопольному законодавству та іншим нормативно-правовим актам України.

         Створення будь-яких спільних підприємств за участю Підприємства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України та за наявності згоди Власника.

         Підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів Підприємства з відповідним органом місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого Підприємством. Вони можуть відкривати рахунки в установах банків відповідно до законодавства України.

         3.5.Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, печатку за своїм найменуванням, штампи та фірмові бланки. Підприємство може мати валютний рахунок, а також знак для товарів і послуг, який реєструється відповідно до чинного законодавства України.

         3.6.Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним йому на праві господарського відання майном згідно з чинним законодавством України. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, Власника та Органу управління.

         3.7.Підприємство має право укладати від свого імені господарські правочини, зокрема договори (контракти) купівлі-продажу, лізингу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, технічного обслуговування, комісії, оренди, найму  тощо,  набувати  майнових  та  особистих  немайнових  прав,  нести  обов'язки,

бути позивачем і відповідачем у суді, господарському та третейському судах України, а також у судах інших держав відповідно до вимог чинного законодавства України та вимог цього Статуту.

         3.8.Підприємство самостійно планує і провадить свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також визначає заходи соціального розвитку трудового колективу на основі і відповідно до законодавства та цього Статуту.    3.9.Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

 

4. МАЙНО ТА СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

 

         4.1.Майно Підприємства становлять основні фонди (виробничі і невиробничі) та обігові (оборотні) кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

         4.2.Статутний капітал Підприємства становить 500 (п’ятсот) гривень.

До статутного капіталу  Підприємства відноситься майно, в тому числі грошові кошти, яке отримане за рішенням Власника щодо збільшення статутного капіталу, та підлягає самостійній реєстрації Підприємством таких змін у встановленому порядку у Державного реєстратора виконавчого комітету Тальнівської міської ради в місячний термін з моменту прийняття відповідного рішення Власника.

         4.3.Майно закріплене Власником за Підприємством на праві господарського відання є власністю територіальної громади міста Тальне. Підприємство володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, з обмеженням правомочності щодо такого майна, та у відповідності до чинного законодавства та цього Статуту.

  4.4.Джерелами формування майна Підприємства є:

·          майно, передане йому Власником;

·          доходи (прибутки), одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

·          доходи від цінних паперів;

·          кредити банків та інших кредиторів;

·          капітальні вкладення;

·          дотації (трансфери, субсидії, інші цільові надходження) з бюджетуТальнівської міської ради для здійснення своєї господарської діяльності;

·          безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян та інших джерел не заборонених чинним законодавством;

·          придбане майно іншого підприємства, організації;

·          інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.

         4.5.Відчуження  основних засобів Підприємства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України та за рішенням Власника.

         4.6.Підприємство має право продавати, здавати в оренду, ліквідовувати та списувати з балансу майно виключно в межах своєї компетенції відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України та рішень Органу управління.

         4.7.Підприємство здійснює володіння, користування землею, надрами та іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України. Вирішення питання щодо оформлення зазначених правовідносин, в тому числі отримання, вилучення або відмови від земель, наданих в постійне користування Підприємству здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

         4.8.На майно, яке передано Підприємству в господарське відання, або в оперативне управління не може бути накладено стягнення та арешт без згоди Власника.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ,

ТРУДОВИЙКОЛЕКТИВ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ (ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ)

ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

 

         5.1.Поточне (оперативне) управління Підприємством здійснює керівник Підприємства.

         5.2.Керівник Підприємства призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови на контрактній основі, з урахуванням вимог чинного законодавства України щодо призначень керівників в окремих галузях народного господарства. В контракті визначається строк найму, права, обов’язки і відповідальність Керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення з посади, інші умови за погодженням сторін.

         5.3.Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені цим Статутом до компетенції Органу управління та/або Власника.

 

5.4.Керівник  Підприємства:

·          несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства;

·          діє без доручення від імені Підприємства, представляє його на підприємствах, в установах та організаціях;

·          розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту з урахуванням обмежень виключної компетенції Органу управління Підприємством,Власника;

·          укладає договори;

·          затверджує калькуляції, розрахунки, та інші документи пов’язані з фінансовою та господарською діяльністю Підприємства;

·          видає доручення;

·          відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки отримує кредити в установах банків;

·          у межах своєї компетенції видає накази, обов’язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками підприємства;

·          несе особисту відповідальність за формування та виконання виробничих фінансових та управлінських планів Підприємства, виконання планів розвитку, досягнення планових результатів господарської діяльності, виконання узгоджених показників ефективності діяльності підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого комунального майна і доходу згідно з вимогами законодавства України, цього Статуту та укладених Підприємством договорів;

·          відповідає за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну;

·          забезпечує укладання  та  підписання колективного договору з трудовим колективом підприємства;

·          приймає на роботу працівників Підприємства та звільняє їх відповідно до вимог трудового законодавства, застосовує до працівників заходи заохочення та заходи стягнення;

·          затверджує штатний розпис, визначає конкретні розміри посадових окладів, тарифних ставок і відрядних розцінок працівникам, а також надбавок, доплат, премій і винагород;

·          відповідно до законодавства та колективного договору встановлює режим роботи та відпочинку працівників, щорічні додаткові відпустки за рахунок прибутку, що залишається після сплати Підприємством податків і внесення обов'язкових платежів до бюджету, а також залучає до роботи на договірних умовах працівників інших підприємств та установ;

·          у строки і в порядку, встановлені законодавством України, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов'язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності;

·          вирішує інші питання, віднесені законодавством України та/або умовами укладеного контракту до компетенції керівника Підприємства.

 

5.5.До виключної компетенції Власника відноситься:

 

·          затвердження Статуту Підприємства;

·          прийняття рішення про реорганізацію, припинення діяльності, ліквідацію Підприємства;

·          надання згоди про вступ Підприємства, як Замовника або учасника до інших господарських товариств, або про утворення Підприємством філій, представництв, відділень;

·          зміна розміру Статутного капіталу Підприємства;

·          надання згоди щодо списання з балансу, транспортних засобів, приміщень, споруд закріплених за Підприємством на праві господарського відання і які належать Власнику, відповідно до вимог чинного законодавства України та/або рішень Власника;

·          надавати Підприємству допомогу у вигляді грошових коштів, майна, обладнання та інших матеріальних цінностей, необхідних для діяльності Підприємства.

 

5.5.1.До виключної компетенції Ограну управління Підприємством відноситься:

 

·          встановлення, у разі необхідності, цін, тарифів на послуги та роботи, що надаються Підприємством, якщо інше не передбачене законодавством;

·          створення ревізійної комісії або іншого уповноваженого органу для контролю за результатами фінансово-господарської діяльності Підприємства - за розпорядженням міського голови;

·          розгляд звітів про виконання та затвердження планових показників на наступний рік щодо фінансових (або при необхідності інших) бюджетів Підприємства, а також делегування функцій контролю за їх поточним виконанням підрозділам  апарату управління Тальнівського виконавчого комітету;

·          надання згоди щодо передачі в оренду нерухомого майна комунальної власності, яке перевищує 200 кв.м., в порядку передбаченому рішеннями Власника;

5.6.Огран управління Підприємством має право:

 

·          ініціювати проведення перевірок ревізійними комісіями, створеними Власником або його виконавчим комітетом;

·          перевіряти грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси, калькуляції та інші фінансово-господарські документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, проводити перевірку фактичної наявності цінностей (коштів, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо);

·          безперешкодного доступу під час проведення ревізій на склади, у сховища, виробничі і офісні та інші приміщення для обстеження і з'ясування питань, пов'язаних з ревізією;

·          вимагати від керівника розпорядження (наказу) про проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків, а у разі відмови у її проведенні - звертатися до суду щодо спонукання до проведення інвентаризації, а до ухвалення відповідного рішення судом - опечатувати в установленому порядку каси, касові приміщення, склади та архіви;

·          одержувати від службових і матеріально-відповідальних осіб письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірок;

·          отримувати, під час проведення перевірок, копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

·          вимагати надання інформації з систем бухгалтерського обліку, як на паперових носіях, так і в електронному вигляді;

·          визначати єдині принципи та методи ведення управлінського обліку, а також вимоги до інформаційної системи бухгалтерського обліку для забезпечення його відповідності Положенням (Стандартам) бухгалтерського обліку в Україні;

·          встановлювати мінімальні кваліфікаційні вимоги до окремих штатних посад Підприємства, пов'язаних із взаємодією з органами управління Власника;

·          накладати, у випадках передбачених законодавством України, на керівників та інших службових осіб дисциплінарні стягнення.

         5.7. Орган управління Підприємством не має права втручатися в оперативну діяльність Підприємства. Керівник підприємства може бути звільнений з посади до закінчення строку за умов, що передбачені в контракті, згідно з чинним законодавством України, та/або за повторне недотримання в своїй роботі положень цього Статуту.

         5.8.Заступники керівника Підприємства, керівники та спеціалісти , а також інші працівники підприємства, приймаються на роботу і звільняються керівником Підприємства згідно з чинним законодавством України.

         5.9.Трудовий колектив Підприємства складається з осіб, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Підприємством. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу Підприємства, а також їх соціального захисту та страхування визначаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

5.10.Трудовий колектив Підприємства:

·          розглядає і затверджує проект колективного договору;

·          заслуховує інформацію сторін про виконання колективного договору;

·          бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні високопродуктивної праці, заохоченні винахідницької і раціоналізаторської діяльності;

·          бере участь у вирішенні інших питань соціального розвитку  Підприємства;

·          повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються конференцією через виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на конференції трудовий колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратися керівник Підприємства. Вибори здійснюються таємним голосуванням строком на 3 роки не менш, як 2/3 голосів загального складу трудового колективу;

·          трудовий колектив Підприємства реалізовує свої повноваження у формі рішень конференції.

         5.11.Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, опрацьовуються за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором встановлюються форми і системи оплати праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевою (регіональною) угодами.

         5.12.Колективний договір від імені Власника укладається керівником Підприємства з однією або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом Підприємства, органами, а у разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом Підприємства.

         5.13.Підприємство забезпечує підготовку кваліфікованих робітників та спеціалістів, їх економічне і професійне навчання як у власних навчальних закладах, так і в інших навчальних закладах за відповідними угодами. Підприємство надає пільги відповідно до закону своїм працівникам, які навчаються без відриву від виробництва.

 

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА СОЦІАЛЬНА

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

         6.1.Підприємство діє на підставі цього Статуту та чинного законодавства України. Стратегія розвитку, фінансово-економічна, інвестиційна та інші програми Власника покладаються в основу діяльності Підприємства. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

         6.2.Підприємство утворює за рахунок прибутку (доходу) резервний фонд, призначений для покриття витрат, пов'язаних з його господарською діяльністю.

         6.3.Резервний фонд спрямовується на розвиток виробництва, на інвестування в технічне переоснащення, реконструкції, модернізації засобів виробництва, розвиток матеріально-технічної бази Підприємства, а також для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових втрат і ліквідації аварій. Напрямки витрат капітал визначаються кошторисом та погоджуються з Органом управління.

         6.4.Фонд оплати праці створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством України. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати. Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Підприємства (заробітна плата, одноразові виплати, винагороди та інші умови) визначаються умовами відповідного контракту.

         6.5.Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є дохід від господарської діяльності, дотації, субсидії, амортизаційні відрахування,  безоплатні або благодійні внески підприємств, установ, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення, трансферти та кредити.

         6.6.Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами у всіх сферах діяльності здійснюється на засадах договорів, контрактів та у відповідності до чинного законодавства України.

         6.7.Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

         6.8.Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

         6.9.Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України та/або цього Статуту.

         6.10.Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, регулюються колективним договором відповідно до чинного законодавства України.

 

7. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

 

         7.1.Підприємство веде податковий, управлінський та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності і забезпечує подання звітності до відповідних державних органів згідно з чинним законодавством України. Керівник та головний бухгалтер Підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку, а також за складання бухгалтерської, податкової, фінансової і статистичної звітності.

         7.2.Фінансові результати діяльності Підприємства визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу. Керівництво Підприємства вживає всіх заходів, передбачених законодавством, для забезпечення достовірності бухгалтерського обліку, в тому числі — проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків.

         7.3.Підприємство звітує перед Власником про результати фінансово-господарської діяльності за встановленими формами статистичної звітності та відповідно до Регламенту та вимог з ведення управлінського обліку.

         7.4.Підприємство має право на одержання інформації про результати перевірки звітності та результати проведених перевірок його діяльності.

 

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ

ТА ЗБИТКІВ ПІДПРИЄМСТВА

 

         8.1.Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, відшкодовуються Підприємству добровільно або за рішенням суду.

         8.2.Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом незаконними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

         8.3.Частина прибутку Підприємства, спрямовується до бюджету Тальнівської міської ради на підставі рішень Власника.

         8.4.Визначена Власником частина прибутку, що спрямовується на матеріальне заохочення та соціальне забезпечення працівників, використовується за рішенням директора  Підприємства та при участі Трудового колективу.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

 

         9.1.Внесення змін (доповнень) до Статуту належить  до компетенції Засновника Зазначені зміни в обов'язковому порядку самостійно реєструються Підприємством  в органах реєстрації , у місячний термін з дня прийняття відповідного рішення ради.

         9.2. Пропозиції про внесення змін до Статуту Підприємства можуть надходити, як  Органу управління так і від трудового колективу  Підприємства;

         9.3.Зміни та доповнення до Статуту набувають чинності з дня їх реєстрації в державних органах реєстрації.

 

10. ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

 

         10.1.Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

         10.2.Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Власника. Під час реорганізації Підприємства вся сукупність його майнових прав та обов'язків переходять до правонаступника.

         10.3.Підприємство ліквідовується:

·     за рішенням власника;

·     на підставі рішення суду.

         10.4.Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, утворюється та діє відповідно до чинного законодавства України.

         10.5.Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про ліквідацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

         10.6.У разі реорганізації або ліквідації Підприємства працівникам, що звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

         10.7.Майно, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, погашення заборгованості перед працівниками та сплати податків і зборів, використовується рішенням Власника.

 Міський голова                                                            О.В.Юрченко

 

 

I.                  Загальна частина

Основним завданням соціальної політики є забезпечення прав і гарантій людини стосовно рівня і якості життя.  

Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність охоплення соціальним захистом усього населення, а не лише його окремих категорій, оскільки кожна людина на різних етапах свого життя зіштовхується з різними соціальними, економічними, політичними, правовими, екологічними, виробничими та іншими соціальними ризиками, які вона часто не може подолати самостійно.

Кризові явища та інфляційні процеси, що призвели до збільшення цін на продукти харчування, медикаменти, інші необхідні речі домашнього вжитку при одночасному зменшенні реального доходу сімей стали причиною скрутного матеріального становища багатьох мешканців і Тальнівської об’єднаної територіальної громади. Вжиті державою заходи щодо підвищення соціального забезпечення окремих категорій населення не покривають витрат, необхідних для життєдіяльності її громадян. Тому, враховуючи сучасні соціально-економічні умови,  необхідно зберегти ті пріоритетні напрямки соціального захисту населення, що дозволяють приділити більше уваги та підтримувати соціально вразливих мешканців ОТГ, яких згідно із даними Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків на сьогодні в громаді  нараховується більше  3000 осіб, зокрема:

учасників війни – 189  осіб;

учасників бойових дій та осіб прирівняних до них – 186 осіб (з них 121 учасник антитерористичної операції);

         постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до І-ІІ категорії та ІІ категорія  з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС  - 552 особи;

         інвалідів Великої Вітчизняної війни   -  95 осіб;

         членів сімей, загиблих, померлих ветеранів війни  - 107 осіб;

         інвалідів загального захворювання І, ІІ, ІІІ групи   - 1265 осіб;

         дітей-інвалідів  -  68  осіб

         інвалідів по зору І, ІІ групи – 35 осіб;

         батьків, дітей з багатодітних сімей – 374 особи

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування – 40 осіб;

         сімей, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені -  156 осіб;

         пенсіонерів  - 7220 осіб.

 

З часу створення об’єднаної територіальної громади зроблено лише перші конкретні кроки щодо стабілізації рівня життя її мешканців, спрямовані на посилення адресної соціальної підтримки сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, за рахунок можливостей місцевого самоврядування та у співпраці з громадськістю.Відтак для відновлення соціальної справедливості необхідно підвищувати соціальні стандарти та гарантії для підтримки людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та створити умови для того, щоб кожна людина могла самостійно формувати стабільні, благополучні соціальні позиції для себе і своєї сім’ї.

 

ІІ. Визначення проблем,

на розв’язання яких спрямована програма.

На  даному етапі забезпечення соціальної роботи з різними категоріями населення об’єднаної територіальної громади у великій мірі покладається на районні установи, заклади, організації. У 2017 році згідно клопотань, направлених районною радою, райдержадміністрацією та її структурними підрозділами на їх утримання шляхом надання субвенції районному  бюджету виділено  3625,1 тис. грн. 

У квітні цього року у складі апарату управління  міської ради та її виконавчого комітету створено службу надання соціальних послуг, основною метою діяльності якої є забезпечення виконання повноважень, встановлених законодавством України у проведенні соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Але, попри те, що практично всі категорії соціально-незахищених громадян громади охоплені заходами соціального захисту та підтримкою держави відповідно до чинного законодавства, виникають додаткові потреби вжиття цілеспрямованих заходів соціальної підтримки та допомог для цілого ряду груп населення, характерною рисою яких є малозабезпеченість, безробіття, немічність, інші життєві негаразди.  Так, щороку збільшується кількість звернень громадян, які гостро потребують окремих видів соціальних послуг, передусім адресної грошової допомоги на лікування, медико-соціальну реабілітацію, протезування, а також на прожиття, придбання продуктів харчування, одягу, ліків тощо.    Лише за 9 місяців  2017 року  до міської ради звернулося 285 жителів громади із заявами  про надання матеріальної допомоги. З них 223  особи отримали таку допомогу на загальну суму понад 210 тис. грн. Тому в 2018 та наступних роках дії Програми необхідно передбачити видатки на надання адресної матеріальної допомоги тим, хто її потребує.

Важливим напрямком  діяльності міської ради є забезпечення надання соціально-медичних послуг населенню громади, які в першу чергу мають бути якісними та доступними, особливо в теперішній складний період реформування галузей медицини, пенсійного забезпечення.

Також в умовах  проведення в східних регіонах України антитерористичної операції є необхідність у наданні додаткових соціальних гарантій учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих  учасників антитерористичної операції.

 

Для вирішення цих та інших проблем потрібна комплексна система заходів, орієнтована на конкретні цільові групи населення, чим і зумовлена необхідність прийняття і виконання Програми.

 

ІІІ. Визначення мети та завдання програми

Метою Програми є реалізація політики у сфері соціального захисту населення об’єднаної територіальної громади; підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян, інвалідів, одиноких пенсіонерів; осіб, які потрапили в тривалу екстремальну ситуацію (стихійне лихо, пожежа, катастрофа, погіршення стану здоров’я та інше); забезпечення соціального захисту громадян, мобілізованих на військову службу, учасників АТО та членів їхніх родин; внутрішньо переміщених осіб, сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та потребують допомоги.

 

Для досягнення мети  Програми діяльність міської  ради спрямовується на виконання наступних завдань:

створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення;

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітейта окремих осіб;

раннє виявлення сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

забезпечення соціальної підтримки соціально-незахищених громадян ОТГ;

забезпечення взаємодії із структурними підрозділами Тальнівської районної державної адміністрації, Тальнівської районної ради, громадськими об’єднаннями з питань організації соціальної роботи.

 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування

Ухвалення Програми забезпечить ефективне розв’язання соціальних проблем мешканців об’єднаної територіальної громади, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та адресності, координуватиме взаємодію органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

Продовжуватиметься надання адресної грошової допомоги для підтримки та покращення матеріального стану окремих груп населення громади, зокрема: щомісячних  стипендій  членам сімей учасників бойових дій, які загинули під час виконання обов’язків військової служби, інвалідам війни та учасникам бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років, одноразових  допомог особам, сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах (у зв’язку з хворобою, в разі стихійного лиха та непередбачених ситуацій, на транспорті витрати для проходження процедури гемодіалізу, вирішення соціально-побутових проблем тощо), учасникам антитерористичної операції,  постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС і т.д.

Надаватиметься пільга на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, перелік яких затверджується рішенням виконавчого комітету (інваліди по зору І, ІІ групи; мати загиблого воїна-інтернаціоналіста в Афганістані;  члени сімей загиблих (померлих) під час проведення антитерористичної операції, мешканці будинків № 5,7 по вул. Віті Проценка, № 5а  по вул. Чехова).

Проводитиметься виплата компенсації фізичним особам, які забезпечують соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування, виплата допомоги на поховання деяких категорій населення.

Передбачені заходи, спрямовані на соціально-медичне забезпечення обслуговування населення,  в ході яких продовжуватиметься фінансування діяльності управління соціального захисту населення Тальнівської райдержадміністрації, територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, Центру надання первинної медичної допомоги Тальнівської районної ради та  вторинної ланки  Тальнівської ЦРЛшляхом надання субвенцій районному бюджету.

Відшкодовуватимуться  витрати перевізнику за пільгове перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах (учасникам бойових дій, інвалідам війни, реабілітованим, батькам загиблого військовослужбовця, інвалідам, дітям-інвалідам, дітям з багатодітних сімей, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І-ІІ категорії ЧАЕС, дітям-потерпілим, дітям- інвалідам ЧАЕС).

Підтримка громадських організацій ветеранів, інвалідів, чорнобильців, реабілітованих, інших об’єднань, які опікуються проблемами інвалідів, ветеранів та учасників АТО, ветеранів війни, праці, дітей війни, ветеранів військової служби, членів їхніх родин, сімей загиблих учасників АТО,   та сприяють вирішенню соціально-важливих   проблем громади,   допоможе у досягненні основної мети Програми: реалізації встановлених чинним законодавством соціальних, економічних, правових та конституційних гарантій у сфері соціального забезпечення. Тому заходами Програми передбачені кошти на  фінансування громадських організаційсоціального спрямування («Тальнівська районна рада ветеранів війни та праці», «Тальнівська районна спілка ветеранів та учасників антитерористичної операції»,  ГО «Об’єднання бойових побратимів та волонтерів», «Тальнівська міськрайонна організація Української спілки ветеранів Афганістану», «Тальнівська районна громадська організація «Союз Чорнобиль»,  «Тальнівська районна спілка прикордонників») шляхом підтримки їх статутної діяльності.

З метою забезпечення захисту населення об’єднаної територіальної громади, її території та майна, функціонування системи цивільного захисту населення, спрямованої на недопущення вчинення терористичних актів у населених пунктах об’єднаної територіальної громади, забезпечення охорони стратегічних об’єктів, належного правопорядку та безпеки її жителів, недопущення скоєння злочинів та правопорушень, оперативного реагування на повідомлення громадян, в рамках реалізації програми соціального захисту населення також передбачені кошти на придбання паливно-мастильних матеріалів.

 

V. Очікувані результати виконання

         Здійснення визначених Програмою заходів забезпечить виконання самоврядних повноважень, передбачених статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в тому числі спрямованих на надання, за рахунок власних коштів, додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення.

Програма сприятиме створенню оптимальних умов для дітей та дорослих громадян, що визнані інвалідами, ветеранів війни та праці, учасників АТО, сімей та осіб, зокрема, малозабезпечених, що опинилися у складних життєвих обставинах,  щодо їх  інтеграції  у суспільство та підвищення якості життя.

 

VІ. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету (відповідно функціональної класифікації)  та інших надходжень, не заборонених законодавством,  виходячи з фінансового ресурсу та пріоритетів.

В разі потреби обсяг фінансування окремих заходів Програми може коригуватися(виконавчий комітет проводить перерозподіл коштів між затвердженими розділами даної програми та подає міській раді пропозиції щодо збільшення чи зменшення видатків на її фінансування). 

Виконком також має право передавати придбані матеріальні цінності для забезпечення виконання відповідних заходів Програми визначеним підприємствам, установам, організаціям для подальшого використання ними згідно затверджених Програмою заходів, про що інформує депутатів  на чергових сесіях міської ради.

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ

ТАЛЬНІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ

1.Фінансово-господарський відділ міської ради є самостійним структурним підрозділом апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету та підпорядковується міському голові.

 

2. Фінансово-господарський відділ апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітетуу своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Бюджетним Кодексом України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, розпорядженнями міського голови, а також положенням про бухгалтерську службу.

 

3.Основними завданнями фінансово-господарського відділу  є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності міської ради та складення звітності, готування нормативних актів місцевого самоврядування;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

4.Фінансово-господарський відділвідповідно до покладених на ньогозавдань:

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі,готує нормативні акти органу місцевого самоврядування,а також іншінормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

3) здійснює поточний контроль за:

дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань;

правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;

веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;

4) своєчасно подає звітність;

5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів;

6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

8) забезпечує:

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан міської ради, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

5.Фінансово-господарський відділмає право:

1) представляти міську радув установленому порядку з питань, що відносяться до компетенціїфінансово-господарського відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності;

2) встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до фінансово-господарського відділу структурними підрозділами міської радипервинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням;

3) одержувати від структурних підрозділів міської ради, які їй підпорядковані, необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них;

4) вносити міському голові пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

6. Керівником фінансово-господарського відділу є начальник відділу-головний бухгалтер, який підпорядковується та є підзвітним міському голові.

Структура відділу:

-          Головний спеціаліст

-          Касир

-          Водій

-          Прибиральниця

-          Сезонний кочегар

Працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до законодавства про працю міським головою.

7. Головний бухгалтер (особа, що претендує на посаду головного бухгалтера) повинен відповідати таким вимогам до професійно-кваліфікаційного рівня:

1) мати повну вищу освіту в галузі економіки та фінансів, стаж роботи на державній службіабо в органах місцевого самоврядування, за фахом та на керівних посадах не менш як п'ять років - для особи, що претендує на посаду головного бухгалтера міської ради;

2) закони  України,  Укази  Президента  України, постанови,  розпорядження,  рішення  Кабінету  Міністрів  України, Національного  банку  України,  Державної податкової адміністрації України  з  питань  правових   засад   регулювання   господарськоїдіяльності  підприємства,  положення  (стандарти)  бухгалтерськогообліку  та  інші  нормативно-правові  акти  Міністерства  фінансівУкраїни  щодо  порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності,  а також методичні документи міністерств  таінших   центральних   органів   виконавчої  влади  щодо  галузевихособливостей застосування  положень  (стандартів)  бухгалтерськогообліку;   основи   технології   виробництва   продукції,   порядок оформлення операцій і організацію документообороту  за  розділамиобліку,   форми   і   порядок   розрахунків,   порядок  приймання,зарахування на     баланс,    зберігання    і    витрат    коштів, товарно-матеріальних  та  інших  цінностей;   правила   проведенняінвентаризацій   активів  та зобов'язань;  економіку,  організаціювиробництва,  праці  і  управління;  податкову   справу,   основицивільного права; трудове, фінансове, господарське законодавства.

8. Головний бухгалтер:

1) організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на фінансово-господарський відділ;

2) здійснює керівництво діяльністю бухгалтерської служби, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між її працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

3) погоджує кандидатури працівників міської ради, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

4) подає міському головіпропозиції щодо:

визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності  міської  ради;

створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

забезпечення бухгалтерської служби нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

5) підписує звітність та документи, які є підставою для:

перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

приймання і видачі грошових коштів;

оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

проведення інших господарських операцій;

6) відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушеннямзаконодавства, та інформує керівника бюджетної установи про встановлені факти порушення бюджетного законодавства;

7) здійснює контроль за:

відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться міською радою;

складенням звітності;

цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості;

додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників;

8) погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

9) виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.

9. Головний бухгалтер або особа, яка його заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності.

10. Працівникифінансово-господарського відділу, які призначаються на посаду та звільняються з посади у порядку, встановленому законодавством про працю, підпорядковуються головному бухгалтерові.

11.У разі тимчасової відсутності головного бухгалтера (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов'язків покладається на відповідно до розпорядження  міського голови  - на іншого працівника фінансово-господарського відділу.

12.Організація та координація діяльності головного бухгалтера, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюються Державною казначейською службою шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та складення звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, погодження призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера, проведення оцінки його діяльності.

13.Оцінка виконання головним бухгалтером своїх повноважень проводиться відповідно до порядку, затвердженого Мінфіном.

14.Головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно із законами.