Проекти рішень до засідання позачергової 9 сесії Тальнівської міської ради VІІІ скликання

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я      ПРОЕКТ

 

від  11.07.2017                                                                 № 9/8-__

м. Тальне

 

Про передачу об’єктів комунальної

власності Тальнівської міської

об’єднаної територіальноїї громади

до спільної власності територіальних

громад сіл і міст Тальнівського району

 

Розглянувши лист Тальнівської центральної районної лікарні від 26.06.2017 року № 750-ІАВ, з метою забезпечення законності та недопущення припинення надання медичної допомоги населенню ФАПами, прийнятими у комунальну власність Тальнівської міської ОТГ відповідно до рішення міської ради від 20.01.2017 року № 1/8-8 «Про прийняття об’єктів із спільної власності територіальних громад сіл і міста Тальнівського району до комунальної власності Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» через відсутність ліцензії на медичну практику та неможливість надання медичної допомоги населенню самостійно без лікарів приписних дільниць, керуючись ст. ст. 25, 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», міська рада

в и р і ш и л а :

 

1. Передати із 01 серпня 2017 року із комунальної власності Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади до спільної власності територіальних громад сіл і міста Тальнівського району майно згідно з додатком 1.

2. Утворити комісію з питань передачі вказаних у додатку 1 до цього рішення майна у складі згідно з додатком 2.

2.1. комісії здійснити процедуру передачі індивідуально визначеного майна медичних закладів с.Гордашівка, с.Здобуток, с.Соколівочка, с.Червоне.

3. Відділу організаційно – кадрової роботи врегулювати трудові відносини працівників означених закладів.

4. Відділу житлово – комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування подати на затвердження  Тальнівської міської ради акти прийому-передачі індивідуально визначеного майна медичних закладів до 1 вересня 2017 року.

5. Організацію за виконанням рішення покласти на начальника фінансового управління Тальнівської міської ради С.О. Ковалишину.

6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської радИ з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості та сфери послуг (ГОЛОВА КОМІСІЇ Накопюк В.І.).

                                 

Міський голова                                                  О.В.Юрченко                                                                                                    

Додаток 1

до рішення сесії міської ради від 11.07.2017

№ 9/8- __

 

Балансова вартість індивідуально визначеного майна, яке пропонується передати із комунальної власності Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади до спільної власності територіальних громад сіл і міста Тальнівського району

 

№ п/п

Назва юридичної особи

Балансоутримувач/Орган управління

Основні засоби

Матеріальні запаси

Транспортні засоби

Всього

9

ФАП с.Здобуток

 

(приміщення не  передається)

Тальнівська міська рада

0

2956,97 в т.ч. медикаменти

267,97

0

2956,97

10

ФАП с.Гордашівка

 

(приміщення не  передається)

Тальнівська міська рада

2800,00

18221,00

 в т.ч. медикаменти

953,73

0

18221,00

11

ФАП с.Соколівочка

 

(приміщення не  передається)

Тальнівська міська рада

0

17025,53 в т.ч.

медикаменти

946,73

0

17025,53

12

ФАП с.Червоне

 

(приміщення не  передається)

Тальнівська міська рада

0

5463,16 в т.ч. медикаменти

734,26

0

5463,16

 

 Міський голова                                   О.В.Юрченко  

       Додаток 2

до рішення сесії міської ради

11.07.2017   № 9/8-___

 

СКЛАД КОМІСІЇ

з питань передачі індивідуально визначеного майна медичних закладів с.Гордашівка, с.Здобуток, с.Соколівочка, с.Червоне

 

 

1.     Голова комісії  - Юрченко Олексій Віталійович, міський голова.

 

Члени комісії:

 

2.     Щербатюк Володимир Володимирович -  в.о. старости сіл Соколівочка, Червоне та  селища Степне;

 

3.     Царенко Петро Павлович - в.о. старости села Гордашівка;

 

4.     Капець Остап Іванович - в.о. старости с.Здобуток та селища Тарасівка;

 

5.     Кибаленко Лариса Іванівна -  спеціаліст І категорії, головний бухгалтер апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету;

 

6.     Ковалишина Світлана Олексіївна -  начальник фінансового управління Тальнівської міської ради;

 

7.     Солошенко Михайло Іванович -  завідувач сектору з юридичних питань апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету;

 

8.     Островська Оксана Анатоліївна - начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету;

 

9.     Красновська Наталія Вікторівна - начальник відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету.

 

10.                        Солошенко Тарас Васильович -  депутат міської ради;

 

11.                        Сноз Олег Андрійович -  депутат міської ради.

 

 Міський голова                                                                  О.В.Юрченко  

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

9СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від__.07.2017                     9/8-____

м.Тальне

 

Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради

№ 5/8-3 від 21.03.2017 року, № 3/8-3 від 21.03.2017 року

щодо Положень про виконавчі органи Тальнівської міської ради

 

З метою необхідності внесення змін та доповнень у Положення про виконавчі органи Тальнівської міської ради для забезпечення їх ефективної та повноцінної роботи, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

 

1. Внести зміни та доповнення  в рішення Тальнівської міської ради щодо затвердження Положень про виконавчі органи Тальнівської міської ради – фінансове управління, відділ освіти, молоді та спорту, відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації :

 

1.1.  № 5/8-3 від 21.03.2017 року «Про внесення змін у рішення міської ради від 12.01.2017 року № 1/8-3  «Про затвердження структури апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету» (із внесеними змінами згідно рішення міської ради від 17.02.2017 № 3/8-17)», виклавши додаток № 3 Положення про фінансове управління Тальнівської міської ради в новій редакції згідно додатку № 1.

1.2. № 3/8-3 від 21.03.2017 року «Про внесення змін в рішення міської ради № 1/8-3 від 12.01.2017 року «Про затвердження структури апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету», виклавши додаток № 2 Положення про відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради в новій редакції згідно додатку № 2.

1.3. № 3/8-3 від 21.03.2017 року «Про внесення змін в рішення міської ради № 1/8-3 від 12.01.2017 року «Про затвердження структури апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету», виклавши додаток № 3 Положення про відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради в новій редакції згідно додатку № 3.

2. Організацію за виконанням рішення покласти на начальника фінансового управління Тальнівської міської ради С.О. Ковалишину.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Тальнівської міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту, молоді, сім’ї та соціального захисту населення (голова комісії Солошенко Т.В.).

 

Міський голова                                      О.В.Юрченко  

       Додаток  № 1

до рішення міської ради

№ 9/8-__ від ___.07.2017

 

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансове управління

Тальнівської міської ради (нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. Фінансове управління Тальнівської міської ради (далі – Управління) є виконавчим органом Тальнівської міської ради, що утворюється міською радою, є підзвітним та підконтрольним Тальнівській міській раді, підпорядковується її виконавчому комітету та міському голові. Управління є відповідальним за виконання частини повноважень виконавчих органів ради, покладених на нього у встановленому порядку.

Юридична адреса фінансового управління Тальнівської міської ради: 20401, Черкаська область, м. Тальне, вул. Соборна, 30б, телефон (04731) 3-09-77.

Скорочена назва –фінансове управління Тальнівської міської ради.

1.2. Управління в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Бюджетним та Податковим кодексами України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства Фінансів, рішеннями Тальнівської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, прийнятими у межах їх компетенції, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.

1.3. Управління є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати та закривати рахунки в органах казначейства, у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у судах. Управління має  печатку із зображенням Державного Герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи, є головним розпорядником бюджетних коштів в частині міжбюджетних трансфертів.

1.4. Управління має такі структурні підрозділи:

- відділ видатків;

- відділ доходів;

- сектор внутрішнього аудиту.

1.5. Структурні підрозділи Управління не мають статусу юридичної особи. Вони діють у складі Управління, керуються цим Положенням та Положенням про ці підрозділи.

1.6. Порядок взаємодії Управління з іншими виконавчими органами Тальнівської міської ради визначається міським головою.

2. Завдання та повноваження Управління

Управління утворено для здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади (далі по тексту – Тальнівської міської ОТГ), ефективного використання її фінансових ресурсів

2.1. Основними завданнями Управління є:

1) забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади;

2) складання розрахунків до проекту бюджету Тальнівської міської ОТГ   і подання на розгляд виконкому та затвердження Тальнівською міською радою;

3) підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку Тальнівської міської ОТГ;

4) розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

5) здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених Тальнівською міською радою;

6) здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету Тальнівської міської ОТГ, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

7) залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій Тальнівської міської ОТГ незалежно від форм власності і коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

8) об’єднання на договірних засадах коштів бюджету Тальнівської міської ОТГ та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів громади;

9) здійснення відповідно до законодавства контролю  за дотриманням зобов’язань щодо платежів до бюджету Тальнівської міської ОТГ на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) реалізує відповідно до Бюджетного кодексу України фінансову політику Тальнівської міської ради;

2) організовує роботи щодо складання проекту бюджету Тальнівської міської ОТГ і забезпечує його виконання згідно з вимогами бюджетного законодавства;

3) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

4) визначає порядок та термін розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

5) проводить на будь-якому етапі складання проекту бюджету Тальнівської міської ОТГ аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

6) приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту бюджету Тальнівської міської ОТГ перед поданням його на розгляд Тальнівської міської ради;

7) бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів Тальнівської міської ради, аналізує соціально-економічні показники розвитку Тальнівської міської ОТГ та враховує їх під час складання проекту бюджету Тальнівської міської ОТГ;

8) організовує роботу, пов’язану із складанням проекту бюджету Тальнівської міської ОТГ, за дорученням керівництва Тальнівської міської ради визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами міської ради матеріалів для підготовки проектів бюджету Тальнівської міської ОТГ;

9) подає на розгляд виконавчого комітету та Тальнівської міської ради проект бюджету Тальнівської міської ОТГ;

10) розглядає кошториси і штатні розписи бюджетних установ та організацій і виконавчих органів Тальнівської міської ради, що фінансуються з бюджету Тальнівської міської ОТГ;

11) забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису бюджету Тальнівської міської ОТГ встановленим бюджетним призначенням;

12) здійснює у процесі виконання бюджету Тальнівської міської ОТГ прогнозування доходів та проводить аналіз доходів;

13) організовує виконання бюджету Тальнівської міської ОТГ, а також разом з органами : державної фіскальної служби, державної казначейської служби, іншими структурними підрозділами міської ради забезпечує надходження доходів до бюджету Тальнівської міської ОТГ та вживає заходів для ефективного витрачання бюджетних коштів;

14) забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

15) забезпечує використання коштів Державного бюджету України, передбачених для бюджету Тальнівської міської ОТГ;

16) складає розпис доходів і видатків бюджету Тальнівської міської ОТГ, забезпечує його виконання, готує:

- пояснювальну записку про виконання бюджету Тальнівської міської ОТГ;

- зведення планів по мережі та контингентах установ, що фінансуються з бюджету Тальнівської міської ОТГ;

- пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних призначень.

17) здійснює у встановленому порядку організацію та управління виконання бюджету Тальнівської міської ОТГ, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

18) проводить моніторинг змін, що вносяться до бюджету Тальнівської міської ОТГ;

19) розглядає баланси і звіти про виконання бюджету Тальнівської міської ОТГ та інші звіти, подані державною казначейською службою та погоджує їх;

20) інформує Тальнівську міську раду про стан виконання бюджету Тальнівської міської ОТГ та подає на затвердження звіт за кожний звітний період (квартал, півріччя, 9 місяців, рік);

21) погоджує проекти розпорядчих документів виконавчих органів, пов’язані зі складанням і виконанням бюджету Тальнівської міської ОТГ;

22) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства та інших нормативних актів з фінансово-бюджетних питань;

23) розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів із резервного фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ;

24) витребує, одержує та узагальнює інформацію від структурних підрозділів Тальнівської міської ради, органів державної податкової служби, інших компетентних органів стосовно надходжень доходів бюджету Тальнівської міської ОТГ;

25) здійснює підготовку матеріалів, зведених аналітичних таблиць і розрахунків щодо доходів бюджету, здійснює моніторинг виконання бюджету Тальнівської міської ОТГ за доходами;

26) здійснює підготовку аналітичних доповідних записок про стан виконання дохідної частини бюджету Тальнівської міської ОТГ, розробляє пропозиції щодо вишукання додаткових джерел наповнення бюджету;

27) готує та подає Тальнівській міській раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду бюджету Тальнівської міської ОТГ для прийняття рішення про внесення змін до нього;

28) збирає та узагальнює інформацію про надходження місцевих податків і зборів до бюджету Тальнівської міської ОТГ, у тому числі в розрізі платників;

29) проводить разом з органами державної фіскальної служби аналіз стану надходжень доходів до бюджету Тальнівської міської ОТГ, готує пропозиції про доцільність запровадження місцевих податків, зборів, а також пільг;

30) здійснює контроль за станом виконання бюджету розвитку Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади, повнотою надходження коштів від приватизації, продажу та оренди майна і земельних ділянок, у тому числі в розрізі платників;

31) здійснює нагромадження та систематизацію інформації про окремі показники економічного розвитку громади щодо надходження податків і зборів з метою використання інформації для прогнозування доходів бюджету;

32) готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

33) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з бюджету Тальнівської міської ОТГ;

34) аналізує діяльність роботи бюджетних установ Тальнівської міської ради і подає пропозиції щодо їх вдосконалення;

35) здійснює підготовку та оформлення документів на отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів для бюджету Тальнівської міської ОТГ, адміністрування інших залучених фінансів;

36) розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, організацій;

37) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Управління;

38) здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

3. Права Управління

3.1. Управління має право:

1) одержувати в установленому порядку від виконавчих органів Тальнівської міської ради, органів державної казначейської служби, державної фіскальної служби, інших державних органів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, матеріали та інші документи, необхідні для складання проекту бюджету Тальнівської міської ОТГ та аналізу його виконання;

2) в установленому порядку та межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до ст. 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників і одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені Бюджетним кодексом України;

3) залучати фахівців інших структурних підрозділів Тальнівської міської ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян до розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

5) контролювати виконання власних наказів та порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні наказів Управління;

6) видавати в межах своєї компетенції накази, які є обов’язковими для виконання на території Тальнівської міської ОТГ всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовим особами та громадянами.

3.2. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами Тальнівської міської ради, підприємствами, установами  та організаціями, а також органами державної фіскальної служби, державної фінансової інспекції та державної казначейської служби.

3.3. Управління користується також й іншими правами, передбаченими для виконавчого органу Тальнівської міської ради Тальнівської міської ОТГ відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших норм чинного законодавства України.

4. Організація роботи Управління

4.1. Діяльність Управління здійснюється на основі перспективного та поточних планів роботи. Спеціалісти Управління працюють на основі плану роботи Відділу та індивідуальних планів роботи.

4.2. Начальник Управління здійснює керівництво діяльністю Управління, розподіляє обов’язки між працівниками, очолю та контролює їх роботу.

4.3. На період відпустки або на час відсутності начальника Управління його обов’язки виконує працівник Управління відповідно до розпорядження міського голови.

4.4. Виконавчий комітет Тальнівської міської ради зобов’язаний створити умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Управління, забезпечити їх окремим приміщенням, телефонним зв’язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов’язків, законодавчими та іншими нормативними актами, довідковими матеріалами та літературою.

4.5. У своїй діяльності Управління взаємодіє з іншими виконавчими підрозділами Тальнівської міської ради Тальнівської міської ОТГ, Департаментом фінансів та Департаментом економіки Черкаської ОДА, відділом статистики, органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства, іншими територіальними органами виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

4.6. Структуру та загальну чисельність Управління, витрати на його утримання затверджуються Тальнівською міською радою за пропозицією міського голови відповідно до чинних нормативних актів.

4.7. Штатний розпис Управління затверджується міським головою за поданням начальника Управління, при цьому чисельність працівників Управління, що пропонується до затвердження за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати – у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на Управління функцій.

5. Правовий статус начальника Управління, його права і обов’язки

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

5.2. Начальник Управління безпосередньо підпорядкований міському голові.

5.3. Начальник Управління відповідно до покладених на нього обов’язків:

1) здійснює загальне керівництво діяльністю Управління, забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на Управління завдань та доручень керівництва Тальнівської міської ради, визначає ступінь відповідальності своїх підлеглих;

2) затверджує положення про структурні підрозділи Управління та їх плани роботи, посадові інструкції працівників Управління;

3) забезпечує взаємодію Управління з іншими виконавчими органами ради;

4) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання Управління;

5) вносить в установленому порядку пропозиції міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Управління;

6) відповідає на звернення, скарги, запити й пропозиції громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо до Управління;

7) контролює дотримання особовим складом Управління вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України;

8) забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Управління;

9) координує організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Управління;

10) видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання особовим складом Управління;

11) затверджує розпис доходів і видатків Тальнівської міської ради на рік і тимчасовий розпис на відповідний період;

12) забезпечує відповідність розпису бюджету Тальнівської міської ОТГ встановленим бюджетним призначенням;

13) подає на затвердження міському голові проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах затвердженої Тальнівською міською радою структури та загальної чисельності;

14) здійснює керівництво та відповідає за організацію роботи щодо забезпечення та дотримання чинного законодавства про охорону праці;

15) веде особистий прийом громадян та організовує розгляд пропозицій, заяв та скарг працівниками Управління згідно із Законом України «Про звернення громадян»;

16) забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності, приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників;

17) забезпечує системне та оперативне оприлюднення на веб-портал Тальнівської міської ради в мережі Інтернет інформації, що входить до компетенції Управління, дотримання законодавства про доступ до публічної інформації;

18) призначає на посаду і звільняє робітників та службовців;

19) видає у межах своїх повноважень розпорядження (накази), організовує і контролює їх виконання;

20) здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

5.4. Начальник Управління повинен знати: закони України, що стосуються діяльності Управління, укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій з питань фінансів; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову, державну мову.

5.5. Кваліфікаційними вимогами до посади начальника Управління є наявність вищої освіти економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років, за необхідності, виходячи із виконання Управлінням основних завдань та функцій.

5.6. Начальник Управління несе відповідальність за :

1) неналежну організацію роботи Управління, незадовільний стан діловодства, службової та виконавської дисципліни;

2) незабезпечення виконання покладених на Управління завдань та функцій, передбачених цим Положенням;

3) недотримання законності в службовій діяльності працівниками Управління;

4) незадовільний стан професійної підготовки та виховної роботи з особовим складом Управління;

5) негативні наслідки наказів, доручень, самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов’язків та за бездіяльність;

6) незабезпечення створення належних умов з охорони праці;

7) невідповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

8) невиконання рішень Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень міського голови;

9) несвоєчасну і недостовірну подачу інформацій та звітів, що належать до компетенції Управління.

5.7. За відсутності начальника Управління його обов’язки виконує працівник Управління відповідно до розпорядження міського голови.

5.8. Начальник Управління здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Управління, а також покладених на нього завдань окремими рішеннями Тальнівської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

6. Права і обов’язки працівників Управління

6.1. Працівники Управління мають право:

1) користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України;

2) на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

3) на своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, досвіду та стажу роботи;

4) на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

5) на соціальний і правовий захист;

6) брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

7) вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

8) користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Працівники Управління зобов’язані:

1) дотримуватися Конституції України, законів та інших актів законодавства України;

2) працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна Тальнівської міської ради Тальнівської міської ОТГ та її виконавчих органів;

3) вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних обов’язків;

4) підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян;

5) утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися  чистоти в приміщенні адміністративної будівлі;

6) поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємовідносинах із співробітниками та відвідувачами;

7) постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію;

8) проявляти ініціативність, творчість у роботі;

9) дотримуватися обмежень, передбачених законодавством, щодо служби в органах місцевого самоврядування;

10) підтримувати авторитет Тальнівської міської ради Тальнівської міської ОТГ та її виконавчих органів;

11) зберігати інформацію про громадян, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншу інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню;

12) не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;

13) проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства;

14) суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування).

6.3. Працівники виконують й інші обов’язки відповідно до чинного законодавства.

6.4. Посадовим особам Управління забороняється:

1) брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України;

2) вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного законодавства, вважаються корупційними;

3) виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об’єднання громадян або конкретної особи;

4) приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв’язку зі свою службовою діяльністю;

5) брати участь у страйках.

7. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення

 діяльності Управління

7.1. Управління фінансується  за рахунок коштів бюджету Тальнівської міської ОТГ, виділених на його утримання.

7.2. Витрати на утримання Управління визначає Тальнівська міська рада.

7.3. Управління володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управління. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства України.

7.4. Оплата праці працівників Управління здійснюється відповідно до чинного законодавства.

8. Відповідальність посадових осіб Управління

8.1. Працівник Управління, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

8.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Управління притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

9. Заключні положення

9.1. Покладення на Управління обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань дотримання бюджетного законодавства та фінансового забезпечення, не допускається.

9.2. Ліквідація і реорганізація Управління здійснюється на підставі рішення сесії Тальнівської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

9.3. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією Тальнівської міської ради.

Міський голова                                              О.В.Юрченко

                                                                                                                             Додаток  № 2

до рішення міської ради

№ 9/8-___ від ___.07.2017

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ освіти, молоді та спорту

Тальнівської міської ради (нова редакція)

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ТАЛЬНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – відділ освіти, молоді та спорту) є виконавчим органом Тальнівської міської ради, який створюється Тальнівською міською радою, є підзвітним і підконтрольним Тальнівській міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету Тальнівської міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступнику міського голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків, а   з  питань  здійснення  делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади, підзвітний Управлінню освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації, з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів - Державній інспекції навчальних закладів України та з питань щодо розвитку фізичної культури і спорту, молодіжної політики - Державній службі молоді та спорту України.

Скороченаназва – відділосвіти, молоді та спорту.

1.2. Відділ освіти, молоді та спорту у своїй діяльності керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт» та іншими законами з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України,  Управління освіти і науки, Управління молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації, рішеннями Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими актами.

1.3. Працівники відділу освіти, молоді та спорту є посадовими особами Тальнівської міської ради.

1.4. Відділ освіти, молоді та спорту є юридичною особою, веде самостійний баланс, маєпечатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп і відповідні бланки з відображенням Державного Герба України, своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом,має право відкривати та закривати рахунки в органах казначейства,

1.5. Відділ освіти, молоді та спорту  фінансується  за   рахунок коштів бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади та інших, не заборонених законодавством, надходжень.

Структурута загальну чисельність відділу освіти, молоді та спорту, підпорядкованих відділу установ,  витрати на їх утримання затверджуються Тальнівською міською радою за пропозицією міського голови відповідно до чинних нормативних актів та рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Штатні розписивідділу освіти, молоді та спорту та підпорядкованих йому установ  затверджуються міським головою за поданням начальника відділу, при цьому чисельність працівників відділу, підпорядкованих йому установ,  що пропонується до затвердження за штатними розписами, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати – у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на відділ та підпорядковані структури функцій.

1.6. Положення про відділ освіти, молоді таспорту затверджується Тальнівською міською  радою.

1.7. Відділ освіти, молоді та спорту є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про бюджет Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на фінансування установ і закладів,  програм і заходів об’єднаної громади. Фінансову діяльність відділ освіти, молоді та спорту, як головний розпорядник бюджетних коштів, здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.

1.8. Майно, що є комунальною власністю Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади в особі Тальнівської міської ради і закріплене за відділом освіти, молоді та спорту, належить йому на праві оперативного управління. Відділосвіти, молоді та спорту володіє і користуєтьсяциммайномвідповідно до вимог чинного законодавстваУкраїни.

1.9. У межах своїх повноважень  відділ освіти, молоді та спорту організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, молоді, фізичної культури та спорту, здійснює контроль за їх реалізацією.

1.10. Основніпринципидіяльностівідділуосвіти, молоді та спорту:

-       доступність для кожного громадянинаусіх форм і типівосвітніхпослуг;

-       рівність умов кожноїлюдини для повноїреалізаціїїїздібностей, таланту, всебічногорозвитку;

-       гуманізм, демократизм, пріоритетністьзагальнолюдськихдуховнихцінностей;

-       органічнийзв'язокізсвітовою та національноюісторією, культурою, традиціями;

-       незалежністьосвітивідполітичнихпартій, громадських і релігійнихорганізацій; науковий, світський характер освіти;

-       єдність і наступністьсистемиосвіти;

-       безперервність і різноманітністьосвіти;

-       поєднання державного управління і громадськогосамоврядування в освіті.

1.11. Юридична адреса відділуосвіти, молоді та спортуТальнівської міської ради: 20401, Черкаська область, м. Тальне, вул. Соборна, 30б, телефон (04731) 3-12-11.

 

ІІ. МЕТА ВІДДІЛУ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

 

2.1. Метою відділу освіти, молоді та спорту є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, надання населенню якісних послуг у сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади.

 

ІІІ. ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА

 ВІДДІЛУ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

 

3.1.    Для досягнення метиВідділ вирішує наступні завдання:

3.1.1.  Здійснює реалізацію державної політики та політики Тальнівської міської ради в сферах освіти, фізичної культури, туризму, молоді та спорту на території Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади з урахуванням особливостей її соціально-культурного середовища.

Координує діяльність навчально-виховних, позашкільних, фізкультурно-спортивних закладів, що належать до сфери управління міської ради, організовує роботу з їх нормативного, кадрового, матеріально-технічного й науково-методичного забезпечення.

3.1.2.  Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, надає населенню якісні послуги в сфері фізичної культури і спорту.

3.1.3.  Здійснює контроль  за  дотриманням законодавства в галузі освіти,  Державного  стандарту   загальної  середньої освіти позашкільної освіти та вимог Базового компоненту дошкільної освіти  відповідними  навчальними  закладами  усіх типів і форм власності, розташованими на території Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади.

3.1.4.  Здійснює навчально-методичне керівництво, інспектування, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.

3.1.5.  Здійснює комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками на конкурсній основі, у тому числі керівними кадрами; удосконалення професійної кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація.

3.1.6.  Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.

3.1.7.   Здійснює проведення атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів усіх типів і форм власності, розташованих   на території Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади (не рідще, ніж один раз на 10 років).

3.1.8.   Забезпечує комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, у тому числі керівними кадрами; їх перепідготовку та атестацію в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України, веде облік і складає звіти з цих питань у межах своєї компетенції.

3.1.9. Сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності  у  навчально-виховному  процесі   дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів, розташованих на території  Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади.

3.1.10. Забезпечує в межах своїх повноважень розвиток різних форм позашкільної освіти, у тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань.

3.1.11. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади.

3.1.12. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади.

3.1.13. Забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів та координує діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом.

3.1.14. Готує проекти розпорядчих актівТальнівської міськоїради, її виконавчих органів і міського голови, у  т.ч. нормативного характеру.

3.1.15. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

3.1.16.      Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Тальнівської міської ради.

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний:

3.2.1.Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України та Статуті Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади.

3.2.2.  Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

3.2.3.  Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

3.2.4.  Забезпечити контроль за дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.

3.3.Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:

3.3.1.  Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.

3.3.2.  Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.

3.3.3.  Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками Тальнівської міської ОТГ повної загальної середньої освіти.

3.3.4.  Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти.

3.3.5.  Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах.

3.3.6.  Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

3.3.7.  Забезпечує формування календарних планів спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації.

3.3.8.  Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді.

3.3.9.  Розробляє i подає на розгляд Тальнівськоїміської ради пропозиції щодо проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, фізичної культури та спорту.

3.3.10.Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти, фізичної культури та спорту вТальнівськійміській об’єднаній територіальній громаді; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.

3.3.11.Забезпечує виконання рішень Тальнівськоїміської ради, виконавчого комітету, розпоряджень Тальнівського міського голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.

3.3.12.Аналізує стан освіти, культури та спорту вТальнівськійміській об’єднаній територіальній громаді, прогнозує розвиток дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно з освітніми потребами громадян; розробляє та організовує виконання міської програми розвитку освіти.

3.3.13.Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає пропозиції до виконавчого комітету міської  ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб Тальнівськоїміської ОТГ за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.

3.3.14.    Визначає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету Тальнівськоїміської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з обмеженими фізичними можливостями, у тому числі через розвиток інклюзивних форм навчання.

3.3.15.    Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету Тальнівськоїміської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створює належні умови для складання державної підсумкової атестації екстерном.

3.3.16.    Вносить пропозиції до виконавчого комітету Тальнівськоїміської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяє їх матеріальній підтримці.

3.3.17.    Погоджує проекти будівництва загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню.

3.3.18.    Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повно-цінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля.

3.3.19.Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.

3.3.20.Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів.

3.3.21.Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю.

3.3.22.Координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя.

3.3.23.Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

3.3.24.Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.

3.3.25.Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

3.3.26.Координує роботу міського методичного кабінету, спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації , професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів.

3.3.27.Впроваджує в практику навчальні плани і програми, затверджені Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани загальноосвітніх та погоджує річні плани роботи позашкільних навчальних закладів; погоджує навчальні плани приватних навчальних закладів, що надають загальну середню освіту; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм.

3.3.28.Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, що належать до сфери управління Тальнівськоїміської ради.

3.3.29.Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів.

3.3.30.Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.

3.3.31.Забезпечує участь дітей у міських, обласних, Всеукраїнських предметних олімпіадах, участь у роботі Малої академії наук, чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.

3.3.32.Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.

3.3.33.Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

3.3.34.Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

3.3.35.Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохо-чення та нагородження працівників освіти.

3.3.36.Здійснює координаційну роботу навчальних закладів та установ освіти, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу.

3.3.37.Сприяє матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем.

3.3.38.Організовує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період.

3.3.39.Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного режиму в навчальних закладах та надає практичну допомогу в проведенні відповідної роботи.

3.3.40.Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання.

3.3.41. Координує формування та використання закладами та установами освіти видатків загального та спеціального фондів бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади, а також коштів, залучених закладами з інших джерел.

3.3.42. Надає та реалізує пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

3.4. Відділ має право:

3.4.1.  Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, фізичної культури  та спорту та розгляду  питань,  що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів і спеціалістів.

3.4.2.  Брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності.

3.4.3.  Скликати міські конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

3.4.4.  ВноситиТальнівськійміській раді пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади. 

3.4.5.  Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;

3.4.6.  Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

3.5. Відділ освіти, молоді та спорту під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Тальнівської міської ради об’єднаної територіальної громади та органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими об’єднаннями.

 

IV. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

 

4.1.    Штатний розпис Відділу затверджується міським головою за поданням начальника відділу освіти, молоді та спорту в межах структури, загальної чисельності Відділу, витрат на його утриманняг, затверджених Тальнівською міською радою за пропозицією міського голови відповідно до чинних нормативних актів.   

4.2.    Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.

4.3.    Працівники Відділу – посадові особи місцевого самоврядування, відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду і звільняються з посади Тальнівським міським головою згідно вимог діючого законодавства.

4.4.    При відділі освіти, молоді та спорту може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.

 

V. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

 

5.1.    Відділ освіти, молоді та спорту очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади за розпорядженням Тальнівського міського голови, за підсумками конкурсу на заміщення вакантної посади начальника відділу освіти, молоді та спорту, або за іншою процедурою, передбаченою вимогами чинного законодавства.

5.2.    Начальник Відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу.

5.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

5.2.3. Діє без доручення від імені Відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами.

5.2.4. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

5.2.5.  Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та визначає ступінь їх відповідальності.

5.2.6.  Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із функціонуванням галузі.

5.2.7.  Надає пропозиції міському голові щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади працівників Відділу.

5.2.8.  Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

5.3. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Відділу.

 

VI. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

 

6.1.                  Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Тальнівської міської  об’єднаної територіальної громади,які виділені на його утримання.

6.2.                  Джерелами фінансування Відділу є:

-         кошти бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади;

-         інші кошти, передані Відділу згідно з чинним законодавством.

6.3.                  Майно, яке знаходиться на балансі Відділу, є комунальною власністю Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади та перебуває в оперативному управлінні відділу.

6.4.                   Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

 

VIІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1.Ліквідація та реорганізація відділу освіти, молоді та спорту здійснюються на підставі рішення Тальнівської міської  ради, відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією Тальнівської міської ради.

 

Міський голова                                        О.В. Юрченко

Додаток  № 3

до рішення міської ради

№ 9/8-____ від ___.07.2017

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради (нова редакція)

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  Тальнівської міської ради  (далі – Відділ) є виконавчим органом Тальнівської міської ради, який створюється Тальнівською міською радою і в межах Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади, забезпечує виконання завдань у сфері культури, туризму, релігії та діяльності засобів масової інформації.

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний Тальнівській міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Тальнівської міської ради, міському голові, заступнику міського голови, секретарю міської ради та керуючому справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. Відділ у своїйдіяльностікеруєтьсяКонституцієюУкраїни, законами України «Про культуру»,  «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї і музейну справу», актами Президента України та КабінетуМіністрівУкраїни, іншиминормативними актами, щорегулюютьпитаннякультури, туризму та діяльностізасобівмасовоїінформації, рішеннями Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, данимПоложенням.

1.4. Відділ є юридичною особою, веде самостійний баланс, має право відкривати та закривати рахунки в органах казначейства,маєпечатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штамп і відповідні бланки з відображенням Державного Герба України, своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом.

 Відділ є головним розпорядником бюджетних коштів за видатками, які визначені рішенням про бюджетТальнівської міської об’єднаної територіальної громади на фінансування установ і закладів,  програм і заходів об’єднаної громади. Фінансову діяльність Відділ, як головний розпорядник бюджетних коштів, здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.

1.5. Скорочена назва відділу – відділ культури Тальнівської міської ради.

1.6. Юридична адреса відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  Тальнівської міської ради : 20401, Черкаська область, м. Тальне, вул. Гагаріна, 8, телефон (04731) 3-10-22.

 

2. Мета Відділу

1.2. Метою Відділу є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади в сфері культури та туризму, діяльності засобів масової інформації шляхом виконання державних, обласних та місцевих програм, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного иа туристичного простору населених пунктів Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади та надання якісних послуг через мережу закладів та комунальних підприємств.

 

3. Основні завдання, функції та права Відділу

3.1. Основними завданнями  Відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері культури і туризму, кінематографії, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігії та роботи із засобами масової інформації на території громади.

3.2.Відділвідповідно до визначенихповноважень (в межах громади) виконуєтакізавдання:

1) здійснює контроль за дотриманнямпідприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у сферікультури, туризму, охороникультурноїспадщини та діяльностізасобівмасовоїінформації;

2) аналізує стан та тенденції культурного розвиткугромади та вживаєзаходівщодоусуненнявиявленихнедоліків;

3) забезпечуєефективне і цільовевикористаннявідповіднихбюджетнихкоштів;

4) розробляєпроектирозпорядженьміськогоголови у сферікультури, туризму та діяльностізасобівмасовоїінформації;

5) бере участь у розробленніпроектіврозпорядженьміськогоголови, проектів нормативно-правовихактів, головнимирозробникамияких є іншіструктурніпідрозділи;

6) готуєсамостійноабо разом з іншимиструктурнимипідрозділамиінформаційні та аналітичніматеріали для поданняміськомуголові;

7) готує (бере участь у підготовці) проектиугод, договорів, протоколівробочихгруп у межах своїхповноважень;

8) розглядає в установленомузаконодавством порядку зверненнягромадян;

9) опрацьовуєзапити і зверненнянароднихдепутатівУкраїни та депутатіввідповіднихмісцевих рад;

10) забезпечує доступ до публічноїінформації, розпорядникомякої є відділ;

11) постійноінформуєнаселення про стан здійсненняповноважень, покладених на відділ;

12) забезпечує у межах своїхповноваженьвиконаннязавданьмобілізаційноїпідготовки, цивільногозахистунаселення, дотриманнявимогзаконодавства з охоронипраці, пожежноїбезпеки;

13) організовує роботу з укомплектування, зберігання, облікута  використанняархівнихдокументів;

14) бере участь у вирішеннівідповідно до законодавстваколективнихтрудовихспорів (конфліктів);

15) забезпечуєзахистперсональнихданих;

16) здійснюєзагальнекерівництво закладами культуриТальнівської міської об’єднаної територіальноїгромади та підвідомчимиустановами – Тальнівською центральною бібліотекоюТальнівськоїміської ради Тальнівського району Черкаськоїобласті, Тальнівськоїдитячоюмузичною школою Тальнівськоїміської ради Тальнівського району Черкаськоїобласті, ТальнівськиммузеємісторіїТальнівськоїміської ради Тальнівського району Черкаськоїобласті, Тальнівськимміським Центром культури та дозвілля, бібліотечними закладами с. Здобуток, с. Соколівочки, с. Червоного та с. Гордашівки, клубними закладами с. Здобуток, с. Соколівочки та с. Гордашівки та групою по бухгалтерськомуоблікувідділукультури, туризму та з питаньдіяльностізасобівмасовоїінформаціїТальнівської міської ради;

17) створюєумови для:

- розвиткусоціальноїінфраструктури у сферах культури, туризму, діяльностізасобівмасовоїінформації та підвищеннярівняматеріально-технічногозабезпеченнятакоїінфраструктури;

- розвиткуусіхвидіваматорськогомистецтва, художньоїтворчості, а також для організації культурного дозвіллянаселення;

- задоволеннянаціонально-культурних потреб коріннихнародів і національнихменшин;

- забезпечення доступу населення до надбанькультури, традицій і звичаївкоріннихнародів та національнихменшин;  

- сприяннядіяльностігромадськихорганізацій, щофункціонують у сферікультури та мистецтва;

- збереження та розвиткукультуриукраїнськоїнації, етнічної, мовноїсамобутностінаціональнихменшин;

- налагодженнявзаєморозумінняміжрелігійнимиорганізаціямирізнихвіросповідань та конфесій, вирішенняспірнихміжцерковнихпитань, проведеннябогослужінь, релігійнихобрядів, церемоній та процесій;

- сприяннябудівництву, ремонту та реставраціїкультовихбудівель;

18) проводить фестивалі, конкурси, огляди народноїтворчості, художнівиставки з метою популяризаціїоб'єктівкультурноїспадщини;

19) бере участь у проведенні справ обліку, охорони, реставрації, використання й популяризаціїпам'ятоккультурноїспадщини;

20) сприяєвідродженнюосередківтрадиційноїнародноїтворчості та ремесел;

21) здійснює:

- координаціюдіяльностіпідприємств, установ та організацій у сферікультури, туризму та діяльностізасобівмасовоїінформації, щоперебуваютьу  сферіуправліннягромадинезалежновідформивласності;

- функціїзамовника, укладає з цією метою договори  провиявлення,  дослідження,  консервацію,  реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосуванняоб'єктівкультурноїспадщини та інші заходи щодоохороникультурноїспадщини;

22) забезпечує:

- доступ юридичних і фізичнихосіб до інформації, щоміститься у витягах з Державного реєструнерухомихпам'ятокУкраїни, а такожнадаєінформацію про програми та проектизмін у зонах охоронипам'ятоккультурноїспадщини та в історичних  ареалах  населенихмісць;

- захистоб'єктівкультурноїспадщинивідзагрозизнищення, руйнуванняабопошкодження;

- виготовлення, встановлення та утриманняохороннихдощок, охороннихзнаків, іншихінформаційнихнаписів, позначок на пам'яткахкультурноїспадщиниабо в межах їхтериторій;

- дотримання режиму використанняпам'ятоккультурноїспадщинимісцевогозначення, їхтериторій, зон охорони;

- збирання та обробленнястатистичнихданих у сферікультури, туризму та діяльностізасобівмасовоїінформації і контроль за їхдостовірністю;

23) організовує:

- проведенняфестивалів, конкурсів, оглядівпрофесійного та аматорськогомистецтва, художньоїтворчості, виставокнародниххудожніхпромислів та іншихзаходів з питань,  що належать до повноваженьвідділу;

24) роз'яснює через засобимасовоїінформації роботу об’єднаноїтериторіальноїгромади, провадитьінформаційну, рекламну та видавничудіяльність;

25) подає в установленому законом порядку клопотання про нагородженняпрацівниківкультури за високідосягнення у праці та творчійдіяльностідержавниминагородами і відомчимивідзнаками;

26) організовуєбухгалтерськийоблік і звітність та встановлюєпремії і надбавки працівникампідвідомчихустанов за високийрівеньтворчої, культурно-освітньоїроботи, застосовуєіншіформиморального  іматеріальногозаохочення;

27) здійснює контроль за цільовимвикористанням і технічним станом об’єктівкультуригромади, забезпечуєефективнеїхвикористання та відповідає за дотриманнямбезпеки та охоронипраціпід час проведення культурно-масовихзаходів;

28) виконуєіншіфункції, щовипливають з покладених на ньогозавдань.

3.3. Відділ для здійсненняповноважень та виконанняпокладених на ньогозавданьмає право:

- одержувати в установленому законом порядку відіншихструктурнихпідрозділівапаратууправлінняТальнівськоїміської ради та їївиконавчогокомітету, підприємств, установ та організаційнезалежновідформивласності та їхпосадовихосіб (в межах територіїТальнівської міської об’єднаної територіальної громади) інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконанняпокладених на відділзавдань;

- залучати до виконанняокремихробіт, участі у вивченніокремихпитаньспеціалістів, фахівцівіншихструктурнихпідрозділівапаратууправлінняТальнівськоїміської ради та їївиконавчогокомітету, підприємств, установ та організаційнезалежновідформивласності та їхпосадовихосіб (за погодженнямізкерівниками), представниківгромадськихоб’єднань (за згодою);

- вносити в установленому порядку пропозиціїщодоудосконаленняроботи в галузікультури;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органіввиконавчоївлади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціальногозв’язку та іншимитехнічнимизасобами;

- скликати в установленому порядку наради, проводитисемінари та конференції з питань, щоналежать до компетенціївідділу.

 

IV.  Керівництво та апарат Відділу

4.1. Відділочолює начальник, якийпризначається на посаду і звільняється з посади міським головою у відповідності до чинного законодавства

4.2. Начальник Відділу:

- здійснюєкерівництвовідділом, несеперсональнувідповідальність за організацію та результатийогодіяльності, сприяєствореннюналежних умов праці у відділі;

- подає на затвердженняТальнівською міською радоюПоложення про Відділ;

- затверджуєпосадовіінструкціїпрацівниківвідділу та розподіляєобов’язкиміж ними;

- планує роботу відділу, вносить пропозиціїщодоформуванняпланівроботизакладівкультури та контролюєїхвиконання;

- вживаєзаходів до удосконаленняорганізації та підвищенняефективноїроботивідділу;

- звітує перед міським головою про виконанняпокладених на відділзавдань та затвердженихпланівроботи;

- представляєінтересивідділу у взаємовідносинах з іншимиструктурнимипідрозділами, підприємствами, установами та організаціями – за дорученнямміськогоголовиабо заступника міськогоголови;

- видає у межах своїхповноваженьнакази, організовує контроль за їхвиконанням;

- подає на затвердженняміськомуголовіпроектикошторису та штатного розписувідділу в межахстуктури та загальної чисельності відділу, витрат на його утримання, затверджених Тальнівською міською радою за пропозицією міського голови відповідно до чинних нормативних актів;

- розпоряджається коштами у межах затвердженогоміським головою кошторисувідділу;

- здійснюєдобіркадрів;

- прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченомузаконодавством про працю, працівниківвідділу, їхзаохочення та притягнення до дисциплінарноївідповідальності;

- проводить особистийприйомгромадян з питань, що належать до повноваженьвідділу;

- забезпечуєдотриманняпрацівникамивідділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавськоїдисципліни.

4.3. Накази начальника відділу, щосуперечатьКонституції та законам України, актам Президента України, КабінетуМіністрівУкраїни, міністерств, іншихцентральнихорганіввиконавчоївлади, можуть бути скасованіміським головою.

4.4. Відділ фінансується  за   рахунок коштів бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади та інших, не заборонених законодавством, надходжень.

4.5. Структурута загальну чисельність відділу культури, підпорядкованих відділу установ,  витрати на їх утримання затверджуються Тальнівською міською радою за пропозицією міського голови відповідно до чинних нормативних актів та рекомендацій профільного Міністерства.

4.6. Штатні розписи відділу культури та підпорядкованих йому установ  затверджуються міським головою за поданням начальника відділу, при цьому чисельність працівників відділу, підпорядкованих йому установ,  що пропонується до затвердження за штатними розписами, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати – у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на відділ та підпорядковані структури функцій.

 

V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1.Ліквідація та реорганізація Відділу здійснюються на підставі рішення Тальнівської міської  ради, відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією Тальнівської міської ради.

 

Міський голова                                                                      О.В. Юрченко

 

               ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА           ПРОЕКТ

         9 СЕСІЯ   8 СКЛИКАННЯ

                                                     Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від 11.07.2017 р.                                 № 9/8

м.Тальне

 

Про  затвердження порядку та нормативів

відрахувань частини чистого прибутку

(доходу) підприємствами

 комунальної власності Тальнівської

міської об’єднаної територіальної

громади на 2018 рік

 

З метою наповнення  бюджету об’єднаної територіальної громади додатковими коштами, відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України № 2456-VІ від 08.07.2010 року, на підставі п.12.3 ст. 12  Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VІ, керуючись п. 29 ч. 1 ст. 26,  ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

                                      в и р і ш и л а :

 

1. Встановити норматив відрахування частини чистого прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами комунальної власності у розмірі 15 відсотків чистого прибутку.

          2. Частина чистого прибутку (доходу) самостійно нараховується платником за ставкою визначеною у п.1 даного рішення і сплачується комунальними підприємствами до загального фонду  бюджету об’єднаної територіальної громади наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

        3. Частина чистого прибутку, що підлягає сплаті до бюджету об’єднаної територіальної громади комунальними підприємствами відповідно до форми розрахунку, встановленою Державною податковою службою та зазначається в декларації з податку на прибуток підприємства.

       4. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається комунальними підприємствами до Тальнівського відділення Звенигородської ОДПІ  у строк, передбачений  для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

     5. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади, відкритий в управлінні державної казначейської служби у Тальнівському районі.

       6. Керівникам підприємств міської комунальної власності забезпечити надходження відрахувань частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади відповідно до зазначеного цим рішення Порядку.

       7. Рекомендувати Тальнівському відділенню Звенигородської ОДПІ здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати до бюджету об’єднаної територіальної громади відрахувань частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами.

      8. Дане рішення набуває чинності та застосовується з 01.01.2018 року.

       9. Вважати таким, що втратить чинність з 01.01.2018 року, рішення міської ради від 20.01.2017 року № 1/6-9 «Про затвердження порядку та нормативів відрахувань частини чистого прибутку(доходу) підприємствами міської комунальної власності на 2017 рік».

      10. Організацію за виконанням рішення покласти на начальника фінансового управління Тальнівської міської ради С.О. Ковалишину.

      11. Контроль за виконанням рішенням покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та  соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

Міський голова                                                               О.В.Юрченко