Проект рішення

фракції ВО "Свобода"

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

 

від _01. 2018                                                     № _/8-_

м. Тальне

 

 

Про звернення Тальнівської міської ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо правових аспектів внесення змін до національного класифікатора України ДК 003:2010 в сфері охорони здоров’я

 

         Відповідно до статті 19, 22, 49, 92 Конституції України, статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 89, 103 Бюджетного кодексу України, Тальнівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Направити звернення Тальнівської міської ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо правових аспектів внесення змін до національного класифікатора України ДК 003:2010 в сфері охорони здоров’я згідно з додатком до цього рішення.

2. Офіційно оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Тальнівської міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту, молоді, сім’ї та соціального захисту населення.

 

 Міський голова                                                    О.В.Юрченко

 

 

Додаток

до рішення Тальнівської міської ради

«Про звернення Тальнівської міської ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо правових аспектів внесення змін до національного класифікатора України ДК 003:2010 в сфері охорони здоров’я

від "__" _______ 2018 року №________

 

 

Звернення Тальнівської міської ради до Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Уповноваженого Верховної Ради України

з прав людини щодо правових аспектів внесення змін до національного класифікатора України ДК 003:2010 в сфері охорони здоров’я

 

Ми, депутати Тальнівської міської ради, вкрай стурбовані ситуацією, що склалась після запровадження змін № 6 до Національного класифікатора України ДК 003:2010, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.10.2017 № 1542 та наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.08.2017 № 918 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я».

Цими документами із національного класифікатору України ДК 003:2010 з переліку професій з 01.11.2017 скасовано професії: «Лікар-терапевт дільничний», «Лікар-терапевт підлітковий», «Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці», «Фельдшер з медицини невідкладних станів», «Сестра медична з масажу», «Сестра медична з лікувальної фізкультури» та внесено посади «Парамедик», «Екстрений медичний технік», «Інструктор з надання першої допомоги» та «Інструктор з надання догоспітальної допомоги».

Прийняття вищевказаних наказів грубо порушує вимоги статтей 32, 49² Кодексу законів про працю України, суперечить нормам більш, ніж 40 законодавчих актів України, зокрема постанові Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2008 № 500 «Про заходи щодо удосконалення надання екстреної медичної допомоги населенню в Україні» та ін.

Також вищезгадані накази затверджені без урахування низки законодавчих актів та нормативно-правових документів, якими сьогодні регламентована діяльність центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф та станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, та прямо суперечать Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про екстрену медичну допомогу» та постановам Кабінету Міністрів України від 21.11.2012 № 1114, № 1115, № 1116, № 1117, № 1118, № 1119, № 1120, № 1121, № 1122.

У зв’язку із прийняттям вищенаведених документів виник і ряд юридичних колізій у вітчизняному законодавстві у сфері охорони здоров’я. Так, зокрема, професія «фельдшер», яка скасована наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.10.2017 № 1542, знаходить своє відображення у п.7 Типового положення про бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.2012 №1114.

Більш того, абзац 3 п.32 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №285 передбачає недопущення введення посад, не передбачених у переліку лікарських посад, посад молодших спеціалістів з медичною освітою та номенклатурі спеціальностей професіоналів із вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров’я. В той же час, відповідні зміни до номенклатури спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 №742, наразі не внесені.

Слід також зазначити, що акти, видані міністерствами, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, набирають чинності через десять днів після їх реєстрації, якщо у них не встановлено пізнішого строку надання їм чинності (відповідно до статті 3 Указу Президента України від 03.10.1992 № 493/92 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»). Натомість, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.10.2017 № 1542 набрав чинності через п’ять днів після затвердження. А наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09.08.2017 № 918 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я»» ще й досі не оприлюднений на сайті цього відомства.

Неможливо не відмітити і про те, що наразі відсутні положення та роз’яснення щодо створених в  національному класифікаторі України ДК 003:2010 професій «Парамедик», «Екстрений медичний технік», «Інструктор з надання першої допомоги» та «Інструктор з надання догоспітальної допомоги», відсутні роз’яснення щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації цих спеціалістів, їх оплати праці.

Разом з тим, введення професії «Парамедик» та немедичних спеціальностей «Екстрений медичний технік» та «Інструктор з надання першої допомоги» суттєво підриває імідж медичних працівників, посилює кадровий дефіцит як лікарів, так і фельдшерів з медицини невідкладних станів, що призведе до кадрового колапсу в системі і значно погіршить своєчасність та якість надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі.

Тому ми, депутати Тальнівської міської ради, наголошуємо, що прийняття описаних вище змін в національному класифікаторі України ДК 003:2010 без комплексного аналізу чинного законодавства України, вбачається передчасним.

У зв’язку із цим ми пропонуємо скасувати наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.10.2017 № 1542 та Міністерства охорони здоров’я України від 09 серпня 2017р. № 918 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» задля забезпечення збереження служби екстреної медичної допомоги не тільки в м. Тальному, але й в Україні в цілому.

 

Тальнівський міський голова                                                  О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

 

ПРОЕКТ                                      РІШЕННЯ

 

 

від _01. 2018                                                                  № _/8_

м. Тальне

 

Про звернення Тальнівської міської ради до депутатів Верховної Ради України з проханням підтримати законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору)" зареєстрований за номером 7343 від 28.11.2017р.

 

         Відповідно до статті 19, 22, 49, 92 Конституції України, статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 89, 103 Бюджетного кодексу України, Тальнівська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Направити звернення Тальнівської міської ради до депутатів Верховної Ради України з проханням підтримати законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору).

2. Офіційно оприлюднити це рішення в засобах масової інформації.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Тальнівської міської ради з питань прав людини, законності і правопорядку, депутатської діяльності та етики, регламенту та регуляторної діяльності.

 

Міський голова                                                           О.В.Юрченко

 

 

Додаток

до рішення Тальнівської міської ради

"Про звернення Тальнівської міської ради до депутатів Верховної Ради України з проханням підтримати законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору)" зареєстрований за номером 7343 від 28.11.2017р."

від "__" _______ 2018 року №________

 

 

Звернення Тальнівської міської ради до депутатів Верховної Ради України з проханням підтримати законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору)" зареєстрований за номером 7343 від 28.11.2017р.

 

Ми, депутати Тальнівської міської ради, вважаємо, що прийняття Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору)" сприятиме відновленню історичної справедливості щодо жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні, а також недопущенню у майбутньому вчинення подібних злочинів. Також сприятиме забезпеченню повноцінного державного суверенітету України, подоланню наслідків її окупації, декомунізації та деколонізації нашої держави.

Враховуючи це, просимо підтримати вищезазначений законопроект при його розгляді на засіданні Верховної Ради України.

 

 Міський голова                                                           О.В.Юрченко

 

Додаток до подання

№ 08-2017 від 07.12.2017

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

(щодо кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору)

Верховна Рада Українипостановляє:

 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) доповнити статтею 442наступного змісту:

«Стаття 4421. Публічне заперечення Голодомору 1932 – 1933 років в Україні, як геноциду українського народу

1. Публічне заперечення Голодомору 1932 – 1933 років в Україні, як геноциду українського народу, а так само виготовлення і розповсюдження матеріалів з таким запереченням – карається штрафом від трьох  до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п’яти років.

2. Ті самі дії, вчинені службовими особами або якщо вони вчинені повторно, – караються позбавленням волі на строк до п’яти років.»

2. Частину другу статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) після цифр «442» доповнити цифрами «4421».

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради                                  

України

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                                       РІШЕННЯ

від _______                                    № __________

м.Тальне

 

Про Програму розвитку культури

на 2018 рік в Тальнівській міській

об’єднаній територіальній громаді

 

Відповідно до статті 43 та п.п.22 п. 1 статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підпункту «в» пункту 5 частини 1 статті 90 Бюджетного кодексу України та Закону України «Про культуру»  міська рада

 

в и р і ш и л а :

1. Затвердити програму розвитку культури на 2018 рік  громади  Тальнівської міської ради  (додатки № 1).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (голова комісії Солошенко Т.В.) та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

 

Міський голова                                                      О.В.Юрченко

ПРОГРАМА
розвитку культури на 2018 рік в Тальнівській міській
об’єднаній територіальній громаді
                   
І. Склад проблеми та обґрунтування необхідності
її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми
                   
Розробка даної Програми зумовлена необхідністю удосконалення галузі культури Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади (далі ОТГ), спрямування її на розвиток культурних традицій, збереження історичних цінностей, забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення максимально сприятливих умов для творчого росту особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних потреб, відродження народної аматорської творчості, організацію змістовного дозвілля, масового відпочинку і розваг, культурного обслуговування населення, сприяння доступу глядачів до перегляду національної та світової кінематографічної спадщини.
Програма розвитку культури на 2018 рік визначає перспективи  галузі культури ОТГ та направлена на збереження і вдосконалення існуючої мережі закладів культури.
Загальна спрямованість модернізації культури полягає у приведенні її у відповідність до потреб сучасного життя, цілеспрямованої орієнтації на задоволення культурних запитів жителів ОТГ  всіх вікових ктегорій.
Надання послуг населенню у сфері культури, в основному, здійснюється мережею комунальних закладів культури ОТГ:
- Тальнівський міський Центр культури та дозвілля;
- клубні заклади (4);
- Тальнівська дитяча музична школа;
- бібліотеки (6);
- музей 
- замок Шувалова
- літній кіномайданчик
Міський Центр культури та дозвілля
У Тальнівському МЦКД в даний час функціонує як малий, так і великий демонстраційні зали, працюють оздоровчий жіночий клуб «Лада», ВІА «Ліра» та квартет Атамани», дитяча хорова студія «Розмай» трьох вікових категорій, дитячий ,гурток гри на гітарі, гурток юних сопілкарів, хореографічний гурток, гурток вокального мистецтва, клуб любителів поезії, спортивно-тренажерний зал.  
У творчих колективах МЦКД в середньому займається близько 620 осіб, в тому числі і діти. Щорічно проводяться культурно-масові заходи.
Клубні заклади
На території Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади функціонує 4 клубних заклади, які знаходяться в селах Гордашівка, Соколівочка,  селищах Здобуток і Червоне. 
Працівниками клубних закладів проводиться робота спрямована на розвиток творчих здібностей дітей та молоді, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій, популяризації культурної спадщини, проведення культурно-масових заходів за місцем проживання населення присвячених до державних та народних свят: Міжнародного жіночого дня – 8 Березня, річниці трагедії на Чорнобильській АЕС, Дня Перемоги, Дня Незалежності України, Дня пам’яті жертв голодоморів, Дня українського козацтва, Івана Купала, новорічних, різдвяних та інших заходів.
Тальнівська дитяча музична школа
У дитячій музичній школі навчається 255учнів, працює 30 викладачів. Музична школа має 5 відділів: фортепіанний, оркестровий, клавішних народних інструментів, струнних народних інструментів, теоретичних дисциплін та секцію сольного співу, функціонує 37 учнівських та викладацьких творчих колективів.
Учні дитячої музичної школи активно беруть участь у обласних, Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях і конкурсах.
Бібліотеки
Робота бібліотек Тальнівської міської ОТГ спрямована на створення образу теплого, затишного дому, де уважно прислухаються до думок і побажань різних вікових та соціальних груп, а також до одинокого голосу конкретної людини, яка має потребу не тільки в інформації, а й у психологічній підтримці. Бібліотеки стали не лише тим місцем, де можна взяти і прочитати книгу, а й відпочити, прилучитися до високого мистецтва, загальнолюдських цінностей на вечорах та інших заходах, які мають, як естетичну, так і виховну роль.
Бібліотеки  надають допомогу юнацтву у засвоєнні учбової програми. Для читачів завжди гостинно відчинені двері відділу обслуговування. До їх послуг безліч історичної, педагогічної, науково-популярної, довідкової та художньої літератури, задовольняються і читацькі запити за учбовими програмами, а любителі гострих відчуттів знаходять книги пригодницького характеру та твори світової фантастики. Учбова література допомагає читачам працювати і вчитися, вдосконалювати свої знання в тій чи іншій галузі, розвивати свій творчий потенціал, готуватися до обраної професії.
Інтернет доповнює і розширює інформаційні можливості бібліотек, але людина, приходячи до бібліотеки, бажає погортати журнал або яскраво ілюстровану книгу.З метою поліпшення інформаційно-бібліотечного обслуговування населення, бібліотеки Тальнівської міської ОТГмають доступ до мережі Інтернет. Користувачі бібліотек завжди одержують консультативну, практичну та навчальну допомогу.
В останні роки в Україні відбулося ряд подій, які змінюють світосприйняття нації та її ставлення до своєї країни – Революція Гідності, жертовний подвиг Героїв Небесної Сотні, збройне протистояння на сході країни. На тлі цих подій в українців спостерігається пробудження громадянської свідомості та громадської ініціативи, виникають різні громадські  рухи, розповсюджується  волонтерська діяльність. Все це чітко засвідчує необхідність щодо активізації  національно-патріотичного виховання дітей, молоді та старшого покоління ОТГ. Тому зараз, як ніколи, потрібні нові підходи та шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має древню і величну культуру та історію, досвід державницького життя, що виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям для виховного процесу.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Основною метою Програми є виховання  свідомого громадянина шляхом відродження, збереження та популяризації духовних здобутків, звичаїв та традицій українського народу, кращих традиційних цінностей нашого краю.
Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів підтримки культурно-мистецької сфери, закладів культури, творчих колективів, об’єднань.
Розвиток культури в ОТГ базується на таких засадах:
-  збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури. Поліпшення стану матеріально-технічної бази, підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті;
-  створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення об’єднаної громади;
-  збереження культурних традицій;
-  створення умов для розвитку аматорської народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань ОТГ, проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів та конкурсів, розвиток народної творчості;
-  естетичне і духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді;
-  збільшення обсягів видатків на розвиток культури;
-  збереження національної культурної спадщини (рухомих та нерухомих пам’яток і цінностей, музеїв), як основи національної культури;
-  створення умов для виховання у підростаючого покоління поваги до Українського Війська та правоохоронних органів, відповідального ставлення громадян до обов’язку Захисника Вітчизни, формування патріотичної свідомості та національної гідності.
IІІ. Шляхи і засоби розв’язання проблем Програми
Сьогодні вкрай необхідно визначити місце та роль закладів культури в культурному та духовному житті ОТГ, патріотично-національному вихованні молоді. 
Програма регламентує основні напрямки подальшого вдосконалення форм і методів проведення заходів, присвячених державним та місцевим святам; реалізацію єдиної політики в сфері організації концертів, театралізованих свят, тематичних заходів, фестивалів,виявлення талановитих особистостей; подальший розвиток української культури та традицій; підтримку народної творчості, обдарованих дітей; розвиток народної аматорської творчості та популяризації національних звичаїв і обрядів, збереження та розвиток культурної інфраструктури, створення умов для розвитку туристичної сфери.
Тому основними завданнями галузі культури є:
- забезпечення на території ОТГ доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;
- заохочення громадян та колективів ОТГ до створення нових тенденцій та творчих проектів у сфері культури;
- створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості;
- організація роботи щодо вдосконалення кваліфікації кадрів;
- збереження національної культурної спадщини (рухомих та нерухомих пам’яток і цінностей, музеїв тощо) як основи національної культури;
- організація низки заходів з метою національно-патріотичного виховання.
Для вирішення поставленої мети Програми виокремлюються такі напрямки:
1. Розвиток початкової мистецької освіти.
2. Розвиток аматорського мистецтва. 
3. Культурно-масові заходи. 
4. Розвиток бібліотечної галузі.
5. Збереження культурної спадщини.        
6. Розвиток музейної справи.
7. Національно-патріотичне виховання.
ІV. Фінансове забезпечення Програми та етапи її реалізації
Програма розвитку культури на 2018 рік реалізується в межах загального обсягу видатків, передбачених в бюджеті ОТГ на відповідний рік, а також передбачає залучення позабюджетних коштів інвесторів, громадських фондів, бюджетів інших рівнів та інших джерел, що не суперечить чинному законодавству України.
Термін дії Програми – 2018рік.
V. Очікувані результати
Реалізація Програми сприяє:
- підвищенню ролі культури та духовності у суспільному житті;
- підвищення національної свідомості громадян;
- поліпшення культурного обслуговування населення;
- покращення матеріально-технічної бази закладів культури;
- підвищення кваліфікації спеціалістів закладів культури;
- здійснення значного обсягу робіт в проведенні капітальних та поточних  ремонтів закладів культури;
- забезпечення соціального захисту працівників культурної сфери.
VI. Заходи з виконання Програми
1. Культурно-мистецькі заходи.
Відзначення державних, професійних, народних свят та проведення  фестивалів, конкурсів, зустрічей та інше
Завдання: забезпечення інформування населення про заплановані культурно-мистецькі заходи ОТГ, розвиток та виявлення творчо-обдарованої молоді, сприяння розвитку їх талантів та активізація роботи в напрямку залучення до участі у сільських, міських, районних, обласних та інших культурно-мистецьких і розважальних заходах.
Очікуваний результат: належне інформування населення про культурно-мистецькі заходи ОТГ, збільшення їх відвідуваності. Створення спрятливого культурного середовища в для розвитку талановитої молоді та для самовираження дорослого покоління.
                   
  Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу      
  Зміст заходу Механізм реалізації Термін виконання Виконавець Орієнтовні обсяги фінансування  
  тис.грн  
  1. Забезпечення соціально-економічних та організаційних умов для ефективної діяльності МЦКД, клубних закладів Забезпечення збереження існуючого  штату та недопущення реорганізації,  перепрофілювання і ліквідації закладів; 2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації     
  Заробітна плата  1162,3  
  Нарахування на заробітну плату 292  
       
  матеріали обладнання інвентар 52,6  
  відрядження 3,4  
           
  Оплата послуг крім комунальних     24,3  
   
   
  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв     317,8  
   
   
  Інші видатки       1  
  разом без капітальних видатків       1853,40  
      Придбання товарів довгострокового користування       87  
  Проектно-кошторисна документація Літній кіномайданчик        60  
  Проектно-кошторисна документація Гордашівський СБК     50  
  разом капітальних видаткві 197  
Інші культурно-освітні заклади та заходи
           
Зміст заходу Механізм реалізації Термін виконання Виконавець Орієнтовні обсяги фінансування
тис.грн
1. Забезпечення соціально-економічних та організаційних умов для ефективної діяльності групи по бухгалтерському обліку відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради Забезпечення збереження існуючого  штату та недопущення реорганізації,  перепрофілювання і ліквідації закладів; 2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації   
Заробітна плата      238,11
Нарахування на заробітну плату     52,39
Канцтовари      7
Витратні матеріали до оргтехніки     2,44
Підписка періодичних видань     1,87
Інші матеріали     4,2
Відрядження      0,85
придбання товарів довгострокового користування       
оплата послуг крім комунальних     5,75
2. Презентація здобутків закладів ОТГ Відзначення державних, професійних, релігійних, обрядових  та інших свят:  2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації   
Новий рік, дек.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  1,36
 Різдво Христове,  янв.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  2
День Соборності України,  янв.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації   
День Героїв Небесної сотні фев.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  0,9
День Святого Валентина,  фев.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  1,05
День вшанування учасників бойових дій на території інших держав,фестиваль патріотичної пісні «Афганістан – мій біль», фев.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  1
   
Міжнародний жіночий день,  мар.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  1,55
 Всеукраїнський день працівників культури і аматорів народного мистецтва, мар.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації   
 заходи приурочені до дня народження Т.Г.Шевченка,  мар.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  0,3
заходи до 32-річниці трагедії на ЧАЕС,  апр.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  0,7
   
День примирення та пам*яті, май.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  0,15
 фестиваль «Соняшник» приурочений  до міжнародного Дня захисту дітей, июн.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  1,2
День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні,  июн.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  0,5
   
День конституції України та День молоді,  июн.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  2,7
свято Івана- Купала,  июл.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  2,68
 День міста, Та День незалежності авг.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  4,6
 День Державного Прапора України,  авг.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації   
День знань, сен.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації   
 День вихователя Всеукраїнський день бібліотек,  сен.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації   
Міжнародний день музики,День Вчителя, окт.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації   
День людей похилого віку, окт.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації   
День українського козацтва, День Захисника України, окт.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  0,51
День визволення України від німецько-фашистських  загарбників окт.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації   
Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів, ноя.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  0,89
День гідності і свободи,  ноя.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації   
Міжнародний день інвалідів,  дек.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації   
 День місцевого самоврядування, дек.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації   
День волонтера,  дек.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації   
День збройних сил України,  дек.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації   
День святого Миколая,  дек.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  5,4
Андріївські вечорниці. дек.18 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  0,35
Відзначення ювілейних дат 2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  2
Звітні концерти творчих колективів об’єднаної громади, відкриття виставок, презентації книг та творів мистецтва,  інші культурно-мистецькі заходи. 2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації   
Виготовлення біг-бордів, афіш, запрошень, буклетів та ін.. 2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  1
Придбання квітів, вінків та корзин із штучних квітів для покладання до пам’ятників, пам’ятних місць та місць поховань захисників України, жертв Голодомору та інше. 2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  2
Вручення квітів під час урочистих та святкових заходів.      
Художнє оформлення сцени та залів, інших приміщень. Оформлення виставок. 2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації   
Організація та проведення зустрічей представників міської влади з почесними гостями культурно-мистецьких заходів та ін.  2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації   
Замовлення послуг з організації та проведення святкових концертів – виступів професійних артистів 2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації   
3. Участь у міських, районних, обласних та інших культурно-мистецьких фестивалях, конкурсах,творчих зустрічах та інших заходах. Замовлення транспорту для переїзду учасників заходів.(відрядження) 2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації   
4. Проведення заходів у сільських будинках культури С.Соколівочка 2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації 5,7
С.Здобуток, с.Червоне,С.Гордашівка 2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації 6
5. Організація та проведення фестивалів і конкурсів.  Фестиваль патріотичної пісні “Афганістан – мій біль”, фестиваль дитячої творчості «Соняшник» та інші (друк афіш та оголошень, зустріч гостей заходів, транспорт та інше) 2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації   
Тенісний турнір      
Творчий вечір ВІА Ліра      
       
Виступи  гуртків  
6. Зміцнення та розвиток матеріально-технічної бази   2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  
7 Замок Шувалова Оплата праці з нарахуваннями охоронців     231,9
разом інші культурно-освітні заклади без капітальних видатків 589,05
    придбання товарів довгострокового користування      20
           
3. Початкова мистецька освіта.
                 
Дитяча музична школа      
Завдання: забезпечити доступність позашкільної освіти для обдарованих дітей та молоді ОТГ.  Поліпшити умови організації повноцінного навчального процессу у закладі.      
Очікувані результати:      
- зміцнення матеріально-технічної бази школи;      
- покращення забезпечення навчального закладу літературою, нотною, методичною, довідковою;      
- пропагування здобутків навчального закладу на рівні ОТГ, області, участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах;      
- підвищення престижу дитячої музичної школи.      
                 
Зміст заходу Механізм реалізації Термін виконання Виконавець Орієнтовні обсяги фінансування      
тис. грн    
1. Забезпечення соціально-економічних та організаційних умов для ефективної діяльності музичної школи Забезпечення збереження існуючого  штату та недопущення реорганізації,  перепрофілювання і ліквідації закладу; 2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації         
Заробітна плата 3099,7    
Нарахування на зарплату 681,975    
предмети матеріали: в т ч  34,65    
канцтовари 4    
з/ч до музичних інструментів 17,85    
стенд ПО 0,6    
куточок з ОП ТБ 0,6    
миючі та сантех засоби 0,5    
будматеріали 3    
підписка періодичних видань 1,2    
матеріали та вогнегасники 6,9    
       
Оплата послуг крім комунальних 43,1    
Оплата комунальних послуг 134,56    
відрядження 1,4    
Інші поточні видатки 1    
2. Презентація здобутків навчального закладу Проведення щорічних заходів  2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації         
День знань,     
Всесвітній день музики,     
День людей похилого віку,     
День працівників освіти, концерт з нагоди    
 Дня захисника України, літературно-музичний вечір знавців української пісні.    
Участь у районних, обласних, міжнародних всеукраїнських конкурсах і фестивалях, у загальноміських заходах до державних свят.     
Проведення відкритих уроків, педагогічних читань та ін..     
Випуск стінгазети, проведення виставок.    
Створено клас класичної гітари.    
На базі музичної школи відкриті групи самоокупності (хорового співу, театрального мистецтва, хореографії та інтенсивного розвитку іноземних мов (англійська мова)).     
3. Забезпечення утримання будівлі та приміщень школи в належному стані. Поточний ремонт класів, кабінетів та коридорів школи. 2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації        
4. Забезпечення навчального закладу нотною літературою, навчально-методичними посібниками, шкільною документацією та ін. Закупівля нотної літератури, підручників з теоретичних дисциплін, журналів обліку відвідування, свідоцтв, грамот, дипломів, нагород та ін. 2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації         
5. Забезпечення навчального закладу матеріально-технічним обладнанням Придбання: 2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації         
- музичних інструментів;    
6. Забезпечення участі у обласних, всеукраїнських та міжнародних культурно-мистецьких заходах Обласний конкурс «Маленький віртуоз», районний пісенний конкурс «Пісні мого серця».  2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації         
Міжнародний конкурс скрипалів «Золота скрипка ім. М.Ельмана» 7,7      
Транспортні послуги      
7. Створення умов для вдосконалення знань та вмінь працівників. Участь педагогів музичної школи у заняттях на курсах підвищення кваліфікації та інших заходах, спрямованих на підвищення кваліфікаційного рівня та обмін досвідом роботи. 2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації         
   
8. Забезпечення утримання у належному стані музичних інструментів, оргтехніки Ремонт та реконструкція музичних інструментів, заміна деталей тощо. 2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації         
  разом  без капітальних видатків 4004,085      
    Капітальний ремонт  будівлі Тальнівської дитячої музичної школи за адресою: вул. Гагаріна, 10, м. Тальне, Черкаська область 2018   3500      
придбання музичних інструментів; 2018   25      

У зв’язку із змінами у кошторисних призначеннях можливий перерозподіл коштів. 

4.    Бібліотечна справа.
Розвиток бібліотечної галузі в ОТГ
           
Завдання: реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей зосереджених в бібліотеках, сприяння створенню громадянського суспільства, розширенню соціокультурного простору читання, підвищення освітнього і культурного рівня населення, соціалізація людей, залучення їх до суспільного і культурного життя, організація бібліотечно-бібліографічного обслуговування жителів громади, задоволення їх загальнокультурних, освітніх, дозвіллєвих потреб на книгу та інформацію, підтримка і розвиток читання, сприяння засвоєнню вмінь і навичок пошуку та використання інформації, через інтернет-технології забезпечувати інформаційні потреби користувачів.
Очікувані результати:
-  задоволення культурних, інформаційних та інтелектуальних потреб населення громади;
-   створення належних умов для ефективного функціонування бібліотек, 
-   зміцнення ресурсної бази бібліотек;
- закріплення позиції бібліотек в соціокультурному просторі громади;    розширення кола партнерів та спонсорів;
-   збільшення відвідуваності закладів.
           
Зміст заходу Механізм реалізації Термін виконання Виконавець Орієнтовні обсяги фінансування
тис. грн
1. Забезпечення соціально-економічних та організаційних умов для ефективної діяльності бібліотек  Забезпечення збереження існуючої мережі бібліотек та їх штату;  недопущення реорганізації,  перепрофілювання і ліквідації закладів 2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації 1235,932
в т.ч.  
Заробітна плата  944,043
Нарахування на заробітну плату 207,689
Придмети обладнання та інвертар з них: 43,68
Господарчих товарів     2,68
бібтехніка     2,6
Передплата періодичних видань (урядових, пізнавальних, місцевих газет та журналів)     25
канцелярських,      7,4
2 Проведення соціокультурних заходів  Книжкові виставки; перегляди;  2018 Тальнівська центральна бібліотека,її структурні підрозділи  6
години пам’яті і скорботи;  0,5
уроки мужності і слави;  0,5
 години: історії, історичного портрету, народознавства, краєзнавства    
флешмоби на відзначення знаменних, пам’ятних, краєзнавчих та літературних дат року   0,4
Організація і проведення зустрічей з місцевими  письменниками, цікавими людьми, непересічними особистостями 2018 1
Проведення проведення Тижня новорічного дозвілля;  янв.18 1
3 Проведення заходів з підтримки та розвитку читання Проведення Тижня дитячої та юнацької книги; конкурсів читців; конкурсу літнього читання; посвяти в читачі бібліотек; бенефіси читачів; бібліоакції 2018 Тальнівська центральна бібліотека,її структурні підрозділи 1
4 Підтримка обдарованих дітей та молоді Залучення юних користувачів до участі у Всеукраїнських, обласних та районних конкурсах; проведення майстер-класів; організації виставок малюнків, прикладної творчості;  2018 Тальнівська центральна бібліотека,її структурні підрозділи  
«Веселкова майстерня» (Соколівоцька СБФ);   0,3
   лялькові гуртки «Колобок» (ДБ); «Лісовичок» (Гордашівська СБФ)     0,3
5 Робота об’єднань за інтересами клубів «Розрада» та «Гармонія» (ЦБ); 2018 Тальнівська центральна  бібліотека,її структурні підрозділи 0,5
«Ерудит» (ДБ)   0,5
6 Створення Центру українознавства  На базі ЦБ облаштовується відповідна зона, формується спеціалізований фонд, проводяться тематичні заходи 2018 Тальнівська центральна бібліотека  
7 Створення Центру народознавства На базі Соколівоцької СБФ облаштовується відповідна зона, проводяться тематичні заходи 2018 Тальнівська центральна бібліотека  
8 Проведення роботи з переведення фондів і каталогів на таблиці УДК (Універсальна Десяткова Класифікація) Проведення тренінгів з працівниками, практичні заняття 2018 Тальнівська центральна бібліотека  
9 Проведення планового переобліку книжкового фонду дитячої  бібліотеки Згідно Перспективного плану проведення переобліків в бібліотеках Тальнівської міської ради 2018 Тальнівська центральна бібліотека  
10 Забезпечення поповнення бібліотечних фондів Придбання кращих зразків вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції (для задоволення зростаючого попиту користувачів бібліотек у новинках, сучасній художній  українській та зарубіжній літературі) 2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації   
11 Зміцнення та розвиток бібліотек Оплата послуг крім комунальних 2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  9,2
    Оплата комунальних   28,08
12 Удосконалення системи підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації бібліотечних працівників Участь працівників у семінарах, практикумах, тренінгах, обмінах досвідом роботи між бібліотечними закладами (відрядження) 2018 Відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  3,24
    Підключення інтернету  сільські бібліотеки     11,2
  придбання товарів довгострокового користування Придбання літератури ЦБ     40,00
  Придбання літератури СБФ     40,00
  ноутбук     24,00
  принтер кольоровий     24,00
  ведеопроектор     45,00
  принтер матричний     6,00
  кондиціонери     45,00
    разом     224,00
           

         У зв’язку із змінами у кошторисних призначеннях можливий перерозподіл коштів. 

5.Музейна справа. 
Розвиток музейної справи міста
           
Завдання:
-          забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для ефективної діяльності музею; 
-          сприяння формуванню сучасної інфраструктури музейної справи; вивчення, збереження, використання та популяризація музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою; 
-          залучення громади до надбань національної культурної спадщини, розширення аудиторії музею; 
-          включення музейного закладу об’єднаної громади до туристичної галузі; 
-          створення креативного музейного продукту, створення оригінальної сувенірної продукції;
-          втілення в практику новітніх музейних послуг;
-          організація фондосховища;
-          забезпечення підготовки та підвищення фахової кваліфікації музейних працівників, їх правовий і соціальний захист; забезпечення належної роботи музею. 
           
Очікувані результати: 
-          Підвищення ролі музейного закладу в суспільному житті об’єднаної громади; 
-          Належне збереження музейних предметів та колекцій  
-          Залучення до музею відвідувачів      
-          Активізація усіх видів музейної справи    
-          Підвищення професійного рівня наукових співробітників музею
           
Зміст заходу Механізм реалізації Термін виконання Виконавець Орієнтовні
обсяги фінансування  тис.грн..
1. Забезпечення організаційних умов для ефективної діяльності музею Формування музейного зібрання 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
Формування матеріальної бази музею 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
Оплата праці 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради 240,585
Нарахування  на оплату праці 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради 52,928
Оплата послу крім комунальних  2018 Відділ культури Тальнівської міської ради 31,46
Оплата комунальних послуг та енергоносів 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради 61,71
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування       
Затвердження переліку платних послуг, які будуть надаватися 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
2. Пошукова та науково-дослідна робота Поповнення фондів новими експонатами 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
Робота у наукових архівах, фондах музеїв та бібліотеках Черкащини та України  2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
Участь  у наукових конференціях та інших мистецьких заходах  2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
    Вивчення предметів музейного значення та музейних колекцій 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
    Проведення персонального дослідження «Історичні постаті в місті» 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
3. Інформаційно-видавнича діяльність  Виготовлення поліграфічної продукції для популяризації музейної справи (путівники, книги, довідники, бюлетні та ін.) 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
4. Комплектування  музейних зібрань Виготовлення стендів та фото колажів; 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради 6
фотокопій картин з історії міста;
фотокопій мап різних історичних періодів;
Придбання в установленому порядку предметів музейного значення 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
Поповнення музейних зібрань іншими способами, передбаченими законодавством 2018 Відділ культури Тальнівськоїміської ради  
Отримання в установленому порядку предметів музейного значення, виявлених під час археологічних, етнографічних та інших експедицій, будівельних, або ремонтних робіт 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
    Достовірне ведення фондово-облікової документації та забезпечення її зберігання 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
5 Науково-фондова робота Здійснення повної комп’ютеризації музейних фондів, впровадження пошуково-інформаційних програм обліку та зберігання музейних предметів; 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
Оцифрування музейних предметів з метою створення в подальшому електронного каталогу усіх музейних колекцій, збереження експонатів архівної та фото груп, які фізично зношуються;      
Проведення роботи щодо закупівлі експонатів художньої групи та антикваріату через ФЗК 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
6. Поповнення фонду наукової бібліотеки музею Придбання фахової наукової літератури, спеціалізованих періодичних видань 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
7. Інформаційна політика Створення  роботи сайту музею 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
    Інформування про роботу музею в засобах масової інформації 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
8. Культурно-освітня діяльність  Організація освітніх  екскурсій;  2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
проведення стаціонарних та пересувних виставок, зустрічей та вечорів з науковцями, художниками,  поетами, письменниками та ін. видатними особами 
9. Виставкова діяльність Організація тематичних виставок 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
Презентація власних музейних колекцій з етнографії, нумізматики, книг, фотознімків 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
    Організація виставок з приватних колекцій та творів місцевих митців (творчо обдарованих дітей, колекціонерів, народних майстрів, художників, фотографів) 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
10. Створення матеріально-технічної бази музею Обладнання залів музею виставковим обладнанням  2018 Відділ культури Тальнівської міської ради 26,4
Створення просторово – функціонального зонування  2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
Облаштування музейного майдану 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради 1,5
Придбання комп’ютерної та орг- техніки витратні матеріали до оргтехніки 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
Придбання канцелярських, господарчих та інших товарів 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради 2,2
11. Забезпечення підготовки та підвищення фахової кваліфікації музейних працівників Участь працівників музею у навчаннях на курсах підвищення кваліфікації. 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради 3,24
Участь у семінарах та практикумах департаменту культури ЧОДА  
12. Господарська робота Оформлення відведення земельної ділянки під музей 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради 7
Виготовлення  паспорта музею 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради 5
13. Забезпечення належної роботи вимірювальних приборів.  Вчасна повірка та дослідження роботи лічильників теплової енергії, води та електрики 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради  
14 Залучення фінансів Окрім бюджетного фінансування провести організаційну роботу щодо залучення коштів від:      
надання платних послуг населенню, передбачених основною діяльністю музею і визначених Статутом; 
разом  без капітальних видатків 438,025
  придбання товарів довгострокового користування мультимедійна система 2018 Відділ культури Тальнівської міської ради 13
компютер 6,5
разом 19,5
         У зв’язку із змінами у кошторисних призначеннях можливий перерозподіл коштів. 
V. Орієнтовне  ресурсне  забезпечення  програми
           
  Орієнтовний обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Орієнтовна сума (тис. грн)
  Орієнтовний обсяг ресурсів бюджету ОТГ  капітальних видатків 7891,691
  Орієнтовний обсяг ресурсів бюджету ОТГ  без капітальних видатків 3 985,50
           
                                                        
  Начальник відділу                                                   А.І.Качур  
   

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18 СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                                   Р І Ш Е Н Н Я

від __01.2018                                                         №_/8-_

м.Тальне

Про затвердження структури

та загальної чисельності

працівників групи централізованого

господарського обслуговування

відділу освіти, молоді та спорту

Тальнівської міської ради на 2018 рік

 

     З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та упорядкування при цьому штатної чисельності працюючих та структурування функціональних напрямків діяльності, керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування» та враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від _______Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

1.  Затвердити структуру та загальну чисельність групи працівників централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради згідно з додатком №1.

2.  Контроль за виконанням рішення покласти на начальника відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради та на постійні комісії міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту (голова комісії Солошенко Т.В.) та з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

 

Міський голова                                                          О.В.Юрченко

 

Додаток №1

до рішення міської ради

№ _____від _________

 

 

Структура працівників групи централізованого господарського обслуговування

відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради на 2018 рік

 

№ з/п

Посада

Кількість одиниць

1.      

Начальник групи

1

2.      

Інженер з охорони праці

0,5

3.      

Фахівець з цивільного захисту

0,5

4.      

Інженер

0,5

5.      

Інженер-теплотехнік

0,5

6.      

Енергетик

1

7.      

Водій автомобіля

2

8.      

Слюсар-електромонтер

1

9.      

Старший оператор газових котелень

1

10.                        

Робітник з обслуговування й ремонту газових котелень

1

11.                        

Завідувач господарством

1

12.                        

Електрогазозварник

1

 

Усього:

11

 

 

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

       ПРОЕКТ                                Р І Ш Е Н Н Я

 

від 31.01.2018                                  № 18/8-___

м. Тальне

 

Про перелік земельних ділянок

несільськогосподарського призначення,

які підлягають продажу у 2018 році,

та земельних ділянок, право на оренду

яких набувається з аукціону

 

З метою забезпечення ефективного використання земельного фонду Тальнівської міськоїтериторіальної  громади, залучення додаткових коштів у бюджет, керуючись ст.144 Конституції України, ст.ст.134-139 Земельного Кодексу України, Законом України «Про оренду землі», ст.50 Закону України «Про землеустрій» ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська радав и р і ш и л а :

 

1. Затвердити перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу у 2018 році власникам об’єктів нерухомого майна, розміщеного на цих ділянках, згідно додатку № 1.

 

2. Затвердити перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначенняне  наданих  у  власність  та постійне  користування, право на оренду яких набувається з аукціону, згідно додатку № 2.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього середовища, екології (голова комісії Гижко О.М.), з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.) та начальника відділу земельних ресурсів апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Марченко Г.М.

 

Міський голова                                                                         О.В.Юрченко

 

Додаток № 1

до рішення міської ради

№ 18/8-___ від 31.01.2018

П Е Р Е Л І К

земельних ділянок несільськогосподарського призначення,

які підлягають продажу у 2017 році

 

№п/п

Площа, га

Адреса земельної ділянки

№, дата рішення про надання земельної ділянки

 

Землекористувач

Цільове призначення

земельної ділянки

Власник приміщення чи майнового комплексу

Примітка

1

0,0287

вул.Гагаріна, б/н (район ПАТ «Черкасиобленерго»)

№ 8/8-14         30.06.2017

фо Антонюк Лідія Григорівна

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

фо Антонюк Лідія Григорівна

Кадастровий номер земельної ділянки:

7124010100:03:002:2742

2

0,0847

 

 

Вул.Гагаріна, 54

№ 48/5-1 30.09.2010                                       

ФОПМедведенко Сергій Володимирович

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

ФОПМедведенко Сергій Володимирович

Кадастровий номер земельної ділянки:

7124010100:03:002:2333

За секретаря міської ради

 

Додаток № 2

до рішення міської ради

№ 18/8-___ від 31.01.2018

П Е Р Е Л І К

земельних ділянок,

право на оренду яких набувається з аукціону в 2018 році

 

№ п/п

Місцезнаходження земельної ділянки

Орієнтовна площа, га

Цільове призначення

Примітка

1

м.Тальне,

вул.Урожайна, б/н (район кінцевої зупинки автобуса маршруту № 5)

0,0055

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

землі комунальної власності в адмінмежахТальнівської міської ОТГ

2

м.Тальне,

вул.Чумацька, 49-є

0,6300

розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

землі комунальної власності в адмінмежахТальнівської міської ОТГ

3

м.Тальне,

вул.Чумацька, 49-д

0,5400

розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

землі комунальної власності в адмінмежахТальнівської міської ОТГ

4

м.Тальне,

вул.Соборна, б/н (район магазину «Зелений світ»)

0,0066

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі із зблокованою автобусною зупинкою

землі комунальної власності в адмінмежахТальнівської міської ОТГ

5

м.Тальне,

вул.Суворова, 74

0,2643

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

землі комунальної власності в адмінмежахТальнівської міської ОТГ

6

м.Тальне,

вул.Гагаріна, 2-б

0,0010

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

землі комунальної власності в адмінмежахТальнівської міської ОТГ

7

с.Здобуток,

вул.Дубковецького, 1 (господарський двір)

2,00

Для іншого с/г призначення

землі комунальної власності в адмінмежахТальнівської міської ОТГ

8

м.Тальне, вул.Вокзальна, 109-а (район залізничного вокзалу)

 

 

0,0400

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

(аптечний кіоск)

землі комунальної власності в адмінмежахТальнівської міської ОТГ

9

м.Тальне, вул.Майданецька, 19

 

 

 

0,0900

для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

землі комунальної власності в адмінмежахТальнівської міської ОТГ

10

м.Тальне, вул.Соборна, 36-а

0,0090

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадськогої забудови

землі комунальної власності в адмінмежахТальнівської міської ОТГ

За секретаря міської ради          

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

   ПРОЕКТ                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

від 31.01.2018                                  № 18/8-___

м. Тальне

 

Про затвердження звіту

про експертну грошову оцінку

земельної ділянки площею 287 кв.м

для будівництва та обслуговування

будівель торгівлі та продажземельної ділянки несільськогосподарського призначення

за адресою: 20400, Черкаська область, Тальнівський район, м.Тальне, вул.Гагаріна, б/н (район Тальнівського РЕМу)

 

Розглянувши звіт та рецензію на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 287кв.м для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка перебуває у користуванні на умовах оренди гр.Антонюк Лідії Григорівни за адресою: 20400, Черкаська область, Тальнівський район, м.Тальне, вул.Гагаріна, б/н (район Тальнівського РЕМу), керуючись рішенням Тальнівської міської ради від 31.07.2017 року № 10/8-14 «Про виготовлення звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул.Гагаріна, б/н площею 0,0287 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі з метою визначення ймовірної ціни її продажу», ст.ст.12, 81, 128, ч.2 ст. 134, 201 Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку земель», п.34  ч.1 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,міська рада

                                                   в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 15.11.2017 року, виконаний ФОП Бондарем Д.М., категорія земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – під соціально-побутовими об’єктами, кадастровий номер 7124010100:03:002:2742, площею 0,0287 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: 20400, Черкаська область, Тальнівський район, м.Тальне, вул.Гагаріна, б/н (район Тальнівського РЕМу), яка перебуває у користуванні на умовах оренди гр.Антонюк Лідії Григорівни за договором оренди землі від 30.06.2017 року№ 24.

2.Затвердити ціну продажу земельної ділянки на підставі витягу із звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, кадастровий номер 7124010100:03:002:2742, площею 0,0287 гадля будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: 20400, Черкаська область, Тальнівський район, м.Тальне, вул.Гагаріна, б/н (район Тальнівського РЕМу), в розмірі 78 365,00 гривень (сімдесят вісім тисяч триста шістдесят п’ять грн. 00 коп.), що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 273,99 гривень (двісті сімдесят три грн.99 коп.)без ПДВ.

3. Дати дозвіл на викуп у власність гр.Антонюк Лідії Григорівні земельну ділянку, кадастровий номер 7124010100:03:002:2742, площею 0,0287 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: 20400, Черкаська область, Тальнівський район, м.Тальне, вул.Гагаріна, б/н (район Тальнівського РЕМу), в розмірі 78 365,00 гривень (сімдесят вісім тисяч триста шістдесят п’ять грн. 00 коп.). без ПДВ.

4. Громадянці Антонюк Лідії Григорівні укласти з Тальнівською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки, кадастровий номер 7124010100:03:002:2742, площею 0,0287 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: 20400, Черкаська область, Тальнівський район, м.Тальне, вул.Гагаріна, б/н (район Тальнівського РЕМу)та провести оплату згідно з діючим законодавством.

5. Припинити дію договору оренди землі від 30.06.2017 року № 24земельної ділянки, кадастровий номер 7124010100:03:002:2742, площею 0,0287 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: 20400, Черкаська область, Тальнівський район, м.Тальне, вул.Гагаріна, б/н (район Тальнівського РЕМу)в момент набуття права власності на вказану земельну ділянку.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього середовища, екології (голова комісії Гижко О.М.), з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.) та начальника відділу земельних ресурсів апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Марченко Г.М.

Міський голова                                                           О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

   ПРОЕКТ                                  Р І Ш Е Н Н Я

 

від 31.01.2018                                  № 18/8-

м. Тальне

 

Про затвердження документації

землеустрою щодо відведення земельної ділянки

 

Розглянувши клопотання фізичних та юридичних осіб, розроблені документації із землеустрою, керуючись ст.ст. 12, 79-1, 80, 122, 186, 186-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про Державний земельний кадастр», Законом України «Про оренду землі», п.34 ч.1 ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сесії міської ради від 11.07.2017 року № 9/8-1 «Про місцеві податки та збори на 2018 рік», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього середовища, екології (голова комісії Гижко О.М.), міська рада 

в и р і ш и л а :

 

Затвердити:

1.1. Тальнівській міській раді проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою формування та реєстрації права власності на земельну ділянку площею 0,3944 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (код згідно КВЦПЗ-03.15) за рахунок земель комунальної власності Тальнівської міської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – землі під громадською забудовою (код згідно з КВЗУ-008.00), кадастровий номер: 7124082000:02:001:0787  за адресою: 20431, Черкаська область, Тальнівський район, с.Гордашівка, вул.Івана Богуна, 137;

1.2. Віднести земельну ділянку площею 0,3944 га до земель комунальної власності Тальнівської міської ради категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – землі під громадською забудовою (код згідно з КВЗУ-008.00), кадастровий номер: 7124082000:02:001:0787 за адресою: 20431, Черкаська область, Тальнівський район, с.Гордашівка, вул.Івана Богуна, 137;

1.3. Доручити відділу земельних ресурсів апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітетувчинити  юридичні  дії щодо оформлення права комунальної власності на Тальнівську міську раду земельної ділянки площею 0,3944 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, кадастровий номер: 7124082000:02:001:0787 за адресою: 20431, Черкаська область, Тальнівський район, с.Гордашівка, вул.Івана Богуна, 137;

1.4. Передати в постійне користування відділу культури Тальнівської міської ради земельну ділянку площею 0,3944 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, кадастровий номер: 7124082000:02:001:0787 за адресою: 20431, Черкаська область, Тальнівський район, с.Гордашівка, вул.Івана Богуна, 137;

1.5. Зобов’язати начальника відділу культури Тальнівської міської ради Качур А.І.:

1) здійснити державну реєстрацію права постійного користування на земельну ділянкуплощею 0,3944 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, кадастровий номер: 7124082000:02:001:0787 за адресою: 20431, Черкаська область, Тальнівський район, с.Гордашівка, вул.Івана Богуна, 137;

2) виконувати обов’язки постійного користувача земельної ділянки, відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України;

3) забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для проведення ремонтних та профілактичних робіт.

 

2.1. Тальнівській міській раді проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою формування та реєстрації права власності на земельну ділянку площею 0,5490 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (код згідно КВЦПЗ-03.15) за рахунок земель комунальної власності Тальнівської міської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – землі під громадською забудовою (код згідно з КВЗУ-008.00), кадастровий номер: 7124082000:02:001:0788  за адресою: 20431, Черкаська область, Тальнівський район, с.Гордашівка, вул.Івана Богуна, 139;

2.2. Віднести земельну ділянку площею 0,5490 га до земель комунальної власності Тальнівської міської ради категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – землі під громадською забудовою (код згідно з КВЗУ-008.00), кадастровий номер: 7124082000:02:001:0788  за адресою: 20431, Черкаська область, Тальнівський район, с.Гордашівка, вул.Івана Богуна, 139;

2.3. Доручити відділу земельних ресурсів апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітетувчинити  юридичні  дії щодо оформлення права комунальної власності на Тальнівську міську раду земельної ділянки площею 0,5490 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, кадастровий номер: 7124082000:02:001:0788  за адресою: 20431, Черкаська область, Тальнівський район, с.Гордашівка, вул.Івана Богуна, 139;

 

3.1.Тальнівській шляхобудівельній міжгосподарській пересувній механізованій колоні проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди терміном на 49 років площею 0,0172 га для розміщення та експлуатація будівель і споруд залізничного транспорту (код згідно КВЦПЗ - 12.01) за рахунок земель комунальної власності Тальнівської міської ради, які відносяться до категорії земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, вид угідь – землі під залізницями (код згідно КВЗУ - 009.01),кадастровий номер: 7124010100:02:001:2933за адресою: 20400, Черкаська область, Тальнівський район, м.Тальне, вул.Чумацька, 55-б;

3.2. Віднести земельну ділянку площею 0,0172 га до земель комунальної власності Тальнівської міської ради категорії земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, вид угідь – землі під залізницями (код згідно КВЗУ - 009.01),кадастровий номер: 7124010100:02:001:2933за адресою: 20400, Черкаська область, Тальнівський район, м.Тальне, вул.Чумацька, 55-б;

3.3. Доручити відділу земельних ресурсів апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітетувчинити  юридичні  дії щодо оформлення права комунальної власності на Тальнівську міську раду земельної ділянки площею 0,0172 га для розміщення та експлуатація будівель і споруд залізничного транспорту (код згідно КВЦПЗ - 12.01),кадастровий номер: 7124010100:02:001:2933за адресою: 20400, Черкаська область, Тальнівський район, м.Тальне, вул.Чумацька, 55-б;

3.4. Передати в користування на умовах оренди земельну ділянку Тальнівській шляхобудівельній міжгосподарській пересувній механізованій колоні терміном з 31.01.2018 року по 30.01.2067 року площею 0,0172 га для розміщення та експлуатація будівель і споруд залізничного транспорту (код згідно КВЦПЗ - 12.01) (3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки) за рахунок земель комунальної власності Тальнівської міської ради, які відносяться до категорії земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, вид угідь – землі під залізницями (код згідно КВЗУ - 009.01),кадастровий номер: 7124010100:02:001:2933за адресою: 20400, Черкаська область, Тальнівський район, м.Тальне, вул.Чумацька, 55-б;

 

4.1. Фізичній особі Маляру Тарасу Дмитровичу технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою надання в користування на умовах оренди терміном на 49 роківплощею 0,1098 га для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування населення (код згідно з КВЦПЗ 03.13)за рахунок земель комунальної власності Тальнівської міської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – землі громадської забудови (код згідно КВЗУ 010.00), кадастровий номер: 7124082000:02:001:0671 за адресою: 20431, Черкаська область, Тальнівський район, с.Гордашівка, вул.Івана Богуна, 74-а;

4.2. Передати в користування на умовах оренди земельну ділянку фізичній особі Маляру Тарасу Дмитровичутерміном з 31.01.2018 року по 30.01.2067 року площею 0,1098 га для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування населення (код згідно з КВЦПЗ 03.13)(4% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки) за рахунок земель комунальної власності Тальнівської міської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – землі громадської забудови (код згідно КВЗУ 010.00), кадастровий номер: 7124082000:02:001:0671 за адресою: 20431, Черкаська область, Тальнівський район, с.Гордашівка, вул.Івана Богуна, 74-а;

 

4.3.

 

__. Спеціалістам відділу земельних ресурсів апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

 

__. Громадянам, підприємствам, установам, організаціям, яким передано в оренду земельні ділянки, в 20-денний термін укласти договори оренди землі з Тальнівською міською радою та зареєструвати в установленому законом порядку право оренди земельної ділянки.

 

__. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього середовища, екології (голова комісії Гижко О.М.) та на начальника відділу земельних ресурсів апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Марченко Г.М.

 

 

Міський голова                                                                     О.В.Юрченко

 
  GERB


ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      18СЕСІЯ  8СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від                                                                                                                           /  -

м.Тальне

 

 

Про затвердження штатного розпису

сектору з питань функціонування

житлово-комунальногота внутрішнього

господарства Тальнівськоїміської ради на 2018 рік

 

 

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та упорядкування при цьому штатної чисельності працюючих та структурування функціональних напрямків діяльності, керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити штатний розпис сектору з питань функціонуванняжитлово-комунальногота внутрішньогогосподарства Тальнівськоїміської ради на 2018 рік  згідно додатку 1.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

Міський голова                                                      О.В.Юрченко                                                                                 

 

 

 

 

 

Додаток  № 1

до рішення міської ради

№        від

 

Штатний розпис

сектору з питань функціонування житлово-комунального та внутрішньогогосподарства Тальнівськоїміської ради на 2018 рік

 

№ п/п

Посада

Кількість одиниць

1

Завідувач сектором

1

2

Майстер по благоустрою

2

3

Інженер – енергетик

1

4

Водій категорії В,С

1

5

Водій вишки

1

6

Тракторист

1

7

Працівник водопровідно-каналізаційного господарства

2

8

Робітник благоустрою

7

9

Комірник

1

10

Слюсар – електромонтер

1

11

Робітник з обслуговування й ремонту газових котелень

1

12

Електрогазозварник

1

13

Механік

0,5

14

Слюсар по ремонту автотранспортної техніки

0,5

15

Двірник

10

16

Касир

1

 

Всього:

32

 

 

За секретаря міської ради

 

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

  ПРОЕКТ                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

від31.01.2018                                  № 18/8-_

м. Тальне

 

Про надання дозволу

на виготовлення землевпорядної документації

 

Розглянувши клопотання фізичних та юридичних осіб, керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про Державний земельний кадастр», Законом України «Про оренду землі», п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього середовища, екології (голова комісії Гижко О.М.), міська рада  в и р і ш и л а :

 

1.                Вважати таким, що втратив силу п.12.1. рішення сесії від 15.09.2017 року № 12/8-9 в частині надання дозволу на виготовлення землевпорядної документації фізичній особі Скляруку Григорії Кириловичу, в зв’язку з уточненням площ земельних ділянок.

 

2. Дати дозвіл терміном на 9 (Дев’ять) місяців згідно рішення Тальнівської міської ради № 31/6-6(5) від 29.01.2013 року «Про встановлення терміну виготовлення проекту із землеустрою фізичним і юридичним особам»:

2.1. фізичній особі Скляруку Григорію Кириловичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення земельної ділянки з категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – землі під соціально-культурними об’єктами на категорію земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, виду угідь – землі, які використовуються для транспорту (код згідно з КВЗУ-009.00) в користування на умовах оренди терміном на 49 років площею 0,2947 га для розміщення та експлуатація основних будівель та споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (код згідно КВЦПЗ-12.08) за рахунок земель комунальної власності Тальнівської міської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, виду угідь – землі під соціально-культурними об’єктами(код згідно з КВЗУ-008.03), присвоївшиадресуземельній ділянці: 20400, Черкаська область, Тальнівський район, м.Тальне, вул.Майданецька, 1-е;

2.2. фізичній особі Скляруку Григорію Кириловичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення земельної ділянки з категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – землі під соціально-культурними об’єктами на категорію земель – землі сільськогосподарського призначення, виду угідь – багаторічні насадження (код згідно з КВЗУ-002.03) в користування на умовах оренди терміном на 49 років площею 0,0564 га для індивідуального садівництва (код згідно КВЦПЗ-01.05) за рахунок земель комунальної власності Тальнівської міської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, виду угідь – землі під соціально-культурними об’єктами(код згідно з КВЗУ-008.03), присвоївшиадресуземельній ділянці: 20400, Черкаська область, Тальнівський район, м.Тальне, вул.Майданецька, 1-д;

2.3. фізичній особі Скляруку Григорію Кириловичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною цільового призначення земельної ділянки з категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – землі під соціально-культурними об’єктами на категорію земель – землі сільськогосподарського призначення, виду угідь – багаторічні насадження (код згідно з КВЗУ-002.03) в приватну власність площею 0,0979 га для індивідуального садівництва (код згідно КВЦПЗ-01.05) за рахунок земель комунальної власності Тальнівської міської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, виду угідь – землі під соціально-культурними об’єктами(код згідно з КВЗУ-008.03), присвоївшиадресуземельній ділянці: 20400, Черкаська область, Тальнівський район, м.Тальне, вул.Майданецька, 1-г;

2.4. фізичній особі Скляруку Григорію Кириловичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди терміном на 49 років площею 0,0800 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ-03.07) за рахунок земель комунальної власності Тальнівської міської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, виду угідь – землі під соціально-культурними об’єктами(код згідно з КВЗУ-008.03), присвоївшиадресуземельній ділянці: 20400, Черкаська область, Тальнівський район, м.Тальне, вул.Майданецька, 1;

2.5. фізичній особі Скляруку Григорію Кириловичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди терміном на 49 років площею 0,0134 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно КВЦПЗ-03.07) за рахунок земель комунальної власності Тальнівської міської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, виду угідь – землі під соціально-культурними об’єктами(код згідно з КВЗУ-008.03), присвоївшиадресуземельній ділянці: 20400, Черкаська область, Тальнівський район, м.Тальне, вул.Майданецька, 1-є;

 

3. Рекомендувати замовити виготовлення землевпорядної документації у землевпорядній організації, яка має відповідний дозвіл (ліцензію).

 

4. Розроблену землевпорядну документацію представити сесії міської ради на розгляд та прийняття рішення по суті.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього середовища, екології (голова комісії Гижко О.М.) та на начальника відділу земельних ресурсів апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Марченко Г.М.

 

Міський голова                                                               О.В.Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18 СЕСІЯ 8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

від 31.01.2018                                  № 18/8-_

м. Тальне

 

Про передачу в користування

на умовах оренди земельну ділянку

 

Розглянувши клопотання фізичних та юридичних осіб, керуючись Земельним кодексом України, Законом України «Про оренду землі», п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сесії міської ради від 02.09.2014 року № 55/6-2(5) «Про затвердження Положення щодоврегулювання земельних відносиндо моменту укладання основного договору оренди земельної ділянки», рішенням сесії міської ради від 11.07.2017 року № 9/8-1 «Про місцеві податки та збори на 2018 рік», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього середовища, екології (голова комісії Гижко О.М.), міська рада  в и р і ш и л а :

 

1.                Передати в користування на умовах оренди земельну ділянку:

1.1.         фізичній особі-підприємцю Медведєвій Лесі Анатоліївні терміном з 31.01.2018 року по 30.01.2019 року площею 0,00142 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно з КВЦПЗ-03.07) для обслуговування орендованого нежитлового приміщення на підставі договору оренди нерухомого майна нежитлового приміщення, що належить до спільної власності територіальної громади м.Тальне, від 19.05.2017 року № б/н (6% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки) за рахунок земель комунальної власності Тальнівської міської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – під соціально-побутовими об’єктами (код згідно КВЗУ-008.03), в зв’язку із закінченням терміну користування за адресою: 20400, Черкаська область, Тальнівський район, м.Тальне, вул.Гагаріна, 50-а. Вважати таким, що втратив силу з 30.01.2018 року, договір оренди землі від 31.07.2017 року № 33/10-07-17;

1.2.         фізичній особі Баланюку Івану Васильовичу терміном з 31.01.2018 року по 30.01.2019 року площею 0,0787 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код згідно з КВЦПЗ-03.07) (6% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки) за рахунок земель комунальної власності Тальнівської міської ради, які відносяться до категорії земель – землі житлової та громадської забудови, вид угідь – під соціально-побутовими об’єктами (код згідно КВЗУ-008.03), в зв’язку із закінченням терміну користування за адресою: 20431, Черкаська область, Тальнівський район, с.Гордашівка, вул.Івана Богуна, 77;

1.3.          

 

__. Спеціалістам відділу земельних ресурсів апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету внести відповідні зміни в земельно-облікові документи.

 

__. Громадянам, підприємствам, установам, організаціям, яким передано в оренду земельні ділянки, в 20-денний термін укласти договори оренди землі з Тальнівською міською радою.

 

__. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, будівництва, перспективного розвитку та охорони навколишнього середовища, екології (голова комісії Гижко О.М.) та на начальника відділу земельних ресурсів апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету Марченко Г.М.

Міський голова                                                  О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА


ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18 СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

Від __ 01.2018                                  № 18/8-                                          м.Тальне

 

Про  затвердження   Статуту  Тальнівського

міського Центру культури та дозвілля відділу

культури, туризму та з питань діяльності

 засобів масової інформації Тальнівської міської ради

 

     З метою затвердження Статуту Тальнівськогоміського центру культури та дозвілля відділу  культури, туризму та з питань діяльності  засобів масової інформації Тальнівської міської ради  для забезпечення її ефективної та повноцінної роботи , відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Тальнівська   міська рада 

 

в и р і ш и л а :

 

1. Затвердити Статут   Тальнівськогоміського Центру культури та дозвілля відділу  культури, туризму та з питань діяльності  засобів масової інформації Тальнівської міської ради    (додаток №1)

2.  В.о. директора Тальнівськогоміського Центру культури та дозвілля відділу  культури, туризму та з питань діяльності  засобів масової інформації Тальнівської міської ради  Сапізі В.І здійснити реєстрацію Статуту відповідно вимог чинного законодавства.

3. Організацію за виконання рішення покласти на начальника відділу  культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації  Тальнівської міської ради  Качур А.І.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.)  та комісію з питань охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту населення, молоді, сім’ї та спорту (голова комісії Солошенко Т.В.)

 

Міський голова                                                                    О.В. Юрченко

 

Додаток 1

до рішення №_/8-_ від_.01.2018 р.

                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             рішенням Тальнівської міської ради

     

                                                                                        від ________2018  р. №____________

                                                                      

                                                                                      Голова  Тальнівської міської ради

                                              

                                                                                               ______________ О.В. Юрченко

                                                                                 

 

С Т А Т У Т

Тальнівського міського Центру культури та дозвілля

 

  1. Загальні положення

1.1.                       Комунальний заклад – Тальнівський міський Центр культури та дозвілля (надалі Заклад) належить до комунальної власності  Тальнівської міської об’єднаної територіальної громади .

1.2.                     Засновником закладу є Тальнівська міська рада  відповідно до рішення № 1/24-10 від 16.04.2002 року (далі – Засновник), Заклад у своїй діяльності підпорядкований – відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради та перебуває в оперативному управлінні відділу.

1.3.                     Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами Президента, Постановами Кабінету Міністрів України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавством про культуру, розпорядженнями Міністерства культури України, рішеннями Тальнівської міської  ради,  наказами  відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради іншими нормативними документами та  цим Статутом.

1.4.                     Назва юридичної особи:

Повна назва : Тальнівський міський Центр культури та дозвілля.

                                    Скорочена: Тальнівський МЦКД.

1.5.                     Місце знаходження: вул. Гагаріна 8, м. Тальне Тальнівського  район, , Черкаська область, 20401.

1.6.                     Заклад  фінансується з  бюджету об’єднаної територіальної громади  в межах асигнувань передбачених на його утримання. Додаткове фінансування здійснюється за рахунок коштів, отриманих від надання платних послуг, пожертвувань та інших джерел не заборонених законодавством України.

1.7.                     Заклад має право одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування підприємств, організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

 

  1. Мета і предмет діяльності

2.1.           Заклад створений з метою організації культурно-просвітницьких заходів, які покликані сприяти духовному відродженню українського народу, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, здійснення комплексу заходів, спрямованих на розвиток художньої творчості, виявлення обдарованої молоді і залучення її до роботи в гуртках, об’єднаннях, піднесення творчого потенціалу діючих колективів художньої самодіяльності та створення нових, зміцнення інтелектуальної, духовної спромоги громадян, збереження та примноження культурної спадщини, організації дозвілля населення, збереження та розвитку української культури та культур інших національностей.

2.2.           Заклад у своїй повсякденній практичній діяльності творчо використовує набуті і запроваджені нові, народжені життям форми і методи культурно-просвітницької роботи з урахуванням професійних, вікових, освітніх та інших особливостей і культурних запитів населення.

2.3.          Основними завданнями Закладу є:

2.3.1.    Проведення культурно-інформаційних заходів спрямованих на формування і відродження національної свідомості громадян, творення української незалежної держави.

2.3.2.   Поширення і популяризація історичних і мистецьких надбань, фольклорно-етнографічних традицій, виховання молодого покоління в дусі патріотизму, духовності і моралі.

2.3.3.   Вивчення та пропаганда культурологічних, духовних, мистецьких цінностей світової культури, розвиток і запровадження нових форм дозвілля та активного відпочинку населення.

2.3.4.    Збереження і розвиток української культури та культур інших національних груп, що проживають на території України.

2.3.5.  Розвиток усіх видів та жанрів народної творчості, аматорського мистецтва, народних промислів.

2.3.6.  Створення та організація діяльності клубних формувань (творчих колективів, гуртків, студій тощо).

2.3.7.  Вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і обдарувань різновікових груп населення, підтримка соціально-важливих культурних ініціатив.

2.3.8.  Вироблення та запровадження нових моделей та механізмів щодо культурного обслуговування громадян, участь у підготовці місцевих програм в галузі культури.

2.3.9.  Організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності, спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних заходів за участю як професійних так і самодіяльних творчих колективів та окремих виконавців, здійснення колективних та індивідуальних творчих гастрольних поїздок в межах району, області.

2.3.10. Організація та проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків, ярмарок і атракціонів та інших розважальних програм.

 

  1. Юридичний статус.

3.1.     Заклад здійснює свою діяльність на основі чинного законодавства України та цього статуту, який затверджується Засновником.

3.2.     Заклад несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах належного їй майна згідно з чинним законодавством. Заклад не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.

 

  1. Майно Закладу

4.1.     Майно Закладу становлять основні та оборотні засоби, інші матеріальні цінності набуті  на законних підставах.

4.2.   Майно Закладу є  комунальною власністю  Тальнівської міської об’єднаної територіальної громадиі закріплюється за Закладом на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління Заклад володіє та користується зазначеним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

4.3.      Відчуження, передача в оренду, списання майна, здійснюєтьсяЗакладом згідно з законодавством України та у порядку, встановленому Тальнівською міською радою.

 

4.5.    Джерелами формування майна Закладу є:

4.5.1. Комунальне майно, передане йому Засновником.

4.5.2. Доходи, отримані від надання платних  послуг, виконання робіт, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності, відповідно до бюджетного законодавства.

4.5.3. Капітальні вкладення.

4.5.4. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;

4.5.5.  Майно придбане в інших юридичних чи фізичних осіб;

4.5.6. Інше майно, цінності, набуті на підставах, не заборонених чинним законодавством.

4.6.   Збитки, завдані Закладу в результаті порушення його майнових прав фізичними , юридичними особами відшкодовується за рішенням суду або господарського суду чи в іншому порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

 

5. Обов’язки та права Закладу

5.1.Права Закладу:

5.1.1. Заклад планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до програми соціально-економічного розвиткуТальнівської міської об’єднаної територіальної громади, та програми розвитку культури та масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення на 2017 рік в Тальнівській об’єднаній територіальній громаді від 20.01.2017 року  №1/8-3

5.1.2. Заклад  надає  платні послуги за цінами ,що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України чи нормативними актами Засновника – за фіксованими цінами;

5.1.3. Заклад самостійно приймає рішення, видає накази, вказівки у межах своєї компетенції.

5.1.4. Бере участь у реалізації державних і регіональних програм розвитку культури.

5.2. Обов’язки Закладу:

5.2.1. Заклад створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.2. Здійснює планування, облік та звітність Закладу у відповідності до встановленої для установ культури документації;

5.2.3. Всі власні надходження надані від основної діяльності, профспілок, підприємств (об’єднань, організацій) концертної діяльності , надання платних послуг населенню є в розпорядженні Закладу.

5.2.4. Кошти Закладу також складають: благочинні пожертвування окремих громадян, юридичних осіб, підприємств, установ, релігійних громад, громадських організацій, приватних організацій;

5.2.5. Кошти, одержані в результаті діяльності Закладу спрямовуються виключно на виконання завдань і функцій, встановлених даним статутом і вилученню не підлягають;

5.2.6. Частина коштів Закладу, може використовуватись для матеріального стимулювання колективів художньої самодіяльності , працівників Закладу та окремих громадян , які беруть участь в діяльності Закладу;

 

6. Структура та управління

6.1. Управління Закладом здійснює Засновник через  відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради, а безпосереднє керівництво директор, який призначається  на посаду органом управління шляхом  укладанням з ним контракту на п’ять років за результатами конкурсу.

6.2.   Структурні підрозділи

- сільський будинок культури села Гордашівка;

- сільський будинок культури села Здобуток;

- сільський будинок культури села Соколівочка;

- сільський будинок культури села Червоне.

6.3. Заклад, за погодженням  органу управління складає та подає на затвердження Засновника штатний розпис.

6.4.  Директор Закладу самостійно вирішує питання діяльності за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника та  органу управління.

6.5.  Директор заключає договори, зокрема трудові, видає накази і надає вказівки які є обов’язковими для виконання всіх працівників Закладу.

 

6.6.   Директор:

-        несе повну відповідальність за стан діяльності Закладу;

-        здійснює керівництво Закладом, забезпечує добір кадрів (за погодженням  органу управління), створює належні умови для забезпечення їх фахового рівня;

-        забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурно-дозвільних заходів, організаційно-масової та організаційно-методичної роботи Закладу, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, культурно-дозвільної  діяльності відповідно до потреб населення;

-        розпоряджається майном і коштами Закладу за погодженням Засновника та  органу управління;

-        представляє Заклад у всіх підприємствах та організаціях і відповідає перед Засновником та  органом управління за результати роботи діяльності Закладу;

-        застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Закладу;

-         відповідальність за виконання покладених на установу завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна, переданого в оперативне управління;

-        забезпечує підготовку та подання до органу управління відповідну звітну документацію.

-        Призначає та звільняє з посади працівників Закладу за погодженням  органу управління.

6.7.  Трудовий колектив Закладу становлять громадяни, які своєю працею беруть участь у її діяльності на основі трудового договору або інших форм, що регулюють трудові відносини.

6.8.   Трудовий колектив розглядає і затверджує проект колективного договору та вирішує відповідно до чинного законодавства та Статуту питання самоврядування  трудового колективу.

6.9.  Робота працівників Закладу може здійснюватися як на основі штатних посад так і за сумісництвом.

 

7. Фінансово-господарська діяльність

7.1. Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.2.  Фінансування Закладу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету на основі кошторису, який затверджується міською радою, додаткових джерел фінансування, власних надходжень та інших надходжень, не заборонених законодавством України.

7.3. Додатковими джерелами фінансування Закладу є:

-        кошти, отримані за надання платних  послуг відповідно до переліку послуг, які можуть надаватися закладами культури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 №1271;

-        безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

-        кошти гуманітарної допомоги;

-        інші джерела не заборонені законом.

7.4. Кошти отримані Закладом з додаткових джерел фінансування використовуються для провадження діяльності, передбаченої Статутом.

7.5. Заклад в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності має право:

-        самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від надання послуг та іншої діяльності;

-        володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до чинного законодавства та Статуту;

-        виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту.

7.6. Ведення діловодства та звітності в Закладі здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

7.7. Відносини Закладу з підприємствами, організаціями та громадянами у всіх сферах виробничої діяльності здійснюється на договірній основі.

7.8.   Ведення бухгалтерського обліку Закладу здійснюється групою по  бухгалтерському обліку  відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради  ( органу управління).

 

8. Ліквідація та реорганізація Закладу

8.1.  Ліквідація чи реорганізація Закладу здійснюється за рішенням Засновника, суду, господарського суду у випадках передбачених законодавством України.

8.2. У разі реорганізації та ліквідації Закладу працівникам, які звільняються гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

8.3. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Уповноваженим органом або органом який прийняв рішення про ліквідацію. До складу ліквідаційної комісії входять представники Засновника,  орган управління та Закладу. Порядок і терміни проведення ліквідації визначаються Засновником або органом який прийняв рішення про ліквідацію.

8.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження управління Закладом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Закладу і подає його Засновнику.

8.5. Заклад вважається ліквідованим з моменту виключення його з Державного реєстру України.

 

9. Внесення змін та доповнень до Статуту

9.1. Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації відповідно чинного законодавства України.

9.2. Статут, доповнення та зміни до нього, що оформлюються у вигляді доповнень, або нової редакції, затверджуються рішеннями Тальнівської міської  ради.

9.3. Статут та зміни до нього реєструється у відповідності до чинного законодавства України.

9.4. Зміни до Статуту Закладу набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

 

  В.о директора                                                              В.І.Сапіга

 

За секретаря міської ради 

  

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА
ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

      1 8 СЕСІЯ   8 СКЛИКАННЯ

ПРОЕКТ                                  Р І Ш Е Н Н Я

 

Від        01.2018                                                                            №   /8 -

м.Тальне

 

Про  внесення змін

у рішення міської ради  

«Про затвердження штатних

 розписів 2018 рік»

 

 

З метою забезпечення сталого функціонування відділу культури, туризму та з питань  діяльності засобів масової інформації  Тальнівської міської ради  у зв’язку з передачею майна громадського будинку «Мисливський замок Шувалова» та з необхідністю його охорони, керуючись п.5.ст.  26 Закону України «Про місцеве самоврядування», Тальнівська міська рада

в и р і ш и л а :

 

         1.  Внести  зміни в рішення Тальнівської міської ради від  20.12.2017 року № 16/8-4  з 01.02.2018 року в додаток №1 «Структура та чисельність групи по бухгалтерському обліку відділу культури, туризму та з питань  діяльності засобів масової інформації  Тальнівської міської ради на 2018 рік»  (додається).

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (голова комісії Михальченко А.В.).

 

Міський голова                                                                        О.В.Юрченко

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18 СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

 

ПРОЕКТ                                     Р І Ш Е Н Н Я

     

Від     .01.2018 р.                                                       № _/ 8 -_

м.Тальне

 

Про передачу комунального майна

на баланс відділу культури, туризму

та з питань діяльності засобів масової

інформації Тальнівської міської ради

 

Враховуючи, наказ міністерства фінансів № 793 від 20.09.2017 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із внесеними змінами,  рішення міської ради №____ від 31.01.2018 «Про внесення змін у рішення міської ради №16/8-4 від 20.12.2017 «Про затвердження штатних розписів відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради на 2018 рік», діючи в межах Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», керуючись ст. ст. 26, 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                

в и р і ш и л а :

 

1. Передати з балансу Тальнівської міської ради на баланс відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради громадський будинок «Мисливський замок Шувалова» балансовою вартістю 0,00 грн.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості та сфери послуг (голова комісії Накопюк В.І.).

 Міський  голова                                                          О.В.Юрченко

 

ТАЛЬНІВСЬКА   МІСЬКА  РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18 СЕСІЯ  8 СКЛИКАННЯ

 

ПРОЕКТ                                       Р І Ш Е Н Н Я

     

Від     .01.2018 р.                                                       № _/ 8 -_

м.Тальне

 

Про передачу комунального майна

на баланс відділу культури, туризму

та з питань діяльності засобів масової

інформації Тальнівської міської ради

 

Враховуючи, наказ міністерства фінансів № 793 від 20.09.2017 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із внесеними змінами,  рішення міської ради №____ від 31.01.2018 «Про внесення змін у рішення міської ради №16/8-4 від 20.12.2017 «Про затвердження штатних розписів відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради на 2018 рік», діючи в межах Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», керуючись ст. ст. 26, 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                

в и р і ш и л а :

 

1. Передати з балансу Тальнівської міської ради на баланс відділу культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації Тальнівської міської ради громадський будинок «Мисливський замок Шувалова» балансовою вартістю 0,00 грн.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, комунальної власності, промисловості та сфери послуг (голова комісії Накопюк В.І.).

 

 

  Міський  голова                                                          О.В.Юрченко