ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

ПРОЕКТ                                         РІШЕННЯ

 

Від .03. 2018 року                                                             № 19/8-

 

 

Про виконання бюджету об’єднаної

територіальної громади за 2017 рік

 

Розглянувши схвалений виконавчим комітетом Тальнівської міської ради звіт про виконаннябюджету об’єднаної територіальної громади за 2017 рік,врахувавши висновки постійної комісії міської ради з питань планування, фінансів,бюджету та соціально-економічного розвитку,  керуючись статтями 28 та 80 Бюджетного кодексу України та пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тальнівська міська радавідмічає.

За звітний період до бюджету Тальнівської  об’єднаної територіальної громади надійшло 103 107,2тис. грн.доходів, з них: до загального фонду – 97 912,0 тис. грн., спеціального фонду – 5195,2 тис. грн.

У складі доходів бюджету Тальнівської  міської  об’єднаної територіальної громади:

доходи загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) –
59579,8 тис. грн.;

доходи спеціального фонду (без міжбюджетних трансфертів) –
3148,3тис. грн.;

базова дотація – 582,1 тис. грн.;

додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 1937,2 тис. грн.;

стабілізаційна дотація – 379,2 тис. грн.;

освітня субвенція з державного бюджету – 20864,7 тис. грн.;

медична субвенція з державного бюджету – 12750,6 тис. грн.;

субвенціяз державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 179,2 тис. грн.;

інші субвенції –1147,9 тис грн., в тому числі по загальному фонді 259,4 тис. грн., по спеціальному фонді 888,5 тис. грн.;

субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилась на початок бюджетного періоду – 199,1 тис. грн.;

субвенція з державного бюджету на будівництво/ капітальний ремонт/ реконструкцію малих групових будинків, будинків підтриманого проживання, будівництво/придбання житла для дитячих будинків сімейного типу, соціального житла для дітей-сиріт, дітей,позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, виготовлення проектно-кошторисної документації – 601,5 тис. грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад – 1737,6 тис. грн.в тому числі по загальному фонді 579,2 тис. грн., по спеціальному фонді 1158,4 тис. грн.

Видатки бюджету Тальнівської  об’єднаної територіальної громади проведені у сумі 101 626,1тис. грн., у тому числі по загальному фонду –92649,2тис. грн., по спеціальному– 8 976,9тис. грн.

Видатки загального фонду бюджету Тальнівської  міської  об’єднаної територіальної громади спрямовані на утримання: органів місцевого самоврядування спрямовано 7 276,1 тис. грн., установ і закладів освіти відповідно 46 520,4 тис. грн., функціонування галузі охорона здоров’я – 544,9 тис. грн., культури і мистецтва – 6 813,8 тис. грн., фізичної культури і спорту – 1067,3 тис. грн., на соціальний захист населення – 539,1 тис. грн., житлово-комунальне господарство – 8 978,6 тис. грн., утримання доріг – 3 623,3 тис. грн.,  підтримка засобів масової інформації – 32,0 тис. грн., проведення заходів із землеустрою – 425,0 тис. грн., інші видатки – 306,5 тис. грн., субвенція районному та обласному бюджетам – 4 159,9 тис. грн., медична субвенція передана на районний бюджет – 12 183,1 тис. грн.,субвенціяз державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 179,2 тис. грн.;

Видатки спеціального фонду використані на утримання: органів місцевого самоврядування спрямовано 109,3 тис. грн., установ і закладів освіти відповідно 4326,3 тис. грн., культури і мистецтва – 561,7 тис. грн.,житлово-комунальне господарство – 1 643,8 тис. грн., утримання доріг – 909,6 тис. грн., охорона та раціональне використання природних ресурсів – 760 тис. грн., цільові фонди – 19,6 тис. грн.,інші видатки – 54,3 тис. грн., субвенція державному бюджету – 30,0 тис. грн., субвенція Чорнобаївському та Золотоніському районним та обласному бюджетам – 562,3 тис. грн.,

Керуючись статтями 28 та 80 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади за 2017 рік:

 загальний фонд – по доходах у сумі 97 912,0тис. грн., по видатках –
92649,2тис. грн.;

спеціальний фонд – по  доходах у сумі 5 195,2 тис. грн., по видатках – 8 976,9 тис. грн.

 

Міський голова                                                       О.Юрченко

 

Звіт

про виконання бюджету об’єднаної територіальної громади

 за 2017 рік

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

ПРОЕКТ                                             РІШЕННЯ

 

Від   .03. 2018 року                                                                       № 19/8-

 

Про внесення змін до рішення міської ради

від 20.01.2017 року № 1/8-7 «Про бюджет

об’єднаної територіальної громади на 2017 рік»

(із внесеними змінами)

Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 та частини першої статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

в и р і ш и л а:

1. Внести до рішення міської ради від 20.01.2017 №1/8-7 «Про  бюджет об’єднаної територіальної громади на 2017 рік» із змінами від 21.03.2017 № 5/8-2, від 28.04.2017  №6/8-1,  від 31.05.2017 №7/8-1, від 29.08.2017 №11/8-3,  від 03.11.2017 № 14/8-2, від 12.12.2017 №15/8-1 та від 20.12.2017 №16/8-28  такі зміни:

1.1.         Абзац 1 та 2 пункту 1, пункти 2, 4, викласти в новій редакції:

1.                     «Визначити на 2017 рік:

- доходибюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 96 231,46050 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 93 165,57850 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 3 065,882 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 103 813,55550  тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 95 998,718 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 7 814,83750 тис. грн.;

 «2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами в сумі 103 813,55550  тис. грн., у тому числі по загальному фонду в сумі 95 998,718  тис. грн. та спеціальному фонду в сумі 7 814,83750  тис. грн. згідно з додатком  3 до цього рішення.»

«4.Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком  4 до цього рішення.»

2. Додатки № 1,3,4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                                                     О.В. Юрченко

Додатки до рішення

 

Пояснювальна записка

щодо внесення змін до бюджету Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади

(станом на 26.12.2017)

Відповідно до рішення обласної ради від 22.12.2017 № 45/1 і довідки до помісячного розпису загального фонду бюджету від 22.12.2017 додатково виділена медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, а також рішення Тальнівської районної ради від 21.12.2017 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2016 № 11-3/УІІ «Про районний бюджет на 2017 рік» виділена субвенція з районного бюджету для покращення забезпечення водопостачання в місті, керуючись п.14 рішення міської ради від 20.01.2017 № 1/8-7 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2017 рік» виконавчому комітету Тальнівської міської ради делеговано повноваженняу період між сесіями міської ради приймати розпорядження щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів з наступним внесенням змін до рішення про бюджет об’єднаної територіальної громади.

Враховуючи, вище зазначене рішенням виконавчого комітету від 26.12.2017 року № були внесені зміни:

- збільшено доходи бюджету об’єднаної територіальної громади по коду 41034200 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 86619 грн.;

- збільшено  видатки бюджету ОТГ КПКВ 8390 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» в сумі 86619 грн.;

- збільшено доходну частину бюджету ОТГ по загальному фонду по коду 41035000 «Інші субвенції »в сумі 200000  грн.;

- збільшено  видаткову частину бюджету ОТГ по загальному фонду КПКВ 6030 «Фінансова підтримка об'єктів житлово-комунального господарства» в сумі 200000 грн.

 

Начальник фінансового управління                                         С.Ковалишина

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

ПРОЕКТ                                         РІШЕННЯ

 

від   .03.2018                                                                                                №   19/8-

 

 

Про внесення змін до рішення міської

ради від 20.12.2017 року № 16/8-5 «Про

бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік»

 

Відповідно до статей 77, 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини першої статті 26 та частини першої статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

в и р і ш и л а:

1.Внести до рішення міської ради від 20.12.2017 року № 16/8-5 «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік» наступні зміни:

1.1.пункти 1,2,4,7, 8,18 викласти в новій редакції:

«1. Визначити на 2018рік:

- доходи бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 108 098,303 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 104 688,023 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 3 410,280 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки бюджету об’єднаної територіальної громади у сумі 116 666,09242 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 106 483,37542 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади 10 182,717 тис. грн.;

- профіцит загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 6 116,537 тис. грн.;

- дефіцит загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі  1 795,35242 тис. грн.,

- дефіцит спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади в сумі 6 772,437 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення».

«2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об’єднаної територіальної громади на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами у сумі 116 666,09242 тис. грн., у тому числі по загальному фонду 106 483,37542 тис. грн. та спеціальному фонду 10 182,717  тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.»;

«4.Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення.»;

«7.Затвердити в складі видатків бюджету об’єднаної територіальної громади кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 17 574,424 тис. грн. згідно з додатком № 5 до цього рішення.»;

«8.Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів та заходів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 до цього рішення.»;

«18. Передати Тальнівській районній раді повноваження, що стосуються:

здійснення соціальних виплат, пільг, субсидій та допомог, визначених підпунктом б) пункту 4 частини першої статті 89, підпунктом а) пункту 4 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України, обласними програмами соціального захисту, що здійснюються за рахунок трансфертів з державного та обласного бюджетів;

надання медичних послуг первинної та вторинної медицини жителям об’єднаної територіальної громади за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного, обласного бюджетів та бюджету об’єднаної територіальної громади;

укладання договорів за заявами суб’єктів господарювання про відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок міжбюджетних трансфертів з бюджету об’єднаної територіальної громади.»

2. Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Міський голова                                                                     О.В. Юрченко

 

 


ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                                 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

 

Від ____ _________ 2018                                                    № 19/8_                                                                         

 

Про затвердження Порядку проведення

конкурсу на право оренди нерухомого майна,

що перебуває у спільній сумісній власності членів

Тальнівської міської об'єднаної територіальної громади,

методики розрахунку плати за оренду нерухомого

майна та порядок її використання, орендних ставок за

використання нерухомого майна та форми Типового договору

оренди комунального майна комунальної власності

 

Керуючись Законом України ст. 60  «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно ст. 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», в зв’язку із внесеними змінами в законодавчі акти, що регламентують взаємовідносини між учасниками по оренді комунального майна громади, та з метою підвищення ефективності управління майном, яке перебуває у комунальній власності Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади, наповнення доходної частини міського бюджету, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.                Затвердити порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади м.Тальне (Додаток 1).

2.                Затвердити Методику розрахунку плати за оренду комунального майна та порядок  її використання (Додаток  2).

3.                Затвердити орендні ставки за використання нерухомого комунального майна (Додаток 3).

4.                Затвердити форму Типового договору оренди комунального майна (Додаток 4).

5.                Вважати таким, що втратило чинність рішення міської ради від31.05.11№ 9/6-2(2) «Про затвердження Положення про оренду комунального майна, Методики розрахунку плати за оренду комунального майна та порядку її використання, орендних ставок за використання нерухомого комунального майна, форми Типового договору оренди комунального майна» вважати таким, що втратило чинність.

6.                Оприлюднити дане рішення на веб-сайті міської ради http://misto.talnern.gov.ua/.

7.                Контроль за виконанням даного рішення покласти на в.о. начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою, навколишнього середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування Коваля Мирослава Сергійовича та на постійну комісію комітету з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (голова комісії Накопюк Віталій Іванович).

 

Міський голова                                                                          О.В.Юрченко

Додаток 1 до рішення від . . 2018 № 19/8-

Додаток 2 до рішення від _._.2018 № 19/8-

Додаток 3 до рішення від _._.2018 № 19/8-

Додаток 4 до рішення від  . .2018 № 19/8

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади

 

Експертний висновок регуляторного впливу

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      19 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  .03.2018                                                                                    №19/8_

 

Про  внесення змін

у рішення міської ради

№ 16/8-4 від 20.12.2017

 

 

   Керуючись п. 5.ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», з метою забезпечення сталого функціонування відділу культури, туризму та з питань  діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради та її структурного підрозділу будинку культури с. Червоне, Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

 

          1. Внести зміни в рішення Тальнівської міської ради від  20.12.2017 року № 16/8-4 з 01.02.2018 року в додаток  4 «Штатний розпис Тальнівського міського центру культури та дозвілля та клубних закладів Тальнівської міської ради на 2018 рік» (додається), та встановити загальну чисельність 26,25 одиниць.

         2. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради Качур А.І. та на комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

 

Міський голова                                                                      О.В.Юрченко                                                    

 

 

                                                         

 

Додаток 4

до рішення сесії

міської ради

від ___________ № _____

 

             Структура та чисельність Тальнівського міського центру культури та дозвілля та клубних закладів відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради на 2018 рік

 

№ п/п

Посада

Кількість одиниць

1

Директор

1

2

Керівник музичної частини

0,5

3

Художній керівник

1

4

Керівник фольклорного ансамблю

1

5

Концертмейстер

1

6

Керівник студії

1

7

Керівник гуртка

1

8

Культорганізатор

0,5

9

Методист

1

10

Інструктор

1

11

Кіномеханік

1

12

Звукорежисер

0,5

13

Завідувач господарством

1

14

Прибиральник приміщення

2,5

15

Робітник по благоустрою

1

16

Опалювач

1

17

Електромонтер

1

18

Директор СБК с.Здобуток

1

19

Художній керівник

1

20

Прибиральник приміщення

0,5

21

Директор СБК с. Соколівочка

1

22

Керівник вокального гуртка

1

23

Прибиральник приміщення

1

24

Директор СБК с.Червоне

0,5

25

Прибиральник приміщення

0,5

26

Прибиральник території

0,25

27

Директор СБК с.Гордашівка

1

28

Художній керівник

1

29

Прибиральник приміщення

0,5

 

ВСЬОГО:

26,25

За секретаря міської ради

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

ПРОЕКТ                                        РІШЕННЯ

 

Від  ____  _________ 2018                                                   № ______/____

 

 

 

Про затвердження програми

«Перевезення здобувачів освіти Тальнівської

міської об’єднаної територіальної громади»

на 2018-2022 роки

 

 

          Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статей 13, 56 Закону України «Про освіту», Закону України «Про транспорт», Закону України «Про автомобільний транспорт», Закону України  «Про дорожній рух»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 02.10.2014 року №1124 «Інструкції щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю», листа Міністерства освіти і науки України №1/11-975 від 29.01.2018 року «Щодо програми Шкільний автобус»,з метою забезпечення ефективної дії механізму пільгових перевезень учнів та вихованців, забезпечення доступності освіти для дітей, які проживають у населених пунктах, де відсутні організовані форми роботи з дітьми дошкільного віку, здешевлення вартості проїзду школярів та вихованців  закладів освіти  Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

 

 1. Затвердитипрограму «Перевезення здобувачів освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» на 2018-2022 роки  (Додаток 1).

 2. Начальнику фінансового управління Тальнівської міської ради (Ковалишиній С.О.) передбачити кошти на фінансуванняпрограми «Перевезення здобувачів освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» на 2018-2022 роки.

  3. Визначити відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради відповідальним виконавцем з реалізації програми «Перевезення здобувачів освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» на 2018-2022 роки».

  4. Відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради щорічно до 30 березня надавати до міської ради інформацію про хід виконання Програми.

 5. Фінансовому управлінню Тальнівської міської ради при формуванні бюджету на поточний рік враховувати  видатки на здійснення заходів з реалізації програми.

  6. Контроль за виконанням рішення покласти  начальника відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради Т.Б. Коломинську, начальника фінансового управління Тальнівської міської ради С.О. Ковалишину та на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту (голова комісії Т.В. Солошенко) та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку (голова комісії А.В. Михальченко).

 

Міський голова                                                                         О. В. Юрченко

 

Додаток 1

до рішення  сесії міської ради

від …. ….. року  № …..

                               

 

Програма

«Перевезення здобувачів освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» на 2018-2022 роки

 

Загальна характеристика

1

Ініціатор розроблення програми:

    Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради 

2

Розробник програми

     Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради 

 

3

Співрозробники програми

     Перевізні організації

4

Відповідальний виконавець програми

     Відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради 

5

Учасники програми

     Заклади освіти

6

Терміни реалізації програми

     2018-2022 роки

7

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

-

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

      2295,2  тис. грн.

 

в тому числі: бюджетних коштів

      1147,6  тис. грн.

 

 

з них  коштів місцевого бюджету

      1147,6  тис. грн.

 

 

1. 1 Правовий аспект програми

 

Основою реалізації програми є правовий аспект: Закон України «Про освіту»,Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про транспорт», Закон України «Про автомобільний транспорт», Закон України «Про дорожній рух», постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», від 25 жовтня 2017 року №812 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», наказ Міністерства транспорту України від 21.01.1998. №21 «Про затвердження Порядку і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом», наказ Міністерства освіти і науки України №1124 від 02.10.2014 року «Інструкції щодо організації та проведення екскурсій і подорожей з учнівською та студентською молоддю», лист Міністерства освіти і науки №1/11-975 від 29.01.2018 року «Щодо програми «Шкільний автобус»», лист Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації від 15.01.2018 №107 «Про обласну програму профілактики та лікування стоматологічних захворювань на 2015 – 2020 роки» та інші нормативно - правові акти, що регулюють діяльність автомобільного громадського пасажирського транспорту загального користування, пріоритетні напрями розвитку освіти, визначені у Комплексній програмі «Освіта Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на 2017 – 2021 роки».

 

1.2. Визначення проблеми, на розвязання якої спрямована програма, цільова група та кінцеві бенефіціари

У 2017-2018 навчальному році  загальна середня освіта  реалізується в   2-х  загальноосвітніх навчальних закладах, 1 гімназії, 1 ліцеї та 1 школі І-ІІ ступенів.  У  цих  закладах навчається 1650 учнів.

Дошкільну освіту здобувають у 9 закладах дошкільної освіти 720 вихованців. У селах Гордашівка, Здобуток та Степне відсутні організовані форми роботи з дітьми дошкільного віку. Тому є потреба у підвезені 40 дітей дошкільного віку та 5 педагогічних працівників до місця роботи і додому  у  функціонуючі заклади дошкільної освіти. 

У Тальнівському Будинку дітей та юнацтва гуртковою роботою займається 629 дітей у 46 гуртках, в Тальнівській дитячо-юнацькій спортивній школі в секціях волейболу, футболу, боксу, вільної боротьби займається спортом 394 учні в 26 групах.      

Є потреба в підвезенні здобувачів освіти на конкурси, спортивні змагання, фестивалі, екскурсії та інші заходи, передбачені (за планом) управлінням освіти і науки Черкаської облдержадміністрації,  управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту Черкаської облдержадміністрації, Черкаським обласним відділенням (філія) комітету з фізичного виховання та спорту; підвезення здобувачів освіти для профілактики та лікування стоматологічних захворювань або медичних працівників до закладів освіти, підвезення педагогічних працівників до закладів освіти (туди та у  зворотньому напрямку).

Організовано підвіз 1625  учнів до загальноосвітніх навчальних закладів.

У місті  шоста частина  дітей, які відвідують заклади освіти,  проживають на відстані 2-3 кілометри  від навчальних закладів. Щоденно таким дітям доводиться користуватися громадським транспортом. Більшість сімей  виховує двох і більше дітей. Фінансові затрати по перевезенню  дітей лягають  досить значним  вантажем на сімейний бюджет.  Не всі діти можуть відвідувати позашкільні  навчальні заклади з причини фінансової неспроможності оплати за проїзд.                          

 Однак, в організації перевезень учнів громадським транспортом існують   і невирішені  проблеми. Ситуація напружена ще й тому, що призупинено роботу школи на території с. Шаулиха, у с. Антонівка немає школи, у с.Кобринова Гребля – дев’ятирічка, у с. Глибочок - дев’ятирічка. Потребують підвезення 59 учнів, які проживають в інших селах, що не входять до Тальнівської ОТГ, але навчаються у закладах освіти Тальнівської ОТГ. Це із   с.Веселий Кут -3, с.Лащова- 1, с. Кобринова Гребля-16, с. Шаулиха-11, с.Зеленьків – 3, с. Поташ-2, с. Левада- 2,  с. Папужинці-2, с. Глибочок- 10, с. Павлівка І-1, с.Довгеньке-1, с. Корсунка- 1, с. Майданецьке-2, с. Вишнопіль- 1, с.Колодисте-2, с. Криві Коліна- 1.

 

У закладах дошкільної освіти міста здобувають дошкільну освіту 15 дітей, які проживають у населених пунктах, що не входять у склад Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади. Зокрема, з с. Майданецьке - 3 дітей, с. Глибочок – 3, с. Левада – 1, с. Павлівка Перша – 1, с. Лоташеве -1, с. Веселий Кут – 2, с. Лащова – 1.

Протяжність маршруту до 28 км, час в дорозі- до 54 хв.

Не відбувається  відшкодування перевізникам міста вартості проїзду школярів та вихованців закладів дошкільної освіти пільгової категорії: дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів, дітей учасників АТО, дітей із багатодітних сімей. Це не дозволяє безкоштовно забезпечити під’їзд учнів та вихованців  пільгової категорії до навчального закладу та у зворотному напрямку.

Розв’язання проблеми передбачається досягти  шляхом зменшення фінансового тиску на  бюджети  сімей, діти яких навчаються в освітніх закладах міста, та  часткового відшкодування за  проїзд перевізникам з  міського бюджету з розрахунку  50 % вартості проїзду учнів, вихованців до освітнього закладу та 50 % вартості проїзду -  у зворотному напрямку, а також для відвідування гуртків.

Безкоштовне перевезення здобувачів освіти пільгової категорії здійснювати в пільгових автобусах (пільгові місця в автобусах) за рахунок перевізників.

Цільовими групами програми є:

- учні, які користуються послугами громадського пасажирського транспорту;

- вихованці закладів дошкільної освіти, які користуються послугами громадського пасажирського транспорту;

-  перевізники  – суб'єкти підприємницької діяльності, які надають послуги пасажирам по їх перевезенню  і несуть відповідальність за якість послуг, що надаються.

Бенефіціарами  програми  є сім’ї, в яких проживають учні та вихованці, що потребують під’їзду до освітніх закладів та у зворотному напрямку,  перевізники  – суб'єкти підприємницької діяльності.

1.3. Мета та завдання програми

 

      Мета програми: забезпечення доступності освіти для дітей, які проживають у населених пунктах, де відсутні організовані форми роботи з дітьми дошкільного віку,  здешевлення вартості проїзду школярів та вихованців  закладів освіти.

Основними завдання Програми є:

- забезпеченняздешевлення проїзду учнів, вихованців до загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних  закладів;

-  забезпечення ефективної роботи системи шкільних перевезень учнів для соціального захисту сімей, що мають дітей, які навчаються в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах міста;

- створити умови для забезпечення регулярного безоплатного перевезення вихованців закладів дошкільної освіти до місць навчання і додому з населених пунктів, де відсутні заклади дошкільної освіти;

- сприяння  безпечному та якісному транспортному обслуговуванню учнів, вихованців, розвитку пасажирського транспорту  для здійснення шкільних перевезень;

- проведення моніторингу та перевірок виконання перевізниками загальних вимог щодо забезпечення якості обслуговування загальноміських маршрутів, кількості транспортних засобів, що здійснюють перевезення,  здійснення  шкільних перевезень школярів.

Для реалізації програми, яка  розрахована на три роки,  будуть задіяні автобуси ПрАТ «Тальнівське АТП 17137»

Очікувані результати програми:

- зменшення фінансового тиску на бюджети окремих сімей;

- вчасне відвідування учнями навчальних закладів, підвищення успішності та якості знань;

- забезпечення доступності дошкільної освіти.

 

1.4. Система управління та контролю за ходом виконання програми

 Програма буде виконуватися до кінця  2022 року.

 Виконання завдань, визначених Програмою, здійснюється шляхом послідовної реалізації заходів протягом зазначеного періоду.                     

 Контроль за виконанням даної програми здійснює відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради. З метою дотримання принципу колегіальності, компетентності та прозорості, організаційного та фінансового забезпечення реалізації програми, забезпечення систематичного контролю за ходом її виконання проводиться звітування один раз на рік перед постійною комісією з питань освіти, культури, молоді фізкультури  і спорту. (Солошенко Т.В.)

До програми додається: ресурсне забезпечення програми (Додаток 1),

розрахунок вартості відшкодування перевізникам за перевезення здобувачів освіти  за 2018 рік (Додаток 2), Порядок проведення розрахунків та моніторингу  перевезень дітей, що здобувають освіту  у закладах освіти Тальнівської міської ради, щодо  програми «Перевезення здобувачів освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» на 2018-2022 роки (Додаток 3).

 

2. Внесення змін до  програми

Коригування плану заходів та їх термінів, обсягів та джерел фінансування Програми здійснюється за необхідністю.

  Рішення  про внесення змін до міської програми приймається Тальнівською міською радою.

        Кожного року до бюджетного запиту включається обсяг видатків відповідно до розрахунку на рік щодо фінансування необхідних заходів на наступний бюджетний період.

 

 3. Припинення виконання програми

Виконанняміської програми припиняється після закінчення встановленого строку її реалізації. Відповідальний виконавець складає заключний звіт про результати виконання програми та подає його для розгляду постійній комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту  за необхідності - на розгляд міської ради.

Виконання  програми припиняється в разі:

-   оголошення надзвичайної ситуації регіонального масштабу, що унеможливлює виконання міських програм;

- припинення фінансування заходів і завдань програм - за поданням відповідального виконавця програми (відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради);

- втрати актуальності головної мети програми - на підставі спільного висновку відповідального виконавця програми.

                                                                                                                      Додаток 1                                                                                до програми 

                                                                                                                 «Перевезення здобувачів освіти

                                                                                             Тальнівської міської об’єднаної

                                                                                 територіальної громади»

                                                                      на 2018-2022 роки

 

                                                                                 

Ресурсне забезпечення програми

«Перевезення здобувачів освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» на 2018-2022 роки

 

тис.грн.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми
етапи виконання програми
Всього витрат на виконання програми
2018 рік
тис.грн.
2019 рік
тис.грн.
2020 рік
тис.грн.
2021
рік
тис.грн.
2022
рік
тис.грн.
Обсяг ресурсів всього, в тому числі:
 
 
 
 
 
 
державний бюджет
 
 
 
 
 
 
обласний бюджет
 
 
 
 
 
 
міський бюджет
853,5
853,50
853,50
853,50
853,50
4267,50
кошти не бюджетних джерел
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                     Додаток 2                                                                                          до програми 

                                                                                                             «Перевезення здобувачів освіти

                                                                                        Тальнівської міської об’єднаної

                                                                              територіальної громади»

                                                                   на 2018-2022 роки

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                   

Розрахунок вартості відшкодування перевізникам за

перевезення здобувачів освіти за 2018 рік

 

місяць

кількість днів підвезення до ЗНЗ

кількість днів підвезення до ЗДО

кількість днів підвезення до ПЗО

Січень

13

23

 

Лютий

20

20

8

Березень

16

21

8

Квітень

21

21

9

Травень

20

21

9

Червень

 

20

 

Липень

 

22

 

Серпень

 

22

 

Вересень

22

20

9

Жовтень

18

22

9

Листопад

18

22

9

Грудень

21

21

9

всього

169

255

70

 

Всього підвозяться щоденно до загальноосвітніх навчальних закладів — 1 625 дітей в т.ч. в міським транспортом 1566 дітей та 59 дітей приміським транспортом.  

Всього підвозяться щоденно до позашкільних закладів - 928 дітей. 

Всього підвозяться щоденно  до закладів дошкільної освіти 40 дітей в т.ч. в міським транспортом 25 дітей та 15 дітей приміським транспортом                                                                                                                                                                                                                                 

 

Розрахунок очікуваних витрат на пільгове перевезення дітей та вихованців закладів освіти:

Міське перевезення:

1 566 х 169 = 264 654 (діто/днів) ;

928 х 70 = 64 960 (діто/днів); 

25 х 255 = 6 375 (діто/днів)

264 564 + 64 960 + 6 375 = 335 899 (діто/днів);

335 899 (діто/днів)  х 2,5 грн. (вартість пільгового проїзду) = 839 747,50 грн. = 839,7 тис. грн. (69,975 тис. грн. в місяць)

 

Приміське перевезення:

59 х 169 = 9 971 (діто/днів) ;

15 х 255 = 3 825 (діто/днів); 

9 971 + 3 825 = 13 796 (діто/днів);

13 796 (діто/днів)  х 4,0 грн. (середня вартість пільгового проїзду) = 55184,00 грн. = 55,2 тис. грн. (4,60 тис. грн. в місяць)

 

Всього очікувані витрати в рік на виконання програми складають — 853543,50 грн.

Додаток 3

                                                                                               «Перевезення здобувачів освіти

                                                                                        Тальнівської міської об’єднаної

                                                                              територіальної громади»

                                                                   на 2018-2022 роки

 

Порядок проведення розрахунків та моніторингу  перевезень дітей, що здобувають освіту у закладах освіти Тальнівської міської ради, щодо програми «Перевезення здобувачів освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади» на 2018-2022 роки

      

Загальна система перевезень  у місті базується на проведенні щомісячного моніторингу, який проводять заклади освіти та подають для узагальнення в управління освіти за підписом та печаткою директора школи та завідувача закладу дошкільної освіти. Моніторинг здійснюється по одноразовому щоденному перевезенні,  по єдиній формі затвердженій управлінням освіти.     

        Розрахунок робочих днів по перевезені учнів проводиться за  календарний рік  відповідно до навчальних  днів визначених МОНУ, без урахування канікул, вихідних та святкових днів, днів карантину, днів літнього періоду, інших випадків невідвідування школярами навчальних закладів.

Розрахунок робочих днів по перевезенні вихованців закладів дошкільної освіти проведений за календарний рік відповідно до режиму роботи закладів дошкільної освіти з урахуванням вихідних та святкових днів.

        Проведення пільгового проїзду школярів та вихованців здійснюється перевізниками відповідно  до учнівських та проїзних дитячих квитків представлених учнями та вихованцями  в день проїзду.

 

Порядок

проведення розрахунків за перевезення

 

        Проведення розрахунків за  перевезення відбувається відповідно до укладеного договору між перевізником та відділом освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради. Перевізник щомісячно до 20 числа надає акт виконаних робіт з зазначенням кількості дітей, яких здійснено перевезення протягом періоду з 20 числа минулого місяця по 20 число наступного місяця. Одночасно, заклад освіти проводить щомісячний моніторинг по перевезенню дітей та надає до 20 числа, щомісячно,  у відділ освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради. Підставами для проведення розрахунків є: кількість днів перевезення, кількість здобувачів освіти, які перевозяться, вартість відшкодування перевезення одного здобувача освіти. На підставі отриманих даних відбувається розрахунок відшкодування вартості перевезень перевізникам.

 

 

Заходи

щодо організації підвозу здобувачів освіти Тальнівської об’єднаної територіальної громади

№п/п

Назва заходів

Відповідальні виконавці

 

1.

 

 

 

 

Забезпечити щоденний  регулярний безоплатний  підвіз учнів та вихованців району до закладів освіти Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади  і додому,  які  проживають за межею пішохідної доступності шляхом укладення договорів з перевізниками, які займаються пасажирськими перевезеннями до закладів

 

відділ освіти, молоді та спорту, керівники закладів освіти  

 

 

 

 

           

2.

Використовувати для щоденного безоплатного підвозу учнів та вчителів транспорт, закріплений за закладом

                               

 

керівники закладів освіти  

 

3.

При заключенні договорів із перевізниками про підвіз учнів, вихованців включити як додаткову  послугу, безплатний підвіз учителів до місця роботи і додому

 

відділ освіти, молоді

та спорту

 

4.

Безкоштовний підвіз вчителів та працівників закладів дошкільної освіти при заключенні договорів із перевізниками про перевезення населення, на основі проїзних квитків, виданих відділом освіти, молоді та спорту відповідно до розкладу уроків учителя та графіків роботи працівників закладів дошкільної освіти.

відділ освіти, молоді та

спорту,

районна рада профспілки

працівників освіти

 

5.

При укладанні угод на перевезення здобувачів освіти та працівників закладів освіти  з перевізниками передбачити забезпечення технічно справними транспортними засобами та  водіями відповідної кваліфікації, які проходять передрейсові та післярейсові медичні огляди 

 

 відділ освіти, молоді та спорту,

 керівники закладів освіти

 

6.

Забезпечити  регулярне технічне обслуговування власного транспорту (техогляди, придбання палива та запчастин), який використовується для підвезення здобувачів освіти

відділ освіти, молоді та спорту

 

7.

Організувати укладання угод на проведення передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспорту, які знаходяться на балансі відділу освіти, молоді та спорту

відділ освіти, молоді та спорту

 

8.

Забезпечити власний транспорт водіями-професіоналами, відповідної кваліфікації та стажу роботи

Відділ освіти, молоді та спорту

 

9.

Розробити розклад руху транспортних засобів з урахуванням розкладу уроків в навчальних закладах, режиму роботи закладів дошкільної освіти та кількості здобувачів освіти,  які користуються даним транспортом

Відділ освіти, молоді та спорту,

керівники закладів освіти

   10.

Розробити схеми маршрутів щоденного підвозу здобувачів освіти і працівників  до закладів освіти, узгодити маршрути із перевізниками та державною автоінспекцією

відділ освіти, молоді та спорту

11

Передбачати щороку під час складання проекту бюджету відділу освіти, молоді та спорту кошти  на утримання власних транспортних засобів, забезпечення пально-мастильними матеріалами, готувати відповідні документи на сесію міської ради

відділ освіти, молоді та спорту

12.

Забезпечити підвезення учнів закладів освіти та вихованців позашкільних установ  на районні та обласні заходи (тестування, олімпіади, конкурси, спортивні змагання  та інш.)

Централізована бухгалтерія відділу освіти, молоді та спорту

керівники закладів освіти

 

13.

Залучити кошти для оплати за перевезення учнів на навчання, районні та обласні заходи, на ремонт та обслуговування  автотранспорту

керівники закладів освіти

 

14

Поповнювати та поновлювати парк автобусів  для забезпечення у сільській місцевості стовідсоткового регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання і додому за рахунок державного бюджету

Тальнівська міська рада

15

Здійснювати контроль за цільовим використанням автомобільного транспорту, підпорядкованого відділу освіти, молоді та спорту

 відділ освіти, молоді та спорту

16

Здійснювати постійний контроль за якістю надання послуг щодо перевезення учнів та вихованців  шкільними, рейсовими автобусами та автотранспортом за угодами

відділ освіти, молоді та спорту

17

Забезпечити поновлення списків здобувачів освіти, які підвозяться автотранспортом  до місць навчання і додому.

 

Керівники закладів освіти

         

 

 

За секретаря міської ради

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

ПРОЕКТ                                         РІШЕННЯ

 

Від  ____ _______ 2018                                                                  № ______

 

 

Про виконання Програми соціально-

економічного розвитку Тальнівської

міської об’єднаної територіальної

громади за 2017 рік

 

Керуючись п.п. 1 п. а) ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт завідувача сектору економічного розвитку та інвестицій апарату управління Тальнівської міської ради Сноза О.А. про виконання Програми соціально-економічного розвитку Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади за 2017 рік Тальнівська міська рада

 

в и р і ш и л а:

 

  1. Затвердити звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади за 2017 рік (додається).

2. Оприлюднити дане рішення на веб-сайті міської ради http://misto.talnern.gov.ua/.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на завідувача сектору економічного розвитку та інвестицій апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Сноза О.А.

 

Міський голова                                                                          О.В. Юрченко

Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку Тальнівської міської ОТГ за 2017 рік

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 СЕСІЯ СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

від     .03.2018                                                                                                

 

Про внесення змін до рішення міської ради

від 03.11.2017 №14/8-9 «Про затвердження Програми

соціального захисту населення Тальнівської

міської об’єднаної територіальної громади на

2018-2020 роки»

 

 

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою запровадження додаткових гарантій та посилення соціального захисту населення Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади, міська рада

в и р і ш и л а :

1. Внести зміни до рішення міської ради від 03.11.2017 №14/8-9 «Про затвердження Програми соціального захисту населення Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади на  2018-2020 роки»:

1.1.У розділі І «Паспорт програми»:

а) у пунктах 8 та 9 слова  «міський бюджет» замінити словами  «обласний бюджет, бюджет об’єднаної територіальної громади»;

б) пункт 9 замінити  пунктом 10 та  встановити  загальний обсяг фінансових ресурсів  на 2018 рік  у сумі   6228,1  тис. грн.

1.2. У розділі УІ «Фінансове забезпечення Програми слова «міського бюджету» замінити  словами «бюджету об’єднаної територіальної громади».

1.3. Розділ ІІІ «Забезпечення медичного та соціального обслуговування населення громади» додатку до рішення доповнити рядками

 

з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальний виконавець

Джерела фінансування

Джерела та обсяги фінансування,

тис. гривень

Очікувані результати виконання заходу

Всього

у тому числі

2018

2019

2020

3.20

Оплата послуг з лікування методом гемодіалізу на умовах співфінансування з обласним бюджетом

2018-2020

Фінансове управління

Обласний бюджет, бюджет ОТГ

 

Обласний бюджет -527,938,бюджет ОТГ -

 в межах затв. асигнувань

в межах затв. асигнувань

Збільшення тривалості та покращення якості життя  хворих з хронічною нирковою недостатністю

3.21

Виділення коштів на придбання калоприймачів та    тонометра з мовним виводом

2018-2020

Фінансове управління

Бюджет ОТГ

 

40,0

-//-

-//-

Покращення якості життя  інвалідів

 

2.           Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

3.           Апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, службі надання соціальних послуг апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету забезпечити виконання положень Програми.

4.           Фінансовому управлінню Тальнівської міської ради здійснювати фінансування Програми в межах затверджених асигнувань на відповідний період.

5.           Контроль за виконанням рішенням покласти на начальника фінансового управління Тальнівської міської ради Ковалишину С.О., постійні комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (голова комісії  Солошенко Т.В.) та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

Міський голова                                                                         О. В. Юрченко

 


ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   .03.2018                                                                                                                   № 19/8-_

 

Про програму «Впровадження системи вуличного відеоспостереження на території Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2018– 2021 роки»

 

Керуючись п.п. 22, п. 1, ст. 26 п. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши листи начальника Тальнівського відділення поліції Звенигородського ВП ГУНП в Черкаській області І. Д. Голоти від 20.12.2017 року № 9223/58/01-17 щодо впровадження системи вуличного відео спостереження на території Тальнівської об’єднаної територіальної громади, Тальнівська міська рада

 

вирішила:

 

1. Затвердити програму  «Впровадження системи вуличного відеоспостереження на території Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2018-2021 роки (далі Програма), що додається.

2. Відділу житлово – комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності та містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету забезпечити організацію виконання зазначеної Програми.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Марченка В. М. та відділ житлово–комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності та містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету та на комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (голова комісії Накопюк В.І.).

 

Міський голова                                                                         О. В. Юрченко

Додаток до рішення сесії міської ради від _03.2018 № 19/8-_

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 СЕСІЯ8 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від .03.2018                                                                                    №19/ ____

 

 

Про внесення змін в рішення

від 31.01.2018 № 18/8-1

«Про затвердження структури та загальної чисельності

сектору з питань функціонування

житлово-комунальногота внутрішнього

господарства Тальнівськоїміської ради на 2018 рік»

 

 

Керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», з метою належного обслуговування внутрішнього господарства Тальнівської міської ради в частині дотримання вимог щодо обслуговування електрообладнання та техніки безпеки, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та упорядкування при цьому штатної чисельності працюючих та структурування функціональних напрямків діяльності, Тальнівська міська рада

 

в и р і ш и л а :

 

         1. Внести зміни в рішення від 31.01.2018 № 18/8-1 «Про затвердження структури та загальної чисельності сектору з питань функціонування

житлово - комунального та внутрішнього господарства Тальнівської міської ради на 2018 рік» в частині затвердження структури сектору з питань функціонування житлово-комунального та внутрішнього господарства Тальнівської міської ради, взявши до уваги, що загальна чисельність працюючих не змінюється та викласти Додаток 1 до даного рішення в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника-головного бухгалтера фінансово-господарського відділу апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Кибаленко Л.І., на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

Міський голова                                                                      О.В.Юрченко  

 

                                                            Додаток 1

до рішення міської ради

від  .03.2018 № 19/__

 

Структура та загальна чисельність

сектору з питань функціонування житлово-комунального та внутрішньогогосподарства Тальнівськоїміської ради на 2018 рік

 

№ п/п

Посада

Кількість одиниць

1

Начальниксектору

1

2

Майстер по благоустрою

2

3

Інженер–енергетик

1

4

Водій категорії В,С

1

5

Тракторист

1

6

Працівник водопровідно-каналізаційного господарства

2

7

Робітник благоустрою

7

8

Обліковець

1

9

Слюсар-електромонтер

1

10

Електрогазозварювальник

1

11

Двірник

9

12

Касир

1

 

Всього:

28

 

 

За секретаря міської ради       

       


ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

   Р І Ш Е Н Н Я

 

Від ___.03.2018                                                                      № 19/8-___

м.Тальне

 

Про комплексну програму функціонування та розвитку

системи цивільного захисту Тальнівської ОТГ,

забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації,

створення місцевого матеріально-технічного резерву

щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій

у мирний час та особливий період на 2018-2022 роки

 

 

 Керуючись п.п. 16, 17 п. 1 статті 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 22 частини першої статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 19 Кодексу цивільного захисту України,   Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити комплексну програму функціонування та розвитку системи цивільного захисту Тальнівської ОТГ, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення місцевого матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період на 2018-2022 роки (далі – Програма) згідно з додатками.

 

2. Доручити виконавчому комітету Тальнівської міської ради при формуванні бюджету Тальнівської ОТГ на відповідний період передбачати кошти на реалізацію зазначеної Програми.

 

3. Організацію виконання Програми покласти на заступника міського голови та відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Марченка В.М. та на постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності і правопорядку, депутатської діяльності та етики, регламенту та регуляторної діяльності (голова комісії Неділько О.В.).

 

Міський голова                                                                           О.В. Юрченко

              

Додаток

до рішення міськоїради

від ___.03.2018 № 19/8-_____

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

 

програма функціонування та розвитку

системи цивільного захисту Тальнівської ОТГ,

забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації,

створення місцевого матеріально-технічного резерву

щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій

у мирний час та особливий період на 2018-2022 роки

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Різке ускладнення внутрішньополітичної обстановки, втручання Російської Федерації у внутрішні справи України, загострення суспільно - політичної ситуації на сході України, факти неприхованої агресії, активізація дій незаконно створених збройних формувань проросійського спрямування, що становить загрозу посягання на територіальну цілісність, ставлять Україну перед необхідністю підтримання Збройних Сил України, інших військових формувань    у боєздатному стані, нарощування їх здатності давати адекватну відповідь реальним і потенційним загрозам України.

Зазначені умови викликають необхідність формування нової ідеології попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій), запровадження                        на державному та місцевих рівнях невідкладних заходів шляхом розроблення і реалізації програми і передбачених нею заходів.

Комплексна програма функціонування та розвитку системи цивільного захисту Тальнівської ОТГ, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення місцевого матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період на 2018-2020 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 19Кодексу цивільного захисту України, на виконання Конституції України, Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», «Про військовий обов’язок та військову службу», п.п. 16, 17 п. 1 статті 91 Бюджетного кодексу України,Указу Президента України від 09.02.2001 року № 80/2001 «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру», постанови Кабінету Міністрів України від 30.09. 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів  для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій».

Програма спрямована на реалізацію в Тальнівській ОТГ державної політики у сфері захисту незалежності та територіальної цілісності Держави, захисту населення і територій, попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій), своєчасного і повномасштабного реагування силами та засобами, а також надання допомоги населенню для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій)у мирний час та особливий період, тощо.

Одними з головних і невід’ємних елементів захисту Держави є створеннясистеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути         на території  ОТГ у мирний час та особливий період створюються місцеві матеріально-технічні резерви.

Заходи Програми також орієнтовані на забезпечення виконання завдань з мобілізаційної підготовки Тальнівської ОТГ, проведення мобілізації у встановлені терміни, роботи підприємств, установ, організацій та життєзабезпечення населення в умовах особливого періоду.

В комунальній власності виконавчого комітету Тальнівської міської ради (свідоцтво про право власності від 27.03.2007р. серія ЯЯЯ № 662079, видане на підставі рішення виконавчого комітету Тальнівської міської ради) перебуває комплекс нежитлових будівель за адресою м. Тальне, вул. Замкова, 79 (колишня адреса вул. Радянська, 71), загальною площею 580,8 кв. м. (адмінбудівля, гараж, склад), який на підставі рішення виконкому № ___ від 16.02.2018 року переданий в оренду для розміщення в ньому Тальнівського районного військового комісаріату. Згідно договору оренди Орендодавець сплачує плату за користування Орендарем комунальними послугами (природний газ, електроенергія), яку Орендар відшкодовує Орендодавцю. Власник переданого в оренду майна має вжити заходів по забезпеченню належного технічного стану та утримання будівлі, для забезпечення виконання Тальнівським  військовим комісаріатом завдань за призначенням.

Паспорт Програми наведений у додатку 1 до Програми.

 

2. Мета та завдання Програми

Головною метою та завданням програми є:

забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації на території Тальнівської ОТГ, вирішення комплексу завдань по забезпеченню готовності та здатності Тальнівської міської ради до роботи в умовах особливого періоду, а також готовності населення і території Тальнівської ОТГ до оборони, підготовки до збройного захисту та захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, якісної та цілеспрямованої мобілізації людських і транспортних ресурсів, призначених на доукомплектування військових частин;

підтримання мобілізаційної готовності Тальнівського районного військового комісаріату на належному рівні, необхідному для виконання ним завдань за призначенням;

матеріально-технічне забезпечення спільної роботи виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військового комісаріату, правоохоронних органів, освіти та охорони здоров’я щодо забезпечення роботи призовної дільниці та мобілізаційної підготовки місцевого значення;

забезпечення надійного і сталого функціонування системи оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечення функціонування та розвитку пунктів управління та органів управління системою цивільного захистуТальнівської ОТГ;

створення обсягів матеріально-технічних запасів для попередження               і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру               та їх наслідків;

створення належних умов функціонування Тальнівського районного військового комісаріату у приміщенні Тальнівської міської ради;

сприяння Тальнівському районному військовому комісаріату в організації роботи в мирний час та під час мобілізації.

 

3. Основні напрямки та заходи виконанняПрограми

- забезпечення цивільного захисту на території Тальнівської ОТГ;

- забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах господарювання, що належать до сфери управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварій;

- забезпечення оповіщення та інформування населення  про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій;

-організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Тальнівської ОТГ;

-організація та керівництво проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

-організація та здійснення евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення;

-контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;

-створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

-організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій;

-забезпечення складення довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, списки загиблих осіб на підставі їх ідентифікації;

-забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, зокрема виплата матеріальної допомоги;

-створення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а вразі виникнення надзвичайних ситуацій – спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечення їх функціонування;

-організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, обліку таких споруд, контролю за утриманням та станом їх готовності;

-реалізація заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання комунальної власності Тальнівської міської ради;

-здійснення інших повноважень у сфері цивільного захисту, передбачених чинним законодавством;

-планування, організація та забезпечення  мобілізаційної підготовки та мобілізації на території Тальнівської ОТГ;

-здійснення контролю за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у комунальній власності або залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень);

-організація під час мобілізації в установленому порядку своєчасного оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, техніки на збірні пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних засобів та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту відповідно до мобілізаційних планів;

-забезпечення на території Тальнівської ОТГ ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і надання звітності щодо бронювання військовозобов’язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

-забезпечення надання Тальнівському районному військовому комісаріату відомостей про реєстрацію, банкрутство (ліквідацію) підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету, згідно із законодавством;

-сприяння Тальнівському районному військовому комісаріаті у його роботі в мирний час та під час мобілізації;

-підтримання мобілізаційної готовності Тальнівського районного військового комісаріату на належному рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням;

-забезпечення Тальнівського районного військового комісаріату канцелярськими товарами, поліграфічною продукцією на період проведення призову громадян України на військову службу та під час мобілізації, оплата транспортних послуг для доставки призовників, мобілізованих на збірний пункт до обласного військового комісаріату та в обласний медичний заклад для проходження призовниками та мобілізованими медичних оглядів;

- сприяння проведенню Тальнівським районним військовим комісаріатом організаційних заходів щодо добору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом у відповідності до вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

-підвищення рівня військово-патріотичного виховання молоді;

-забезпечення учасників АТО матеріально-технічними засобами, іншими необхідними матеріалами;

-забезпечення на території Тальнівської ОТГ виконання законів України та інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Заходи, спрямовані на виконання Програми, визначені у додатку 2 до Програми.

 

4. Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість вирішити низку питань щодо покращення безпеки держави та населення Тальнівської ОТГ, забезпечити стале функціонування економіки громади, реалізувати одне з головних завдань – своєчасне попередження про надзвичайні ситуації техногенного, природного  та воєнного характеру регіонального і місцевого рівнів, захисту населення у мирний час та особливий період.

Виконання Програми дасть можливість забезпечити створення місцевого                    матеріально-технічного резерву Тальнівської ОТГ для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків,забезпечити проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів,облаштування технічними засобами охорони підприємств комунальної власності, установ та організацій бюджетної сфери.

Очікуваними результатами Програми є якісна мобілізаційна підготовка населення і транспортних ресурсів, підготовка молоді до військової служби та призов громадян на строкову військову службу з метою комплектування військ молодим поповненням, підняття престижу професії військовослужбовця та забезпечення можливостей повноцінного виконання функцій держави з оборони країни, активне усвідомлення молодим поколінням, що захист України – конституційний обов’язок кожного її громадянина.

 

5. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок бюджету Тальнівської ОТГ та інших місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми у 2018 році та в наступні бюджетні періоди визначатиметься виходячи з фінансової спроможності бюджету Тальнівської ОТГ на підставі обґрунтованих розрахунків, поданих виконавцями та учасниками Програми.

 

6. Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

Координація заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету (далі – відділ).

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюватиме  у межах компетенції виконавчий комітет Тальнівської міської ради.

Виконавці заходів, передбачених Програмою, інформують                          про хід її виконання відділ щороку станом на 1 січня до 15 січня наступного року.

Узагальнену інформацію про хід та результати виконання заходів Програми відділ подає щороку до 20січня наступного року.

Майно місцевого матеріально-технічного резерву зберігається на складі сектору з питань функціонування житлово-комунального та внутрішнього господарства Тальнівської міської ради, або в інших підприємствах комунальної власності на договірних засадах на  підставі договору зберігання.

 

Додаток 1

                 до Програми

 

 

Паспорт комплексної програми функціонування та розвитку

системи цивільного захисту Тальнівської ОТГ,

забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації,

створення місцевого матеріально-технічного резерву

щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій

у мирний час та особливий період на 2018-2022 роки

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Тальнівської міської ради

 

2

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої      влади про розроблення Програми

Пункт 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», стаття 18 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»,стаття 19                Кодексу цивільного захисту України, Указ Президента України від 09.02.2001 № 80/2001 «Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру», постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», п.п. 16, 17 п. 1 статті 91 Бюджетного кодексу України

3

Розробник Програми

відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

4

Співрозробники Програми

Тальнівський районний військовий комісаріат

5

Відповідальний виконавець Програми

відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури, комунальної власності і містобудування апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету

 

 

 

6

Учасники Програми

Тальнівський районнийвійськовий комісаріат

 

7

Терміни реалізації Програми

2018-2022 роки

8

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми

Бюджет Тальнівської ОТГ,

інші місцеві бюджети

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації  Програми, всього

Визначатиметься, враховуючи  фінансову спроможність бюджету ОТГ та інших місцевих бюджетів на підставі обґрунтованих розрахунків, поданих виконавцями Програми.

На  2018 рік :

154904,00 гривень;

30000,00 гривень.

10

Основні джерела фінансування Програми

Кошти бюджету Тальнівської ОТГ інших та місцевих бюджетів, кошти з інших джерел, не заборонених законодавством

 

За секретаря міської ради  

 

   ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

ПРОЕКТ                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

Від ___.03.2018                                                                 № 19/8-____

м.Тальне

 

Про Програму фінансової підтримки

комунальних підприємств Тальнівської

міської ради та здійснення внесків

до їх статутного капіталу на 2018 рік

 

З метою забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств Тальнівської міської ради відповідно до їх функціональних призначень, на виконання рішення міської ради № 16/8-5 від 20.12.2017 року  «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2018 рік», відповідно п. п. 21 п. 1 ст. 91 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунальних підприємств Тальнівської міської ради та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2018 рік згідно додатку 1.

2. Затвердити Порядок виділення та використання коштів бюджету об’єднаної територіальної громади у формі фінансової підтримки комунальних підприємств Тальнівської міської ради згідно додатку 2.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг (голова В.І.Накопюк).

 

 

Міський голова                                                                           О.В.Юрченко

Додаток1

до рішення  міської ради

№ 19/8-___ від ___.03.2018

 

ПРОГРАМА

фінансової підтримки комунальних підприємств Тальнівської міської ради та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2018 рік

 

ПАСПОРТ Програми фінансової підтримки комунальних підприємств  Тальнівської міської ради та здійснення внесків до їх статутного капіталу

на 2018 рік

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет Тальнівської міської ради

2.

Розробник програми

Виконавчий комітет Тальнівської міської ради

3.

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Тальнівської міської ради, структурні підрозділи Тальнівської міської ради

4.

Учасники Програми – комунальні підприємства Тальнівської міської ради

КП  «Водоканал»,                                            

КП  «Ритуал»,

КП «Наш Дім»,

КП «Гірський Тікич»

КП «Джерело»

5.

Терміни реалізації програми

2018 рік

6.

Кошти задіяні на виконання Програми

Бюджет об’єднаної територіальної громади

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

у тому числі коштів бюджету об’єднаної територіальної громади

 

 

1 262 196 тис. грн.

1 262 196 тис. грн.

 

                                             1. Загальні положення

Програма фінансової підтримки комунальних підприємств  Тальнівської міської радита здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2018 рік  (надалі Програма) розроблена на виконання ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Для забезпечення виконання статутних завдань комунальні підприємства нерідко потребують залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації їх фінансово-господарської діяльності, покращенню стану розрахунків, більш ефективному використанню майна комунальної власності міської ради, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету та покращення якості надання комунальних послуг.

              Комунальні підприємства Тальнівської міської ради : КП «Водоканал», КП «Ритуал», КП «Наш Дім», КП «Гірський Тікич», КП «Джерело»  є стратегічно важливими підприємствами для міста та сіл Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади, які забезпечують населені пункти громади централізованим водопостачанням та водовідведенням, утриманням кладовища та наданням ритуальних послуг, надійним та безперебійним функціонуванням житлово-експлуатаційного господарства, готельного господарства. В даний час комунальні підприємства знаходяться у важкому фінансовому стані.

Діючі тарифи на послуги зазначених підприємств не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання, скорочуються обсяги  наданих послуг в натуральних показниках, що надаються комунальними підприємствами,  зростають тарифи на енергоносії,  витрати на оплату праці, придбання необхідних матеріалів, сплату податків, тощо, що призводить до збиткової діяльності та неспроможності своєчасно та в повному розмірі розраховуватись за зобов’язаннями. Несвоєчасна оплата за нарахованими податковими зобов’язаннями (єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, тощо), зобов’язаннями зі сплати за спожиті енергоносії, інших складових витрат Підприємств призводить до нарахування їм значних штрафних санкцій та пені і, відповідно, до збільшення збитків підприємств.

Вищенаведені чинники призвели до зменшення  у Підприємств власних обігових коштів для забезпечення належного водопостачання, водовідведення, забезпечення благоустрою міста, надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (на погашення заборгованості із виплат заробітної плати, платежів до бюджету, придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж, по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних технічних засобів, оновлення матеріальної бази підприємств за рахунок капітальних вкладень та інші).

 

1. Мета та завдання Програми

Мета Програми є забезпечення стабільної і беззбиткової діяльності  комунальних підприємств Тальнівської міської ради відповідно до їх функціональних призначень щодо надання мешканцям міста належних послуг.

Кошти  спрямовуються:

- на зміцнення матеріально-технічної бази підприємств;

- на покращення якості послуг;

- виконання зобов’язань по виплаті заробітної плати;

-  оплата податків та зборів, за спожиті енергоносії, тощо;

- придбання матеріалів, запасних частин, оплата робіт, послуг для стабільної роботи підприємств та підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, тощо;

- подолання наслідків стихії, надзвичайних ситуацій та аварій;

- на видатки щодо зменшення енерговитрат за рахунок: встановлення енергозберігаючого обладнання, придбання та повірки приладів обліку, зокрема і побудинкових

- запобігання банкрутства та відновлення платоспроможності комунальних підприємств.

                   2. Обгрунтування шляхів і способів роз’яснення проблеми

Фінансова підтримка комунальним підприємствам      здійснюється шляхом:                                                                                                                                1)  внесків до їх статутних капіталів з метою поповнення обігових коштів та інвестування в необоротні активи за рахунок спеціального фонду – бюджету розвитку бюджету об’єднаної територіальної громади;

2) надання поточних трансфертів підприємствам (установам, організаціям) за рахунок загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади.

4. Організація реалізації Програми

та здійснення контролю за її виконанням

4.1. Реалізація програми покладається на Виконавчий комітет Тальнівської міської ради.

4.2.Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний виконавець та постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг.

 

5. Фінансова забезпеченість Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах затвердження бюджетних призначень на її виконання, передбачених в  бюджеті об’єднаної територіальної громади на відповідний рік.

Головним розпорядником коштів на виконання Програми є Виконавчий комітет Тальнівської міської ради.

Обсяги фінансування Програми зазначені в додатку до Програми.

 

                                6. Очікувані результати виконання Програми.

          Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

-   безперебійну роботу комунальних підприємств відповідно до їх  функціональних призначень і тим самим забезпечення життєдіяльності міста на сіл Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади;

-  збільшення обсягів та надання якісних послуг за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази підприємств, придбання техніки;

- зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого обладнання;

-        покращення якості послуг. 

 

 

 

За секретаря міської ради                                        


ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

                                               Р І Ш Е Н Н Я

 

від 06.03.2018                                                                                  № __/___

 

 

Про внесення змін до відомостей

про юридичну особу виборчих комісій

Гордашівської, Здобутківської,

Соколівоцької сільських рад

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в  Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Закону України «Про місцеві вибори», на підставі рішення Тальнівської міської ради від 12.01.2017 року № 1/8-1 «Про початок повноважень депутатів Тальнівської міської ради», Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

  1. Розпочати процедуру реорганізації та внесення змін до відомостей про юридичну особу виборчих комісій в частині зміни відомостей щодо засновника:
  2.  юридичної особи - Гордашівської сільської виборчої комісії Тальнівського району Черкаської області (ЄДРПОУ 34089268);
  3. юридичної особи – Здобутківської сільської виборчої комісії Тальнівського району Черкаської області (ЄДРПОУ 34089453);
  4. юридичної особи – Соколівоцької сільської виборчої комісії Тальнівського району Черкаської області (ЄДРПОУ 34089322).

2. Визнати Тальнівську міську виборчу комісію Тальнівського району Черкаської області правонаступником прав та обов’язків Гордашівської, Здобутківської, Соколівоцької сільських виборчих комісій  з дня набуття повноважень Тальнівською міською виборчою комісією.

3. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації  внесення змін до ЄДР  у виборчих комісіях:

- в.о.старости села Гордашівка – Царенка Петра Павловича;

- в.о.старости селищ Здобуток, Тарасівка – Капця Остапа Івановича;

- в.о.старости сіл Соколівочка, Червоне, селища Степне- Щербатюка Володимира Володимировича.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Марченка В.М. та на голову постійно діючої комісії Тальнівської міської ради з питань прав людини, законності і правопорядку, депутатської діяльності та етики, регламенту та регуляторної діяльності Неділька О.В.

 

Міський голова                                                                                О.В.Юрченко

 

 
  GERB


ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

                                               Р І Ш Е Н Н Я

 

від 06.03.2018                                                                                  № __/___

 

 

Про реорганізацію виконавчих

комітетів Гордашівської, Здобутківської,

Соколівоцької сільських рад

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в  Україні», ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Тальнівської міської ради від 12.01.2017 року № 1/8-1 «Про початок повноважень депутатів Тальнівської міської ради», Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

 

  1. Розпочати процедуру реорганізації:
  2.  юридичної особи – виконавчого комітету Гордашівської сільської ради (ЄДРПОУ 04409097), розташованої за адресою: вулиця Івана Богуна, 131, село Гордашівка Тальнівського району Черкаської області, шляхом приєднання до виконавчого комітету Тальнівської міської ради (ЄДРПОУ 04061607), розташованої за адресою: вулиця Соборна, 30 б, місто Тальне Тальнівського району Черкаської області;
  3. юридичної особи – виконавчого комітету Здобутківської сільської ради (ЄДРПОУ 14213225), розташованої за адресою: вулиця Дубковецького,  36, селище Здобуток Тальнівського району Черкаської області, шляхом приєднання до виконавчого комітету Тальнівської міської ради (ЄДРПОУ 04061607), розташованої за адресою: вулиця Соборна, 30б, місто Тальне Тальнівського району Черкаської області.
  4. юридичної особи – виконавчого комітету Соколівоцької сільської ради (ЄДРПОУ 03368211), розташованої за адресою: вулиця Коцюбинського, 24, село Соколівочка Тальнівського району Черкаської області, шляхом приєднання до виконавчого комітету Тальнівської міської ради (ЄДРПОУ 04061607), розташованої за адресою : вулиця Соборна, 30б, місто Тальне Тальнівського району Черкаської області.

 

2. Виконавчий комітет Тальнівської міської ради є  правонаступником прав та обов’язків виконавчих комітетів Гордашівської, Здобутківської, Соколівоцької сільських рад з дня набуття повноважень виконавчим комітетом Тальнівської міської ради, обраною Тальнівською міською об’єднаною територіальною громадою.

 

3. Призначити особою, уповноваженою на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації  у виконавчих комітетах  сільських рад:

- в.о.старости села Гордашівка – Царенка Петра Павловича;

- в.о.старости селищ Здобуток, Тарасівка – Капця Остапа Івановича;

- в.о.старости сіл Соколівочка, Червоне, селища Степне- Щербатюка Володимира Володимировича.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Марченка В.М. та на голову постійно діючої комісії Тальнівської міської ради з питань прав людини, законності і правопорядку, депутатської діяльності та етики, регламенту та регуляторної діяльності Неділька О.В.