Конкурс з відбору виконавця послуг оцінки земель

Інформація Тальнівської міської ради Черкаської області

щодо проведення конкурсу з відбору виконавця послуг оцінки земель

 

1. Мета проведення робіт:проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з метою визначення ймовірної ціни її продажу.

2. Дані про земельну ділянку у м. Тальне:

землі  житлової та громадської забудови, вид угідь – під соціально-побутовими об’єктами (код згідно з КВЗУ 008.03):

-  земельна ділянка площею 0,0847 га, місце розташування - вул.Гагаріна, 54, кадастровий номер: 7124010100:03:002:2333.

3. Умови конкурсу:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка  “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель”  із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи (відповідно до Постанови КМУ від 30 листопада 2011 року N 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»)з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця послуг з виконання  земельних торгів:

- заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг оцінки земель;

- копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

- згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

- копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;

- копія(ї) ліцензії(й);

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

- інформація про виконані роботи з експертної грошової оцінки за останні 2 роки;   

- проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з експертної грошової оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

5. Строк подання конкурсної документації: за п’ять днів до проведення конкурсу.

6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 20400, Черкаська область, Тальнівський район, м.Тальне, вул.Соборна, 30-б.

7. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 12 березня 2018 року о 14.30 год. за адресою: 20400, Черкаська область, Тальнівський район, місто Тальне, вул.Соборна, 30-б, ІІ поверх, кабінет 215а, телефон для довідок (04731) 3-09-80, 3-09-79, 3-09-05.

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: 20400, Черкаська область, Тальнівський район, м.Тальне, вул.Соборна, 30 б, телефон для довідок (04731) 3-09-80, 3-09-79,  3-09-05.

 

Міський голова                                                                                                             О.В.Юрченко 

 

Повернутись