ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

16 СЕСІЯ   8 СКЛИКАННЯ

Проект                                                                                      Рішення

Про Бюджет ОТГ на 2018 рік

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      15 СЕСІЯ   8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                             Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   12.2017                                                         №   /  -

м.Тальне

 

Про затвердження штатних розписів

Тальнівської міської ради та її

виконавчого комітету на 2018 рік

 

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та упорядкування при цьому штатної чисельності працюючих та структурування функціональних напрямків діяльності, керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» та враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від , Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити штатний розпис апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету згідно додатку 1.

 

2. Затвердити штатний розпис фінансового управління Тальнівської міської ради згідно додатку 2.

 

3. Затвердити штатний розпис відділу освіти, молоді та спорту  Тальнівської міської ради згідно додатку 3.

 

4. Затвердити штатний розпис відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради згідно додатку 4.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

 

Міський голова                                                          О.В.Юрченко

 

5. Затвердити посадову інструкцію інспектора праці апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету згідно додатку 5.

 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

 

Міський голова                                                                               О.В.Юрченко

 

 

 

 

 

Додаток  № 1

до рішення міської ради

№        від      12.2017

 

Штатний розпис

апарату управління Тальнівської міської ради

та її виконавчого комітету

на 2018 рік

 

(з 01.01.2018 року)

№ п/п

Посада

Кількість одиниць

1

Міський голова

1

2

Заступник міського голови

2

3

Секретар ради

1

4

Керуючий справами виконавчого комітету

1

5

Староста с. Гордашівки

1

6

Староста с. Здобутку та с. Тарасівка

1

7

Староста с. Соколівочки, с. Червоного та с. Степне

1

8

Фінансово-господарський відділ

8

8.1

Начальник відділу - головний бухгалтер

1

8.2

Головний спеціаліст

1

8.3

Касир

1

8.4

Водій

1

8.5

Прибиральниця

3

8.6

Сезонний кочегар

1

9

Загальний відділ

8

9.1

Начальник відділу

1

9.2

Головний спеціаліст

1

9.3

Провідний спеціаліст

1

9.4

Спеціаліст І категорії

3

9.5

Діловод

1

9.6

Секретар керівника

1

10

Відділ організаційно-кадрової роботи

3,5

10.1

Начальник відділу

1

10.2

Головний спеціаліст

1

10.3

Архіваріус

1,5

11

Відділ земельних ресурсів

6

11.1.

Начальник відділу

1

11.2.

Головний спеціаліст

1

11.3.

Провідний спеціаліст

1

11.4

Спеціаліст І категорії, землевпорядник

3

12

Відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування

5

12.1

Начальник відділу

1

12.2

Головний спеціаліст з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища

1

12.3

Провідний спеціаліст з питань ЖКГ та комунальної власності

1

12.4

Спеціаліст І категорії з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і територій

1

12.5

Спеціаліст з питань інфраструктури та містобудування

1

13

Сектор з юридичних питань

2

13.1

Завідувач сектором

1

13.2

Спеціаліст І категорії

1

14

Сектор економічного розвитку та інвестицій

2

14.1

Завідувач сектором

1

14.2

Спеціаліст І категорії

1

15

Служба надання соціальних послуг

6

15.1

Начальник

1

15.2

Фахівець із соціальної роботи

4

15.3

Психолог

1

16

Державний реєстратор

1

17

Інспектор праці

1

 

ВСЬОГО:

50,5

 

 

 

За секретаря

Додаток  № 2

до рішення міської ради

№        від     12.2017

 

Штатний розпис

фінансового управління Тальнівської міської ради

на 2018 рік

 

(з 01.01.2018 року)

№ п/п

Посада

Кількість одиниць

1

Начальник управління

1

2

Відділ видатків

4

2.1.

Начальник відділу

1

2.2.

Головний спеціаліст

1

2.3.

Провідний спеціаліст-головний бухгалтер

1

2.4.

Спеціаліст Ікатегорії

1

3

Відділ доходів

3

3.1.

Начальник відділу

1

3.2.

Головний спеціаліст

1

3.3.

СпеціалістІ категорії

1

4

Сектор внутрішнього аудиту

2

4.1.

Завідувач сектором

1

4.2.

Головний спеціаліст

1

 

Всього:

10

 

 

 

За секретаря

Додаток  № 3

до рішення міської ради

№        від     12.2017

 

 

 

Штатний розпис

відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради

на 2018 рік

 

(з 01.01.2018 року)

№ п/п

Посада

Кількість одиниць

1

Начальник відділу

1

2

Головний спеціаліст з питань освіти

1

3

Провідний спеціаліст з питань освіти

1

4

Спеціаліст з питань молоді та спорту

1

 

Всього:

4

 

 

 

 

За секретаря

 

Додаток  № 4

до рішення міської ради

№        від   12.2017

 

 

Штатний розпис

відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради

на 2018 рік

 

(з 01.01.2018 року)

№ п/п

Посада

Кількість одиниць

1

Начальник відділу

1

2

Провідний спеціаліст з питань культури та туризму

1

3

Спеціаліст з питань діяльності засобів масової інформації

1

 

Всього:

3

 

 

 

 За секретаря

 

Додаток  № 5

до рішення міської ради

№        від   12.2017

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Інспектора праці апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

 

1.Загальні положення

 

1.1. Інспектор праціапарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету (далі - інспектор) призначається на посаду і звільняється з посади на підставі розпорядження міського голови на конкурсній основі, або за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

1.2. Інспекторбезпосередньо підпорядкований міському голові.

1.3. На посаду інспектора призначається особа, яка є громадянином України та має вищу юридичну або економічну освіту за освітньо-кваліфікаційним  рівнем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

1.4.У своїй діяльності інспектор керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання та протидії корупції»,постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими нормативними актами, що регулюють процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю.

 

2. Завдання та обов’язки

 

Інспекторвиконує наступні завдання:

2.1. здійснює державний контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю (далі - об’єкт відвідування) у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин об’єктом відвідування;

2.2.розробляєпропозиціїщодо шляхів підвищення ефективності здійснення контрольних повноваженьу сфері праці;

2.3.вноситьпропозиції щодо вимог забезпечення здійснення контрольних повноважень;

2.4.вживаєзаходів до ініціювання притягнення до відповідальності посадових осіб за порушення законодавства під час здійснення контрольних повноважень;

2.5.здійснює державний нагляд шляхом витребовування, збирання та аналізу інформації, необхідної для підготовки висновків про стан додержання об’єктом нагляду законодавства про працю, або шляхом проведення перевірки об’єкта нагляду з виїздом за його місцезнаходженням;

Інспектор праці зобов’язаний:

2.6.виконувати завдання у сфері контролю за додержанням законодавства про працю;

2.7. дбати про особисту безпеку та здоров’я, а також про безпеку оточуючих при виконанні обов’язків чи під час перебування на території міської ради, дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила техніки безпеки та протипожежного захисту;

2.8.чітко знати порядок складення та форми журналів, інструкції з оформлення документів, що складаються під час підготовки, в ході та за результатами інспекційного відвідування, невиїзного інспектування, порядок повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця;

2.9.повідомляти про проведення виїзної перевірки об’єкту нагляду не пізніше ніж за п’ять робочих днів до її початку;

2.10.не перевищувати строк проведення виїзної перевірки, якийне може перевищувати п’яти робочих днів та за обґрунтованим поданням уповноваженої особи може бути продовжений до 10 робочих днів;

2.11.дотримуватись етики поведінки, сумлінно виконувати службові обов’язки, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи та підвищувати професійну та ділову кваліфікацію, не допускати у своїй діяльності порушення прав громадян та юридичних осіб, гарантованих Конституцією України та законами України;

2.12.зберігати державну та комерційну таємницю, інформацію про громадян, що стала йому відома під час виконання своїх обов’язків, а також іншу інформацію, яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню;

2.13.систематично займатись підвищенням професійного рівня, вивчати нормативно-правові акти у сфері контролю за додержанням законодавства про працю;

Зметою здійснення державного нагляду, інспектор працізобов’язаний:

2.14.у повному обсязі, об’єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд у межах повноважень, передбачених законодавством;

2.15. узагальнювати результати здійснення державного нагляду;

2.16.здійснювати методологічне забезпечення державного контролю за додержанням законодавства про працю;

2.17.за письмовим зверненням об’єктів нагляду надавати роз’яснення;

2.18.брати участь в організації проведення та/або проведенні навчання, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки посадових осіб об’єкта нагляду, уповноважених на здійснення контрольних повноважень.

2.19.за дорученням керівництва представляти інтереси Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, що належать до його компетенції;

2.20.брати участь у розгляді питань, приймати, в межах своїх повноважень відповідні рішення;

2.21.у разі втрати службового посвідчення (посвідчення встановленої Мінсоцполітики форми, що видається інспектору та підтверджує його контрольні повноваження) невідкладно повідомити міського голову та Держпраці для виключення його з реєстру посвідчень інспекторів праці;

 

3.Права

Інспектор має право:

3.1.під час підготовки до проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, якщо тільки він не вважатиме, що це завдасть шкоди інспекційному відвідуванню або невиїзному інспектуванню, може одержати інформацію та/або документи, що стосуються предмета інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування, від об’єкта відвідування, державних органів, а також шляхом проведення аналізу наявної (загальнодоступної) інформації про стан додержання законодавства про працю. Документи, отримані під час підготовки до проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, що містять інформацію про порушення об’єктом відвідування вимог законодавства про працю, долучаються до матеріалів інспекційного відвідування або невиїзного інспектування;

3.2.у разі потреби для участі в інспекційних відвідуваннях може залучатие (за згодою керівника об’єкта відвідування або іншої уповноваженої ним посадової особи) представники профспілок, їх організацій та об’єднань профспілок, члени яких працюють в об’єкта відвідування, організацій роботодавців та їх об’єднань;

3.3.повідомляти об’єкту відвідування або уповноваженій ним посадовій особіпро проведення інспекційного відвідування з питань виявлення неоформлених трудових відносин, якщо тільки він не вважатиме, що таке повідомлення може завдати шкоди інспекційному відвідуванню;

3.4.  на час проведення виїзної перевірки отримати робоче місце з правом користування телефонним зв’язком, розмножувальною технікою, іншими послугами технічного характеру, необхідними для реалізації повноважень під час виїзної перевірки, оформлення матеріалів виїзної перевірки, спілкування з посадовими особами об’єкта нагляду (у разі необхідності одержання пояснень).

3.5.безперешкодно отримувати від об’єктів нагляду документи, інформацію, показники статистичної та оперативної звітності та будь-які дані, що пов’язані із здійсненням контрольних повноважень;

3.6.ставити посадовим особам об’єкта нагляду запитання, отримувати від них необхідні пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства про працю та вжиті заходи до їх усунення;

3.7.аналізувати матеріали та організаційно-розпорядчі документи, що складаються під час проведення та за результатами інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань; показники статистичної та оперативної звітності; дані порівняння фактично досягнутих результативних показників здійснення повноважень до показників виконання визначених Держпраці планів; даних інтерв’ювання, анкетування, опитування громадян і збирання інформації від юридичних осіб;

3.8.отримувати від державних органів, фізичних та юридичних осіб документи і матеріали щодо предмета державного нагляду, одержувати інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та баз даних, створених державними органами;

3.9. вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду;

3.10.робити висновки про стан дотримання об’єктом нагляду законодавства про працю під час здійснення контрольних повноважень;

3.11.за результатами державного нагляду ініціювати проведення об’єктами нагляду інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників;

3.12.одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань контролю за додержанням законодавства про працю;

3.13.вносити на розгляд керівництву пропозиції, щодо усунення суперечностей між актами законодавства та заповнення прогалин у ньому, шляхів удосконалення роботи з контролю за додержанням законодавства про працю;

3.14.на оплату праці залежно від рангу, який йому присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;

3.15.на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівництва, співробітників і громадян;

3.16.на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

3.17.на соціальний і правовий захист відповідно до його статусу;

3.18.захищати свої законні права та інтереси, в тому числі у судовому порядку.

У разі виявлення порушення та/або недоліків під час здійснення об'єктами нагляду контрольних повноважень уповноважені інспектормаєправо:

3.12.вносити керівнику об’єкта нагляду обов’язкову для виконання вимогу;

3.13.ініціювати притягнення посадових осіб об’єкта нагляду до відповідальності за порушення законодавства під час здійснення контрольних повноважень;

3.14.ініціювати скасовування чи зупинення дії рішень, прийнятих посадовими особами об’єкта нагляду під час здійснення контрольних повноважень, якщо вони суперечать законодавству про працю.

 

 

4. Відповідальність

 

Інспектортор праці несе відповідальність:

4.1. за невиконання покладених на нього завдань;

4.2.  за порушення законодавства у сфері додержання законодавства про працю несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом;

4.3.  за шкоду, завдану інспектором фізичній чи юридичній особі під час виконання своїх обов’язків, підлягає відшкодуванню на підставі рішення суду, що набрало законної сили, у порядку, встановленому законом;

4.4. запорушення трудової та виконавчої дисципліни вимог нормативно- правових актів з охорони праці притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

 

За секретаря

 

     


ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      15 СЕСІЯ   8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від    12.2017                                                         №   /  -

м.Тальне

 

Про затвердження штатних розписів

відділу культури, туризму та з питань

 діяльності засобів масової інформації

 Тальнівської міської ради згідно на 2018 рік

 

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та упорядкування при цьому штатної чисельності працюючих та структурування функціональних напрямків діяльності, керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» та враховуючи  закон України  «Про культуру»  та наказу №745 від 18.10.2005 року  Міністерства культури  України , Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

 

         1. Затвердити штатний розпис групи по бухгалтерському обліку відділу культури, туризму та з питань  діяльності засобів масової інформації  Тальнівської міської ради   згіднододатку 1.

 

2. Затвердити штатний  розпис Тальнівської центральної бібліотеки  Тальнівської міської ради згідно додатку 2.

 

3. Затвердити штатний розпис Тальнівського музею історії Тальнівської міської радизгідно додатку 3.

 

4. Затвердити штатний розпис Тальнівського міського центру культури та дозвілля   та клубних закладів Тальнівської міської ради  згідно додатку 4.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

 

Міський голова                                                                               О.В.Юрченко

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення міської ради

від ___________ № _____

 

             Штатний розпис групи по бухгалтерському обліку відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації 

Тальнівської міської на 2018 рік

 

№ п/п

Посада

Кількість одиниць

1

Головний бухгалтер

1

2

Бухгалтер 1 категорії

1

3

Бухгалтер ІІ категорії

1

 

ВСЬОГО:

3

 

 

 

 

Міський голова                                                                                        О.В.Юрченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення міської ради

від ___________ № _____

 

 

Штатний розпис  Тальнівської центральної Бібліотеки

Тальнівської міської ради на 2018 рік

 

№ з/п

Посада

Кількість одиниць

1

Директор

1

2

Завідувач відділу обслуговуваннякористувачів

1

3

Бібліотекар І категорії читального залувідділу обслуговуваннякористувачів

1

4

Бібліотекар І категорії юнацького абонементу відділу обслуговуваннякористувачів

1

5

Бібліотекар-консультант з питань електронно-інформаційних ресурсів

1

6

Завідувач дитячої бібліотеки

1

7

Бібліотекар І категорії відділу обслуговування учнів 1-4 класів дитячої бібліотеки

1

8

Бібліотекар І категорії відділу обслуговування учнів  5-9 класів  дитячої бібліотеки

1

9

Прибиральник службових приміщень дитячої бібліотеки

0,5

10

Провідний бібліотекар   з комплектування та каталогізування фондів

1

11

Бібліотекар І категорії  з комплектування та каталогізування фондів

1

12

 Провідний методист

1

13

Прибиральник службових приміщень центральної бібліотеки

1

14

Завідувач Гордашівською сільською бібліотекою-філією

      0,5

15

Завідувач Здобутківською сільською бібліотекою-філією

0,5

16

Завідувач Соколівоцькою сільською бібліотекою-філією

0,5

17

Завідувач Червонянською сільською бібліотекою-філією

0,5

Всього

14,5

 

 

 

 

Міський голова                                                                                        О.В.Юрченко

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення міської ради

від ___________ № _______

 

Штатний розпис Тальнівського музею історії Тальнівської міської ради

на  2018 рік

 

№ п/п

Посада

Кількість одиниць

1

Директор

1

2

Старший науковий співробітник

1

3

Науковий співробітник

1

4

Зберігач фондів І категорії

0,5

5

Музейний доглядач

0,5

6

Прибиральник службових приміщень

0,5

 

ВСЬОГО:

4,5

 

 

Міський голова                                                                                        О.В.Юрченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до рішення міської ради

від ___________ № _____

 

Штатний розпис  Тальнівського міського центру культури та дозвілля та клубних закладів  Тальнівської міської ради  на 2018 рік

 

№ п/п

Посада

Кількість одиниць

1

Директор

1

2

Керівник музичної частини

0,5

3

Художній керівник

1

4

Керівник фольклорного ансамблю

1

5

Концертмейстмер

1

6

Керівник студії

1

7

Керівник гуртка

1

8

Культорганізатор

0,5

9

Методист

1

10

Інструктор

1

11

Кіномеханік

0,5

12

Звукорижисер

0,5

13

Завідувач господарством

1

14

Прибиральник приміщення

2,5

15

Робітник по благоустрію

1

16

Опалювач

1

17

Електромонтер

1

18

Директор  СБК с.Здобуток

1

19

Художній керівник

1

20

Прибиральник приміщення

0,5

21

Директор СК с.Соколівочка

1

22

Керівник вокального гуртка

1

23

Прибиральник приміщення

1

24

Директор СК с.Червоне

0,5

25

Прибиральник приміщення

0,5

26

Директор СБК с.Гордашівка

1

27

Художній керівник

1

28

Прибиральник приміщення

0,5

 

ВСЬОГО:

25,5


 

Міський голова                                                                    О.В.Юрченко

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

ПРОЕКТ                                             Р І Ш Е Н Н Я                                  

 

    від   грудня 2017 року   №   15/8-_

м.Тальне

 

Про бюджет об’єднаної
територіальної громади на 2018 рік

 

Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 та частини першої статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»міська рада

в и р і ш и л а:

1.                     Визначити на 2018 рік:

- доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 99 480,752 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 97 533,552 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 1 947,200 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 99 480,752 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 97 533,552 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 1 947,200 тис. грн.;

- збалансований районний бюджет згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 99 480,752 тис. грн. та спеціальному фонду 1 947,200 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 500,000 тис. грн.

4.Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.

5.Затвердити на 2018 рік резервний фонд бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 300,000 тис. грн.

6.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

7.Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 1717,400 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Тальнівської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджетуоб’єднаної територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що у загальному фонді бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15, 72 та 73 Бюджетного кодексу України щодо бюджету об’єднаної територіальної громади.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу, а також міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтями 15 та 72 Бюджетного кодексу України.

13. У межах загального обсягу бюджетних призначень за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету об’єднаної територіальної громади фінансове управління Тальнівської міської ради, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету, а також в розрізі класифікації кредитування бюджету – щодо надання кредитів з бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Тальнівської міської ради, погодженим постійною комісією міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами обласного бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

14. Делегувати виконавчому комітету Тальнівської міської ради у період між сесіями міської ради повноваження приймати розпорядження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів з наступним внесенням змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади.

15. Доручити фінансовому управлінню Тальнівської міської ради  здійснювати у 2018 році на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на депозитах в банківських установах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

16. Передати Тальнівській районній раді повноваження, що стосуються:

здійснення соціальних виплат, пільг, субсидій та допомог, визначених підпунктом б) пункту 4 частини першої статті 89, підпунктом а) пункту 4 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, обласними програмами соціального захисту, що здійснюються за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів;

надання медичних послуг первинної та вторинної медицини жителям об’єднаної територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з міського бюджету.

17. Відповідно до статей 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 35 статті 64 Бюджетного кодексу України встановити нормативи відрахування частини прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності, у розмірі 15 відсотків чистого прибутку від розміру комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина чистого прибутку сплачується за результатами фінансово-господарської діяльності 2017 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2018 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток і зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади.

18. Тальнівській міській раді забезпечити публікацію інформації про міський бюджет в тому числі рішення про міський бюджет, річнихта квартальних звітів про міський бюджет у газеті «Колос» у визначений законодавством термін.

19.Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2018 року.

20. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                                          О.В. Юрченко

АЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___СЕСІЯ  ____СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

від_________2017 № _____

 

Про внесення змін до Комплексної

Програми «Освіта Тальнівської об’єднаної територіальної громади» на 2017-2021 роки та встановлення вартості харчування здобувачів освіти закладів  освіти Тальнівської міської ради

 

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» «Про дитяче харчування», Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 22 листопада 2004 р. № 1591 (із змінами та доповненнями), «Про організацію харчування окремих категорій учнів загальноосвітніх навчальних закладів» від 19.06.2002  №856, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я  України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329, Тальнівська міська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Внести до Комплексної Програми «Освіта Тальнівської об’єднаної територіальної громади» (далі - програма), затвердженої рішенням сесії Тальнівської міської  ради від 30.06.2017 № 8/8-9, наступні зміни:

1.1 викласти проект розділу V «Харчування»  у такій редакції «Програма   розвитку та удосконалення організації харчування в навчальних закладах Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік»

1.2 доповнити програму додатком «Показники фінансування Програми по КПК 1010 «Дошкільна освіта» (додається).

          1.3. доповнити програму додатком Показники фінансування Програми по КПК 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами» (додається).

        2. Встановити вартість продуктів харчування та іншої продовольчої сировини:

        - для одноразового харчуванняодного здобувача освіти закладу освіти  Тальнівської міської ради до 20  грн. 00 коп. на день;

        -  длятриразового харчування одного здобувача освіти закладу освіти  Тальнівської міської ради до 20  грн. 00 коп. на день.

        3. Звільнити від сплати за харчування: дітей пільгових категорій:дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах); дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; дітей інвалідів 9у дошкільних навчальних закладах); дітей, осіб, мобілізованих на військову службу,учасників антитерористичної операції, які безпосередньо перебувають в зоні АТО, загиблих військовослужбовців в зоні проведення АТО, інвалідів з числа учасників АТО, поранених в зоні АТО, на період лікування, демобілізованих із зони антитерористичної операції; дітей-переселенців із Криму і зони АТО, видатки на харчування по яких проводити за рахунок коштів місцевих бюджетів (районного, об’єднаних територіальних громад, сільських рад), умежах кошторисних призначень та наявних фінансових ресурсів на харчування, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

  4. Вихованців  дошкільних навчальних закладів міста  харчувати за рахунок коштів місцевого бюджету– 40 % та за рахунок батьківської плати - 60%, вихованців  дошкільних навчальних закладів сільської місцевості   харчувати за рахунок коштів місцевого бюджету– 60 % та за рахунок батьківської плати - 40 %,  умежах кошторисних призначень та наявних фінансових ресурсів на харчування, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

5. Харчування інших учніворганізувати за кошти батьків, які повинні перераховувати їх на спецрахунок відділу освіти. молоді та спорту Тальнівської міської ради не пізніше 20 числа поточного місяця.

6. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Тальнівської міської ради від 17.02.2017 №3/8-8 «Порядок організації харчування дітей та учнів у навчальних закладах освіти Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2017 рік».

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської  ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту та  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

 

Голова міської ради                                                             О. В. Юрченко

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

розвитку та удосконалення організації харчування в навчальних закладах Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет, відділ освіти, молоді та спорту  Тальнівської міської ради

2.

Дата, номер і назва документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про загальну середню освіту»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 №865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет, відділ освіти, молоді та спорту  Тальнівської міської ради

4.

Відповідальні виконавці програми

Відділ освітимолоді і спорту апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, керівники навчальних закладів ОТГ

5.

Учасники програми

Виконавчий комітет Тальнівської міської ради, відділ освіти,молоді і спорту апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, керівники навчальних закладів ОТГ

6.

Термін реалізації програми

2018 рік

7.

Джерела фінансування

-         бюджет ОТГ

-         інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України

8.

Загальний орієнтовний обсяг  фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

у тому числі:

 4770600грн.

 

8.1

кошти загального фонду бюджету

1806150грн.

8.2

кошти спеціального фонду

2964450 грн.

 

 

Додаток 1

до рішення міської ради

від   _________________

 

Програма

розвитку та удосконалення організації харчування в навчальних закладах Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

 

1. Загальні положення

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров'я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. Одним з основних завдань сучасної освітньої політики при організації навчально-виховного процесу є збереження здоров’я та формування здорового способу життя у підростаючого покоління. При цьому важливе значення має організація харчування дітей та учнів у навчальних закладах, дотримання фізіологічних та санітарних норм, забезпечення продуктами натурального походження з високою харчовою і біологічною цінністю, формування у шкільні роки відповідального ставлення дітей до власного здоров’я та вироблення навичок здорового способу життя, формування культури харчування.

З метою створення умов для збереження здоров'я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення вихованців ДНЗ та школярів раціональним і якісним харчуванням була розроблена міська  Програма розвитку та удосконалення організації харчування в навчальних закладах об’єднаної територіальної громади (далі ОТГ) на 2018 рік. Програма розробленавідповідно до Законів України «Про освіту»,   «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»,«Про загальну середню освіту»,«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012  №865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах».

Виконавчим комітетом Тальнівської міської ради та керівниками навчальних закладів проводиться кропітка робота щодо організації харчування дітей та учнів.

У об’єднаній територіальній громаді функціонує 5 загальноосвітніх навчальних закладів, 4 з яких мають власні приміщенняїдалень та 9 дошкільних навчальних закладів.

Відповідно до законодавства, органи місцевого самоврядування організовують харчування у навчальних закладах своєї комунальної власності та забезпечують безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій.

Сьогодні спостерігаються негативні тенденції в організації системи харчування у навчальних закладах Тальнівської ОТГ:

-       не організовано гаряче харчування усіх учнів загальноосвітніх шкіл ОТГ;

-       у харчовому раціоні дітей у недостатній кількості використовуються м’ясні та кисломолочні продукти, соки, фрукти, що є порушенням норм харчування;

-       не організовано дієтичне харчування.

Слід зазначити, що якість організації харчування та обслуговування дітей залежить від загальної організації роботи їдалень, на що впливає багато факторів: стан матеріально-технічної бази, санітарний стан, використання нових форм обслуговування тощо.

Отже, разом із зростанням основних кількісних показників в організації якісного і раціонального харчування дітей та учнів у навчальних закладах ОТГ, загальний рівень розвитку харчування недостатній з точки зору вимог ринкової економіки і потребує подальшого удосконалення.

Виходячи з викладеного вище, з метою створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування дітей та школярів ОТГ, розроблено Програму.

 

2. Мета та завдання Програми

Головною метоюПрограми є:

-       реалізація законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про загальну середню освіту» постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012  №865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»;

-       сприяння збереженню здоров'я дітей та учнів ОТГ, забезпечення всіх раціональним, якісним та безпечним харчуванням;

-       організація безкоштовного харчування дітей пільгових категорій: учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців дошкільних підрозділів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

-        дітей-сиріт;

-        дітей, позбавлених батьківського піклування;

-        дітей з особливими освітніми потребами,  які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах;

-        дітей, батьки яких мобілізовані на військову службу, учасники антитерористичної операції, які безпосередньо перебувають в зоні АТО, загинули в зоні проведення АТО, інваліди з числа учасників АТО, поранені в зоні АТО, на період лікування, демобілізовані із зони антитерористичної операції;

-        дітей із сімей, що прибули на тимчасове проживання із Автономної республіки Крим,  Донецької та Луганської областей;

-       дітей – інвалідів,  які навчаються у дошкільних навчальних закладах ОТГ;

-       дітей учасників бойових дій;

-       дітей з багатодітних сімей.

Основними завданнями Програми є :

1. Удосконалення якості харчування учнів та вихованців навчальних закладів:

-       створення умов для повноцінного харчування дітей та учнів, організація гарячого харчування дітям пільгових категорій, які навчаються у навчальних закладах ОТГ;

-       удосконалення управління системою організації харчування з метою оптимізації витрат на її функціонування;

-       проведення роботи щодо збільшення кількості дітей, які охоплені гарячим     харчуванням;

-       забезпеченнязбалансованогохарчування відповідно до віку і стану здоров'я дітей, урізноманітненняраціонухарчування;

-       проведення батьківського всеобучу щодо необхідності та ефективності раціонального харчування їх дітей.

2. Удосконалення управління системою забезпечення харчуванням учнів та вихованців навчальних закладів:

-       контроль за дотриманням фізіологічних норм харчування (калькуляційні карти, технологічні карти тощо);

-       контроль за поставкою і прийманням сировини для виготовлення їжі;

-       оптимізація вартості харчування учнів та вихованців;

-       використання нових технологій приготування їжі, форм і методів обслуговування вихованців та учнів.

3. Реалізація Програми

Аналіз стану та тенденцій розвитку системи організації харчування дітей та учнів у навчальних закладах ОТГ дозволить визначити напрями та заходи, які сприяють виконанню першочергових завдань, визначених програмними документами загальнодержавного та місцевого рівня у сфері дошкільного та шкільного харчування, усуненню проблем, що стоять на заваді її подальшого розвитку, на виконання яких спрямовано  дану Програму на 2017 рік.

Пріоритетними напрямками роботи з організації харчування школярів загальноосвітніх навчальних закладів та дітей дошкільних навчальних закладів Тальнівської ОТГ  в 2017  році вважати удосконалення якості харчування дітей та учнів навчальних закладів та управління системою його забезпечення.

 

  1. Фінансове забезпечення виконання заходівПрограми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

-       коштів бюджету ОТГ;

-       інших джерел, не заборонених законодавством України.

Батьківська плата за харчування дітей частково або повністю може вноситися в натуральній формі як самими батьками, так і спонсорами, меценатами тощо.

Кошти бюджету ОТГ використовуються на:

-          реалізацію заходів соціального захисту дітей та учнів ОТГ із забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій.

 

Показники фінансування Програми по КПК 1010 «Дошкільна освіта»

                                                                                               (тис. грн.)

з/п

Розділ програми

Середня кількість дітей

Потреба на 2017 рік (тис.грн)

В тому числі

Загальний фонд (тис.грн)

Спеціальний фонд (тис.грн)

1.

Організація повноцінного, безпечного та якісного харчування учнів 1 класів:

із сімей які отримують допомогу згідно Закону

18

18*170днів*20,00=61,2

61,2

 

 

із багатодітних сімей

10

10*170днів*20,00=34,0

17,0

17,0

 

учні 1 класів, які навчаються у дошкільних закладах освіти

95

95*170 днів*20,00=323,0

129,2

193,8

2.

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій:

2.1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, напівсироти

4

4*206 дн.*20,00= 16,48

16,48

 

2.2. Діти з малозабезпечених сімей

15

15*206 дн.*20,00= 61,8

61,8

 

3.

Дітей, батьки яких мобілізовані на військову службу, учасники антитерористичної операції, які безпосередньо перебувають в зоні АТО, загинули в зоні проведення АТО, інваліди з числа учасників АТО, поранені в зоні АТО, на період лікування, демобілізовані із зони антитерористичної операції;

1

1*206 дн.*20,00= 4,12

4,12

 

4.

-          Дітей із сімей, що прибули на тимчасове проживання із Автономної республіки Крим,  Донецької та Луганської областей;

2

2*206 дн.*20,00= 8,24

8,24

 

5.

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах

-

-

-

 

6.

 Дітей – інвалідів,  які навчаються у дошкільних навчальних закладах ОТГ;

4

4*206 дн.*20,00= 16,48

16,48

 

7.

Дітей учасників бойових дій

20

20*206 дн.*20,00= 82,4

82,4

 

8.

Дітей із багатодітних сімей

 

 

15

15*206 дн.*20,00=61,8

30,9

30,9

9.

Харчування не категорійних дітей у міських дошкільних навчальних закладах ОТГ (батьки вносять плату 60 відс.)

261

261*206 дн.*20,00= 1075,32

430,18

645,14

10.

Харчування не категорійних дітей у сільських дошкільних навчальних закладах ОТГ (батьки вносять плату 40 відс.)

17

17*206 дн.*20,00= 70,0

42,0

28,0

 

Всього

462

1814,84

900

914,84


 

Показники фінансування Програми по КПК 1020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

                                                                                               (тис. грн.)

з/п

Розділ програми

Середня кількість дітей

Потреба на 2017 рік (тис.грн)

В тому числі

Загальний фонд (тис.грн)

Спеціальний фонд (тис.грн)

1.

Організація повноцінного, безпечного та якісного харчування учнів 1-4 класів: із сімей, які отримують допомогу згідно Закону

29

29*170днів*20,0=98,60

98,60

 

2.

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій:

2.1. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

22

22*170днів*20,0=74,8

74,80

 

2.2. Діти з малозабезпечених сімей

33

33*170днів*20,0=113,50

113,50

 

3.

Дітей, батьки яких мобілізовані на військову службу, учасники антитерористичної операції, які безпосередньо перебувають в зоні АТО, загинули в зоні проведення АТО, інваліди з числа учасників АТО, поранені в зоні АТО, на період лікування, демобілізовані із зони антитерористичної операції

31

31*170днів*20,0=105,4

105,4

 

4.

-          Дітей із сімей, що прибули на тимчасове проживання із Автономної республіки Крим,  Донецької та Луганської областей;

1

1*170днів*20,0=3,40

3,40

 

5.

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах

0

0

0

 

6.

Дітей учасників бойових дій

2

2*170днів*20,0=6,8

6,80

 

7.

Дітей з багатодітних сімей

80

80*170днів*20,0=272,0

136,00

136,00

8.

Харчування учнів у загальноосвітніх  навчальних закладах ОТГ за власні кошти (коефіцієнт охопленості 50 відс.)

566

566*170днів*20,0=1924,40

 

1924,40

9.

Харчування учнів у пришкільних оздоровчих таборах

200

200*18днів*25,0=90,0

90,0

 

 

Всього

964

2688,9

628,5

2060.4


 

       ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                      Р І Ш Е Н Н Я                                                 


від_____2017р                                               № 15/8-

м.Тальне

Про створення комунальної

установи «Інклюзивно-ресурсний

центр» Тальнівської міської ради

 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про освіту», керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», з метою забезпечення права дітей з особливимиосвітніми потребамивід 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, ефективного використання кадрового потенціалу, підвищення ефективності використання бюджетних коштів Тальнівськаміська рада вирішила:

 

1. Створити комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр» Тальнівської міської ради (скорочене найменування – ІРЦ).

2. Затвердити Статут комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Тальнівської міської ради, що додається.

3. Визначити уповноваженим органом управління інклюзивно-ресурсним центром – відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради.

4. Відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради:

4.1. Здійснити державну реєстрацію комунальноїустанови «Інклюзивно-ресурсний центр» Тальнівської міської ради відповідно до встановленого законодавством порядку.

4.2. Вчинити дії щодо включення до мережі розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету Тальнівської ОТГкомунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр».

5. Фінансовому управлінню Тальнівської міської ради(Ковалишиній С.О.) щорічно передбачати фінансування видатків на утримання комунальної установи з міського бюджету. Кошторис додається.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту та з питань бюджету, фінансів, соціально- економічного розвитку.

 

Міський  голова                                                        О. В. Юрченко

ПОЛОЖЕННЯ 
про інклюзивно-ресурсний центр

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ІНКЛЮЗИВНО –РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»

 

ТАЛЬНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                                   Р І Ш Е Н Н Я                                                                              

від_________2017                                                                     № _____

м.Тальне

 

Про затвердження

Положення Тальнівської

 Малої академії наук

 

         Відповідно до п. 22 статті 26, пункту 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань охорони здоров’я,освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту та  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку,з метою розширення умов для рівного доступу до якісної освіти та задоволення потреб об’єднаної територіальної громади  в особистісно-орієнтованій, інноваційній та конкурентоспроможній освіті міська рада  ВИРІШИЛА:

 1.ЗатвердитиПоложення ТальнівськоїМалої академії наук, що додається.

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської  ради з питань охорони здоров’я,освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту та  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                                   О.В. Юрченко

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО  ТАЛЬНІВСЬКУ МАЛУ АКАДЕМІЮ НАУК

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15 СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                                     Р І Ш Е Н Н Я

від_________2017                                                            № _____

м.Тальне

 

Про затвердження

програми

«Обдаровані діти»

 на 2018- 2023 роки

 

         Відповідно до п. 22 статті 26, пункту 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій міської ради з питань охорони здоров’я,освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту та  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку,з метою розширення умов для рівного доступу до якісної освіти та задоволення потреб об’єднаної територіальної громади  в особистісно-орієнтованій, інноваційній та конкурентоспроможній освіті міська рада  ВИРІШИЛА:

 1.Затвердити комплексну програму«Обдаровані діти» на 2018- 2023 роки, що додається.

 2. Визначити відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради відповідальним виконавцем з реалізації комплексної програми «Обдаровані діти» на 2018- 2023 роки(далі - Програма).

  3. Відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради  щорічно до 25 січня надавати до міської ради інформацію про хід виконання Програми.

4. Виконавчому комітету Тальнівської міської ради при формуванні бюджетів на 2017 – 2021 роки враховувати в межах можливості дохідної частини міського бюджету потребу у видатках на здійснення заходів з реалізації  програми.

  5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської  ради з питань охорони здоров’я,освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту та  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                                  О.В.Юрченко

 

Програма «Обдаровані діти» на 2018- 2023 роки

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                                    Р І Ш Е Н Н Я

 

від_________2017                                                                     _____

м.Тальне

 

Про  організацію

безкоштовного харчування

Добровольського Ігоря Руслановича,

учня 4-Б  класу

Тальнівського НВК

«загальноосвітня школа

 І-ІІІ ступенів №1-гімназія»

 

 

    У зв’язку з  необхідністюорганізації безкоштовного харчування Добровольського Ігоря Руслановича, учня 4-Б  класу Тальнівського НВК

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія», згідно з клопотанням №390 від 20.11.17 р. Тальнівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія», акту обстеження житлово-побутових умов проживання Добровольської Л.П.,  Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

1.     Організувати безкоштовне харчування Добровольського Ігоря Руслановича, учня 4-Б  класу Тальнівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія».

2.     Виділити кошти з місцевого бюджету для харчування Добровольського Ігоря Руслановича, учня 4-Б  класу Тальнівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія».

3.     Визначити відділ освіти, молоді та спорту відповідальним виконавцем з реалізації рішення.

4.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення молоді, сім’ї та спорту та з питань бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку.

 

  Міський голова                                                  О.В.Юрченко

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15 СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

від_________2017                                                                  _____

м.Тальне

 

Про  організацію

безкоштовного харчування

Гайдамаки Ярослава Сергійовича,

учня 4-Б  класу

Тальнівського НВК

«загальноосвітня школа

 І-ІІІ ступенів №1-гімназія»

 

 

    У зв’язку з  необхідністюорганізації безкоштовного харчування Гайдамаки Ярослава Сергійовича, учня 4-Б  класу Тальнівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія», згідно з клопотанням №390 від 20.11.17 р. Тальнівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія», акту обстеження житлово-побутових умов проживання Гайдамаки О.А.,  Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

1.     Організувати безкоштовне харчування Гайдамаки Ярослава Сергійовича, учня 4-Б  класу Тальнівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія».

2.     Виділити кошти з місцевого бюджету для харчування Гайдамаки Ярослава Сергійовича, учня 4-Б  класу Тальнівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія».

3.     Визначити відділ освіти, молоді та спорту відповідальним виконавцем з реалізації рішення.

4.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення молоді, сім’ї та спорту та з питань бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку.

 

  Міський голова                                                  О.В.Юрченко

 

 
  GERB


ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛСТІ

15 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                              Р І Ш Е Н Н Я

 

від 20.12.2017                                     № 15/8-

м. Тальне

 

Про внесення змін до Статуту

Тальнівського економіко-математичного ліцею

Тальнівської міської ради

 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про освіту», керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тальнівська міська рада вирішила:

 

1. Внести зміни до Статуту Тальнівського економіко-математичного ліцею

Тальнівської міської ради (Додаток 1)

2. Затвердити Статут Тальнівського економіко-математичного ліцею

Тальнівської міської ради у новій редакції.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту та з питань бюджету, фінансів, соціально- економічного розвитку.

 

 

 

Міський  голова                                                        О. В. Юрченко

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення сесії ______________________

Тальнівської міської ради

 

 

Пункти 1.2., 1.4 викласти в такій редакції:

1.2.Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:20401, Черкаська область, Тальнівський район, місто Тальне, вул. Замкова, 93; (04731) 3-00-72.

Тальнівський ліцей утворений та зареєстрований у порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. Утримується за рахунок бюджету відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, кошти якого є джерелом доходів ліцею. Власником майна є Тальнівська об’єднана територіальна громада в особі відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради.  Ліцей є неприбутковою організацією.

 

1.4.Тальнівський ліцей заснований відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України. 

Тальнівська об’єднана територіальна громада в особі Тальнівської міської ради уповноважує відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради та Відокремлений структурний підрозділ Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського національного університету садівництва(за їх згодою) надавати необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовувати будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

Харчування здійснюється організатором харчування ПП Погорецький відповідно до чинного законодавства

 

За секретаря

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15 СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

від _____2017                                                        № _____

м.Тальне

 

Про затвердження Положення

про стипендію Тальнівськоїоб’єднаної

територіальної громади для обдарованих вихованців

та колективів закладів позашкільної освіти

 

З метою підтримки обдарованих вихованців та колективів закладів позашкільної освіти, керуючись ст.ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», з урахуванням Указу Президента України від 29 березня 2001 року № 221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики», згідно з комплексною Програмою «Освіта Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2021рр.», затвердженої рішенням Тальнівської міської ради № 8/8-9 від 30.06. 2017р.,міська рада

вирішила:

1.     Затвердити Положення простипендію Тальнівської міської об’єднаної

територіальної громади для обдарованих вихованців та колективів закладів позашкільної освіти(Додаток 1).

2.     Фінансовому управлінню Тальнівської міської ради щорічно передбачати кошти на виплату стипендій обдарованим вихованцям.

3.     Визначити відділ освіти, молоді та спорту відповідальним виконавцем з реалізації рішення.

4.     Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення молоді, сім’ї та спорту та з питань бюджету, фінансів соціально-економічного розвитку.

 

 

Міський голова                      О.В.Юрченко

 

 

 

 

 

Додаток №1

до рішення Тальнівської міської ради

від ___________________

 

Положення

про стипендіюТальнівської об’єднаної територіальної громади

обдарованим вихованцям та колективам закладів позашкільної освіти

 

І. Загальні положення

 

1.1.Стипендія Тальнівськоїміської об’єднаної територіальної громади(далі – стипендія) встановлюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», з урахуванням Указу Президента України від 29 березня 2001 року № 221/2001 «Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики», згідно з комплексною Програмою «Освіта Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2021р.р.», затвердженої рішенням Тальнівської міської ради № 8/8-9 від

30.06. 2017р.

1.2.Стипендія запроваджується з метою підтримки обдарованих вихованців, спрямована на стимулювання вихованців на досягнення високих результатів у фізичній культурі та спорті, творчих здобутків у науково-дослідницькій діяльності, літературі та мистецтві.

1.3.Стипендія призначається обдарованим вихованцям та колективам закладів позашкільної освіти, які проживають на території Тальнівської об’єднаної територіальної громади.

 

ІІ. Кандидати для нагородження стипендією

 

2.1.Стипендіатами можуть бути вихованці закладів позашкільної освіти,які:

- проживають на території Тальнівської об’єднаної територіальної громади;

- не отримують інших спеціальних стипендій протягом даного навчального року.

2.2. Кандидатами для нагородження можуть бутивихованці, які мають особливіуспіхи:

- у спорті -стали переможцями та призерами Міжнародних, Всеукраїнських, обласних чемпіонатів, турнірів, змагань, що мають офіційний статус.

- у науково-дослідницькій та пошуковій діяльності – сталипереможцями Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницькихробіт учнів-членів Малої академії наук України, мають публікації у наукових виданнях; брали участь уроботі престижних наукових конференцій, симпозіумів, науково-практичних семінарів, що проводяться на міжнародному та всеукраїнському рівнях;

- у музичній, образотворчій, літературній та інших видах творчоїдіяльності – стали переможцями і лауреатами Міжнародних, Всеукраїнських, обласнихконкурсів, фестивалів, виставок, вернісажів, які мають офіційний статус.

 

ІІІ. Порядок призначення стипендії

 

3.1.Стипендія встановлюється раз на рік за підсумками навчального року не пізніше серпня поточного року.

3.2. Встановлюється 6 стипендій.

3.3.Підставою для встановлення стипендії є конкурсний пакет документів, який включає в себе рекомендаційний лист(додаток 1) та анкету-заявку (додаток 2) закладу освіти за поданням керівника закладу позашкільної освіти та погодженням начальника відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, копію документа, що засвідчує особу (копія паспорта чи свідоцтва про народження), копія ідентифікаційного коду, копії дипломів чи грамот про перемоги в змаганнях, чемпіонатах, конкурсах, фестивалях за навчальний рік, за який дається стипендія, заяву-згоду на обробку персональних даних.

3.4.Стипендія призначається розпорядженням міського голови за рішенням нагородної комісії у складі 7 осіб, до якої входять: міський голова, представники відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради (2 особи), представники депутатського корпусу (2 особи) та громадськості (2 особи).

3.5.Список стипендіатів переглядається щорічно, але не пізніше серпня поточного року.

 

                               ІV. Порядок фінансування та виплати

 

4.1.Кількість стипендій визначається, виходячи із результативності, загального обсягу коштів на виплату стипендій, але не більше 6.

4.2.Стипендія встановлюється в розмірі 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

4.3.Стипендія виплачується щомісячно, а нараховується за період з початку навчального року із врахуванням утримання податку з доходів фізичних осіб.

 

V. Порядок вручення сертифікатів стипендіатам

 

5.1.Вручення сертифікатів стипендіатам Тальнівсько їміської об’єднаної територіальної громади здійснюється міським головою в урочистій обстановці.

 

 

За секретаря міської ради 

                                 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15СЕСІЯ   8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

Від                2017                                   №

м.Тальне

 

Про затвердження Програми

розвитку фізичної культури і спорту

в Тальнівській об’єднаній територіальній

громаді на 2018-2020 роки

        

Відповідно до п. 22 статті 26, пункту 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,з метою  формування традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров'я, залучення громадян до активних занять фізичною культурою і спортом, формування нових цінностей, а також забезпечення розвитку видів спорту за допомогою підтримки дитячо-юнацького спорту, міська рада 

в и р і ш и л а:

 

 1.Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту в Тальнівській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки (додається).

 2. Визначити відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради відповідальним виконавцем з реалізації Програмирозвиткуфізичної культури і спорту в Тальнівській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки  (далі - Програма).

  3. Відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради  щорічно до 25 січня надавати до міської ради інформацію про хід виконання Програми.

4. Виконавчому комітету Тальнівської міської ради при формуванні бюджетів на 2018-2021 роки враховувати в межах можливості дохідної частини бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади потребу у видатках на здійснення заходів з реалізації  Програми.

  5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської  ради з питань охорони здоров’я,освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту та  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                                                    О.В.Юрченко                         

                                                 

Додаток

до рішення міської ради

від            2017 №

 

 

 

ПРОГРАМА

 

 розвитку фізичної культури і спорту

 в Тальнівській об’єднаній територіальній громаді

на 2018-2020 роки

 

 

 

Загальна частина

 

Процес депопуляції, який розпочався з 1990 року, набув характеру демографічної кризи, в умовах якої збереження життя і здоров'я кожної людини набуває надзвичайно важливого загальнодержавного значення.

Україна програє багатьом розвинутим країнам світу за тривалістю трудової
і творчої активності людей – у середньому на 30 років. У більшості громадян після 40 років відчутні суттєві проблеми із здоров'ям, що після 50-річного віку кардинально заважають трудовій активності та нормальному життю. У громадян різко прогресують хронічні хвороби серця, гіпертонія, неврози, остеопороз, артрити, ожиріння тощо. Високий рівень захворюваності на розлади психіки і поведінки
є наслідком вживання алкогольних напоїв, наркотичних та інших психоактивних речовин, особливо в молодіжному середовищі.

Дуже гостро відчувається проблема залучення різних верств населення
до занять фізичною культурою та спортом, порівняно з європейськими країнами
в Україні залучено лише близько 15 % населення, що безпосередньо впливає
на здоров’я та довголіття нації.

Дотепер в українському суспільстві не сформовано сталих традицій
та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості.

Активна пропаганда фізичної культури та занять спортом вплине
на загальний стан здоров’я населення, розвиток фізичних та морально-вольових здібностей.

За таких умов пріоритетним напрямом гуманітарної політики в Тальнівській об’єднаній територіальній громаді має стати розвиток сфери фізичної культури і спорту, що дасть можливість забезпечити оптимальну рухову активність кожної людини впродовж усього життя, створити умови для організації змістовного дозвілля і максимальної реалізації здібностей людини. Важливим є удосконалення форм залучення різних груп населення незалежно від статі, віку та соціального статусу до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою і спортом, удосконалення організаційного підходу до проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в закладах освіти, зокрема в сільській місцевості, підтримки  та поліпшення роботи Тальнівської дитячо-юнацької спортивної школи (далі - ДЮСШ), збереження та розвиток матеріально-технічної бази, потребує прийняття цієї програми.

Для ефективної реалізації Закону України „Про фізичну культуру і спорт”необхідно сконцентрувати зусилля органів місцевого самоврядування, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, інших суб’єктів сфери фізичної культури та спорту із залученням бюджетних (усіх рівнів) та спонсорських коштів для виконання пріоритетних завдань.

 Програма розвитку фізичної культури і спорту в Тальнівській об’єднаній територіальній громаді на 2018 -2020 роки, (далі – Програма) розроблена з метою створення умов для подальшого залучення широких верств населення до масового спорту, як важливої складової здорового способу життя, зміцнення здоров’я громадян, збереження, утримання та розвитку всіх ланок системи підготовки спортсменів, вдосконалення матеріально - спортивної бази і розрахована на 2018 - 2020 роки.

 

Мета Програми:

Метою Програми є впровадження діючої системи формування традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров'я, залучення громадян до активних занять фізичною культурою і спортом, формування нових цінностей, а також забезпечення розвитку видів спорту за допомогою підтримки дитячо-юнацького спорту.

 

Очікувані результати, ефективність Програми:

 

Виконання Програми дасть можливість:

підвищити рівень готовності молоді до служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з метою захисту суверенітету
та незалежності держави;

підвищити рівень зацікавленості дітей та молоді до участі в соціальних, профілактичних акціях, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я;

підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;

 

формувати збірні команди об’єднаної територіальної громади для участі в міських змаганнях, обласних змаганнях та чемпіонатах України, Кубках України.

 

удосконалити умови та форми діяльності  усіх  складових  сфер фізичної  культури  і  спорту за місцем проживання,  у тому числі кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення;

 

підвищити ефективність фізичного виховання та масового спорту у формуванні здорового способу життя населення Тальнівської об’єднаної територіальної громади;

 

створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного дозвілля жителів Тальнівської об’єднаної територіальної громади;

 

покращення матеріально-технічної бази колективів фізичної культури, ДЮСШ шляхом проведення капітальних, поточних ремонтів;

 

забезпечення об’єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і спорту в об’єднаній територіальній громаді органів виконавчої влади, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких верств населення;

 

сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок, покращання розумової і фізичної працездатності населення об’єднаної територіальної громади;

 

 

Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням:

 

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради. Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюватиме у межах компетенції Тальнівська міська рада.

Виконавці заходів, передбачених Програмою, інформують
про хід її виконання Тальнівську міську раду щорічно до 25 січня.

 

Обсяги та джерела фінансування:

 

Видатки на виконання Програми здійснюються за рахунок коштів
 місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку з урахуванням можливостей місцевого бюджету під час формування їх показників.

За секретаря міської ради

Основні заходи щодо розвиткуфізичної культури і спорту

в Тальнівській об’єднаній територіальній громаді

на 2018-2020 роки

Найменування головних

напрямків

Заходи

Головний розпорядник коштів

Джерела фінансування

Значен-ня показ-ника

 

(тис.,грн).

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів (тис.,грн)

2018

2019

2020

І.Освітня сфера

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Забезпечення проведення Спартакіади серед учнів закладів загальної середньої освіти Тальнівської міської ради.

 

1.2. Нагородження переможців у Спартакіаді серед учнів закладів загальної середньої освіти Тальнівської міської ради.

 

1.3. Забезпечення участі команд учнів Тальнівської об’єднаної територіальної громади в обласних комплексних навчально-виховних заходах (проїзд, добові).

 

1.4. Забезпечення закладів освіти Тальнівської міської ради спортивним інвентарем (футбольні, баскетбольні, волейбольні м’ячі, спортивна форма, набори для настільного тенісу та ін..)

 

1.5. Забезпечення необхідними медпрепаратами для надання невідкладної допомоги учасникам змагань.

 

1.6. Забезпечення проведення Всеукраїнського Олімпійського дня.

 

1.7. Забезпечення проведення спортивно-масових, фізкультурно-оздоровчих заходів до  Дня фізичної культури і спорту.

 

1.8. Забезпечення проведення у закладах освіти Тальнівської міської ради Всеукраїнського олімпійського тижня.

 

1.9. Забезпечення проведення І етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання у закладах освіти Тальнівської міської ради.

 

1.10. Забезпечення проведення до Дня захисту дітей фізкультурно-оздоровчого заходу «Веселі старти дошкільнят».

 

1.11. Забезпечення проведення спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелечиня»

 

1.12. Проведення у закладах освіти

Тальнівської міської ради методичних об’єднань, відкритих уроків, майстер-класів, семінарів-тренінгів з залученням тренерів, спортсменів, ветеранів фізичної культури.

 

1.13. Підвищити рівень охоплення учнівської молоді фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою.

 

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, Тальнівська міська рада

Місцевий бюджет, поза-бюджетні кошти

9,0

 

 

 

 

13,5

 

 

 

 

 

23,4

 

 

 

 

 

31,0

 

 

 

 

 

 

9,0

 

 

 

 

4,5

 

 

 

9,0

 

 

 

 

Не потре-бує фінансування

Не потре-бує фінан-сува-ння

 

15,0

 

 

 

 

4,5

 

 

Не потре-бує фінан-сува-ння

 

 

Не потре-бує фінан-сува-ння

 

 

3,0

 

 

 

 

4,0

 

 

 

 

 

7,8

 

 

 

 

 

15,0

 

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

1,5

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

1,5

3,0

 

 

 

 

4,5

 

 

 

 

 

7,8

 

 

 

 

 

8,0

 

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

1,5

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

1,5

3,0

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

 

7,8

 

 

 

 

 

8,0

 

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

 

1,5

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

 

 

 

 

1,5

ІІ. Дитячо-юнацький спорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Спортивно-масова, фізкультурно-оздоровча робота з широкими верствами населення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Організаційне та інформаційне забезпечення

 

2.1. Забезпечення збереження контингенту вихованців і тренерсько-викладацького складу Тальнівської дитячо-юнацької спортивної школи.

 

2.2. Забезпечення підвищення ефективності діяльності ДЮСШ.

(проведення семінарів-практикумів, майстер-класів, тренінгів з питань)

 

2.3. Забезпечення проведення спортивно-масових заходів ДЮСШ.

 

2.4. Забезпечення участі вихованців,  команд ДЮСШ у обласних, всеукраїнських змаганнях, турнірах, чемпіонатах (проїзд, добові, проживання).

 

2.5. Забезпечення спортивним інвентарем і обладнанням, спортивною формою.

 

2.6. Забезпечення підготовки спортивного резерву для збірних команд області та України.

 

2.7. Проведення капітального, поточного ремонту спортивних споруд, спортивних майданчиків, приміщення ДЮСШ.

 

2.8. Сприяння перепідготовці та підвищенню кваліфікації тренерів-викладачів ДЮСШ.

 

2.9. Забезпечення необхідними медпрепаратами для надання невідкладної допомоги учасникам змагань.

 

3.10. Забезпечення виплати стипендій Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади

обдарованим спортсменам.

 

3.11.Забезпечення ДЮСШ комп'ютерною та мультимедійною технікою, програмними засобами навчання учнів.

3.1. Забезпечення проведення спортивно-масових, фізкультурно-оздоровчих заходів до  Дня фізичної культури і спорту.

 

3.2. Забезпечення проведення спортивно-масових, фізкультурно-оздоровчих заходів до  Дня міста.

 

3.3. Забезпечення проведення спортивно-масових, фізкультурно-оздоровчих заходів до  Дня незалежності.

 

3.4. Забезпечення участі команди Тальнівської об’єднаної територіальної громади в спортивних змаганнях між ОТГ.

 

3.5. Проведення відкритого турніру м. Тального

з шахів та шашок, присвяченого пам' яті шахіста Товкіса Миколи Федоровича

 

3.6. Забезпечення фінансової підтримки ГО «Футбольний клуб «Тальне».

 

3.7. Забезпечення участі команд Тальнівської об’єднаної територіальної громади з видів спорту.

 

3.8. Забезпечувати медичний

супровід проведення спортивно

-масових заходів територіального значення.

 

3.9. Забезпечувати утримання в

належному стані спортивних споруд, що розміщені на території громади.

 

3.10. Залучати представників бізнесу до підтримки команд

об’єднаної територіальної громади з ігрових видів спорту та окремих

спортсменів.

 

3.11. Забезпечити функціонування в с.Гордашівка літнього спортивно-оздоровчого табору.

 

 

 

 

 

4.1. Забезпечення своєчасного подання річної статистичної звітності 2-ФК, 5-ФК у відповідності із вимогами Міністерства молоді та спорту України.

 

4.2. Проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення.

 

4.3. Забезпечити залучення до пропаганди здорового способу життя об'єднання профспілкових організацій, роботодавців,  громадських діячів, ветеранів спортивного руху та відомих спортсменів.

 

4.4. Проводити місячники та рейди-перевірки щодо підготовки спортивних споруд до роботи у весняно-літній та осінньо-зимовий періоди.

 

4.5. Забезпечити висвітлення спортивно-масових, фізкультурно-оздоровчих заходів у Тальнівській об’єднаній територіальній громаді у засобах ЗМІ, Інтернет-ресурсах.

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради,Тальнівська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради,Тальнівська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, Тальнівська міська рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет, позабюджетні кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет, позабюджетні кошти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не потре-бує фінан-суван-ня

 

5,7

 

 

 

 

15,0

 

 

 

262,2

 

 

 

 

 

173,7

 

 

Не потребує фінансування

300,0

 

 

 

 

10,38

 

 

 

9,0

 

 

 

 

 

60,2

 

 

 

35,0

 

 

 

7,5

 

 

 

 

 

9,0

 

 

 

6,0

 

 

 

30,0

 

 

 

 

7,5

 

 

 

 

 

180,0

 

 

 

30,0

 

 

 

 

Не потре-бує фінан-суван-ня

 

150,0

 

 

Не потре-бує фінан-суван-ня

 

300,0

 

 

 

 

 

 

Не потре-бує фінан-суван-ня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,9

 

 

 

 

5,0

 

 

 

87,4

 

 

 

 

 

84,1

 

 

 

 

 

 

 

220,0

 

 

 

5,18

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

17,2

 

 

 

10,0

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

2,0

 

 

 

10,0

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

60,0

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

 

1,9

 

 

 

 

5,0

 

 

 

87,4

 

 

 

 

 

49,6

 

 

 

 

 

 

 

40,0

 

 

 

 

2,6

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

19,9

 

 

 

10,0

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

2,0

 

 

 

10,0

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

60,0

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,9

 

 

 

 

5,0

 

 

 

87,4

 

 

 

 

 

40,0

 

 

 

 

 

 

 

40,0

 

 

 

 

2,6

 

 

 

3,0

 

 

 

 

 

23,1

 

 

 

15,0

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

3,0

 

 

 

2,0

 

 

 

10,0

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

 

60,0

 

 

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0

Загальна сума витрат на Програму

 

 

 

1710,08

 

 

 

 

За секретаря міської ради

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

15 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

Від                2017                                   №

м.Тальне

 

Про затвердження Програми

розвитку позашкільної освіти

Тальнівської об’єднаної територіальної

громади на 2017-2021 роки

        

Відповідно до п. 22 статті 26, пункту 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,з метою вдосконалення позашкільної освіти шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для творчого, духовного, інтелектуального, фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту, міська рада 

в и р і ш и л а:

 

 1.Затвердити Програму розвитку позашкільної освіти Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2017-2021 роки(додається).

 2. Визначити відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради відповідальним виконавцем з реалізації Програмирозвитку позашкільної освіти Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2017-2021 роки (далі - Програма).

  3. Відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради  щорічно до 25 січня надавати до міської ради інформацію про хід виконання Програми.

4. Виконавчому комітету Тальнівської міської ради при формуванні бюджетів на 2017-2021 роки враховувати в межах можливості дохідної частини бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади потребу у видатках на здійснення заходів з реалізації  Програми.

  5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської  ради з питань охорони здоров’я,освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту та  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                                                    О.В.Юрченко

 

 

 

 

Додаток

до рішення міської ради

від 2017 №

 

 

ПРОГРАМА

розвитку позашкільної освіти Тальнівської об’єднаної територіальної громади

на 2017-2021р.р

 

 

Загальна частина

        В умовах відродження національної системи освіти заклади позашкільної освіти стають невід’ємним компонентом освітньої структури, який сприяє всебічному, гармонійному розвитку особистості дитини, соціальній адаптації та самореалізації  в суспільстві. Заклади позашкільної освіти, що працюють у соціально-культурній,  освітній сферах, доповнюють шкільну освіту та створюють позитивне виховне середовище. Вони виступають гнучкими виховними інфраструктурами, спроможними здійснювати розвиток громадянина незалежної держави України – творчої особистості, здатної вдосконалювати себе та свою країну.

      Сьогодні діяльність закладів позашкільної освіти регламентується низкою актів законодавства, що спрямовані на їх збереження та вдосконалення діяльності, підвищення рейтингу позашкільної освіти та соціального статусу працівників позашкільної освіти. Законодавче визначення національної політики в освіті забезпечують: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Національна доктрина розвитку освіти, Положення про позашкільний навчальний заклад та інші, які передбачають забезпечення доступності позашкільної освіти, її розвиток та закріплюється право громадян на свободу художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності тощо.

        Позашкільна освіта за змістом і спрямованістю стала однією з важливих ланок модернізації освітнього простору України та покликана сприяти розвитку здібностей, талантів і обдарувань дітей та молоді, задоволенню їхніх інтересів і запитів, створенню в них мотивації до самовдосконалення та саморозвитку на засадах творчої активності дітей і молоді в процесі соціалізації, яка реалізується у таких головних сферах як діяльність, спілкування та самопізнання.

       На даний час у Тальнівській об’єднаній територіальній громаді функціонує 2 заклади позашкільної освіти: Тальнівська дитячо-юнацька спортивна школа та Тальнівський Будинок дітей та юнацтва.

       Мета програми:створення гуманістично-орієнтованого виховного простору в об’єднаній територіальній громаді для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей та учнівської молоді, підготовка підлітків до життя в нових соціально-економічних умовах, задоволення їх  потреб та інтересів, реалізації здібностей та обдарувань.

Актуальність програми: сьогодні існує реальна потреба суспільства в інтенсивному розвитку інтелектуального потенціалу кожної людини. Оскільки залишені самі на себе діти і молодь надто часто піддаються деморалізації і потрапляють в конфліктні ситуації, внаслідок чого виникають прояви асоціальної і навіть злочинної поведінки.

       Тому освіту і виховання дітей та учнівської молоді у закладах позашкільної освіти сьогодні необхідно розглядати не як доповнення до освітнього процесу закладів загальної середньої освіти, а як самостійний, і головне, самоцінний вид якісного  навчання і виховання особистості, який буде неможливо замінити школою, оскільки, чим вищим буде рівень шкільної освіти, тим буде ширшим спектр освітніх інтересів, уподобань і запитів особистості, які заклади загальної середньої освіти задовольнити не в змозі.

Завдання програми:

-       забезпечення вільного інтелектуального, творчого, духовного, розвитку дітей та учнівської молоді в закладах позашкільної освіти, доступності позашкільної освіти, гарантування дітям права на її здобуття;

-       збереження та розвиток мережі гуртків закладів позашкільної освіти, особливо у сільській місцевості;

-       забезпечення позашкільної освіти комп’ютерною та мультимедійною технікою, програмними засобами навчання учнів та управління позашкільним закладом;

-       організація заохочення  та підтримки  вихованців закладів позашкільної освіти;

-       збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти, забезпечення  їх фінансування;

-       поліпшення забезпечення закладів позашкільної освіти науково-методичними матеріалами;

-       піднесення статусу вихованців закладів позашкільної освіти;

-       створення сприятливих умов для забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи позашкільної освіти;

-       підвищення якості позашкільної освіти.

  Очікувані результати:

Виконання основних завдань Програми дасть змогу:

-       зберегти та удосконалити мережу закладів позашкільної освіти та забезпечити їх результативне функціонування;

-       поліпшити забезпечення закладів позашкільної освіти науково-методичними матеріалами;

-       удосконалити систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері позашкільної освіти;

-       зміцнити матеріально-технічну базу закладів позашкільної освіти;

-       забезпечити соціальний захист учасників освітнього процесу;

-       запровадити механізм матеріального стимулювання вихованців та педагогічних працівників закладів позашкільної освіти;

-       сформувати духовну, високоосвічену особистість, соціально активну  і національно свідому людину, що наділена глибокою громадською відповідальністю і є носієм кращих надбань  національної та світової культури.

 

 

Фінансування

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті, та з інших джерел, не заборонених законодавством України.

 

 

Термін виконання Програми на 2017- 2021роки

Управління Програмою та контроль за її виконанням

 Організація та координація виконання Програми  покладається на відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради.

  До 25 січня 2021 року відділ освіти, молоді та спорту інформує Тальнівську міську раду та громаду про хід виконання завдань і заходів Програми.

 

Основні заходи щодорозвиткупозашкільної освіти

Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2017–2021роки

 

Найменування завдання

Заходи

Головний розпорядник коштів

Джерела фінансу-вання

Значен-няпоказ-ника

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів

(тис. грн.)

 

2017

2018

2019

2020

2021

 

Забезпечення вільного інтелектуального, творчого, духовного, розвитку дітей та учнівської молоді в закладах позашкільної освіти, доступності позашкільної освіти, гарантування дітям права на її здобуття

Забезпечення безоплатного навчання в гуртках, секціях та інших об’єднаннях закладів позашкільної освіти дітей пільгових категорій, а також талановитих та обдарованих дітей (переможців Міжнародних, Всеукраїнських, обласних та міських конкурсів, змагань)

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, міська рада

Місцевий бюджет, поза-бюджетні кошти

Не потре-буєфінан-сува-ння

 

 

 

 

 

 

Збереження та розвиток мережі гуртків закладів позашкільної освіти, особливо у сільській місцевості

Соколівоцька  ЗОШ,

с.Здобуток

с.Гордашівка

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської

міської ради,

міська рада

Місцевий бюджет, позабюджет-ні кошти

10,0

2

2

2

2

2

 

Забезпечення позашкільної освіти комп'ютерною та мультимедійною технікою, програмними засобами навчання учнів та управління позашкільним закладом

Придбання комп’ютерної техніки усього:

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, міська рада

Державний, місцевий бюджет, позабюджет-ні кошти

48,0

 

18

 

15

15

 

ТБДЮ

24,0

 

9

 

15

 

 

ДЮСШ

24,0

 

9

 

 

15

 

 

 

 
 

Організація заохочення  та підтримки  вихованців закладів позашкільної освіти   

Нагородження переможців  міжнародних,  всеукраїнських, обласних конкурсів і спортивних змагань  та їх наставників

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, міська рада

Місцевий бюджет, позабюджет-ні кошти

 

 

100

20

20

20

20

20

 

  Збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти, забезпечення  їх фінансування

ТБДЮ: придбання меблів, аудіозвукової апаратури; мультимедійного комплексу, туристичного спорядження, концертних костюмів;

ДЮСШ: закупівля матеріалів для ремонту приміщення спортивної зали, придбання спортивного обладнання та інвентаря

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, міська рада

Місцевий бюджет, позабюджет-ні кошти

70,0

20

10

10

20

10

 

Поліпшення забезпечення закладів позашкільної освіти науково-методичними матеріалами

Придбанняпрограмногозабезпечення

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради,

міська рада

Місцевий бюджет, позабюджет-ні кошти

7,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

 

Піднесення статусу вихованців закладів позашкільної освіти

Участьу міжнародних, всеукра-їнських, обласних  конкурсах, фестивалях,спортивних турнірах та змаганнях

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради,

міська рада

Місцевий бюджет, позабюджет-ні кошти

220,0

40

40

40

50

50

 

Організація участі у всеукраїнсь-ких конкурсах майстерності педа-гогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело творчості».

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, міська рада

Місцевий бюджет, позабюджет-ні кошти

20

 

5

5

5

5

 

Створення сприятливих умов для забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи позашкільної освіти

Передплата журналу «Позашкільна

освіта»,«Теорія і методика фізичноговиховання і спорту»

Відділ освіти,

молоді та спорту,

міська рада

Місцевий

бюджет, позабюджет-ні кошти

 

7,0

 

1,0

 

1,5

 

1,5

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

Проходження курсів підвищення кваліфікації (за графіком)

 

 

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради,

міська рада

 

 

Місцевий бюджет

 

 

20

 

 

4

 

 

4

 

 

4

 

 

4

 

 

4

 

Підвищення якості позашкільної освіти

Проведення семінарів-практикумів, майстер-класів, тренінгів з питань позашкільної освіти

Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради, міська рада

Місцевий бюджет, позабюджет-ні кошти

75

15

15

15

15

15

 

Загальна сума витрат на Програму

                                                                                                                       577,5

 

                     

 

 

За секретаря міської ради


ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___СЕСІЯ  ____СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

від_________2017 № _____                                                          м.Тальне

 

Про  надання дозволу відділу освіти,

молоді та спорту Тальнівської міської ради

на затвердження додаткової штатної посади

 в штатному розпису

Тальнівського економіко-математичного ліцею

 

Враховуючи виробничу необхідність Тальнівського економіко- математичного ліцею як закладу нового типу, головною метою якого є  забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, розвиток здібностей, обдарувань і талантів учнів, керуючись статтею 26 та частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програмою розвитку Тальнівського економіко- математичного ліцею, враховуючи клопотання керівника Тальнівського економіко-математичного ліцею №106 від 05.12.2017 року Тальнівська міська рада

                                          В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради на затвердження додаткової штатної посади в штатному розпису Тальнівського економіко-математичного ліцею   (Додаток 1).

2. Відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради спільно із відділом фінансів щорічно при формуванні проекту бюджету на відповідні роки передбачати видатки на утримання додаткової посади.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської  ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту та  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

 

           Міський голова                                      О. В. Юрченко

 

Додаток 1

до рішення сесії

______________

Тальнівської міської ради

 

Посада

 

Місяць

Рік

Заступник з навчально- методичної  роботи  

0,25 ставки

1961, 00

23532, 00

 


ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___СЕСІЯ  ____СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

від_________2017 № ____                                                         _м.Тальне

 

Про  надання дозволу відділу освіти,

молоді та спорту Тальнівської міської ради

 на затвердження  штатної посади в штатному розпису

Тальнівського НВК

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія»

Враховуючи виробничу необхідність ТальнівськогоНВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія», керуючись статтею 26 та частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання керівника Тальнівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія» №420 від 05.12.2017 року Тальнівськаміська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради на затвердження  штатної посади прибиральника службових приміщень в штатному розпису Тальнівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія».

2. Відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради спільно із відділом фінансів щорічно при формуванні проекту бюджету на відповідні роки передбачати видатки на утримання  посади в межах фонду оплати праці.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської  ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту та  з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                         О. В. Юрченко


ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___СЕСІЯ  ____СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

від_________2017                           _____

м.Тальне

Про внесення змін у рішення міської ради

№ 1/8-3 від 12.01.2017 року «Прозатвердження

штатних розписів на 2017 рік» зі змінами  (відділ освіти)

 

      У зв’язку з утворенням виконавчого органу Тальнівської міської ради – відділу освіти, молоді та спорту, з метою ефективного  використання бюджетних коштів та упорядкування при цьому штатної чисельності у підпорядкованих Тальнівській міській раді підрозділах, керуючись ст. 25, 26 Закону України  “Про місцеве самоврядування”  Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

1.     Внести зміни до штатного розпису групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради згідно з додатком №1.

2.     Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради та на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту (голова комісії Солошенко Т.В.) та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

Міський голова                                    О.В. Юрченко

 

Додаток №1

до рішення міської ради

№ _____від _________

 

Штатний розпис групи централізованого господарського обслуговування

відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради на 2018 рік

 

№ з/п

Посада

Кількість одиниць

1.      

Начальник групи

1

2.      

Інженер з охорони праці

0,5

3.      

Фахівець з цивільного захисту

0,5

4.      

Інженер

0,5

5.      

Інженер-теплотехнік

0,5

6.      

Енергетик

1

7.      

Водій автомобіля

2

8.      

Слюсар-електромонтер

1

9.      

Старший оператор газових котелень

1

10.                        

Робітник з обслуговування й ремонту газових котелень

1

11.                        

Завідувач господарством

1

12.                        

Комірник

-

13.                        

Електрогазозварник

1

 

Всього:

11

 

 

За  секретаря

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___СЕСІЯ  ____СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про затвердження штатних розписів

відділу освіти, молоді та спорту

Тальнівської міської ради на 2018 рік

 

     З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та упорядкування при цьому штатної чисельності працюючих та структурування функціональних напрямків діяльності, керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» та враховуючи постанову Кабінету Міністрів України Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

1.  Затвердити штатний розпис групи централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради згідно з додатком №1.

2.  Затвердити штатний розпис централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради згідно з додатком №2.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради та на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту (голова комісії Солошенко Т.В.) та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

Міський голова                                                          О.В.Юрченко

 

 

Додаток №1

до рішення міської ради

№ _____від _________

 

 

Штатний розпис групи централізованого господарського обслуговування

відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради на 2018 рік

 

№ з/п

Посада

Кількість одиниць

1.      

Начальник групи

1

2.      

Інженер з охорони праці

0,5

3.      

Фахівець з цивільного захисту

0,5

4.      

Інженер

0,5

5.      

Інженер-теплотехнік

0,5

6.      

Енергетик

1

7.      

Водій автомобіля

2

8.      

Слюсар-електромонтер

1

9.      

Старший оператор газових котелень

1

10.                        

Робітник з обслуговування й ремонту газових котелень

1

11.                        

Завідувач господарством

1

12.                        

Комірник

-

13.                        

Електрогазозварник

1

 

Усього:

11

 

 

За секретаря

 

Додаток №2

до рішення міської ради

№ _____від _________

 

Штатний розпис централізованої бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради на 2018 рік

№ п/п

Посада

Кількість одиниць

1.

Головний бухгалтер

1

2.

Заступник головного бухгалтеру

1

3.

Провідний бухгалтер

1

4.

Бухгалтер 1 категорії

3

5.

Бухгалтер ІІ категорії

3

6.

Бухгалтер

2

7.

Старший інспектор по кадрах           

1

8.

Діловод, інспектор по кадрах

1

9.

Секретар

0,5

10.

Програміст

0,5

11.

Юрист

1

 

УСЬОГО:

15

 

За секретаря

                           

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__СЕСІЯ __СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від__. __.2017   __/___

м.Тальне

 

Про затвердження тарифів на

постачання теплової енергії для

опалення Тальнівського НВК

«ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – гімназія» та

Тальнівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

 

Керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» , на підставі наданих виконавцем розрахунків витрат на постачання теплової енергії по Тальнівському НВК та Тальнівській ЗОШ №2 на 2018 рік міська рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити :

1.1. тариф на виробництво теплової енергії 1430 грн. 08 коп. за 1Гкал.;

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на начальника відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради Т.Б.Коломинську.

 

 

                     Міський голова                                О.В. Юрченко

 


ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛСТІ

15 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

                                               Р І Ш Е Н Н Я

 

від 20.12.2017                                     № 15/8-

м. Тальне

 

Про Програму соціально-економічного

розвитку Тальнівської міської

об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

 

 

Відповідно Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік згідно додатку.

 

2. Постійній комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку передбачити в бюджеті міської об’єднаної територіальної громади кошти на реалізацію основних завдань Програми соціально-економічного розвитку на 2018 рік.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту, молоді, сім’ї та соціального захисту населення (голова комісії Т.В.Солошенко) та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії А.В.Михальченко).

 

 

Міський голова                                                                            О.В.Юрченко

 

Додаток

до рішення міської ради

№ 15/8-  від 20.12.2017

 

ПРОГРАМА

соціально-економічного розвитку

Тальнівської міської об’єднаної територіальної

громади на 2018 рік

 

Програма соціально-економічного розвитку Тальнівської міської об’єднаної  територіальної  громади розроблена у відповідності до діючого законодавства з метою вироблення та  втілення  Єдиної політики розвитку об’єднаної громади у 2018 році і направлена на забезпечення постійного зростання та підвищення  благополуччя населення громади.

Програма соціально-економічного розвитку Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади побудована на принципах цілісності,  об’єктивності, самостійності, визначених Законом України «Про  державне прогнозування і розробку програм економічного  і соціального розвитку України».

Основою для розроблення  Програми є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», інші законодавчі акти.

     Приймаючи програму соціально-економічного розвитку, міська рада усвідомлює важливість її виконання не лише на вказаний період, а й для подальшого розвитку громади, збереження соціально-економічної інфраструктури.

 

 

І.  Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку міста в

2017  році

Впродовж 2017 року в межах бюджетних призначень виконувалися міські програми соціально-економічного розвитку, благоустрою міста, розвитку освіти, культури та масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, соціального захисту населення міста.

У Тальнівській об’єднаній територіальній громаді функціонує 9  закладів дошкільної освіти: 7 міських та 2 сільських, де виховуються 859 дітей, з них 832 дитини в місті і 27 в селі. Заклади дошкільної освіти працюють цілорічно з цілоденним режимом перебування дітей у закладі. У 3 садочках функціонує 4 логопедичних  групи.  Вихованці від 3- річного до 5 річного віку охоплені дошкільною освітою 100%. У Тальнівській об’єднаній територіальній громаді функціонує 5 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчається 1650 учнів, у тому числі 3 загальноосвітніх школи, 2- заклади нового типу: Тальнівський економіко-математичний ліцей, де навчаються 89 учнів і Тальнівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 – гімназія», де навчається 574 учні. В усіх закладах навчання проводиться   українською мовою, а 441 учень вивчає факультативно мови: польську- 306, англійську- 108, німецьку- 27.

Протягом 2017 року забезпечено роботу мережі культурних закладів громади, в яку входить 1 центр культури, 3 сільських будинків культури, 1 сільський клуб, 1 центральна бібліотека та її 4 філії в селах, 1 дитяча бібліотека, 1 музична школа та 1 музей.

Окрім цього, в рамках реалізації програм соціально-економічного розвитку, благоустрою громади на 2017 рік проведені роботи по поточному ремонту ділянок вулиць Небесної сотні, Скворцова, Святотроїцької, Замкової, Самойлова, Перемоги, Багряної, 80-ї Гвардійської дивізії, Урожайної, Гагаріна, Соборної, Набережної, Віті Проценка, Веселокутської, Симоненка, Незалежності, Чумацької, Партизанської, центрального мосту, провулку Горького в м.Тальному, вулиць Миру, Шевченка, Івана Богуна, Травневої в с.Гордашівка та вулиці Коцюбинського в с.Соколівочка на загальну суму 3 099,0 тис.грн. площею 10,8 тис. кв.м.

Прогрейдеровано вулиці Веселокутську та Майданецьку в м.Тальному і 2 вулиці в с.Соколівочка на суму 38,8 тис.грн.

Виготовлено будівельні проекти ремонтів на суму 4 040,6 тис.грн. вулиць Вокзальної, Вишневої та Вільних козаків вартістю 124,7 тис.грн.

Виконано роботи по нанесенню дорожньої розмітки: використано 108,9 тис.грн.,в т.ч.  закуплено фарби 990 кг на суму 50,2 тис.грн. та склокульок 250 кг на суму 8,8 тис.грн., вартість виконаних робіт – 50,0 тис.грн.

Заготовлено підсипочних матеріал проти ожеледиці -  в об’ємі -  60,0 тонн солі  на суму 108,0 тис.грн. (з них оплачено 48т на суму – 86,4 тис.грн.), відсіву – 700 т на суму 50,4 тис.грн.

На виконання Програми благоустрою виділено 3 505,87 тис. грн., виконано роботи:

-   по ремонту 5 автобусних зупинок (до кінця року планується перенесення зупинки по вул. Свободи, кінцева), решта зупинок планується ремонтуватись у 2018 році;

-   по підсипанню піску в пісочниці дитячих садочків та завезено на сільські та міське кладовище. Крім піску на кладовище завезено землю для підсипання могил;

-   в с. Гордашівка облаштовано громадськими туалетами 2 кладовища  (закуплено громадський туалет в с. Здобуток)

-   проведено роботи по облаштуванню автостояни біля автостанції та автобусної зупинки біля магазину «Сільпо» ;

-   проведено ремонт підпірної стінки по вул. Свободи на суму 117,74 тис. грн.., на даний час завершується ремонт підпірної стінки під центральним мостом та на вул. Коцюбинського – силами сектору ЖКГ (планується ремонт підпірної стінки по вул. Матросова) ;

-   встановлено зрошувальну систему газонів біля пам’ятника Гетьманам;

-   пофарбовано мости та паркан.

Проведено 2 тендери:

-   по  оплаті за електроенергію для вуличного освітлення на суму 874,8 тис. грн., переможець ПАТ «Черкасиобленерго»;

-   по  послугах з прибирання та підмітання вулиць (послуги з благоустрою території міста) на суму 662 тис. грн., переможець ДП «Благоустрій».

Для економії електроенергії закуплено 100 економних ЛЕД світильників потужністю 40 вт. (встановлені світильники 250 вт.), адже освітлення населених пунктів являє собою одну із складових життєзабезпечення населення і представляє складну систему, у центрі якої знаходиться людина з притаманними їй соціальними, економічними, екологічними та іншими проблемами.

Підписано договір на придбання 20 електричних опор для заміни аварійних.

Встановлено дитячий майданчик на вул. Симоненка біля футбольного поля Тульчинського та на завершальному етапі процес встановлення дит. майданчика в районі автостанції.

Замовлено розробку документів на спеціальне водокористування   двох артезіанських свердловин, що знаходяться в с. Здобуток  загальною вартістю – 20,0тис.грн., на сьогоднішній день оплачено І чергу по виготовленню науково- технічної документації :  розрахунок санітарних зон та проведення хімічного аналізу води в сумі – 9,0 тис. грн.

Завершуються роботи по проекту « Розчищення та впорядкування (капітальний ремонт) річки Гірський Тікич в центральній частині м. Тальне, Черкаської області». Вартість робіт по очистці річки - 506,4 тис. грн., не освоєними залишаються кошти в сумі 72,0 тис. грн., з них 50,0 тис. грн. роботи по очистці річки, які будуть освоєні до кінця року та 22,0 тис. грн.  передбачені проектом на благоустрій та озеленення територій. Проте, ми плануємо на 2018 рік провести перерахунок ( коригування)  кошторисної документації з метою внесення змін до проекту в частині благоустрою та озеленення території,  передбачити  роботи по укріпленню берега річки з послідуючим влаштуванням  набережної та скверу відпочинку. Після внесення змін до  кошторисної документації  плануємо  залучити кошти на його реалізацію  з обласного бюджету.

Виконавчим комітетом Тальнівської міської ради  замовлено виготовлення кошторисної документації на продовження робіт по розчистці річки Гірський Тікич, вверх по руслу,  з влаштуванням зони для купання.

За кошти інфраструктурної субвенції Державного фонду регіонального розвитку проведено аерофотозйомку та топографічні роботи для виготовлення Генеральних планів м.Тального, с.Соколівочка, с.Степної, с.Червоного, с.Здобутку та с.Тарасівки на суму 410,8 тис.грн. Генеральний план с.Гордашівки виготовлено та затверджено на попередній сесії.

 

        Проводилось фінансування роботи житлово-комунального господарства об'єднаної територіальної громади по наступних напрямках:

-    для забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства в сумі 549,1 тис. грн., з них 260,0 тис. грн. трансферти для ОСББ, та 289,1 тис. грн. фінансування КП «Наш Дім»;

-    забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства в сумі 841,8 тис. грн. в тому числі 705,3 тис. грн. КП «Водоканал» ( з них 302,0 тис.грн. з обласного бюджету на придбання насосного обладнання) та оплата електроенергії 98,4 тис. грн.;

-    на благоустрій міста та сіл ОТГ за 9 місяців використано 4198,0 тис. грн. Кошти спрямовані на заробітну плату з нарахуваннями міському сектору благоустрою в сумі 553,7 тис. грн., зарплату працівникам які залучались на громадські роботи в сумі 26,5 тис. грн., надавались поточні трансферти ДП «Світло» в сумі 1157,1 тис. грн., КП «Ритуал» в сумі 302,1 тис. грн., КП «Наш Дім» в сумі 161,9 тис. грн., проводилась оплата за електричну енергію використану у травні-червні на вуличне освітлення в сумі 114,5 тис. грн., проведена оплата послуг ПрАТ «Комунальник» за послуги по прибиранню міста  та обслуговуванню вуличного освітлення, благоустрою міста, послуг із підгортання сміття, екскаватора, грейдера та інші;

-    забезпечення роботи стерилізаційно-карантинного пункту по Програмі регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 500,6 тис.грн.;

-    підтримка діяльності готельного господарства в сумі 40,0 тис. грн.

На соціальний захист та соціальне забезпечення виділено 301,5 тис. грн., з них на фінансування програми «Призовна дільниця» - 30,7 тис. грн., підтримка громадських ветеранських  організацій – 31,1 тис. грн., надання матеріальної допомоги – 239,7 тис. грн.

За 9місяців поточного року профінансовано субвенції районному бюджету в сумі 2947,0тис. грн., в тому числі на:

- програму соціального захисту населення Тальнівської ОТГ для забезпечення жителів об’єднаної територіальної громади гарантованими законодавством пільгами  на оздоровлення для придбання путівок в сумі 57,75 тис. грн.;

- організацію фінансування громадських робіт на базі управління соціального захисту населення Тальнівської РДА на паритетних умовах (50/50) з районним центром зайнятості  сумі  30,0 тис. грн.;

- для покращення матеріально-технічної бази управління соціального захисту населення Тальнівської РДА в сумі 5,0 тис. грн.;                  

- відшкодування районному бюджету коштів за надані послуги по утриманню соціальних працівників, які обслуговують жителів ОТГ на дому в сумі 741,2 тис. грн.;

- по утриманню жителів ОТГ в стаціонарному відділенні територіального центру в сумі 418,7 тис. грн.;

- відшкодування заробітної плати керівникам гуртків у станції юних техніків в сумі 80,2 тис. грн.;

- відшкодування видатків районному бюджету за послуги районного методичного кабінету за 7 місяців 2017 року в сумі 145,1 тис. грн.;

- відшкодування паливно-мастильних матеріалів за січень-червень використаних «Шкільними автобусами» в сумі 48,3 тис. грн.;

- утримання районного центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Тальнівської  районної ради в сумі  179,85 тис. грн. як субвенція районному бюджету для фінансування утримання центру;

- програму соціального захисту населення Тальнівської ОТГ та вимоги пункту 7 Прикінцевих положень Бюджетного Кодексу України щодо проведення видатків на надання пільг виключно із застосуванням Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, для забезпечення жителів об’єднаної територіальної громади гарантованими законодавством пільгами на безкоштовний проїзд профінансовані кошти в сумі  442,5 тис. грн. як субвенція районному бюджету для надання пільг на безкоштовний проїзд;

- покриття дефіциту коштів на фінансування Тальнівської районної лікарні в сумі 750,0 тис. грн.;

- оплату послуг лабораторних обстежень працівників бюджетних установ об’єднаної територіальної громади Черкаського обласного лабораторного центру міністерства охорони здоров’я України в сумі 48,4 тис. грн.

За кошти інфраструктурної субвенції Державного фонду регіонального розвитку проведено комплекс енергозберігаючих заходів по заміні 131 вікна та двох дверей зі старих на нові металопластикові в дитячих садках «Берізка» та «Ромашка» на загальну суму 1 326,8 тис.грн.

 

У 2017 році забезпечується своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з міського бюджету, протягом року вживаються всі необхідні заходи для завершення бюджетного року без заборгованості із виплати заробітної плати.

Гуманітарна сфера впродовж 2017 року працює стабільно, слід відмітити якісну роботу працівників навчальних закладів громади.

Основними проблемними питаннями, які безпосередньо впливатимуть на соціальний та економічний розвиток громади в 2018 році, залишаються, це:

-  фізичне і моральне старіння основних засобів виробництва на підприємствах громади, в тому числі комунальних;

-       збитковість комунальних підприємств не дає змоги наповнювати бюджет податком на прибуток;

-       зростання цін на енергоносії (електроенергію, природний газ), що призводить до зростання собівартості продукції та негативно впливає на фінансові результати підприємств;

-       недостатня інноваційна активність;

-       недосконалість і нестабільність законодавчої та нормативної бази, яка регулює інвестиційну діяльність;

-       відсутність необхідних фінансових ресурсів в цілому та недостатнє фінансування гуманітарної сфери зокрема;

-       в галузі комунального господарства накопичено багато проблем, які ставлять під загрозу можливість його сталого функціонування. Навіть і при затвердженні економічно обґрунтованих тарифів низька платоспроможність населення не дасть можливості стабілізувати фінансово-економічний стан підприємств і подолати збитковість, активізувати інноваційну діяльність, проводити технічне переоснащення виробництв. Значна зношеність основних засобів є причиною високих питомих витрат енергетичних та матеріальних ресурсів. Крім того, проблемним питанням є старіння житлового фонду, значна частина якого перебуває у незадовільному стані, не забезпечується фінансування робіт з його капітального ремонту, зростає заборгованість за надані житлово-комунальні послуги;

-       потребує покращення санітарно-технічний стан наявних транспортних засобів, які забезпечують перевезення пасажирів на території громади, необхідна заміна застарілого рухомого складу та підвищення якості обслуговування пасажирів, встановлення зручних маршрутів;

-       незадовільний стан автомобільних доріг;

-        відсутність будівництва житла, об’єктів соціальної інфраструктури;

-       проблемним залишається використання земель без належно оформлених документів.

Враховуючи складність та масштабність цих проблем, їх вирішення буде забезпечуватися шляхом реалізації пріоритетних напрямів, завдань та заходів, які передбачені програмою соціально-економічного розвитку громади на 2018 рік.

 

ІІ. Основні пріоритетні напрями соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади

у 2018 році

Основною метою розвитку об’єднаної територіальної громади у 2017 році є забезпечення стійкого розвитку усіх галузей економіки на основі інвестиційно-інноваційної складової, пожвавлення підприємницької діяльності, розв’язання проблемних соціальних питань.

 

 

1.    Економічний розвиток

1.1. Розвиток промисловості

Програма соціально-економічного розвитку опирається на економічну базу громади, яка складається з активно діючих підприємств.

На території громади діє 8 промислових  підприємств  (ПАТ «Тальнівський  щебеневий  завод», ТОВ «Тальнівський  завод «Мінводи», ТОВ «КХП Талне», філія ДП «Укрветсанзавод», ДП ТРК «Влад», АФ «Корсунь», ТОВ «Панда», Хлібокомбінат Тальнівського РайСТ).

Крім  даних  підприємств,   виробництвом  займаються і підприємці. Це  такі  як: ФОП Лавріненко  (хліб  та  хлібобулочні  вироби),  ФОП  Назаренко (олія  соняшникова ТМ «Трипільський  скарб») , ФОП  Горбач (виробництво тирси  гранульованої, меблів)  та  ін.   

Стабільно  здійснює  свою  виробничу  діяльність ТОВ «КХП Талне».     

Сезонність  виробництва  має Тальнівський  завод «Мінводи». ТОВ «Тальнівський  щебеневий  завод» виробляє  продукцію  (всіх  видів фракцій) для  забезпечення  потреб  населення  та  організацій. Проблемним  питанням  на  даному  підприємстві  залишається  збут  продукції.

Відновив  свою  виробничу  діяльність   цукровий  завод  ТОВ «Панда».

Метою та основними завданнями  промислової політики об’єднаної громади на 2018 рік є:

- збільшення обсягів зростання промислового виробництва,

- підвищення конкурентоспроможності місцевого виробника,

- сприяння інноваційному, енергозберігаючому характеру виробництва.

 

1.2. Енергозабезпечення

Основна ціль та завдання  у напрямку енергозабезпечення на 2018 рік:

безперебійне забезпечення ( у межах повноважень громади) основними видами енергоносіїв населення громади та споживачів усіх галузей суспільного виробництва, соціальної сфери та побуту, які вчасно виконують договірні умови енергопостачання і в повному обсязі розраховуються за використані енергоресурси.

 

1.3. Енергозбереження та енергоефективність

Значними і постійно зростаючими в різної категорії суб’єктів господарювання є втрати води, електроенергії, тепла. Питомі витрати енергетичних ресурсів під час виробництва і надання житлово-комунальних послуг майже удвічі перевищують відповідні показники країн Європейського Союзу. Виходячи з цього, потрібно продовжувати впроваджувати енергозберігаючі технології, в тому числі й встановлення частотних перетворювачів, зокрема на об’єктах КП «Водоканал».

З метою забезпечення виконання енергозберігаючих заходів передбачається продовження робіт по утепленню, заміні віконних та дверних блоків, встановлення твердопаливних котлів у  навчальних закладах громади.

Основні завдання та заходи:

забезпечення підвищення в різних галузях суспільного виробництва, установах і організаціях бюджетної сфери, житлово-комунального господарства ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів;

постійне впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та обладнання.

 

1.4. Розвиток сільського господарства

Основними завданнями у розвитку  сільського господарства на території громади у 2018 році є:

-        збереження родючості ґрунтів;

-        розвиток галузей молочного скотарства та свинарства;

-        розвиток рослинництва;

-        розвиток галузі овочівництва;

-        розвиток сільських територій.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

впровадження сучасних систем ґрунтозахисного землеробства;

збереження структури ґрунту і його мікробіологічної активності за рахунок поповнення органічної речовини ґрунту (внесення гною, нетоварної частини врожаю, розширення площ багаторічних бобових трав, посів сидеральних культур), застосування  бактеріальних препаратів;

підвищення рівня застосування мінеральних добрив, внесення їх раціональними способами, в оптимальних нормах і співвідношенні та на підставі даних агрохімічного паспорта земельної ділянки;

формування оптимальної площі посіву основних зернових культур та цукрових буряків у структурі посіву сільськогосподарських культур;

забезпечення потреби товаровиробників у засобах захисту овочевих рослин від хвороб, шкідників і бур'янів;

проведення боротьби із шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур;

створення і забезпечення резервного запасу сортового та гібридного насіння;

інші роботи.

 

1.5.                     Розвиток торгівлі та сфери послуг

Основні завдання у 2018 році:

розвиток та формування ефективної інфраструктури торговельного та побутового обслуговування населення за рахунок створення сучасних підприємств торгівлі та побуту, розширення їх бази та оптимального розміщення в населених пунктах громади;

подальше впровадження прогресивних форм обслуговування споживачів.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

створення сучасних підприємств торгівлі та побуту, розширення їх мережі з урахуванням оптимального розміщення об’єктів, подальше впровадження сучасних стандартів торговельного і побутового обслуговування населення громади;

подальший розвиток сучасної інфраструктури для гарантованого надання населенню необхідних побутових послуг, розширення їх видів.

 

1.6.                     Бюджетна політика

Основні завдання у 2018році:

забезпечення подальшого росту доходів бюджету шляхом раціонального використання існуючої податкової бази;

соціальна підтримка малозахищених верств населення, збільшення обсягу фінансування соціальних програм;

концентрація бюджетного ресурсу з метою досягнення конкретного результату в плановому або найближчих до нього бюджетних періодах;

посилення контролю за повнотою сплати платежів до бюджету діючими підприємствами, упередження створення нових боргів, посилення претензійно-позовної роботи зі стягнення боргових зобов’язань перед бюджетом;

ефективне використання природних ресурсів, раціональний підхід до використання комунального майна;

пошук додаткових шляхів наповнення бюджету громади;

забезпечення своєчасної та повної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, проведення розрахунків за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги;

раціональне використання ресурсів місцевого бюджету та активний пошук інвестицій ззовні;

інші завдання.

 

1.7. Розвиток підприємництва

Основні цілі у 2017 році:

створення сприятливих умов для стабільної та ефективної роботи суб'єктів малого бізнесу

Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

удосконалення взаємодії місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з громадськими організаціями суб’єктів малого бізнесу на всій території громади;

сприяння розвитку соціального партнерства влади і бізнесу;

формування позитивного іміджу малого і середнього підприємництва серед населення громади.

 

1.8. Залучення інвестицій

Основні  завдання у 2018 році:

залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки;

ефективне використання механізмів державної підтримки інвестиційного розвитку;

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

залучення інвестицій в аграрний сектор економіки для будівництва сучасних елеваторів зберігання зернових, фруктових та інших сільськогосподарських культур,  відгодівлі молодняку ВРХ та свиней,  тощо;

залучення інвестицій у сфери промислового виробництва та надання послуг, в тому числі комунальних;

надання технічної допомоги інвесторам, проведення консультацій з інвестиційних питань;

 

1.9. Зовнішньоекономічна діяльність

Основні завдання у 2018році:

збереження та розширення ринків збуту продукції підприємств громади;

сприяння експорту  продукції і послуг, що виробляються на території громади;

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

презентація економічного потенціалу громади на всеукраїнських та міжнародних виставках, ярмарках, форумах .

сприяння активізації у  впровадженні підприємствами громади новітніх видів техніки та технологічних процесів, пов’язаних насамперед з енергозберігаючими технологіями, та підвищенням продуктивності праці в галузях з недостатнім технологічним рівнем.

 

1.10. Розвиток житлово-комунального господарства

Основні завдання у 2018році:

Головна мета – збереження галузі, надання безперебійних якісних послуг на основі економічно обґрунтованих тарифів, поліпшення благоустрою громади, його санітарного стану, озеленення, утримання в належному стані житлового фонду.

Житлово-комунальну сферу громади, яка забезпечує територіальну громаду відповідними послугами, представляють:

-        ПрАТ „Комунальник”;

-        ТОВ «Екоклінер»;

-        КП „Гірський Тікич”;

-        КП „Водоканал”;

-        КП „Ритуал”;

-        КП «Наш Дім».

Дані підприємства постійно, по мірі власних фінансових можливостей і при підтримці міської ради, розширюють сферу обслуговування, оновлюють матеріальну базу.

Основними напрямками роботи є:

виконання Програми благоустрою громади;

підвищення якості житлово-комунальних послуг, недопущення збитковості комунальних підприємств;

 залучення жителів громади до управління житловим фондом шляхом створення товариств співвласників багатоквартирних будинків, На території міста з метою забезпечення достатнього рівня обслуговування житлового фонду і вирішення наболілих питань мешканців (протікаючі дахи, капітальні ремонти систем водопостачання та водовідведення тощо) впродовж 2008-2017 років створено 31 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. Майбутнє житлового фонду міста за ефективним власником, яким повною мірою можна вважати ОСББ, коли мешканці безпосередньо відповідають за свій будинок і територію довкола нього. Кошти на капітальні ремонти будинків державою не виділяються, тоді як міський бюджет не спроможний повністю утримувати житловий фонд. Стимулюючи надалі перехід контролю за якістю та своєчасністю робіт у багатоквартирних будинках від органів влади до мешканців будинку, міська рада допомагає мешканцям здійснити доволі затратні капітальні ремонти, започаткувавши заохочення мешканців будинку щодо прийняття рішення про створення ОСББ шляхом виділення новоствореним об’єднанням частини коштів, як співфінансування капітальних та поточних  ремонтів будинку при умові фінансування самими членами новостворених об’єднань не менш як половини вартості таких робіт. Так, враховуючи фінансові можливості міського бюджету, у 2018 році планується продовження  надання фінансової підтримки ОСББ на виконання капітальних та поточних ремонтів;

 

 розв’язання проблеми ефективного водопостачання, водовідведення та очистки стоків, забезпечення жителів громади якісною питною водою (відсутність в достатній мірі фінансування капітальних ремонтів систем водопостачання, водовідведення не сприяють вирішенню завдань технічного переоснащення житлово-комунальних підприємств та розвитку комунальної інфраструктури, громада знаходиться на межі екологічної та соціальної катастрофи. Каналізаційний очисний колектор потребує термінового капітального ремонту, але через потребу в значних обсягах фінансування цих робіт самотужки, лише за кошти міського бюджету, ці роботи виконати нереально. Наразі гостро стоїть питання очищення питної води, зокрема облаштування станції очистки води;

налагодження ефективної системи збирання, транспортування та утилізації побутових відходів, у тому числі в приватному секторі;

залучення підприємств, установ та організацій до реалізації програми благоустрою громади;

створення місць відпочинку громадян (парки, водойми та пляжі для купання);

проведення капітального ремонту, в тому числі покрівель, багатоквартирних будинків;

забезпечення належного утримання існуючої мережі вуличного освітлення та будівництво нових ліній на всій території громади;

облаштування територій нових кладовищ,  у зв’язку із закінченням місць захоронень на діючому кладовище (виготовлення та затвердження земельної документації, виконання будівельних робіт).

       З метою забезпечення збереження галузі житлово-комунального господарства громади, надання безперебійних якісних послуг,  утримання в належному стані житлового фонду Тальнівська міська об’єднана територіальна громада у 2018 році надаватиме фінансову підтримку комунальним підприємствам громади  – КП «Водоканал», КП «Наш Дім», КП «Гірський Тікич».

       З радянських часів 246 об’єктів різного цільового використання, в тому числі житлові будинки, підсобні господарські споруди, гаражі індивідуального використання, середня школа з їдальнею, торгові точки та інші, розташовані на вулиці Кар’єрній та провулку Робітничому використовуючи в загальній сумі 467 кВт електроенергії, заживлені струмом від інженерної інфраструктури ПАТ «Тальнівський щебеневий завод». У зв’язку з тим, що через складний, з причини довготривалого в часі простою, фінансовий стан вказане підприємство не може забезпечити вищеназваних споживачів надійним електропостачанням, а в найближчий час через зазначену причину взагалі може припинити свою виробничу діяльність, і як наслідок – обезживити ці об’єкти від електропостачання, з’явилася крайня необхідність заживити їх з іншого джерела живлення, обминувши ПАТ «Тальнівський щебеневий завод».  Тальнівська міська рада планує виконання даних робіт провести за рахунок коштів бюджетуоб’єднаної територіальної громади та зовнішніх інвестицій.

 

1.11.Розвиток інфраструктури. Транспортне забезпечення.

Основні завдання у 2018 році:

підтримання на діючому рівні забезпечення транспортним сполученням населених пунктів громади;

покращення технічного стану доріг комунальної власності та під’їзних доріг до сіл громади;

сприяти адаптації послуг транспорту для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями;

відновлення будівництва та завершення довгобудів, будівництво нових та реконструкція діючих найбільш соціально значимих об’єктів із забезпеченням державної підтримки.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

реалізація на території громади заходів щодо реконструкції та утриманню автомобільних доріг;

забезпечення господарського комплексу і населення транспортними перевезеннями, розвиток транспортного сполучення у сільській місцевості.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів:

підвищення якості та безпеки обслуговування під час користування громадським пасажирським транспортом;

збільшення обсягів перевезень вантажів та пасажирів;

будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах громади.

 

2.    Соціально-культурний розвиток та підвищення рівня життя населення

2.1. Розвиток сільських населених пунктів, що ввійшли до громади

Основні цілі на 2018рік:

розширення  підприємницьких  можливостей  сільського  населення;

розвиток соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури;

підвищення якості освіти та поліпшення медичного обслуговування в сільських населених пунктах;

забезпечення культурного розвитку та організація дозвілля.

          Основні заходи для забезпечення виконання визначених цілей:

розвиток тваринництва в особистих селянських господарствах в рамках виконання обласних програм розвитку галузей молочного скотарства та свинарства;

сприяння самозайнятості населення та стимулювання суб’єктів малого підприємництва у сільській місцевості до створення нових робочих місць;

збереження родючості земель сільськогосподарського призначення шляхом впровадження сучасних технологій;

знешкодження непридатних, невідомих та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин;

розвиток та надання соціальних послуг, допомоги та підтримки соціально вразливим верствам сільського населення;

будівництво, реконструкція, ремонт та утримання в належному стані доріг загального користування у сільській місцевості та під’їзних доріг з твердим покриттям до сільських населених пунктів, що ввійшли до громади;

забезпечення потреб сільського населення у послугах торговельного та побутового обслуговування шляхом відкриття нових, реконструкції та модернізації існуючих об’єктів;

будівництво сільських багатофункціональних спортивних майданчиків;

збереження та розвиток мережі закладів культури, дозвілля, фізичної культури та спорту.

 

2.2. Соціальна підтримка населення

Основні завдання та заходи  у 2018році:

своєчасна виплата заробітної плати та недопущення  її заборгованості;

контроль за виплатою заробітної плати на підприємствах не нижче прожиткового мінімуму для працездатної особи та виконання Галузевих угод.

контроль за належним оформленням трудових відносин;

забезпечення стабільних темпів росту рівня оплати праці;

запровадження дієвого контролю за своєчасним притягненням до відповідальності керівників підприємств, що не дотримуються державних гарантій в оплаті праці;

подальше здійснення обліку та виплат допомог особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО.

 

2.3. Регулювання ринку праці, зайнятість населення

Основні завдання у 2018році:

сприяння створенню нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці;

збереження ефективно діючих робочих місць;

підвищення якості робочої сили;

сприяння повній, продуктивній, вільнообраній зайнятості населення;

підвищення економічної активності населення та зниження рівня безробіття.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

забезпечення ефективного співробітництва органів громади, профспілок і працедавців з метою недопущення зростання обсягів безробіття та забезпечення соціальних гарантій громадян;

підтримка безробітних шляхом залучення до тимчасової зайнятості -
участі   в   громадських   роботах;  

розширення видів та обсягів громадських робіт, передбачення коштів місцевими бюджетами на оплату праці;

стимулювання роботодавців до збереження існуючих робочих місць та  створення нових робочих місць шляхом виплати компенсації роботодавцю суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за працевлаштування на них громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, виплати відсотків по кредитах на розширення підприємницької діяльності;

стимулювання розвитку малого підприємництва та працевлаштування на них безробітних у пріоритетних галузях економіки.

         

 

 2.4. Розвиток освіти

За рахунок міського бюджету утримувалися й успішно розвивалися 5 загальноосвітніх навчальних закладів та 9 ДНЗ, мережа яких значно розширилась протягом нинішнього року.

 

Проблемними питаннями є недостатнє виділення фінансових ресурсів на утримання освітньої сфери, в тому числі:

потребують встановлення енергозберігаючих вікон та дверей Тальнівський НВК, Тальнівська ЗОШ І-ІІ ступенів №3, Соколівоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів, заклади дошкільної освіти №6 «Золотий ключик», №8 «Казка», №3 «Сонечко», №4 «Світлячок»;

потребує ремонту фасад Тальнівського НВК, Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, фасад закладів дошкільної освіти №8 «Казка» , №6 «Золотий ключик», №2 «Берізка»;

є потреба у встановлені  водоочисних фільтрів у Тальнівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Тальнівському НВК, сонячних батарей у Тальнівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2,  відновленні відмостки будівель закладів позашкільної освіти, закладів дошкільної освіти №7 «Струмочок», №2 «Берізка», №6 «Золотий ключик»;

не в повній мірі забезпечені заклади сучасним обладнанням, комп’ютерною технікою, іграшками.

 

Основними напрямками діяльності є:

забезпечення високого рівня якості й доступності освіти;

створення умов для розвитку обдарованих дітей;

модернізація матеріально-технічної бази дошкільних закладів;

організація у сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місця навчання, роботи і додому учнів та педагогічних працівників;

формування мережі дошкільних закладів з урахуванням демографічної ситуації на території громади;

підвищення ефективності фінансування освіти, збільшення бюджетних асигнувань на утримання позашкільних закладів, залучення позабюджетних коштів та спрямування їх на розвиток освіти;

максимальне  охоплення дітей від 3 до 5 років дошкільною освітою;

максимальне охоплення дітей позакласними, позашкільними заходами, гуртковою роботою;

поліпшення виховної роботи з дітьми на основі традицій і звичаїв українського народу, історичної і культурної спадщини, формування високої патріотичної свідомості, поваги до державних символів України.

Згідно Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» № 76-VIIIвід 28.12.2014 року скасовані, починаючи з 01.01.2015 року, встановлені раніше Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (п. 1 ст. 30) та гарантовані державою компенсації та пільги щодо повного державного забезпечення дітей до вступу їх до школи (не старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної грошової допомоги, розмір якої визначався КМУ. Внесені зміни в ч. 5 ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», якими передбачено, що батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що становить не менше 60 % у міській місцевості (діюча раніше норма «що не перевищує 50%»). Проектом рішенням міської ради запропоновано встановлення батьківської плати на 2018 – 60% від вартості харчування на день. З метою недопущення скорочення кількість вихованців у ДНЗ, батьки яких за соціальним статусом будуть неспроможними сплачувати батьківську плату за харчування, міською радою у 2016 році було запроваджено механізм компенсації батьківської плати за рахунок коштів міського бюджету для малозахищеної категорії населення громади. Планується продовження цієї практики і в 2018 році.

Очікувані результати  реалізації заходів:

охоплення дітей 3-6 років дошкільною освітою   – 100 %;

охоплення дітей повною загальною середньою освітою – 100%;

збільшення кількості дітей, охоплених гарячим харчуванням  до 100%;

забезпечення оптимального температурного режиму приміщень шкіл;

забезпечення стовідсоткового підвозу учнів і вчителів до навчальних закладів.

                              

2.5. Розвиток фізичної культури та спорту

Основні завдання у 2018 році:

розвиток фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед населення, популяризація здорового способу життя серед населення громади;

забезпечення розвитку та вдосконалення спорту;

будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт існуючих об’єктів спортивної інфраструктури громади.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

збереження діючих дитячих юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), удосконалення навчально-виховного процесу у відповідності до сучасних вимог;

забезпечення сучасним спортивним інвентарем наявної мережі спортивних споруд та ДЮСШ, облаштування нових спортивних майданчиків із синтетичним покриттям та тренажерним обладнанням у місцях проживання та відпочинку населення (виходячи з можливостей бюджету);

залучення широких верств населення громади, особливо молоді, до регулярних занять масовими видами фізичної культури і спорту.

будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків;

залучення широких верств населення району, особливо молоді, до регулярних занять масовими видами фізичної культури і спорту.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів:

збільшення кількості населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно масової-роботи;

збільшення частки населення віком 6-23 років, що займається у ДЮСШ району;

збільшення кількості багатофункціональних спортивних майданчиків, зокрема у сільській місцевості;

відповідність існуючих спортивних об’єктів вимогам сучасної організації проведення навчально-тренувального процесу (стадіон «Будівельник» м. Тальне).

 

Показники

2016 р. факт.

2017 р. очік.

2018 р. прогноз

2018р. у % до 2017р

Стадіони, одиниць

1

1

1

100

Спортзали, одиниць

5

5

5

100

Плавальні басейни, одиниць

0

0

0

-

Спортивні майданчики, одиниць

8

9

9

100

Кількість населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, осіб

3495

3511

3574

 

101,8

 

 

2.6. Підтримка дітей, сім’ї та молоді

Основні завдання у 2018 році:

забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді та зміцнення моральних та матеріальних засад сімейного життя;

зменшення кількості безпритульних і бездоглядних дітей;

покращення якості надання оздоровчих послуг та збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення;

забезпечення зайнятості молоді та розвиток їх підприємницьких ініціатив;

створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді, формування її активної життєвої позиції, популяризація здорового способу життя та профілактика негативних явищ.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

проведення семінарів-тренінгів, випуск інформаційно-просвітницьких матеріалів, спрямованих на запобігання насильству в сім’ї та жорстокому поводженню з дітьми;

проведення профілактичних заходів з метою виявлення безпритульних і бездоглядних дітей та влаштування їх подальшої долі.

 

 2.7. Розвиток культури

Збереження, розвиток, створення нових об’єктів культурного призначення, об’єктів відпочинку та спорту має на меті зростання рівня культурного розвитку жителів громади, усвідомлення громадян себе як частини громади.

Планується оновлення матеріально-технічної бази міського, підтримка та подальший розвиток  аматорських колективів, розвиток художньо-естетичної і музичної освіти дітей та підлітків, створення максимально сприятливих умов для творчого розвитку особистості, розвиток кінематографії.

З метою забезпечення проведення широкої роз’яснювальної роботи серед населення громади щодо життєдіяльності міста та сіл, що ввійшли до громади, необхідності висвітлення проблемних питань та шляхів їх вирішення, Тальнівська міська рада планує надавати фінансову підтримку засобам місцевої інформації (телебачення, радіомовлення, преса) на реалізацію відповідних заходів, у тому числі на придбання технічного обладнання та інвентарю, необхідного для забезпечення повноцінного функціонування.

Для реалізації державної політики у сфері культури на території громади основними завданнями розвитку на 2018 рік стануть:

забезпечення громадянам доступу до надбань національної і світової культури, створення умов для їх активної участі в художній творчості;

збереження мережі закладів культури та кадрового потенціалу галузі;

забезпечення активного функціонування української мови в усіх сферах культурного життя;

збереження і популяризація національної культурної спадщини, як основи української культури, задоволення культурних потреб національних меншин, що населяють район;

підтримка творчо обдарованої молоді;

збереження і популяризація культурної спадщини Тальнівщини;

з метою збереження історичної та культурної спадщини рідного краю планується продовження створення експозиції музею історії хліборобства.

Основні заходи для забезпечення виконання визначених завдань:

нарощування обсягів бюджетного фінансування галузі культури, залучення позабюджетних коштів на реалізацію культурно-мистецьких проектів;

підтримка та розвитку сільських клубних закладів, проведення ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини;

створення належних умов для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до закладів культури;

поліпшення умов творчої праці та соціальної захищеності працівників культури.

 

3.    Пріоритетами економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади в 2018 році є:

- збільшення обсягів промислового виробництва;

-       забезпечення стабільного функціонування житлово-комунального господарства громади, благоустрій громади;

-       залучення інвестицій;

-       забезпечення сприятливих умов для функціонування малого та середнього бізнесу;

-       ефективна бюджетна політика;

-       збереження трудових ресурсів та зайнятості населення;

-       підвищення належних соціальних стандартів життєвого рівня населення громади.

 

4.    Основні напрями досягнення поставленої мети

на 2018 рік :

У секторі економіки (в межах повноважень Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади) :

-       відновлення стабільної роботи промислових підприємств;

-       створення привабливого інвестиційного клімату та залучення інвесторів в економіку громади;

-       розширення мережі сучасних закладів торгівлі та побутового обслуговування;

-       сприяння у забезпеченні стабільної роботи транспорту із пасажирських перевезень на території громади;

-       ефективне використання земельних ресурсів та об’єктів комунальної власності міської громади;

-       подальше реформування житлово-комунального господарства через створення товариств співвласників багатоквартирних будинків у напрямку підвищення якості житлово-комунальних послуг та умов проживання.

У секторі соціальної політики (в межах повноважень Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади) :

-       послаблення напруги на ринку праці, підвищення соціальної захищеності безробітних;

-       забезпечення подальшого розвитку освіти;

-       залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом;

-       забезпечення соціального захисту незахищених верств населення;

-       забезпечення пріоритетного фінансування соціальних програм;

-       підвищення безпеки життєдіяльності населення;

-       врегулювання в межах чинного законодавства цінової політики, в першу чергу на продукти харчування і товари першої необхідності.

 

 

 

 

5. Фінансове забезпечення реалізації Програми

        Програма фінансується в межах асигнувань, передбачених бюджетомоб’єднаної територіальної громади, шляхом спрямування коштів відповідним виконавцям та з інших джерел, не заборонених законодавством.

        В ході реалізації Програми можливі коригування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію Програми, уточненням обсягів робіт, виходячи з реальних можливостей бюджету.

 

6.  Очікуванні результати від виконання Програми

Виконання заходів Програми соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади на 2018 рік  направлені на покращення здорового способу життя, поліпшення  санітарно-епідеміологічного стану населених пунктів  об’єднаної громади: міста Тального, сіл Здобуток, Гордашівка, Соколівочка, Степне, Червоне, Тарасівка.

 

 

 

За секретаря міської ради                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ у 2018 РОЦІ

(додатки 1- 10)

                                                                                                                                    

                                                                                                              Додаток 1                                                                                 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

розвитку промислового виробництва по прогнозу

 на 2018 рік

по Тальнівській ОТГ

 

 

Показники

Одиниця виміру

2016 рік звіт

2017 рік очікува­не вико­нання

 

2018 рік прогноз

 

2018 рік прогноз у % до 2017 року (очікува-ного вико-нання)

 

1

2

3

4

5

6

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у фактичних цінах - всього по району /місту/

 

тис.грн.

-

-

-

 

-

у тому числі по підприєм­ствах*:

     -//-

 

-

-

-

-

ПАТ«Тальнівський щебеневий завод»

 

6152

24660

24660

100

Цукрозавод ТОВ «Панда»

 

*

*

*

*

ТОВ «Завод «Мінводи»

 

16508,7

17950

18100

101

Тальнівська філія ДП «Укрветсанзавод»

 

601

889

1000

112

ТОВ «КХП Талне»

 

 

403017

454761

500000

110

КП «Водоканал»ТМР

 

3345,3

3633,7

5814,2

160

 

 

 

 

 

 

Обсяг виробництва промислової продукції (робіт, послуг) у фактичних цінах - всього по району /місту/

тис.грн.

 

-

-

-

-

ПАТ«Тальнівський щебеневий завод»

 

6242

24660

24660

100

Цукрозавод ТОВ «Панда»

 

*

*

*

*

ТОВ «Завод «Мінводи»

 

16915

18000

18200

101

Тальнівська філія ДП «Укрветсанзавод»

 

601

889

1000

112

ТОВ «КХП Талне»

 

 

403017

454761

500004**

110

 

 

 

 

 

 

Виробництво основних ви­дів промислової продукції у на­туральному вимірі (перелік додається)

у відпо-відних одиницях виміру

-

-

 

-

-

Щебінь,гранули- всього

тон

104

300

300

100

В т.ч. ПАТ«Тальнівський щебзавод»

 

104

300

300

100

Борошно – всього

тон

104138

117509

129200

110

В т.ч. ТОВ «КХП»Тальне»

 

104138

117509

129200

110

М’ясо-кісткове борошно

тон

601

889

1000

112

В т.ч. Тальнівська філія ДП «Укрветсанзавод»

 

601

889

1000

112

Води натуральні мінеральні газовані

тис.дал.

385,8

412

418

101

В т.ч. ТОВ «Завод «Мінводи»

 

385,8

412

418

101

Води натуральні мінеральні негазовані

тис.дал

108,1

113,5

115

101

В т.ч. ТОВ «Завод «Мінводи»

 

108,1

113,5

115

101

Напої безалкогольні

тис.дал.

68,6

74,5

75,5

101

В т.ч. ТОВ «Завод «Мінводи»

 

68,6

74,5

75,5

101

Цукор

 

*

*

*

*

В т.ч.ТОВ «Панда»Тальнівський ц/з

тон

*

*

*

*

                * - конфіденційна інформація

                ** - згідно курсу долара на даний час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Основні показники соціально-економічного розвитку

Тальнівської ОТГ по прогнозу на 2018 рік

 

Показник

2016 рік

звіт

2017 рік  очікуване

2018 рік прогноз

1

Чисельність наявного населення (середньорічна), тис.осіб

16,1

16,0

15,9

2

Обсяг введеного в експлуатацію житла, кв.м

407

412

418

3

Темп зростання (зменшення)  введеного в експлуатацію житла,%

101

101

101

4

Середньооблікова чисельність штатних працівників, зайнятих угалузях економіки, тис.чол.

3998

4100

4100

5

Фонд оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки (без малих підприємств та військовослужбовців), тис.грн.

194427,9

257600,0

302900,0

6

Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки, грн.

4052,6

5235,8

6156,5

7

Темп зростання (зменшення) середньомісячної заробітної плати, % *

133,8

129,2

117,6

* згідно оперативних показників за останній  період 2017р.

 

 

Додаток  3

Інфраструктура підтримки підприємництва

по Тальнівській ОТГ

 

 

Інфраструктура

Кількість, одиниць

2016 рік

факт

2017 рік

очік.

2018 рік

прогноз

Бізнес-центри

-

-

-

Бізнес-інкубатори

-

-

-

Інформаційно-консультативні установи

1

1

1


 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                  Додаток 4

Розвиток  мережі  торговельного та побутового обслуговування у  2018  році

по __Тальнівській ОТГ

    Показники

Одиниця  виміру

Кількість  створених  у  2017 році

Наявність (очікувана) станом  на  01.01.2018

Планується  відкрити  у  2018  році

Всього

у т.ч. у сільській місцевості

у тому числі:

Всього

у т.ч. у сільській місцевості

Всього

у т.ч. у сільській місцевості

нове будівництво

поновлення роботи існуючих об’єктів

Всього

у т.ч. у сільській місцевості

Всього

у т.ч. у сільській місцевості

Кількість об’єктів торгівлі всього, у т.ч.:

одиниць

5

1

206

10

 

 

2

 

-

 

-

2

-

магазини продовольчі та змішані

одиниць

-

-

130

6

2

-

 

-

2

-

магазини непродовольчі

одиниць

2

-

17

-

-

-

-

-

-

-

магазини книжкові

одиниць

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

аптеки

одиниць

1

-

16

-

-

-

-

-

-

-

павільйони,  кіоски

одиниць

-

-

29

-

-

-

-

-

-

-

АЗС

одиниць

-

-

8

1

-

-

-

-

-

-

Кількість об’єктів торгівлі на ринках, у т.ч.:

одиниць

-

-

93

-

-

-

-

-

-

-

магазини

одиниць

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

павільйони,  кіоски (в т.ч. аптечні)

одиниць

-

-

89

-

-

-

-

-

-

-

Книжкові прилавки

одиниць

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кількість об’єктів громадського харчування

одиниць

2

1

12

3

-

-

-

-

-

-

у т.ч. ресторани

одиниць

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Кількість заготівельних пунктів,

одиниць

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кількість об’єктів побуту всього:

одиниць

 

-

42

-

-

-

-

-

-

-

у т. ч.   по видах послуг

одиниць

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виготовлення та ремонт взуття

 

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

Виготовлення та ремонт одягу

 

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

-

-

7

-

-

-

-

-

-

-

Ремонт годинників

 

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Виготовлення та ремонт ювелірних виробів

 

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Виготовлення та ремонт меблів

 

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

Послуги з перевезення вантажів

 

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

Послуги з виконання фоторобіт

 

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

Послуги пов’язані з доглядом за тілом

 

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

Послуги перукаря

 

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

Ритуальні послуги

 

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

Послуги ломбардів

 

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

                         

Додаток 5

Забезпечення населення Тальнівської ОТГ

транспортним сполученням

 

Населений пункт

Маршрут загального користування, який пролягає через населений пункт (автобусний, залізничний)

Режим роботи (пн, вт, ср, чт, птн, сб, нд)

Перевізник, який обслуговує маршрут

Планується у 2017 році

назва

кількість мешканців

номер

назва

 

 

додатково збільшити кількість днів обслуговування

(пн, вт, ср, чт, птн, сб, нд)

відкрити маршрут із режимом роботи

Тальне-Корсунка- Криві Коліна- Білашки- Тальянки- Легедзино- Добро води- Гереженівка - Умань

104 457

№ 1181/1182; № 1183/1184

Тальне АС-Криві Коліна-Умань АС

Звичайний, щоденно

ПАТ «Тальнівське АТП-17137»

-

-

Тальне-Гордашівка -Лащова-Веселий Кут-Шаулиха-Лісове

16 999

№ 103

Тальне АС- Лісове

Звичайний, щоденно, крім середи та суботи

ПАТ «Тальнівське АТП-17137»

-

-

Тальне-Соколівочка - Кобринова Гребля – Гуляйка – Кобринове- Заліське

16 054

№ 104

Тальне АС- Заліське

Звичайний, щоденно, крім середи та суботи

ПАТ «Тальнівське АТП-17137»

-

-

Тальне- Здобуток – Корсунка - Криві Коліна – Лоташеве - Піщана

16 083

№ 105

Тальне АС- Піщана

Звичайний, щоденно, крім середи та суботи

ПАТ «Тальнівське АТП-17137»

-

-

Тальне – Здобуток - Глибочок - Колодисте

15 751

№ 106

Тальне АС- Колодисте

Звичайний, щоденно, крім середи та суботи

ПАТ «Тальнівське АТП-17137»

-

-

Тальне-Соколівочка-Кобринова Гребля – Антонівка – Онопріївна – ПавлівкаІІ -  Кобиляки

16 460

№ 107

Тальне АС – Павлівка II

Звичайний, щоденно, крім середи та суботи

ПАТ «Тальнівське АТП-17137»

-

-

Тальне – Здобуток – Корсунка – Павлівка - Криві Коліна – Добрянка -Чеснопіль

16 103

№ 108

Тальне АС- Чеснопіль

Звичайний, щоденно, крім середи та суботи

ПАТ «Тальнівське АТП-17137»

-

-

Тальне – Гордашівка – Лащова – Веселий Кут - Папужинці

16 206

№ 110

Тальне АС- Папужинці

Звичайний, щоденно, крім середи та суботи

ПАТ «Тальнівське АТП-17137»

-

-

Тальне – Червоне - Степне

14 274

№ 113

Тальне АС - Червоне

Звичайний, щоденно, крім середи та суботи

ПАТ «Тальнівське АТП-17137»

-

-

Шалаське – Гордашівка – Степне - Тальне

14 916

№ 6/301

Умань –

Черкаси

Щоденно

Залізнична станція «Тальне»

-

-

Шалаське – Гордашівка – Степне - Тальне

Шалаське – Гордашівка – Степне - Тальне

14 916

14 916

№6/302

Черкаси –

Христинівка

Щоденно

Щоденно

Залізнична станція «Тальне»

Залізнична станція «Тальне»

-

-

-

-

Шалаське – Гордашівка – Степне - Тальне

14 916

№ 6/355

 Умань – Черкаси

Щоденно

Залізнична станція «Тальне»

-

-

Шалаське – Гордашівка – Степне - Тальне

Шалаське – Гордашівка – Степне - Тальне

14 916

14 916

№ 6/356

Черкаси – Умань

Щоденно

Кожні 4 дні

Залізнична станція «Тальне»

Залізнична станція «Тальне»

-

-

-

-

№ 397

Черкаси -Львів

Шалаське – Гордашівка – Степне - Тальне

14 916

№ 398

Львів -Черкаси

        Кожні 4 дні

Залізнична станція «Тальне»

-

-

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

 

Забезпечення населення громади транспортним сполученням

Район, місто

Кількість населених пунктів в районі

Кількість населених пунктів, які не мають транспортного сполучення

Планується у 2017 році

всього

які мають транспортне сполучення

забезпечити транспортним сполученням  населених пунктів (кількість)

всього

автобусне

залізничне

всього

відповідно до норм

Тальнівський район

7

7

6

2

1

-

-

 

 

 

 

 

Додаток 7

 

                 Забезпечення  Тальнівської ОТГ послугами телефонного та радіозв'язку

                   одиниць

Район (місто)

Телефонний зв’язок

Проводове мовлення

Наявність ОТА    станом на   01.10.2017

Наявність ДТА  станом на 01.10.2017

Черга на встановлення ДТА на 01.10.2017

Планується встановити у 2018 р.

Нетелефонізо-вані населені пункти станом на 01.10.2017

Кількість працюючих радіоточок

01.10.2017

Кількість не працюючих радіоточок

01.10.2017

Планується поновити роботу радіоточок  у 2018 р.

Не радіофіковані населені пункти на 01.10.2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тальнівська ОТГ

4018

3190

7

21

-

1879

1397

648

-

 

 

 

Додаток 8

Забезпечення Тальнівської ОТГ послугами поштового звязку

                                                                                                                                                                                              одиниць

Район (місто)

Наявна кількість поштових відділень / (у т.ч. пересувних) станом на 01.10.2017 (об'єктів поштового зв'язку)

Наявна кількість поштових скриньок загального користування станом на 01.10.2017

Населені пункти, в яких відсутні поштові відділення (відсутні поштові скриньки загального користування) станом на 01.10.2017'

Планується відкрити поштових відділень / (встановити поштових скриньок чи пересувних відділень*) у 2018р.

Всього

у міській місцевості

у сільській місцевості

 

Всього

у міській місцевос­ті

у сільській місцевості

Назва населеного пункту

кількість населен­ня

поштові скриньки

(+  -  в наявності)

обслуго­вуються листо­ношею

Всього

у міській місцевос­ті

у сільській місцевості

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Тальнівська ОТГ

3

1

2

11

9

2

Червоне

203

-

так

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Тарасівка

12

-

так

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степне

95

-

так

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здобуток

634

+

так

 

 

 

 

Додаток 9

Забезпечення Тальнівської ОТГ послугами кабельного телебачення та мережі Інтернет

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     одиниць

Район (місто)

Наявність кабельного телебачення  на 01.10.2017 (зазначити оператора)

Кількість споживачів кабельного телебачення

Оператор мережі Інтернет, що надає послуги на 01.10.2017

Кількість споживачів мережі Інтернет на 01.10.2017

Планується забезпечити  у 2018 р. споживачів мережі Інтернет

у міській місцевості

у сільській місцевості

у міській місцевості

у сільській місцевості

у міській місцевості

у сільській місцевості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

ПП  Ритм ТВ

1110

-

-

1110

-

555

70

 

Укртелеком

-

-

Укртелеком

1700

51

100

20

 

Інтертелеком

-

-

Інтертелеком

700

900

20

10

 

 

 


Додаток 10

Перелік інвестиційних проектів, які будуть реалізовуватися у 2018 році

у Тальнівському  районі

№ п/п

Назва інвестиційного проекту

Назва та адреса підприємства, контактний телефон

Керівник підприємства (П.І.Б., посада, телефон)

Підприємство-інвестор (назва, юридична адреса)

Економічний ефект

 (орієнтовна вартість проекту, запланована кількість робочих місць),тис.грн.

Терміни реалізації проекту

(дата початку та завершення реалізації проекту)

1.

Розроблення містобудівної-документації населених пунктів м. Тальне, с. Соколівочка, с. Степне, с. Червоне, с. Здобуток, с. Тарасівка.

Сектор економічного розвитку та інвестицій

 

 

Сноз О.А.

096-401-02-62

 

705,0

2018р.

2.

“Запровадження енергозбереження в дошкільному навчальному закладі №8 “Казка” (м. Тальне, вул. Шкільна1); капітальний ремонт-заміна дерев’яних вікон та дверей на енергозберігаючі вікна та двері”

Відділ освіти

Коломинська Тетяна Борисівна

3-13-12

 

950,5

2018р.

3.

Запровадження енергозбереження в дошкільному навчальному закладі №1 “Ромашка” (м. Тальне, вул. Майданецька,15); капітальний ремонт-заміна дерев’яних вікон та дверей на енергозберігаючі вікна та двері

Відділ освіти

Коломинська Тетяна Борисівна

3-13-12

 

671,0

2018р.

4.

Запровадження енергозбереження в дошкільному навчальному закладі №3 “Сонечко” (м. Тальне, вул. Толстого, 5а); капітальний ремонт-заміна дерев’яних вікон та дверей на енергозберігаючі вікна та двері

Відділ освіти

Коломинська Тетяна Борисівна

3-13-12

 

1550,6

2018р.

5.

Запровадження енергозбереження в дошкільному навчальному закладі №4 “Світлячок” (м. Тальне, вул. Вільних Козаків, 83а); капітальний ремонт-заміна дерев’яних вікон та дверей на енергозберігаючі вікна та двері

Відділ освіти

Коломинська Тетяна Борисівна

3-13-12

 

1124,6

2018р.

6.

Запровадження енергозбереження в дошкільному навчальному закладі №6 “Золотий ключик” (м. Тальне, провул. Зелений, 3); капітальний ремонт-заміна дерев’яних вікон та дверей на енергозберігаючі вікна та двері

Відділ освіти

Коломинська Тетяна Борисівна

3-13-12

 

792,0

2018р.

7.

Капітальний ремонт котельні з встановленням твердопаливних котлів загальною потужність 230 кВт ДНЗ №3 “Сонечко” в м. Тальне по вул. Толстого, 5а Тальнівського району Черкаської області

Відділ освіти

Коломинська Тетяна Борисівна

3-13-12

 

649,4

2018р.

8.

Комплекс енергозберігаючих заходів по теплозбереженню із заміною віконних блоків, капітальним ремонтом системи опалення та утепленням фасадів в Тальнівському навчально-виховному комплексі «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – гімназія» в м.Тальне Черкаської області

Відділ освіти

Коломинська Тетяна Борисівна

3-13-12

 

1 491,3

2018р.

9.

Комплекс енергозберігаючих заходів по утепленню фасадів та покриття будівлі Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 за адресою: вул.Майданецька, 1, м.Тальне, Черкаська область

Відділ освіти

Коломинська Тетяна Борисівна

3-13-12

 

2 710,9

2018р.

10.

Капітальний ремонт з використанням енергозберігаючих технологій Соколівоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів яка розташована за адресою вул.Коцюбинського, 26 с.Соколівочка Тальнівського району Черкаської області

Відділ освіти

Коломинська Тетяна Борисівна

3-13-12

 

452,6

2018р.

11.

Капітальний ремонт будівлі Тальнівської дитячої музичної школи за адресою: вул.Гагаріна, 10, м.Тальне, Черкаська область

 

Відділ культури

Качур Альона Ісамутдинівна 3-10-22

 

3 579,8

2018р.

12.

Електропостачання робітничого селища Тальнівського щебеневого заводу «Будівництво підстанції 10/0,4 кВ та ліній електричних мереж по вул.Кар’єрній, пров.Робітничий в м.Тальне Черкаської області. І частина ТУ»

Сектор ЖКГ

Каплюченко Петро Григорович

3-09-78

 

1 126,4

2018р.

13.

Капітальний ремонт вул.Вишнева у м.Тальне Черкаська область

Відділ ЖКГ

Коваль Мирослав Сергійович

3-09-78

 

834,4

2018р.

14.

Капітальний ремонт вул.Вокзальна (2 ділянка) у м.Тальне Черкаська область

Відділ ЖКГ

Коваль Мирослав Сергійович

3-09-78

 

2 684,5

2018р.

15.

Капітальний ремонт вул.Вільних Козаків у м.Тальне Черкаська область

Відділ ЖКГ

Коваль Мирослав Сергійович

3-09-78

 

521,8

2018р.

16.

Придбання насосного обладнання головної насосної станції

КП «Водоканал»

Росол Володимир Іванович

3-09-30

 

210,0

2018р.

17.

Проведення очисних робіт на 5-ти каналізаційних станціях

КП «Водоканал»

Росол Володимир Іванович

3-09-30

 

241,0

2018р.

18.

Придбання насосної станції підкачки 3-го підйому

КП «Водоканал»

Росол Володимир Іванович

3-09-30

 

70,0

2018р.

19.

Придбання асенізаторної машини (б/в)

КП «Водоканал»

Росол Володимир Іванович

3-09-30

 

300,0

2018р.

20.

Придбання автотранспортного засобу для перевезення обладнання та бригади слюсарів із проведення аварійно-відновлюваних робіт машини (б/в) (УАЗ, Газель)

КП «Водоканал»

Росол Володимир Іванович

3-09-30

 

250,0

2018р.

21.

Придбання автотранспорту для техперсоналу (інженерної служби, майстрів) (Нива – б/в)

КП «Водоканал»

Росол Володимир Іванович

3-09-30

 

160,0

2018р.

22.

Відновлення дебіту водозабірної свердловини в районі Тальнівського МКК

КП «Водоканал»

Росол Володимир Іванович

3-09-30

 

135,1

2018р.

23.

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання і захоронення відходів в Тальнівській ОТГ Черкаської області:

-         екскаватор-навантажувачT4B-825 TEREX;

-         сміттєвоз АТ-2033 на базі шасі МАЗ-4371;

-         62 сміттєвих баків 1,1 куб.м. (0,8т.).  

Відділ ЖКГ

Коваль Мирослав Сергійович

3-09-78

 

2 189,6

1 400,0

   372,0

2018р.

24.

Придбання автомобіля дорожнього комбінованого МДКЗ з піскорозкидальним обладнанням та поворотним відвалом на базі самоскида МАЗ-5550С3 (4х2)

Відділ ЖКГ

Коваль Мирослав Сергійович

3-09-78

 

2 200,0

2018р.

25.

Придбання автогідропідйомника SOCAGET315  на базі шасі IvecoDaily

Відділ ЖКГ

Коваль Мирослав Сергійович

3-09-78

 

1 300,0

2018р.

26.

Придбання навісного обладнання для трактора

Відділ ЖКГ

Коваль Мирослав Сергійович

3-09-78

 

635,0

2018р.

27.

Капітальний ремонт водогону с.Здобуток

Відділ ЖКГ

Коваль Мирослав Сергійович

3-09-78

 

151,8

 

2018р.

28.

Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Гірський Тікич (0,8 км. Від кам’яної гряди старого млина до Тальнівського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія) - /капітальний ремонт/ в м.Тальне Черкаської області

Відділ ЖКГ

Коваль Мирослав Сергійович

3-09-78

 

1 580,1

2018р.

29.

Виготовлення робочого проекту капітального ремонту очисних споруд

Відділ ЖКГ

Коваль Мирослав Сергійович

3-09-78

 

700,0

2018р.

30.

Забезпечення 14 навчальних закладів установками очищення води типу Осмос GEMerlinNEW

Відділ освіти

Коломинська Тетяна Борисівна

3-13-12

 

292,8

2018р.

31.

Підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти - придбання кабінетів фізики, хімії та біології для Тальнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

Відділ освіти

Коломинська Тетяна Борисівна

3-13-12

 

900,0

2018р.

32.

Розвиток фізичної культури і спорту:

-придбання спортивного тренажерного майданчика для Тальнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2;

-придбання спортивного тренажерного майданчика для Тальнівського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія.

Відділ освіти

Коломинська Тетяна Борисівна

3-13-12

 

300,0

300,0

2018р.

33.

Облаштування притулку для утримання безпритульних тварин у с.Здобуток Тальнівського району Черкаської області

Відділ ЖКГ

Коваль Мирослав Сергійович

3-09-78

 

736,0

2018р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   За секретаря міської ради                                                           

 

                                          

 


ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_____ СЕСІЯ ___ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від ____.____.2017                                                                 

м. Тальне

 

Про затвердження акту приймання-передачі

майна територіальних громад сіл і міста

Тальнівського району до комунальної

власності Тальнівської міської

об’єднаної територіальної громади в особі

Тальнівської міської ради

       

Розглянувши акт приймання передачі майна об’єкту із спільної власності територіальних громад сіл і міста Тальнівського району до комунальної власності Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади,  на виконання рішення Тальнівської міської ради на прийняття таких об’єктів згідно рішення міської ради від 20.01.2017 № 1/8-8, відповідно до ст. ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», с. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», п. 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Цивільного та Господарського кодексів України, у зв’язку з утворенням на території району Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади, з метою дотримання вимог ст. 89 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг,  Тальнівська міська рада

 

в и р і ш и л а :

1. Затвердити акт приймання-передачі майна згідно додатку №1.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості та сфери послуг (голова комісії Накопюк В.І.)

 Міський голова                                                         О.В.Юрченко

Додаток 

до рішення міської ради

 № _______  від _______.17

 

ПЕРЕЛІК

актів приймання - передачі майна,яке передане у комунальну власність  Тальнівської об’єднаної територіальної громади

 

№ п/п

 

Дата складання акту

Кількість аркушів

 

1.       

Акт приймання-передачі Тальнівського районного музею історії хліборобства

28.10.2017

8

 

 

 

За секретаря міської ради