Громадське обговорення

Тальнівська громада підтримуючи децентралізаційні реформи готується до створення об’єднаної територіальної громади

Кожна реформа потребує своїх виконавців та їх глибокого розуміння суті реформування. Без цього будь-яка реформа, навіть найліпше підготовлена, приречена на провал.

25 березня 2014 року Асоціацією міст України та 1 квітня 2014 року Урядом України була схвалена Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (розпорядження КМУ №333-р – далі Концепція) та затверджено План заходів з її реалізації (розпорядження КМУ №591-р від 18.06.2014). Фактично Україна цими рішеннями заявила, що приступає до імплементації Європейської Хартії місцевого самоврядування в українське законодавство.

Відповідно до цього плану було внесено зміни до Бюджетного та Податкового кодексів України, якими здійснено перший етап бюджетної децентралізації . Так, зміни до Бюджетного кодексу фактично є основою для стимулювання громад до об’єднання та підвищення їхньої спроможності через механізм переходу бюджетів об’єднаних громад на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. У разі об’єднання такі громади наділяються повноваженнями та ресурсами, як у міст обласного значення. Натомість територіальні громади, які не візьмуть участь у об’єднанні, залишаються осторонь цього процесу та позбавляються права на виконання делегованих державою повноважень органом місцевого самоврядування в селах, селищах, містах районного значення, що не об’єдналися. Отже, об’єднання територіальних громад є запорукою переходу місцевого самоврядування на якісно новий рівень, суть якого – замінити пострадянську (адміністративно-командну) систему управління на демократичну, коли участь в управлінні державою бере не лише верхівка державної влади, а й громада та її влада. В той же час Парламентом ухвалено Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад (№157-VIII від 05.02.2015 – далі Закон №157), а Урядом для забезпечення його реалізації затверджено Методику формування спроможних територіальних громад (постанова КМУ №214 від 08.04.2015 – далі Методика). Саме ці акти визначають, яким чином має відбуватись об’єднання громад для того щоб вони стали спроможними.

2015 рік став роком початку будівництва нової системи управління в Україні. В минулому році з’явилася нова карта України спроможних громад та з 1 січня 2016 року уже почали повноцінно функціонувати 159 об’єднаних громад.

Тальнівська міська рада ще в минулому році активно включилася в процес об’єднання громад.

Уже 03.03.2015 року з метою проведення повного і всебічного підготовчого процесу законодавчого об’єднання громад в межах вимог вищеназваного законодавства, задля найбільш оптимальної та ефективної його реалізації рішенням Тальнівської міської ради № 61/6-2(15) було створено тимчасову депутатську комісію, яка насамперед направила письмові запити на адреси суміжних територіальних громад (села Білашки, Здобуток Жовтня, Гордашівка, Глибочок, Мошурів, Соколівочка) щодо намірів громад по реалізації вимог Закону України «Про добровільне об’єднання громадян». Окремі села – с. Мошурів, с. Білашки письмово повідомили про категоричну відмову об’єднуватися, у мешканців с. Гордашівка переважає думка по приєднанню до громади м. Тальне, на зборах у с. Здобуток Жовтня мешканці села висловили позицію щодо відсутності намірів для об’єднання, інші села письмово не надали відповіді тимчасовій комісії щодо своєї позиції з приводу об’єднання.

Враховуючи те, що згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2015р. № 999-р (із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМУ від 04.12.2015р. № 1281-р) затверджений перспективний план формування територій громад Черкаської області, яким зокрема передбачено створення однієї Тальнівської громади Тальнівського району з адміністративним центром у м. Тальне, депутати Тальнівської міської ради висловили свою позицію в частині того, що такі пропозиції унеможливлюють забезпечення дотримання механізму та умов формування спроможної територіальної громади, затвердженої Постановою КМУ від 08.04.2015р. № 214, а тому є гострою необхідність проведення термінової роботи по підготовці пропозицій про внесення змін до перспективного плану територій громад Черкаської області, в частині створення не однієї, а кількох спроможних територіальних громад Тальнівського району.

Усвідомлюючи той факт, що в цілому по країні станом на 01.01.2016 року вже було створено 159 об’єднаних громад, з яких – 3 в Черкаській області, що свідчить про незворотність процесу об’єднання, яке в поточному році інтенсивно продовжується, а також те, що в нашому районі з цього приводу тривалий час ситуація залишаласянезмінною в гіршому її значенні, а в багатьох, в тому числі і  в названих вище випадках, спостерігалося очевидне ігнорування чинної в питаннях об’єднання громад нормативно-правової бази, що в майбутньому може призвести до різкого ускладнення ситуації особливо в соціальній сфері, було прийняте відповідне звернення до Тальнівської районної ради щодонеобхідності внесеннязмін до перспективного плану формування об’єднаних територіальних громад у Тальнівському районі з послідуючим направленням цих пропозицій до Черкаської обласної державної адміністрації для їх наступного схвалення Черкаською обласною радою  та затвердження Кабінетом Міністрів України.

Тальнівською районною радою та райдержадміністрацією була підтримана пропозиція депутатів міської ради щодо необхідності створення кількох громад, а не однієї, в результаті чого був значно активізований процес широкого громадського обговорення даного питання як у місті Тальному, так і по селах району.

Міським головою було ініційоване добровільне об’єднання територіальних громад, які є суміжними з містом, як того вимагає чинне законодавство, а саме :

- сіл Майданецьке та Новомайданецьке Майданецької сільської ради;

- села Глибочок Глибочківської сільської ради;

- сіл Соколівочка, Червоне, Степне Соколівоцької сільської ради;

- сіл Білашки, Левада Білашківської сільської ради;

- села Гордашівка Гордашівської сільської ради;

- села Мошурів Мошурівської сільської ради;

- селища Здобуток Жовтня (нині селище Здобуток) Здобутківської сільської ради.

За результатами громадських обговорень депутати міської ради підтримали ініціативу міського голови та вирішили надати згоду на добровільне об’єднання суміжних громад в Тальнівську територіальну громаду з адміністративним центром у місті Тальному. На адреси громад були направлені відповідні пропозиції.

За результатами проведених у сільських громадах громадських обговорень три громади – Соколівоцька, Здобутківська, Гордашівська надали згоду на добровільне об’єднання, по інших громадах позитивні рішення не були прийняті.

Із врахуванням прийнятих сільськими радами рішень, на виконання вимог Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» міською радою видане розпорядження про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад Тальнівської, Соколівоцької, Здобутківської, Гордашівської в Тальнівську територіальну громаду з центром і у місті Тальне.

Наразі спільною робочою групою підготовлений проект рішення «Про добровільне об’єднання територіальних громад», який містить перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням відповідних населених пунктів, визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної громади та її найменування, план організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

Після проведення громадських обговорень даний проект рішення буде винесено для схвалення Тальнівською міською радою та Соколоівоцькою, Гордашівською, Здобутківською сільськими радами.

 

Відомості

про майбутню об’єднану територіальну громаду в цифрах і фактах

 

1. Населені пункти, які увійдуть до складу Тальнівської об’єднаної територіальної громади

місто Тальне – адміністративний центр громади

села Соколівочка, Червоне, Степне

селище Здобуток

село Гордашівка

 

2. Відстань до населених пунктів від центру громади

Тальне – Соколівочка – 9  км

Тальне – Здобуток – 5  км

Тальне – Соколовочка – 7  км

 

3. Кількість населення та площа Тальнівської громади (станом на 01.01.2016 року)

м. Тальне – 13993 особи, площа – 18,235 кв. км

села Соколівочка, Червоне, Степне – 773 особи, площа – 43,817 кв. км

селище Здобуток – 665 осіб, площа – 15,128 кв. км

село Гордашівка – 908 осіб, площа – 32,07 кв. км

Всього : населення – 16339 осіб, площа – 109,25 кв. км.

 

Додаток №1 Доходитериторіальних громад Тальнівського району (місто) на базі очікуваного виконання бюджету 2016 року